?>

မရ္ဟြန္မ္ ေဒါက္တာ ဆရက္ဒ္ မိုဟမၼဒ္ မီးရ္မိုဟမၼဒ္ အတြက္ အြန္းလိုင္း မဂ်္လစ္ က်င္းပ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) ၏ အဗ္နာ သတင္းဌာန၏ ဦး ႀကိဳးပမ္းမႈ ျဖင့္ ကိုရိုနာ ေရာဂါျဖင့္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ အမိန္႔ ခံယူသြား သည့္ မရ္ဟြန္မ္ ေဒါက္တာ ဆရက္ဒ္ မိုဟမၼဒ္ မီးရ္မိုဟမၼဒ္ အတြက္ အြန္းလိုင္း မဂ်္လစ္ အား ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔ ညပိုင္းတြင္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ H.I ဆရက္ဒ္ အာဂါေယ အဗူလ္ဟစန္ နဝါဗ္ မွ တရားေရေအး တိုက္ေကၽြးခဲ့ပါတယ္။ ဤ အြန္းလိုင္း မဂ်္လစ္ သည္ ပထမဆုံး မဂ်္လစ္ ျဖစ္ၿပီး ၎၏ ပုံရိပ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အင္န္ရွာအလႅာဟ္ ဆက္လက္ၿပီး ကိုရိုနာ ေရာဂါျဖင့္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ အမိန္႔ ခံယူသြား သည့္မရ္ဟြန္မ္မ်ား အတြက္ အြန္းလိုင္း မဂ်္လစ္ မ်ား ဆက္လက္ က်င္းပေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

*****************************

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*