?>

ေအမာမ္ဟိုစိန္ (အ.စ) ကရ္ဗလာ သို႔ သြားရသည့္ ရယ္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွ ၅ ခု

ေအမာမ္ဟိုစိန္ (အ.စ) ကရ္ဗလာ သို႔ သြားရသည့္ ရယ္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွ ၅ ခု

ေအမာမ္ဟိုစိန္ (အ.စ) ကရ္ဗလာ သို႔ သြားရသည့္ ရယ္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွ ၅ ခု အား အဗ္နာ ခ်စ္ပရိတ္သတ္ႀကီးအတြက္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

ပထမ ရည္ရြယ္ခ်က္

အြန္မသ္ေတာ္အားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည့္မတ္ေပးရန္

    ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အေနျဖင့္ ယဇီးဒ္(လ.န)၏ ဗိုင္အတ္(သစၥာခံျခင္း)ကို လက္မခံ သေဘာမတူခ်ိန္ ၿပီးေနာက္ မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္အား စြန္႔ခြါဖို႔ ဆံုးျဖတ္ၿပီး ေနာက္ တိုတိုတုတ္တုတ္ သို႔ေသာ္ အဓိပၸါယ္ ဆိုလိုခ်က္ကို အလြန္တရာ နက္႐ိႈင္းမ်ား ျပားသည့္ ေသတမ္းစာမ်ားကို စီစဥ္ ေတာ္မူခဲ့ၿပီး မိမိ၏ေနာင္ေတာ္ မိုဟမၼဒ္ ဟနဖီ ေယ ကို ေပးအပ္ခဲ့ေလသည္။
    ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္အေနျဖင့္ ဂ်နာဗ္မိုဟမၼဒ္ ဟနဖီေယအား မဒီ နာေရႊၿမိဳ႕ ေတာ္တြင္ မိမိ၏ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေတာ္ မူခဲ့ေလ သည္။ဤသို႔ျပဳျခင္းမွာ မဒီနာ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္၏ အေျခအေနမ်ားကို သတိရွိၿပီး အေရး ႀကီးသတင္းမ်ားကို ေအမာမ္(အ.စ)ထံေတာ္ သို႔ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ေပ သည္။
    ေအမာမ္(အ.စ) သည္ စာ၏တစ္ခ်ိဳ႕ကို(ေအာက္ပါအတိုင္း)ေရးသားထားေပ သည္။

إِنّي لَمْ أَخْرُجْ أَشِراً، وَ لا بَطِراً، وَ لا مُفْسِداً، وَ لا ظالِماً، إِنَّما خَرَجْتُ لِطَلَبِ الاْصْلاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي

အဓိပၸါယ္။။ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ မိမိ၏စိတ္အလိုကို လိုက္ၿပီးေတာ္လွန္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေခ်။ ၿပီးေနာက္ ျပႆနာရွာဖို႔ တပါးသူမ်ားအေပၚ ညွဥ္းပန္း၊ႏွိပ္စက္မႈ လုပ္ရန္လည္းပဲ မ ရည္ရြယ္ခဲ့ေခ်။(အာဏာ၊ ရာထူး၊ဥစၥာ ပစၥည္းေနာက္လည္း မလိုက္ေခ်။)တစ္နည္းဆို ရလွ်င္ မိမိ၏ဘိုးေတာ္ အြန္မသ္ေတာ္ အားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည့္မတ္ေပးရန္အတြက္ ေတာ္လွန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
ၾကည့္-ဖသူဟ္အဗ္ေန အအ္စမ္(မ) အတြဲ(၅)၊စာမ်က္ႏွာ(၃၃)
ေဗဟာရြလ္အနဝါရ္က်မ္း အတြဲ (၄၄)၊စာမ်က္ႏွာ(၃၂၉)

    အျခားတစ္ေနရာ၌ ေကာင္းမႈညႊန္ၾကားထားၿပီး မေကာင္းမႈတားျမစ္ရန္ အေရး ႀကီးပံုကို ေဟာၾကားထားပါသည္။ေလ့လာၾကပါမည္။

اَللّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ اِنَّهُ لَمْ يَكُنْ ما كانَ مِنّا تَنافُساً في سُلْطان، وَ لاَ الْاتماساً مِنْ فُضوُلِ الْحُطامِ، وَ لكِنْ لِنُرِىَ الْمَعالِمَ مِنْ دينِكَ، وَ نُظْهِرَ الاْصْلاحَ فِي بِلادِكَ

အဓိပၸါယ္။။အို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သခင္ အရွင္ျမတ္(ေကာင္းမြန္စြာ)သိေတာ္မူပါ သည္။ကၽြန္ေတာ္ မ်ိဳး၏ေတာ္လွန္ေရးသည္ အာဏာမက္ေမာၿပီး ေလာကစည္းစိမ္၊ ဥစၥာအတြက္ မဟုတ္ပါ။တစ္နည္း ဆိုရလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လူထု အား အရွင္၏ သာသနာေတာ္အားသြန္သင္မႈ မ်ားကို ပို႔ခ်ရန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ တည့္မတ္ေပးမႈမ်ား အစျပဳရန္အတြက္ ျဖစ္ေပ သည္။  
ၾကည့္- ေဗဟာရြလ္အနဝါရ္က်မ္း အတြဲ (၁၀၀)၊စာမ်က္ႏွာ(၈၀)
သိုဟ္ဖသိုလ္အိုကူးလ္၊ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ဩဝါဒေတာ္မ်ား၊ပထမဆံုးဩဝါဒ ေတာ္မ်ား၊

    ဤအတြက္ေၾကာင့္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ အာ႐ႈရာေတာ္လွန္ေရး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည့္မတ္ေပးရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ဤေခါင္း စဥ္၏ အေရးပါ အရာေရာက္ အေရးႀကီးမႈကို ထင္ရွားျပတ္သားေစရန္ က်မ္းေတာ္ ျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ လာရွိသည္ စိစစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးတင္ျပရန္ လိုအပ္ပါသည္။ဂ႐ုျပဳေပး ၿပီး ဖတ္႐ႈေစလိုပါသည္။

ေအစ္လာဟ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည့္မတ္ျခင္းေဝါဟာရက်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္
    ေအစ္လာ(ဟ္)ဆိုသည့္ ေဝါဟာရႏွင့္အမ်ိဳးတူ ေဝါဟာရသည္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္တြင္ (၁၂)ႀကိမ္၊ထပ္ခါ လာရွိေပသည္။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္အေန ျဖင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ တည္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည့္မတ္ေပးမႈမ်ားမွ စတင္ ၿပီး တကမာၻလံုးအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည့္မတ္ေပးမႈမ်ား ဆုိင္ရာ အာယတ္ေတာ္မ်ား ကို ဂ႐ုျပဳေလ့လာ ဖတ္႐ႈေပးေစလုိပါသည္။

(၁)အဖမဲ့ကေလးမ်ားဆိုင္ရာလုပ္ရပ္မ်ား၏ေအစ္လာ(ဟ္)
       
    စူရာဟ္ဗကရတ္ အာယတ္ေတာ္အမွတ္ (၂၂၀)တြင္ အဖမဲ့ကေလးမ်ားႏွင့္ မည္ ကဲ့သို႔ ျပဳမူ ဆက္ဆံရမည့္ အေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း လာရွိေပ သည္။

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ

အဓိပၸါယ္။။ယင္းသူမ်ားသည္ အဖမဲ့ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အသင္ (မိုဟမၼဒ္)ထံ ေမးျမန္း ၾကေပမည္။အေျဖေပးပါေလ။၎(အဖမဲ့ကေလးမ်ား)အား ျပဳ ျပင္၊သြန္သင္ တည့္မတ္ေပးျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေပသည္။အကယ္၍ ၎တို႔ ႏွင့္ ေပါင္းၿပီး ဘဝအတူတူ တည္ေဆာက္ျခင္းလည္း ျဖစ္ေပသည္။(တားျမစ္မႈ မရွိ ေခ်။)၎တို႔သည္ အသင္တ္ို႔၏ (သာသနာ့)ညီေနာင္မ်ား ျဖစ္ၾကေပသည္။ (ညီေနာင္ တစ္ဦးပမာ ၎တို႔အားဆက္ဆံပါေလ။)မုခ်ဧကန္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ ပ်က္စီးရာ၊ပ်က္စီးေၾကာင္း ျပႆနာရွာသူမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည့္မတ္ေပးသူ မ်ားကို ခြဲျခား သိရွိေတာ္မူသည့္ အရွင္ ျဖစ္ေပသည္။

(၂) မိသားစုဆိုင္ရာအလုပ္မ်ား၏ေအစ္လာဟ္
    အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ တစ္ဦးတည္းဆိုင္ ေအစ္လာ(ဟ္)(ျပဳျပင္ တည့္မတ္ေပး ျခင္း)ကိုမိန္႔ေတာ္မူၿပီး မိသားစုဆုိင္ရာ ေအစ္လာ(ဟ္) ကို မိန္႔ ေတာ္မူ ေလသည္။
စူရာေနစာ အာယတ္ေတာ္အမွတ္(၃၅)တြင္ မိန္႔ေတာ္မူသည္။

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً

အဓိပၸါယ္။။အကယ္၍အသင္တို႔အေနျဖင့္ ၎တို႔ႏွစ္ဦး(ဇနီးေမာင္ႏွံ၊အၾကင္လင္မ ယား)ကြဲကြာမႈကို စိုးရိမ္မည္ ဆိုလွ်င္ ခင္ပြန္းသည္မိသားစုဝင္မ်ားမွ ခံုသမာဓိလူႀကီး တစ္ဦး၊ၿပီးေနာက္ ဇနီးသည္ မိသားစုဝင္မ်ားမွ ခံုသမာဓိလူႀကီး တစ္ဦးတို႔ကိုေရြးခ်ယ္ ပါေလ။(ထိုမွသာ ၎တို႔၏စိစစ္မႈကို ျပဳႏိုင္ မည္ျဖစ္ေပသည္။)အကယ္၍ ဤ(သမာဓိ လူႀကီး)ႏွစ္ဦးသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည့္မတ္ေပးမႈကိုစီစဥ္ၾကမည္ဆိုလွ်င္အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ ထိုႏွစ္ဦး(ဇနီးေမာင္ႏွံ၊အၾကင္လင္မယား)၏ႏွလံုးသားမ်ား ကို တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး နီးကပ္ေစေတာ္မူမည္။(သင့္ျမတ္ေစေတာ္မူမည္။)အေၾကာင္း သည္ကား မုခ်ဧကန္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ အရာခပ္သိမ္းကို နားလည္ ေတာ္မူေသာ အရွင္ႏွင့္ အရာခပ္သိမ္း၏ သတင္းကို သိရွိေတာ္မူေသာအရွင္ျဖစ္ေပ သည္။

