?>

က်ဲဟ္လြန္မ္ ေန႔ တြင္ ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ ေဇယာရသ္ အရ္ဗအီးန္ ဖတ္ရြတ္ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ က်ဲဟ္လြန္မ္ ေန႔ တြင္ ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ ဟဇရသ္ အာယာ သြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ မွ ေဇယာရသ္ အရ္ဗအီးန္ ဖတ္ရြတ္ ေနသည့္ ပုံရိပ္ အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။

********************************

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*