?>

မရ္ဟြန္ H.I ဆရက္ဒ္ မဲဟ္မူဒ္ ဒိုအာယီ ၏ နမာဇ္ ေဇ မယသ္အား ရဲဟ္ဗရ္ မွ ဖတ္ေပး ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ ဇြန္လ ၆ရက္ေန႔ တြင္ မရ္ဟြန္ H.I ဆရက္ဒ္ မဲဟ္မူဒ္ ဒိုအာယီ ဒိုအာယီ ၏ နမာဇ္ ေဇ မယသ္အား ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ အလီ ခါေမနနာအီ မွ ဖတ္ေပး ေနသည့္ ပုံရိပ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။====================================
END /251ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*