(၃)အြန္မသ္မ်ား၏အလုပ္မ်ားတြင္ေအစ္လာ(ဟ္)

    တတိယအဆင့္အျဖစ္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည့္မတ္မႈ မ်ား၏ အေရး ႀကီးေၾကာင္းကို ညႊန္ျပၿပီး ဟဇရတ္(သ)႐ိႈအိုုက္ဗ္(အ.စ)၏လက္ထက္ တြင္ရွိေသာအခက္အခဲ ျပႆနာမ်ားကို တင္ျပပါမည္။၎တမန္ေတာ္ဟဇရတ္(သ) ႐ိႈအိုုက္ဗ္(အ.စ)မွ တဆင့္ ဆင့္ျပန္ ထားပါသည္။ကိုယ္ေတာ္(အ.စ)မွ မိန္႔ေတာ္မူ ေလ၏။

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنتُ عَلَى بَيِّنَة مِّن رَّبِّى وَرَزَقَنِى مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الاْاصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِى إِلاَّ بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

အဓိပၸါယ္။။ ဟဇရတ္(သ)႐ိႈအိုုက္ဗ္(အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူ ေလသည္။အို ကၽြန္ေတာ္၏လူမ်ိဳး မ်ား ကၽြန္ေတာ္အား သတင္းေပးပါေလ။အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္ထံ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ ျမတ္ဘက္မွ ေပးထားေတာ္မူသည့္ ထင္ရွားျပတ္သားသည့္ သက္ေသရွိမည္။ၿပီး ေနာက္ ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူ ထားသည့္ စားနပ္ရိကၡာလည္းရွိမည္။(ဤအခ်ိန္ ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ ၏ အမိန္႔ေတာ္အား ေသြဖယ္ သည့္လုပ္ရပ္ လုပ္ႏိုင္ပါမည္ေလာ?)ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ အသင္တို႔ကို လည္း မလုပ္ဖို႔ တားျမစ္ထားၿပီး ထိုအလုပ္ကို ကိုယ္တိုင္လုပ္သည့္အျဖစ္ကို လံုးဝမလိုလားေခ်။မိမိ တတ္ႏိုင္သည့္ စြမ္းအားႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည့္မတ္မႈကိုျပဳျခင္းမွာအပ အ ျခားမလိုလား ေခ်။(ဤအလုပ္အတြက္)စြမ္းအားသည္လည္း အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ ၏ (ကူညီေဖးမမႈ)မွအပ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ထိုအရွင္ျမတ္ တစ္ဦးတည္းကိုသာလွ်င္ အား ကိုးအားထားပါသည္။ထိုအရွင္ျမတ္ ဘက္သို႔သာလွ်င္ ျပန္လွည့္ရေပမည္ ျဖစ္ေပ သည္။
ၾကည့္-စူရာဟ္ဟူးဒ္၊အာယတ္ေတာ္(၈၈)
    ဂ႐ုျပဳစရာအခ်က္သည္ကား အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏ တမန္ေတာ္မ်ား (အ.စ)တိုင္း သည္ မိမိတို႔၏ အခ်ိန္အခါ ေခတ္ကာလတြင္ မိမိတို႔၏ပတ္ဝန္းက်င္ အ သိုင္းအဝိုင္းအတြက္ အထူး အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရေလသည္။ထိုအခက္ အခဲမ်ား၏ ေအစ္လာ(ဟ္)လည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကေပသည္။
    ဟဇရတ္(သ)႐ိႈအိုုက္ဗ္(အ.စ)၏ ေခတ္ကာလတြင္ လူပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္းအ ဝိုင္းအတြက္ စီးပြါးေရးအခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေလသည္။ေစ်းႏွင့္ စီးပြါးေရးေလာက သည္ လူထုအားမသန္႔ရွင္း မသန္႔ျပန္႔ေအာင္ ျပဳခဲ့ေလ၏။ဟရမ္ေရာင္းဝယ္ေဖါက္ကား မႈ အျမတ္ႀကီးစားလုပ္မႈ အလြဲသံုးစားျပဳမႈ စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥတြင္ မတရားညႇဥ္း ပန္းမႈမ်ား ထိုကဲ့သို႔အရာမ်ား အေျမာက္အမ်ားရွိခဲ့ေပသည္။
ဟဇရတ္(သ)႐ိႈအိုုက္ဗ္(အ.စ)အေနျဖင့္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ဘက္ေတာ္မွ ဤမေကာင္း မႈမ်ားကို ေတာ္လွန္ေခ်မႈန္းရန္ မိမိ၏အြန္မသ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည့္ မတ္ရန္ တာဝန္က်ခဲ့ေလ ၏။
(၄)တစ္ကမာၻလံုးတြင္ေအစ္လာ(ဟ္)

    တစ္ဦးတည္းဆိုင္ရာေအစ္လာ(ဟ္)၊မိသားစုဆိုင္ရာေအစ္လာ(ဟ္)၊လူပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္းအဝိုင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးဆိုင္ရာေအစ္လာ(ဟ္)၊ထက္ပိုၿပီး ပထမေျမႀကီးတြင္ေန ထိုင္သူ လူသားအား လံုးဆိုင္ရာေအစ္လာ(ဟ္)ရွိေပသည္။ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စူ ရာဟ္အအ္ရဖ္ အာယတ္ေတာ္အ မွတ္(၅၆)မွ ညႊန္ျပထားပါသည္။

وَلاَ تُفْسِدُوا فِى الاْارْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

အဓိပၸါယ္။။ဤပထဝီေျမျပင္၌ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည့္မတ္မႈကိုျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ပ်က္ စီး ျပႆနာ ျဖစ္မႈကို မျပဳလုပ္ၾကပါႏွင့္။ၿပီးေနာက္ ထိုအရွင္ျမတ္အား ေၾကာက္ရြံ႕ၿပီး၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားၿပီး ေတာင္းခံပါေလ။(တာဝန္မ်ား မေက်ပြန္မႈကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ ထိုအရွင္ျမတ္၏ ရဟ္မသ္အေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ကို ျပဳလုပ္ပါ ေလ)။ မုခ်ဧကန္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏ ရဟ္မသ္ေတာ္(ဂ႐ုနာေတာ္)သည္ ကား ေကာင္းမႈ၊ကုသိုလ္ျပဳလုပ္သူမ်ားႏွင့္ အလြန္တရာ နီးကပ္ ေပသည္။
သတိ-ဤအာယတ္ေတာ္နည္းတူ စူရာဟ္အအ္ရဖ္ အာယတ္ေတာ္(၅၈)တြင္ လည္း ပါရွိသည္။
အတိုခ်ဳပ္၊အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ ဘဝ၏ဘက္ စံုကို က်ယ္ ျပန္႔စြာ၊က်ယ္ဝန္းစြာ၊ေအစ္လာ(ဟ္)(ျပဳျပင္ေျပာင္လဲ တည့္မတ္မႈ)ႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။ၿပီးေနာက္ အြန္မသ္တိုင္း အထူးသျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တာဝန္ ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဤအလုပ္(ေအစ္လာ(ဟ္)ျပဳ လုပ္ရန္ မိန္႔ေတာ္မူထားေပသည္။

ေအစ္လာ(ဟ္)ဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း?

