?>

မဟာတမန္ ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ၏ စဥ္းစား ဆင္ျခင္ ရမည့္ ဟဒီးစ္ေတာ္

မဟာတမန္ ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ၏ စဥ္းစား ဆင္ျခင္ ရမည့္ ဟဒီးစ္ေတာ္

မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) မွ ရီဝါယသ္ ေတာ္ တစ္ခု တြင္ သက္တမ္းကုန္ဆုံး သည့္ ဘက္သို႔ ညႊန္ ျပ ၍ ဆုံးမ မိန္႔ေတာ္ မူထား ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

 

ဤေရဝါယသ္ ေတာ္အား မကာေရမိုလ္အခ္လာက္ က်မ္း မွ တင္ျပပါ မည္။

 

ရီဝါယသ္ေတာ္ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း အရဘီ စာသား လာရွိပါတယ္။

 

قالرسولاللہصلیاللهعلیهوآلهوسلم:

 

كُنْ عَلى عُمرِكَ أشَحَّ مِنكَ عَلى دِرهَمِكَ و دينارِكَ

 

မဟာတမန္ ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ ( ဆြလ္လႅာဟ္ ဟို အလိုင္းေဟ ဝအာေလဟီ ဝစလာမ္ ) မိန္႔ေတာ္ မူ၏။

 

ေရႊဒဂၤါး ၊ေငြဒဂၤါး ထက္ ပိုမို၍ မိမိ၏ အသက္ကို ေစးႏွဲ တြန္႔တိုပါေလ။

 

က်မ္းကိုး ။ ။ မကာေရမိုလ္အခ္လာက္ က်မ္း ၊ ၂၆၆၁ ၊ ၃၆၄ ၊ ၂

 

*****************************************************************

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*