?>

မြတ္စ္သဟဗ္ နမာဇ္ ရကတ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ထက္ ေကာင္းျမတ္သည့္ အလုပ္

မြတ္စ္သဟဗ္ နမာဇ္ ရကတ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ထက္ ေကာင္းျမတ္သည့္ အလုပ္

မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) မွ ရီဝါယသ္ ေတာ္ တစ္ခု တြင္ မြတ္စ္သဟဗ္ နမာဇ္ရကတ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ထက္ ေကာင္းျမတ္သည့္ အလုပ္ ဘက္သို႔ ညႊန္ ျပ ၍ ဆုံးမ မိန္႔ေတာ္ မူထား ပါတယ္။

 

 

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

 

ဤေရဝါယသ္ ေတာ္အား အိုဒသြဒ္ဒအီက်မ္း မွ တင္ျပပါ မည္။

 

ရီဝါယသ္ေတာ္ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း အရဘီ စာသား လာရွိပါတယ္။

 

 

قالرسولاللہصلیاللهعلیهوآلهوسلم:

 

تَرْکُ لُقْمَةِ الْحَرَامِ اَحَبُّ اِلٰی اللّٰهِ مِنْ صَلٰوةِ اَلْفَیْ رَکْعَةِ تَطَوَّعاً.

 

မဟာတမန္ ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ ( ဆြလ္လႅာဟ္ ဟို အလိုင္းေဟ ဝအာေလဟီ ဝစလာမ္ ) မိန္႔ေတာ္ မူ၏။

 

ဟရာမ္ အစားအစာ ကို မစားသုံးျခင္းသည္အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ ျမတ္ သခင္၏ အနီးတြင္ ၎ႏွစ္ၿမိဳ႕ရန္ အတြက္ ဖတ္သည့္မြတ္စ္သဟဗ္နမာဇ္ ရကတ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ဖတ္သည့္ ထက္ ပိုမို၍ ေကာင္းျမတ္ေပသည္။

 

က်မ္းကိုး ။ ။ အိုဒသြဒ္ဒအီက်မ္း၊ စ၁၂၈

 

****************************************************************

 

END / 251

 


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*