    ေအစ္လာ(ဟ္)( صلاح)ဆိုသည့္ စကားလံုးသည္ အဖ္စာ(သ္)( افساد)ဆိုသည့္ စကားလံုး၏ ဆန္႔က်င္ဖက္ ျဖစ္ေပသည္။အဖ္စာ(သ္)ဆိုသည္မွာ ဖ်က္လို၊ပ်က္စီးျပဳ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ဤဖ်က္လို ပ်က္စီးသည့္ အေရးႀကီးၿပီး တည္ရွိေနသည့္ စနစ္တစ္ခု ကို ျဖစ္ေစ(သို႔)၊တစ္ဦးတစ္ေယာက္(သို႔)၊ မိသားစု(သို႔)လူပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္း (သို႔)၊ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံကို ျဖစ္ေစသည့္အတြက္ ျပဳျခင္းျဖစ္ ေပသည္။
    ေအစ္လာ(ဟ္)( صلاح)ဆိုသည္မွာ ထိုစနစ္ကို အရင္းအတိုင္းျပန္လည္ ျပဳျပင္ ေပးျခင္းကို ေခၚဆိုပါသည္။
    ေကာင္းျမတ္သည့္သူေတာ္စင္ မိသားစုတစ္စုဆိုသည္မွာ အႀကီးဆံုးမိသားစု ဝင္မ်ား အေန ျဖင့္မလြဲမေသြ မိမိတို႔၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားသည္ ေကာင္းမႈကိုလိုလား ျခင္း၊သြန္သင္ဆံုးမေပးျခင္း ႏွင့္ မိသားစု၏အငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ထိုအႀကီးမ်ား၏ ေနာက္လိုက္ျခင္း အမိန္႔နာခံျခင္း ျဖစ္ေပသည္။မိသားစုဝင္တိုင္း မည္သူတစ္ဦး တစ္ ေယာက္မွ် မိမိတို႔၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး မေက်ပြန္ဖို႔ကို မျပဳလုပ္ရ ေခ်။
    အကယ္၍ လူႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားတြင္ ေက်ပြန္မႈ မရွိသည့္အခါ အငယ္မ်ာအေနျဖင့္လည္း ၎တို႔၏အမိန္႔ကို နာခံမည္ မဟုတ္ၾကေခ်။ မိသားစုဝင္ မည္သူမဆို မိမိ တို႔၏ တာဝန္မ်ားကို မထမ္းေဆာင္မည္၊ၿပီးေနာက္ ဤ လုပ္ရပ္သည္ အႀကိမ္ႀကိမ္ျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္ မိသားစုတစ္ခုလံုး၏ စနစ္၊အစီအစဥ္မ်ား ဖ႐ို၊ဖရဲျဖစ္သြားၿပီး မေကာင္းသည့္ ပ်က္စီးေနသည့္ မိ သားစု ျဖစ္သြားေပမည္။
    ဤကဲ့သို႔ေသာ္ မိသားစုအတြက္ ေအစ္လာ(ဟ္)ေခၚ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည့္ မတ္ေပးျခင္း ဆိုသည္ကား မိသားစုဝင္တိုင္း မိမိတို႔၏ တာဝန္ကို မွန္ကန္စြာထမ္း ေဆာင္ေပးၿပီးေနာက္ မွန္ကန္ သည့္ ဆက္ဆံေရးကိုျပဳကာ အစၥလာမ္မီ စာရိတၱ ေတာ္အရ (ေကာင္းျမတ္သည့္)စနစ္ လြမ္းမိုးမွ ျဖစ္ေပသည္။
    အြန္မသ္(ေနာက္လိုက္၊ေနာက္သားမ်ား)တစ္စုသည္ စီးပြားေရး၊စာရိတၱ၊ယံု ၾကည္မႈ၊ယဥ္ ေက်းမႈႏွင့္ ေမတၱာထားရွိမႈတို႔အတြက္ ပ်က္စီးမႈ ရွိႏို္င္ေပသည္။ဤ က႑ာ၏ ေအစ္လာ(ဟ္)ေခၚ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည့္မတ္ေပးျခင္းဆိုသည္မွာ အထက္ ေဖၚျပထားသည့္ ပ်က္စီးမႈ၊မေကာင္းမႈ၊ ျပႆနာျဖစ္ေစေသာအရာမ်ားကို တစ္ခုျခင္း သုတ္သင္ရွင္းလင္းၿပီး နဂိုမူလ(ေကာင္းျမတ္သည့္) စနစ္သို႔ ျပန္ပို႔ေပးျခင္း ျဖစ္ေပ သည္။

အစၥလာမ္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏လက္ထက္တြင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည့္မတ္ေပးျခင္း

    တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္တမန္ေတာ္အျဖစ္ ဖူးပြင့္ေတာ္မူသည့္ အခ်ိန္၊ ထိုပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္းအဝိုင္းသည္ အသိဥာဏ္ ပညာမဲ့မႈ၊မသိစိတ္ မိုက္မဲမႈ၊႐ိုင္း စိုင္းမႈ၊တို႔ျဖင့္ နာမည္ႀကီး ေနသည့္ အသိဥာဏ္ ပညာမဲ့မႈေခတ္ ျဖစ္ေပသည္။
ဟဂ်ာက္(ေဆာ္ဒီ)၏ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း ပတ္ဝန္းက်င္သည္ အဖက္ဖက္မွ ပ်က္စီး၊ ဖ႐ို၊ဖရဲျဖစ္ေနခဲ့ေပသည္။အကီဒါေခၚ ယံုၾကည္မႈပိုင္းဆိုင္ရာအရ မိမိတို႔လက္ ျဖင့္ ထြင္းထား၊ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ႐ုပ္ထု၊ဆင္းတုမ်ားအား ခဝပ္ ကိုးကြယ္ခဲ့ၾက သည္။၎တို႔သည္ အလြန္ တရာ ဆာေလာင္ခ်ိန္တြင္ စြန္ပလြန္သီးျဖင့္ ျပဳလုပ္ထား သည့္႐ုပ္တု၊ဆင္းတုမ်ားကို ထည့္စား ေသာက္လုိက္ၾကေပသည္။၎တို႔၏ဘဝသည္ ခိုရာဖာသ္ေခၚ အယူမွား၊အေတြးမွား၊အလုပ္မွား၊ အက်ိဳးအျမတ္ မရွိသည့္ လုပ္ရပ္မ်ား အမိ်ဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေရာေႏွာေနေလသည္။ခိုရာဖာသ္(ဥပါဒါန္ဝါဒ) သည္၎တို႔၏ ဘဝကို ဖ႐ို၊ဖရဲျပဳခဲ့ၾကေလသည္။
စာရိတၱဆိုင္ရာအရလည္း ႏွိမ္ၾကသည့္ အဆင့္သို႔ ေရာက္ေနၿပီး မည္မွ်အထိ ႏွိမ္ၾကသည္ ဆိုလွ်င္ မေကာင္းသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား(ျပည့္တန္ဆာမ်ား)အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ မေကာင္းမႈအေပၚ အရွက္တရားမရွိေတာ့သည့္ အျပင္၊ဖံုးကြယ္၍ပင္ မလုပ္ ၾကေတာ့ေခ်။
မည္မွ်ပင္ဆိုးရြားသည္ဆိုလွ်င္ မိမိတို႔၏အိုးအိမ္မ်ားတြင္ ဤအလုပ္အတြက္ သီးသန္႔အမွတ္ အသားအျဖစ္ အလံမ်ားေထာင္ထား ၾကေပသည္။ေသြးထြက္၊သံ ယိုျပဳျခင္း၊သမီးငယ္မ်ားကို သတ္ ျဖတ္မႈ၊အရွင္လတ္လတ္ ေျမျမႇဳပ္သတ္ျခင္းအထိ လုပ္ရဲသည့္ ႏွလံုးညစ္မ်ားရွိျခင္း၊အျပစ္မဲ့မ်ားကို သတ္ျဖတ္ျခင္း၊စီးပြားေရးတြင္ ဖ႐ို၊ ဖရဲျဖစ္မႈ၊လူမႈေရး၊ညစ္ညမ္းမႈျဖင့္ လံုးဝ ေက်ာ္ၾကားၿပီး ျပည့္ႏွက္ ေနခဲ့ပါသည္။
အစၥလာမ္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္ ဤကဲ့သို႔ေသာ္ ပတ္ဝန္းက်င္၊အ သိုင္းအဝိုင္းတြင္ တမန္ေတာ္အျဖစ္ ဖူးပြင့္ေတာ္ မူခဲ့ေလသည္။ၿပီးေနာက္ တစ္ခုခ်င္းစီ ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည့္မတ္ မႈ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေလသည္။႐ုပ္တု၊ဆင္းတု ကိုး ကြယ္သူမ်ားကို ႐ုပ္တု၊ဆင္းတုကိုးကြယ္ျခင္းမွ တစ္ပါးတည္း(ထာဝရအရွင္)အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ဘက္သို႔ ဖိတ္ေခၚ ခဲ့ပါသည္။
စာရိတၱေဖါက္ျပန္သူမ်ားကို(  لاِتَمِّمَ مَكَارِمَ الاْخْلاقِ بُعِثْتُ)၏အလံေတာ္ေအာက္ တြင္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ တည့္မတ္ေပးေတာ္မူခဲ့ေလသည္။
အထက္ပါ ဟဒီးစ္ေတာ္အားၾကည့္ရန္-ေဗဟာရြလ္ အနဝါရ္က်မ္း အတြဲ(၁၆)၊ စာမ်က္ႏွာ (၁၂၀)
ႏွိပ္စက္၊ညႇဥ္းပန္းမႈ၊အႏိုင္က်င့္မႈ၊ေသြးထြက္သံယိုျပဳမႈကို ေတာ္လွန္ခဲ့ေလ သည္။မႏုႆလူသားအား မေတာ္တဆ သတ္ခဲ့လွ်င္ေတင္ ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ ကုလားအုတ္ အေကာင္(၁၀၀)ေပး ေဆာင္ဖို႔အထိ သတ္မွတ္ၿပီး မႏုႆလူသား၏ အသက္ကို တန္ဖိုးထား အေလးေပးခဲ့ေတာ္ မူေလသည္။
ၾကည့္-ဝစေအလြရွ္ရွီအာက်မ္း အတြဲ(၁၉)၊စာမ်က္ႏွာ(၁၄၂)

(ထိုအခ်ိန္အခါတြင္)ကုလားအုတ္ ေလး၊ငါးေကာင္ရွိသူ မည္သူမဆိုအား ေသေ႒း (သူေ႒း)၊ေငြေၾကး၊ ခ်မ္းသာသူအျဖစ္ စာရင္းဝင္ေလသည္။တစ္ခု၊တစ္ခုခ်င္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည့္မတ္မႈကို ျပဳေတာ္မူ ခဲ့ေလသည္။အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊အႏွစ္ခ်ဳပ္ အားျဖင့္ စနစ္မ်ားအားလံုးကို နဂို၊ပကတိ(အေကာင္း)အတိုင္း ျပန္လွန္ေနရာခ် ေပးေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ျခင္း!

    ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူသည့္ အစၥလာမ္၏တမန္ေတာ္ျမတ္ ဟဇရတ္(သ)မို ဟမၼဒ္(ဆြ) ဝဖာသ္ ျဖစ္ေတာ္မူၿပီးေနာက္၊ေခလာဖသ္(တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)အ႐ိုက္ အရာကို လက္ခံသည့္ကိစၥ) ျဖင့္ မိမိလမ္းမွန္မွ ထြက္သြားေလသည္။တမန္ေတာ္ ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အေနျဖင့္ မိမိ၏ႏွလံုးေသြးျဖင့္ အက်င့္လုပ္ေပးေတာ္မူ ခဲ့သည္။စာရိတၱ ဆိုင္ရာတန္ဖိုးမ်ား တျဖည္းျဖည္းအေရာင္ေလ်ာ့ၿပီး ေမွးမွိန္ခဲ့ ေလသည္။ေနရာမွန္ သည္ မိမိေနရာမွ တစ္ခ်ိဳ႕ ဂ်ာေဟလီယသ္ေခတ္က ဖ်က္ဆီးသူမ်ား၊ဖ႐ိုဖရဲျပဳ သူမ်ား လက္သို႔ ေရာက္သြားေလသည္။
ဗနီအိုမိုင္ယာႏွင့္ ဂ်ာေဟလီယသ္ေခတ္၏ အႂကြင္းအက်န္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္း အေရးႀကီး၊အဓိကက်သည့္ အစိုးရေနရာမ်ားတြင္ ေနရာယူလာၾကၿပီး တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ သာဝကေတာ္မ်ားကို အျပင္ထုတ္ခဲ့ၾကေလသည္။ျပည္ သူပိုင္ ဘ႑ာေငြမ်ားသည္ ေက်ာသား၊ရင္ သား ခြဲျခားၿပီး ေပးကမ္းခဲြေဝသည့္ အ ဆင့္သို႔ ေရာက္သြားေလသည္။
ေမာင္လာအလီ(အ.စ)အေနျဖင့္ မိမိအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အြန္မသ္ကို ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲ တည့္မတ္ေပးရန္ အေျမာက္အမ်ား ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ ေတာ္ မူခဲ့ေလသည္။သို႔ေသာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ သက္တမ္းတိုေတာင္းလွသည့္အတြက္ အျပည့္အဝ ေျပာင္းလဲ တည့္မတ္ဖို႔ အခြင့္မသာ ခဲ့ေခ်။
ေမာင္လာအလီ(အ.စ) ရွဟာဒတ္ ျဖစ္ေတာ္မူ ၿပီးေနာက္ ေမာင္လာ လက္ ထက္တြင္ ျပႆနာရွာေနသည့္ ဟာကင္မ္(အာဏာရွင္)တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ မိုအာေဝ ယာ မြတ္စလင္မ္မ်ား၏ ခလီဖြာ သမၼတျဖစ္လာေပသည္။၎အေနျဖင့္ ဟဇရတ္(သ) အဘူဗကရ္ႏွင့္ အိုမရ္ကို ခလီဖြာ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံသည့္ စည္းမ်ဥ္း၊နည္းလမ္း ကိုလည္း အေလးမထားသည့္အထိ ေက်ာခိုင္း ခဲ့ေလသည္။
အမွန္တကယ္ ၎အေနျဖင့္ ႐ုတ္တရက္ ေတာ္လွန္ေရးေဖၚထုတ္သည့္ ပံုစံ ျဖင့္ လႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုျပဳၿပီး အာဏာကို သိမ္းခဲ့ေလသည္။မိမိအခ်ဳပ္အျခာ၏ အေျခခံ မ်ား ခိုင္ခံ့အားေကာင္းလာရန္ အတြက္ ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)၏ ရွဟာဒတ္ၿပီး ေနာက္ အီရန္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြါခဲ့ေလသည္။ၿပီး ေနာက္ ထင္ထင္ရွားရွား ေျပာၾကား ေလ၏။
ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ နမာဇ္၊႐ိုဇာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတိေပးႏိုးေဆာ္ရန္ လာျခင္းမ ဟုတ္ေခ်။အသင္တို႔ အေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္လိုသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပ သည္။မည္သူမဆို ကၽြႏ္ုပ္အား ဆန္႔က်င္မည္ဆိုလွ်င္ ၎၏အသက္ ခ်မ္းသာရာရ လိမ့္ မဟုတ္ေခ်။
ဤအတြက္ေၾကာင့္ တျဖည္းျဖည္း ပ်က္စီး၊ဖ႐ို၊ဖရဲသည့္ ေခတ္မ်ားသို႔ ဗနီအို မို္င္ယာမွ စတင္ခဲ့ၿပီး ႏွလံုးသားျဖင့္ အစၥလာမ္ႏွင့္အီမာန္ကို လက္မခံၾကေပ။အျခား တဖက္တြင္လည္းေမာင္ လာအလီ(အ.စ)၏အီမာန္အားနည္းသည့္ ဘက္ေတာ္သား မ်ားကို ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ား၊ပစၥည္း မ်ားျဖင့္ ဝယ္ယူမႈကို စတင္ခဲ့ၾကေလသည္။
၎(မိုအာေဝယာ)၏ ဝိုင္းေတာ္သူ၊ဝိုင္းေတာ္သားမ်ားအေနျဖင့္ လူမဆန္သည့္ ေသာင္း ၾကမ္းမႈမ်ားကို ျပဳခဲ့ၾကေပသည္။ဤသမိုင္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး နဲဟ္ ဂ်ိဳဗလာဂါက်မ္း၊ခြသ္ ဗာ(၂၇)တြင္ လာရွိေပသည္။လာရွိသည္မွာ-လူမဆန္သည့္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ သားအုပ္စုတစ္စုသည္ အီရတ္ႏိုင္ငံၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေလသည္။ၿပီးေနာက္ အလစ္သုတ္ၿပီး ၿမိဳ႕ေနလူထုအား တိုက္ခိုက္ၾက ေလ၏။၎တို႔ကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ေလသည္။၎တို႔၏ ပစၥည္း၊ဥစၥာမ်ား ကိုမတရား သိမ္း ယူၾကေလသည္။ဤသို႔ျပဳျခင္းမွာ ၎တို႔၏ အကီဒါ၊ယံုၾကည္မႈမ်ား၊တုန္လႈပ္ရန္ႏွင့္ ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)ႏွင့္ကိုယ္ေတာ္အလီ(အ.စ)၏သား၊သမီးမ်ားကို လက္ လြတ္ၾကရန္ ျဖစ္ ေပသည္။
အႏွစ္ခ်ဳပ္ရလာဒ္မွာ ဗနီအိုမိုင္ယာအေနျဖင့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ေပး သည့္ လႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုျဖင့္ ေဂ်ဟာလသ္ေခတ္က ကိစၥမ်ားကို အသက္ျပန္သြင္း ခဲ့ေလသည္။

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ေခတ္

    ဟီဂ်ရီသကၠရာဇ္(၆၀)ခုႏွစ္၊ရဂ်ဗ္လ(၁၅)ရက္ေန႔ကို မိုအာေဝယာဇီဝိန္ခ်ဳပ္ၿပီး ေနာက္ ၎၏ သားမိုက္၊ယဇီးဒ္(လ.န)ေခလာဖသ္ေနရာကို မိမိအေဖကဲ့သို႔ အတင္း အဓမၼ၊မည္သည့္ အေျခခံ ဥပေဒ၊စည္းမ်ဥ္းမွ်မရွိဘဲ ယူခဲ့ေလသည္။
    ျပႆနာမ်ား မေကာင္းမႈ၊ဒုစ႐ိုက္၊ညႇဥ္းပန္း၊ႏွိပ္စက္မႈတို႔သည္ ယဇီးဒ္(လ.န) လက္ထက္ တြင္ ၎၏ဖခင္လက္ထက္ကထက္ ပိုၿပီးတဆင့္တဆင့္ ဆိုးရြားလာေလ သည္။အစၥလာမ္ၿမိဳ႕မ်ား အားလံုး ယုတ္စြအဆံုုး မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္အထိ ျပန္႔ႏွံ႔ခဲ့ေလ သည္။သို႔ေသာ္ဤသည္ သဘာဝျဖစ္ ေပသည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူထုသည္ မိမိတို႔ေခတ္ကာလ၏ ဘုရင္၊အာဏာရွင္ေနာက္ လိုက္ၾကေပသည္။

اَلنّاسُ عَلَى دِينِ مُلُوكِهِم

ၾကည့္-သက္ေကရသိုလ္ေမာင္ဇူအာသ္က်မ္း၊စာမ်က္ႏွာ(၁၈၃)
    -ကရွ္ဖိုလ္ ခဖါ(အ)က်မ္းအတြဲ(၂)စာမ်က္ႏွာ(၃၁၁)
    
ဘုရင္၊သမၼတ၊အရက္ေသစာေသာက္စားမည္။ေလာင္းကစားျပဳမည္။ေမ်ာက္ ႏွင့္ကစားမည္။ေခြးႏွင့္ေဆာ့မည္။အတိုခ်ဳပ္ျဖင့္ ဂိုနာအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ႏွစ္ျမႇဳပ္ေနမည္ဆို လွ်င္  ထိုအခ်ိန္တြင္ ျပည္သူ မ်ားအေနျဖင့္လည္း ပ်က္စီး၊ဖ႐ို၊ဖရဲျဖစ္ေနသည့္ အကီ ဒါမ်ား(ယံုၾကည္မႈမ်ား)လူမႈေရး၊စာရိတၱဆိုင္ ရာ ပ်က္စီး၊ဖ႐ို၊ဖရဲျဖစ္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေပ မည္။ယဇီးဒ္(လ.န)၏ညႇဥ္းပန္း၊ႏွိပ္စက္မႈမ်ား၊အႏိုင္က်င့္မႈ မ်ားႏွင့္ လူမဆန္မႈမ်ားအ တြက္ ဤ(ေအာက္ေဖၚျပမည့္အခ်က္)သည္ပင္ လံုေလာက္ေခ်သည္။
    စိစစ္ေရးအဖြဲ႔ ဥကၠ႒အေနျဖင့္ မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္မွ ဆီးရီးယားသို႔ ခရီးထြက္ၿပီး ေနာက္၊မဒီနာ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္မွ သုေတသီ၊စိစစ္မႈျပဳၿပီး ျပန္လာေလသည္။မိမိ၏ အစီရင္ ခံစာတြင္ မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ သူ၊ၿမိဳ႕ေတာ္သားမ်ားကို ေျပာဆိုမႈကို ေရးသားထားေလ သည္။ေျပာဆိုသည္မွာ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ ျမတ္သခင္၏ ကစမ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ အခုအခ်ိန္ ယဇီးဒ္(လ.န)အနားမွ အျပင္ခရီးထြက္လာၾက ပါသည္။(သူအနားမွာရွိ ခ်ိန္)(သူ၏မ်ားျပားလာသည့္ ဂိုနာ၊ျပစ္မႈ၊ဒုစ႐ိုက္မ်ား၏ အာနိသင္ေၾကာင့္)မိုး ေကာင္း ကင္မွ ခဲမိုးကၽြႏ္ုပ္တို႔အေပၚ ရြာခ်မည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔ ခဲ့ရပါသည္။
    ဒီလူသည္(ယဇီးဒ္)မိမိ၏အေမ၊အစ္မ၊ညီမ၊သမီးမ်ားႏွင့္လည္းေဇနာ(ကာေမသုမိစာၦစာရကံ)က်ဴးလြန္ခဲ့ေပသည္။အရက္ေသစာ ေသာက္စားခဲ့ေလသည္။နမာဇ္ဝတ္ မျပဳေခ်။
ၾကည့္-အလ္မြန္သဇန္မ္က်မ္းအတြဲ(၄)စာမ်က္ႏွာ(၁၇၉)(ဟီဂ်ရီ(၆၃)ခုႏွစ္အျဖစ္ အပ်က္အေျခအ ေန)အာ႐ႈရာက်မ္းစာမ်က္ႏွာ(၂၁၇)ဆင့္ဆိုခ်က္အရ

    ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္အေနျဖင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ဝဖာသ္ ျဖစ္ေတာ္မူၿပီး အခ်ိန္မွအခ်ိန္အၾကာႀကီး ပ်က္စီး၊ဖ႐ို၊ဖရဲျဖစ္ခဲ့သည္။လူအသိုင္းအဝိုင္း ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည့္ မတ္ရန္ နီယသ္ျဖင့္ ယဇီးဒ္(လ.န)ထံ ဘုိင္အတ္မျပဳဘဲ၊ လက္မခံခဲ့ေခ်။ၿပီးေနာက္တစ္ဦးတည္းဘဝ ႏွင့္လူမႈေရးဘဝအတြက္ ျဖစ္ေသာလို အပ္သည့္ အေရးႀကီးနဂိုစနစ္ေကာင္းကို ျပန္လွည့္ေပးရန္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) လက္ထက္ကျဖစ္ရပ္မွန္မ်ား၊စြႏၷတ္ေတာ္မ်ားကို ျပန္လည္အသက္သြင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ခ်ခဲ့ေလသည္။
    မွန္လွေပသည္။ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္အေနျဖင့္ မိမိဘိုးေတာ္၏ အြန္မသ္ေတာ္ (ေနာက္လိုက္ေနာက္သားမ်ား)ႏွင့္အစၥလာမ္မီအသိုင္းအဝိုင္းအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည့္မတ္ေပး ရန္(ယဇီးဒ္)(လ.န)အားေတာ္လွန္ခဲ့ေလသည္။
အကယ္၍ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္အေနျဖင့္ ဤႀကီးက်ယ္သည့္အ လုပ္အတြက္ ေရွာင္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ မုခ်ဧကန္ ယေန႔ အစၥလာမ္ဆိုသည့္ သတင္းပင္ ၾကားရေတာ့မည္မဟုတ္ေခ်။အကယ္၍ရွိခဲ့လွ်င္လည္း ဂ႐ုစိုက္ဖို႔မလိုသည့္အစၥလာမ္ ျဖစ္ေပမည္။
ဤလမ္းစဥ္အတြက္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္အေနျဖင့္ ရွဟာဒတ္ဘြဲ႔ ကို ခံယူခဲ့သည္မွာ မွန္ေပသည္။သို႔ေသာ္အစၥလာမ္မီ အသိုင္းအဝိုင္းကို တုန္လႈပ္ေစခဲ့ ၿပီး ဤရည္ရြယ္ခ်က္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည့္မတ္မႈႏွင့္ နီးစပ္လာေလသည္။


ေအစ္လာ(ဟ္)ရည္ရြယ္ခ်က္၏ဆိုလိုခ်က္

    ကိုယ္ေတာ္(ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ))၏ေနာက္လိုက္၊ေနာက္သားမ်ား၊အ ခ်စ္ေမတၱာထားသူမ်ား၊လမ္းစဥ္လိုက္သူမ်ားအေနျဖင့္ စစ္မွန္သည့္ အခ်စ္ေမတၱာ ထားမႈႏွင့္ ေနာက္လိုက္ပီသမႈကို သက္ေသျပဆိုရန္အတြက္ မိမိတို႔၏လက္ရွိေခတ္ ကာလ၏ ပ်က္စီးမႈမ်ား၊ျပႆနာမ်ားကို စဥ္းစား ၿပီး၊ေတြးေခၚၿပီး၊စြမ္းအားရွိသည္ႏွင့္ အမွ် ၎(ပ်က္စီးမႈမ်ား၊ျပႆနာမ်ား)ကိုေတာ္လွန္ ေခ်မႈန္းရေပမည္။
အဇာဒါရီျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိန္အခါတိုင္း၊ေလာဂ်စ္က်သည့္ စီစဥ္ဆံုးျဖတ္ ေပးမႈမ်ား စည္းစနစ္က်က်၊ဆင္ျခင္တံုတရားရွိရွိ ပ်က္စီးမႈမ်ား၊ျပႆနာမ်ား၊မေကာင္း မႈ၊ဒုစ႐ိုက္အသိုင္းအ ဝိုင္းကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည့္မတ္ေပးမည္ဆိုလွ်င္ ႀကီးမားသည့္ စဝါဗ္ႀကီးသည့္လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ကို ယံုၾကည္ရေပမည္။ေအာင္ျမင္မႈကို ဆြတ္ခူးရ ရွိရလိမ့္မည္။
ေလးစားအပ္သည့္ တရားေဟာဆရာမ်ား၊ခ်စ္ခင္ရပါသည့္ ခ်ီးမြမ္းေထာမနာ ျပဳသူမ်ား (ေနာင္ဟာဖတ္သူမ်ား၊ကစီသာဖတ္သူမ်ား…)အေနျဖင့္ မလြဲမေသြ ဤ မြန္ျမတ္လွသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ သာသနာ့ျပဳ၊ႏိုးေဆာ္ရေပမည္။ဤမဂ်လစ္ ေတာ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ေနရာယူသူမ်ားအား စရိတၱႏွင့္ လူမႈေရးအား ပ်က္စီးေစ၊ မေကာင္းမႈျဖစ္ေစ၊အမဂၤလာမ်ား ျဖစ္ေစသည့္အ ေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲ တည့္မတ္မႈဖက္သို႔ ဖိတ္ေခၚရေပမည္။အကယ္၍ မိမိတို႔၏ မိသားစုမ်ားမွ(ဤလုပ္ ငန္းကို)စတင္ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုလွ်င္ ပို၍ပင္ေကာင္းေလစြ။


ဒုတိယရည္ရြယ္ခ်က္

ေကာင္းရာ၊ေကာင္းမႈကိုညႊန္ၾကားျခင္းႏွင့္မေကာင္းရာ၊မေကာင္းမႈကိုတား ျမစ္ျခင္း။


ရည္ရြယ္ခ်က္ ေကာင္းမြန္မႈႏွင့္ ပက္သက္ၿပီးလည္း ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(အ.စ)၏ ဩဝါဒေတာ္မ်ားတြင္ လာရွိေပသည္။သခင္ႀကီး၏ သာဝကေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ ဤ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေကာင္းမြန္မႈဘက္သို႔ လမ္းညႊန္ျပခဲ့ေပသည္။ထို႔ျပင္ သခင္ႀကီး၏ ေနာက္လိုက္၊ေနာက္သားမ်ား လိုလားအခ်စ္၊ေမတၱာထားသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း သခင္အတြက္ ေဇယာရတ္(သ)မ်ား ဖတ္ရြတ္ခ်ိန္တြင္ ဤရည္ရြယ္ခ်က္အေၾကာင္း ကို ရြတ္ဆိုၾကေပသည္။
    ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(အ.စ)အေနျဖင့္ မိုဟမၼဒ္ဟနဖီေယသို႔ ေရးသားထားသည့္ မိမိ ေသတမ္းစာတြင္ မိန္႔ေတာ္မူထားပါသည္။

أُريدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعرُوفِ وَ أَنْهى عَنِ الْمُنْكَرِ

အဓိပၸါယ္။။ကၽြႏ္ုပ္ေတာ္လွန္ေရး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေကာင္းရာ၊ေကာင္းမႈကို ညႊန္ ၾကားျခင္းႏွင့္ မေကာင္းရာ၊မေကာင္းမႈကို တားျမစ္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
ၾကည့္- ေဗဟာရြလ္အန္ဝါရ္က်မ္း အတြဲ(၄၄)၊စာမ်က္ႏွာ(၃၂၉)
    -မက္ၠသလ္ခြရဇ္မီက်မ္းအတြဲ(၁)၊စာမ်က္ႏွာ(၁၈၈)
    
    ဟဇရတ္(သ)မြတ္စလင္ဗင္အကီးလ္ ရဲရင့္၊ျပတ္သားၿပီး သတၱိ၊ဗ်တိၱရွိသည့္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ သံအမတ္၊ရွဟီးဒ္ေတာ္မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း(အစၥလာမ့္အစစ္)ရန္သူမ်ားႏွင့္ တိုက္ခိုက္ ၿပီး အဖမ္းဆီးခံရေလသည္။ၿပီးေနာက္ ၎အား အိုဗိုင္သြလႅာဟ္ဗင္ေဇယာသ္ထံ ေခၚ ေဆာင္သြားၾကေလ၏။အမီးရ္ေရကူဖာ(ကူဖာၿမိဳ႕ဝန္၊အာဏာပိုင္)အေနျဖင့္ ဂ်နာေဗ မြတ္စလင္ ဗင္အကီးလ္ သို႔ေျပာေလ၏။
    ”ငါအေနျဖင့္ မင္းျပႆနာလုပ္ဖို႔ မြတ္စလင္မ်ားအၾကား ေသြးခြဲ၊စည္းလံုးေရး ဖ်က္ဖို႔၊ကူဖာၿမိဳ႕သို႔ လာတယ္လို႔ ၾကားတယ္…”
    ဂ်နာေဗမြတ္စလင္ဗင္အကီးလ္အေနျဖင့္ ၎အား အေျဖေပးမိန္႔ေလ၏။

