?>

မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ၏ ဝဖါသ္ အတြက္ အဇါဒါရီ ျပဳလုပ္၊ ေဆာ္ဒီ ။ ။photos

အဗ္နာ ။ ။ ေဆာ္ဒီ ႏိုင္ငံ ၏ ကသီးဖ္ ၿမိဳ႕ ရွိ မရ္ကဇ္ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ၏ ဝဖါသ္ အတြက္ အဇါဒါရီ ျပဳလုပ္ ေနသည့္ ပုံရိပ္ အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*