?>

မအ္စူမာေယ ကြမ္း (စ.အ) ေရာင္ဇာေတာ္ ၏ ဂ်ဝါဒ္ဒို အေအမဟ္ (အ.စ) အမည္ရွိ အႀကီးဆုံး ရင္ျပင္ေတာ္ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏိုင္ငံ ၏ သာသနာ့ ေရႊၿမိဳ႕ ေတာ္ ကြမ္းၿမိဳ႕ ရွိ မအ္စူမာေယ ကြမ္း (စ.အ) ေရာင္ဇာေတာ္ ၏ ဂ်ဝါဒ္ဒို အေအမဟ္ (အ.စ) အမည္ရွိ အႀကီးဆုံး ရင္ျပင္ေတာ္ ၏ ျမင္ကြင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ဝါဒ္ဒို အေအမဟ္ (အ.စ) ရင္ျပင္ေတာ္ အား ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ တည္ေဆာက္ ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ အဆုံးသတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ဝါဒ္ဒို အေအမဟ္ (အ.စ) ရင္ျပင္ေတာ္ ၏ အက်ယ္ မွာ ၁၅၆၀၀ စတုရန္း မီတာ ျဖစ္ပါတယ္။

****************************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*