ما لِهذا آتَيْتُ، وَ لكِنَّكُمْ أَظْهَرْتُمُ الْمُنْكَرَ، وَ دَفَنْتُمُ الْمَعْرُوفَ... فَأَتَيْناهُمْ لِنَأْمُرَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَ نَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ

အဓိပၸါယ္။။ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ျပႆနာလုပ္ဖို႔ အတြက္လာျခင္း မဟုတ္ေခ်။ဘာေၾကာင့္ လာခဲ့ရသည္ဆိုလွ်င္ လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ မေကာင္းမႈ၊ဒုစ႐ိုက္မ်ားကို ျပန္႔ပြားေစခဲ့ၿပီး၊ ေကာင္းရာ၊ေကာင္းမႈမ်ားကို ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ လာခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ….ကူဖာၿမိဳ႕သူ၊ၿမိဳ႕သားမ်ားအား ေကာင္းရာ၊ေကာင္းမႈကို ညႊန္ၾကားေပးၿပီး၊မေကာင္း ရာ၊မေကာင္းမႈကို တားျမစ္ေပးရန္ လာခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
ၾကည့္- ေဗဟာရြလ္အန္ဝါရ္က်မ္း အတြဲ(၄၄)၊စာမ်က္ႏွာ(၃၂၉)
    ဖသူဟ္ေအဗ္ေနအအ္ဇ(မ) အတြဲ(၅)၊စာမ်က္ႏွာ(၃၃)

    ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)ႏွင့္ ပက္သက္ၿပီးေဇယာရတ္(သ)ေတာ္မ်ားမွ ေဇယာရတ္(သ)ေသဝါေရဇ္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ဖတ္ရြတ္ရမည္မွာ

اَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ اَقَمْتَ الصَّلاةَ، وَآتَيْتَ الزَّكاةَ، وَاَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهَيْتَ عَنْ الْمُنْكَرِ، وَاَطَعْتَ اللهَ وَرَسُولَهُ حَتّى اَتيكَ الْيَقينُ

အဓိပၸါယ္။။ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္(ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ))သည္ နမာဇ္ ၿမဲၿမံသူ၊ဇကားသ္ေပးေဆာင္သူ၊ေကာင္းရာ၊ေကာင္းမႈကို ညႊန္ၾကားျပသူ၊မေကာင္းရာ၊ မေကာင္းမႈကို တားျမစ္သူ၊ၿပီးေနာက္ ေနာက္ဆံုးရွဟီးဒ္ဘြဲ႔ကို ခံယူေတာ္မူသည့္အ ခ်ိန္အထိ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္ အရွင္၏တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ အမိန္႔ကိုနာခံ က်င့္သံုးသူျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသထြက္ဆို ပါ၏။
ၾကည့္-မဖာသီဟိုနဝီး(န)က်မ္း၊စာမ်က္ႏွာ(၃၈၂)
    ေဗဟာရြလ္အနဝါရ္က်မ္းအတြဲ(၉၇)၊စာမ်က္ႏွာ(၁၉၇)၊ဟဒီးစ္ေတာ္(၃၂)
    
ဤအတြက္ေၾကာင့္ မုခ်ဧကန္ ဟဇရတ္(သ)ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္ ၏ အေရးႀကီးသည့္ အာ႐ႈရာေတာ္လွန္ေရး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေမ့ ေလ်ာ့ေနသည့္ တာဝန္ဝတၱရားႏွစ္ခု(အမရ္ေဗမဟ္႐ူဖ္ ဝါနဟီးအဇ္မြန္ကရ္) ေကာင္း ရာ၊ေကာင္းမႈကို ညႊန္ျပျခင္းႏွင့္ မေကာင္းရာ၊မေကာင္းမႈကို တားျမစ္ျခင္းအား ျပန္ လည္ရွင္သန္ေအာင္ ျပဳျခင္းလည္း ပါဝင္ေနေပသည္။

အမရ္ေဗမဟ္႐ူဖ္ဝါနဟီးအဇ္မြန္ကရ္အားအတိုင္းထက္အလြန္အေလးေပး ျခင္း။
    ႐ႈေထာင့္တစ္ခုအရ အမရ္ေဗမဟ္႐ူဖ္ဝါနဟီးအဇ္မြန္ကရ္(ေကာင္းရာ၊ေကာင္းမႈ ကိုညႊန္ၾကားျခင္းႏွင့္ မေကာင္းရာ၊မေကာင္းမႈကို တားျမစ္ျခင္း)သည္ သာသနာ့ တာ ဝန္ ဝတၱရားအားလံုးမွ အေရးႀကီးဆံုး တာဝန္၊ဝတၱရားတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။
    ဤအတြက္ေၾကာင့္ အဖိုးတန္သည့္ ေအမာမ္အလီ(အ.စ)၏ ဟဒီးစ္ေတာ္တစ္ ပါးတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဖတ္႐ႈပါမည္။မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ-

وَمَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا وَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللّهِ، عِنْدَ الاْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، إِلاَّ كَنَفْثَة فِي بَحْر لُجِّيٍّ

အဓိပၸါယ္။။(သတိရွိပါေလ။)ရွိသမွ်၊ေကာင္းမႈ၊သုစ႐ိုက္၊ကုသိုလ္မ်ားအားလံုး ယုတ္စြ အဆံုး အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏ လမ္းေတာ္တြင္ တိုက္ပြဲဝင္ျခင္း(ေဂ်ဟာဒ္)ဗင္ အမရ္ေဗမဟ္႐ူဖ္ဝါနဟီးမြန္ကရ္ႏွင့္ယွဥ္မည္ဆိုလွ်င္ က်ယ္ျပန္႔လွသည့္ ပင္လယ္ေရ ႏွင့္ ေရစက္တစ္စက္ပမာ ျဖစ္ေပသည္။
ၾကည့္-နဟ္ဂ်ိဳဗလာဂါက်မ္း-ကလ္မာေယေဂစာရ္(၃၇၄)

    ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ဤတာဝန္ဝတၱရားႏွစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိတိက်က်၊နက္ နက္၊႐ိႈင္း႐ိႈင္း အေျခအေန၊အစစ္အမွန္အတြက္ သာဓက(ဥပမာ)တစ္ခု တင္ျပပါမည္။ (ေက်းဇူးျပဳ၍)ဂ႐ုျပဳေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။
    ႀကီးမားသည့္ လယ္ယာတစ္ခု ရွိသည္ဟုျမင္ပါေလ။ဤလယ္ယာအတြက္ ရွင္ သန္၊ရပ္တည္ ေနရန္ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ရွိရန္အတြက္ အရာႏွစ္ခု အေရးႀကီး လိုအပ္ ေပသည္။ပထမအရာမွာ စည္းစနစ္က်ၿပီး ျပည့္စံုဖူလံုသည့္ ေရအခ်ိန္ႏွင့္အညီရေန ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ဤသို႔မရပါက သစ္ပင္မ်ားအားလံုး ၿခံထြက္သည့္ သီးႏွံမ်ားအား လံုးေျခာက္ေသြ႔ ပ်က္စီးသြားေပမည္။
    ဒုတိယဖက္တြင္(ၿခံထြက္၊လယ္ထြက္)သီးႏွံမ်ားအေပၚ က်ေရာက္လာမည့္ အႏၱရာယ္ အသြယ္သြယ္ကို တားဆီးကာကြယ္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
    အမရ္ေဗမဟ္႐ူဖ္(ေကာင္းရာ၊ေကာင္းမႈကို ညႊန္ၾကားျခင္း)သည္ ႀကီးက်ယ္ခမ္း နားသည့္ သာသနာ့လယ္ယာ၊လယ္ေျမအတြက္ ေရအသြင္ကိုေဆာင္ေနေပသည္။ နဟီးအဇ္မြန္ကရ္(မေကာင္းမႈ၊မေကာင္းရာကို တားျမစ္ျခင္း)အႏၱရာယ္မ်ားကို ကာ ကြယ္ေပးျခင္း အသြင္ေဆာင္ ေနေပသည္။
    အကယ္၍ သာသနာ့လယ္ယာ၊လယ္ေျမအတြင္း စည္းစနစ္က်သည့္ ေရအ ခ်ိန္မွီ မစီစဥ္ႏိုင္လွ်င္ လယ္ထြက္သီးႏွံမ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးသြားေပမည္။
ထိုနည္းတူစြာ အကယ္၍ လယ္ယာထြက္ သီးႏွံမ်ား ၎ကို အႏၱရာယ္အသြယ္ သြယ္မွ မတားဆီး၊မကာကြယ္မည္ ဆိုလွ်င္(ႀကိဳးစားထားသည့္)လယ္ယာထြက္သီးႏွံ မ်ား တစ္ခုမွ် က်န္ရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။
ဤသို႔ျဖင့္ အထက္ေဖၚျပပါ ရီဝါယတ္ေတာ္အရ အမရ္ေဗမဟ္႐ူဖ္ ဝါနဟီးအဇ္ မြန္ကရ္(႐ႈေထာင့္တစ္ခုအရ အဆိုတစ္ခုအရ)ဝါဂ်စ္ဗ္ အလုပ္မ်ားအားလံုးထက္ ပိုၿပီး အေရးႀကီးေၾကာင္း ဆိုထားေလသည္။ဤအတြက္ သက္ေသအျဖစ္ ဤအလုပ္ႏွစ္ခု (အမရ္ေဗမဟ္႐ူဖ္ ဝါနဟီးအဇ္မြန္ကရ္)မပါဘဲ က်န္ဝါဂ်စ္ဗ္ အလုပ္မ်ားမွ ရလာဒ္ေပး မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဆိုေလ၏။

အမရ္ေဗမဟ္႐ူဖ္ဝါနဟီးအဇ္မြန္ကရ္၏အဆင့္မ်ား

(စာ႐ႈပရိတ္သတ္မ်ား) သိထားၾကသည့္အတိုင္း ရီဝါယတ္ေတာ္မ်ား  ဖိုကာ အာ(မရ္ဂ်ေယသကၠ္လီးေတာ္မ်ား)၏ ေသာင္ဇီးဟြလ္မဆာေအက်မ္းမ်ားတြင္ လာရွိ သည့္အတိုင္း အမရ္ေဗမအ္႐ူဖ္ဝါနဟီးအဇ္မြန္ကရ္ အဆင့္သံုးဆင့္ လာရွိေပသည္။ ၎အဆင့္(၃)ဆင့္အား ဂ႐ုျပဳရန္ အေရးႀကီးေပသည္။ရီဝါယတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး ဝစာေအလြရွ္ရွီအာက်မ္းအတြဲ(၁၁)၊အလ္အမရ္ဝါအန္နဟီး က႑အခန္း(၃) တြင္ ေလ့လာႏိုင္ေပသည္။
ပထမအဆင့္-ႏွလံုးသားႏွင့္ ဆိုင္သည့္အဆင့္
ဆိုလိုသည္မွာ ႏွလံုးသားအေနျဖင့္ ေကာင္းမႈ၊ေကာင္းရမ်ားအား ခ်စ္သူ၊ ေမတၱာရွိသူျဖစ္ၿပီး မေကာင္းရာ၊မေကာင္းမႈမ်ား အားမုန္းသူ၊ရန္သူ ျဖစ္ရေပမည္။
    ေကာင္းမႈ၊ေကာင္းရာကို ေတြ႔ျမင္ခ်ိန္တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ပီတိျဖစ္မည္၊ဝမ္းသာမည္ ျဖစ္ေပသည္။မေကာင္းမႈ၊မေကာင္းရာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရခ်ိန္တြင္ ဝမ္းနည္း၊ေသာက ျဖစ္ေလသည္။
    အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊အႏွစ္ခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ အတြင္းပိုင္း အေျခအေန(နာမ္ပိုင္းအေျခ အေနသည္)ဤေကာင္းမႈႏွင့္ မေကာင္းမႈ၊ေကာင္းရာႏွင့္ မေကာင္းရာကို ေတြ႔ႀကံဳရ ၿပီးေနာက္ တစ္ထပ္တည္း မခံစားရျခင္းကို ဆိုလိုေပသည္။ဤအေျခအေနသည္ အတြင္းပိုင္း၊နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေပလိမ့္မည္။

ဒုတိယအဆင့္-ႏႈတ္ႏွင့္ဆိုင္ရာအဆင့္
    ေကာင္းမႈမ်ား၊ေကာင္းရာမ်ားကို အတြင္းပိုင္း(ႏွလံုးသားျဖင့္)ခ်စ္ျခင္း၊ျမတ္ႏိုး ျခင္းႏွင့္ မေကာင္းမႈမ်ား၊မေကာင္းရာမ်ားကို ႏွလံုးသားျဖင့္ မုန္းတီး၊ရြံရွာျခင္းကို ႏႈတ္ ျဖင့္ထြက္ဆိုျခင္းျဖစ္ေပသည္။မေကာင္းမႈမ်ား၊မေကာင္းရာမ်ားကို ျပဳလုပ္သူမ်ား၊ ေကာင္းမႈမ်ား၊ေကာင္းရာမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၊ဂ႐ုမျပဳသူမ်ားအား မိမိ၏ႏႈတ္ျဖင့္ အ ကယ္၍ ရန္ျဖစ္ျခင္း၊မာနတရားမရွိဘဲ၊သူတစ္ပါး၏ခံစားရမႈမ်ားကို ထိခိုက္ေအာင္ျပဳ ျခင္း မရွိဘဲ မိမိ၏ေရွ႕ရွိသူအား သတိေပး၊အသိေပးႏိုးေဆာ္မည္ဆိုလွ်င္ မုခ်ဧကန္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ေတြ႔ရလိမ့္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

တတိယအဆင့္-လက္ေတြ႔၊ကာယကံေျမာက္သည့္အဆင့္
     အမရ္ေဗမအ္႐ူဖ္ဝါနဟီးအဇ္မြန္ကရ္၏ တတိယအဆင့္ဆိုသည္မွာ လက္ေတြ႔ ကာယကံေျမာက္ရသည့္ အလုပ္ျဖစ္ၿပီး၊အစၥလာမ္မီအစိုးရ အာဏာပိုင္တို႔၏အလုပ္ ျဖစ္ေပသည္။
    အကယ္၍ တစ္ဦး၊တစ္ေယာက္(သို႔)အမ်ားအေနျဖင့္ ထင္ထင္၊ရွားရွား လူပတ္ ဝန္းက်င္ အသိုင္း၊အဝိုင္းတြင္ မေကာင္းမႈမ်ား၊ျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္မ်ားကို က်ဴးလြန္မည္၊ ေကာင္းမႈ၊ေကာင္းရာမ်ား၊ေကာင္းမႈ၊သုစ႐ိုက္မ်ားကို မထီမ်က္ျမင္ျပဳၿပီး၊ေစာ္ကားမည္၊ လက္လြတ္မည္၊ၿပီးေနာက္ အျခားသူမ်ား၏ အသိေပးေျပာဆိုမႈကိုလည္း ဂ႐ုမျပဳမည္ ဆိုလွ်င္ မလြဲမေသြ အစၥလာမ္မီ၊အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔အားဖမ္းခ်ဳပ္ ျခင္း၊အျပစ္ေပးျခင္း တို႔ကိုျပဳေပမည္။
    ဤအတြက္ေၾကာင့္ ၎တို႔ကို လြတ္လြတ္၊လပ္လပ္ ေပးႏိုင္ခြင့္ေၾကာင့္ အစၥလာမ္မီ၊ဥပေဒမ်ားကို ပ်က္စီး၊ထိခိုက္လာမည္ဆိုလွ်င္ ထိုသူအားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ ေႏွာင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ တစ္ဖန္ထပ္ၿပီးေရးသားပါမည္။ဤ အ ဆင့္သည္ သာမန္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ မဟုတ္ေခ်။တစ္နည္းဆိုရလွ်င္(အစၥလာမ္မီ) အစိုးရႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ား တာဝန္၊ဝတၱရားျဖစ္ေခ်သည္။

ေအမာမ္ဟိုစုိင္းနအစသခင္ႏွင့္ေကာင္းမႈ၊ေကာင္းရာကိုညႊန္ၾကားျခင္းႏွင့္မ ေကာင္းမႈ၊မေကာင္းရာကိုတားျမစ္ျခင္း
    
(စာဖတ္ခ်စ္ပရိတ္သတ္မ်ား) သိရွိထားသည့္အတိုင္း ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ အ ရင္(စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္)ေဖၚျပခဲ့သည့္အတိုင္း ဗနီအိုမိုင္ယာ အစိုးရလက္ထက္တြင္ အထူးသျဖင့္ ယဇီးဒ္(လ.န)၏အာဏာရွိစဥ္အခ်ိန္တြင္ ေနရာတိုင္း၊အားလံုးမေကာင္း မႈဒုစ႐ိုက္ျပစ္မႈမ်ား ေနရာယူသြားခဲ့ေလသည္။ယုတ္စြအဆံုး အစၥလာမ့္တမန္ေတာ္ ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ ဗဟိုနန္းဆိုက္ရာ၊အာဏာတည္ရာ၊မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္တြင္လည္း မေကာင္းမႈ ဒုစ႐ိုက္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ဟရမ္အလုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ျဖင့္ ေပက်ံသြားရေလသည္။
    မည္မွ်ထိဆိုလွ်င္ မဒီနာၿမိဳ႕ေတာ္သူ၊ၿမိဳ႕ေတာ္သားမ်ားမွ အုပ္စုတစ္စုသည္ အဆိုေတာ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ႀကိဳဆိုရန္ ၿမိဳ႕ျပင္ပအထိ သြားေရာက္ခဲ့ၾကေလသည္။ ၿပီးေနာက္ ဤလုပ္ရပ္အတြက္ အရွက္သိကၡာမဲ့သည့္ဟုလည္း မခံစားခဲ့ၾကေခ်။ဒီ ေတာ့ စာ႐ႈသူအေနျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ဤ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အက်ယ္ တဝင့္ ဟဒီးစ္ေတာ္ကို ေလ့လာၾကည့္ပါေလ။ၿပီးေနာက္ အစၥလာမ္မီဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဝးေနသည့္ က်န္ၿမိဳ႕မ်ား၏ အေျခအေနကိုေတြးၾကည့္ႏိုင္ေပသည္။သို႔ေသာ္လည္း ပဲ ဤကဲ့သို႔ေသာ္ အရင္ေဖၚျပေရးသားထားသည့္အတိုင္း အေျခအေနမ်ားသည္ သဘာဝျဖစ္ေပသည္။အေၾကာင္းမွာ အာဏာပိုင္မ်ား၊အစိုးရအႀကီးအကဲမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ကိုယ္ မိမိခလီဖြာ၊တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ခံယူထားၿပီး ဂိုနာေပါင္းစံု၊ျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္အစံုတြင္ နစ္ျမဳပ္ေနပါက သာမန္လူထုအား မည္ကဲ့သို႔(လူ ေကာင္း၊သူေကာင္းျဖစ္လာဖို႔)ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထားႏိုင္ပါအံ့!
အာရပ္ကဗ်ာဆရာ၏အဆိုအရ

اِذَا كَانَ رَبُّ الْبَيْتِ بِالدَّفِّ مُولِعاً *** فَشِيمَةُ اَهْلِ الْبَيْتِ كُلُّهُمُ الرَّقْص

အဓိပၸါယ္။။မည္သည့္ အိမ္ေထာင္စု၏ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမဆို၊သီဆိုျခင္း၊ကခုန္ျခင္းတြင္ အလြန္တရာ၊ႏွစ္သက္၊ႏွစ္ၿမိဳ႕လာမည္ဆိုလွ်င္ အိမ္သူ၊အိမ္သားမ်ားအားလံုးအေနျဖင့္ လည္း ကခုန္ျခင္း၊သီဆိုျခင္းတို႔တြင္ နစ္ေမ်ာသြားေပမည္။
ၾကည့္-အလ္သိုအ္ဖြာသိုအလ္စြန္နီယာ စာမ်က္ႏွာ(၇၉)။
အဆ္ဝါအလာအလ္စဟီးစိုင္း စာမ်က္ႏွာ(၂၈၆)။
အလ္အန္ေသဆြာရ္ေလလ္အာေမလီ အတြဲ(၆) စာမ်က္ႏွာ(၄၈၀)။

ဟုတ္ေပ၊မွန္ေပသည္။မေကာင္းမႈ၊ဒုစ႐ိုက္မ်ား၊ျပစ္မႈမ်ားသည္ ကမာၻအေရွ႕ တိုင္းႏွင့္ အေနာက္တိုင္းရွိ အစၥလာမ္အားလြမ္းမိုးခဲ့ေလသည္။ၿပီးေနာက္ ေကာင္းမႈ သုစ႐ုိက္မ်ားကို ေမ့ေလ်ာ့သြားၾကေခ်ၿပီး၊သူေတာ္စင္၊သူေတာ္ေကာင္းမ်ား၊ေအဗာ ဒသ္္ ဝတ္ျပဳသူမ်ား၊မိုဟာေဂ်မ်ား၊အန္ဆြာမ်ား၊အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အေဝးသို႔ေရာက္ သြားၾကေလသည္။
ညႇဥ္းပန္း၊ႏွိပ္စက္ျပႆနာလုပ္သူမ်ား၊ဒုစ႐ိုက္က်ဴးလြန္သူမ်ား၊တမန္ေတာ္ ျမတ္(ဆြ)၏ေခတ္တြင္ ႏွိမ္နင္းခံထားရသူမ်ား၊ျပည္ႏွင္ဒဏ္ခံထားရသူမ်ားမွာ အစိုးရ ၏ေနရာဌာနမ်ားတြင္ ေနရာယူခဲ့ၾကေလသည္။
ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႔အေျခအေနတြင္ မိမိ၏တည္ရွိ ေနမႈအားလံုး(ႏွလံုးသား၊ႏႈတ္၊ကိုယ္)ျဖင့္ အမရ္ေဗမအ္႐ူဖ္ ဝါနဟီးအဇ္မြန္ကရ္ တာ ဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေလသည္။
အာ႐ႈရာေန႔တြင္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္အားေခါင္းေပၚတင္ၿပီး ႏွစ္ဖက္ ေသာရဲမက္မ်ားအၾကားတြင္ ထားေတာ္မူၿပီးလက္ေတြ႔လိုက္နာက်င့္သံုးဖို႔ ဖိတ္ေခၚႏိႈး ေဆာ္ခဲ့ေတာ္မူေလသည္။
ေအမာမ္(အ.စ)အေနျဖင့္ ႏွလံုးသားအဆင့္၊ႏႈတ္အဆင့္ျဖင့္ လႈပ္ရွားမႈသည္အ က်ိဳးမသက္ေရာက္သည္ကို ေတြ႔ေတာ္မူသည့္အခါ အဆင့္(၃)သို႔ ဝင္ေရာက္ရေလ ၏။
အဆင့္(၃)ျဖင့္ ရန္သူသည္ ေခ်မႈန္းပ်က္စီးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ဤသို႔ျဖင့္မေကာင္း မႈဒုစ႐ိုက္မ်ား၊ျပစ္မႈမ်ား ဆက္လက္ေရွ႕ဆက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေတာ့ေခ်။
ၿပီးေနာက္ အကယ္၍ဤအလုပ္ျဖင့္လည္း မျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ မလြဲမေသြ၊စေတးမႈ (ကုရ္ဗာနီျပဳမႈ)ကိုေပးရေလသည္။ၿပီးေနာက္ ဤလႈပ္ရွားမႈကို အဆံုးတိုင္ေအာင္ ပို႔ ေဆာင္ေပးရေပမည္။
ဟုတ္ေပသည္။မွန္ေပသည္။ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အေနျဖင့္ မိမိ၏ေသြး ကို ေပးဆပ္လွဴဒါန္းၿပီး၊ဤႀကီးက်ယ္လွသည့္ တာဝန္ဝတၱရားကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္း ေဆာင္ခဲ့ေတာ္မူေလသည္။ၿပီးေနာက္ လူငယ္၊လူရြယ္အသက္ကို ရေနၿပီးျဖစ္သည့္ အစၥလာမ့္အမည္ရွိ သစ္ပင္အတြက္ေရေလာင္းသြားေပးျခင္းႏွင့္၊၎အပင္အား ပ်က္ စီးမႈမွကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးေတာ္မူခဲ့ေလသည္။
အဗာအဗ္ဒြလႅာဟ္အလ္ဟုိစိုင္း(န)(အ.စ)ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏သားေတာ္၊သမီး မ်ား၊သာဝကေတာ္မ်ား၏ ေသြးသည္လည္း အစၥလာမ့္တည္းဟူသည့္ လယ္ယာအ တြက္ ေရပမာအလုပ္လုပ္ခဲ့ေပသည္။ထို႔ျပင္အႏၱရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေပးခဲ့ေလသည္။
အကယ္၍ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အေနျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးမဆင္ႏြဲခဲ့မည္ ဆိုလွ်င္ ဗနီအိုမိုင္ယာႏွင့္၊ဂ်ေဟလီယသ္ေခတ္က်န္မ်ား၊အရွက္သိကၡာမဲ့မည္ မဟုတ္ ေတာ့ေခ်။ထိုအခ်ိန္ အစၥလာမ္အတြက္ မည္သည့္(အႏၱရာယ္)တြင္က်ေရာက္ သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း(စာ႐ႈသူူ)သိရွိနားလည္ေပမည္။အကယ္၍ရွိခဲ့မည္ဆိုလွ်င္လည္း အႏၱရာယ္က်ေရာက္မႈေၾကာင့္ သီးႏံွေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ မေပးႏိုင္သည့္ လယ္ယာ ႏွင္တူသြားေပမည္။
အေရးႀကီးသည့္ အစၥလာမ့္သမိုင္းတြင္ က႑ာမ်ားမွတစ္ခုမွာ ျဖစ္ရပ္မွန္ကရ္ဗ လာၿပီးေနာက္ ေတာ္လွန္ေရးမ်ားေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ေတာ္လွန္ေရးမ်ားမွာ အႏိႈင္းမဲ့ေသာင္ဝါဗီး(န)ေတာ္လွန္ေရး၊မိုခ္သာေတာ္လွန္ေရး စသည္ျဖင့္ ဤေတာ္ လွန္ေရးမ်ားအားလံုး၏ ညာသံမွာ တစ္ခုတည္းျဖစ္ၿပီး ထိုညာသံမွာ(لاِلِ مُحَمَّد اَلرِّضَا )  (အာေလမိုဟမၼဒ္(အ.စ)၏ႏွစ္ၿမိဳ႕မႈအတြက္)ျဖစ္ေပသည္။
ၾကည့္-ေဗဟာရ္အနဝါရ္က်မ္း အတြဲ(၅၂)၊စာမ်က္ႏွာ(၃၀၂)၊ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္(၄၆) ႏွင့္ အျခားစာမ်က္ႏွာ(၁၇၄၊၁၇၅၊၁၇၈ႏွင့္၁၉၉)

    ယုတ္စြအဆံုး အဗူမြတ္စလင္ ခုိရာစာန္နီအေနျဖင့္လည္း ဤညာသံျဖင့္ လႈပ္ ရွားေတာ္လွန္ခဲ့ေပသည္။ၿပီးေနာက္ ဗနီအိုမိုင္ယာ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ဖ်က္ သိမ္းႏိုင္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈကို ဆြတ္ခူးႏုိင္ခဲ့ေလသည္။
    သို႔ေသာ္လည္းပဲ ၎အေနျဖင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို စစ္မွန္ၿပီး(တရားမွ်တ သည့္)ပိုင္ရွင္မ်ားထံ မလြဲအပ္သည့္ အမွားအယြင္းကို က်ဴးလြန္ခဲ့ေလသည္။
     အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ဗနီအဘာစ္အားလြဲေျပာင္းေပးခဲ့ေလသည္။(သို႔မ ဟုတ္)လြဲေပးဖို႔ မျဖစ္မေန အၾကပ္အတည္း၊အခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေလသည္။
    ဤအတြက္ေၾကာင့္ အမရ္ေဗမအ္႐ူဖ္ ဝါနဟီးအဇ္မြန္ကရ္သည္ ေအမာမ္ဟို စိုင္း(န)(အ.စ)ေတာ္လွန္ေရး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။သခင္အေန ျဖင့္ဤရည္ရြယ္ခ်က္ကို ဆြတ္ခူးႏိုင္ရန္ မိမိ၏ေသြးေတာ္ကို လွဴဒါန္းေပးဆပ္ၿပီး ေအာင္ျမင္စြာ ဆြတ္ခူးႏို္င္ခဲ့ေလသည္။ထိုေတာ္လွန္ေရး(အာ႐ႈရာ)၏ အာနိသင္မ်ား တျဖည္းျဖည္း၊တစ္ခုျခင္း ေပၚထြက္လာေလသည္။ၿပီးေနာက္ အသိပညာကင္းမဲ့ သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းသြားခဲ့ေလသည္။

အမရ္ေဗမအ္႐ူဖ္ဝါနဟီးအဇ္မြန္ကရ္မွေပးသည့္သင္ခန္းစာ

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ ဩဝါဒေတာ္မ်ားမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ အဇာဒါရီ မ်ား က်င္းပေနသည့္အျပင္ ေကာင္းမႈ၊ေကာင္းရာမ်ား ညႊန္ၾကားျခင္းကို က်ယ္ျပန္႔ေစ ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး၊မေကာင္းမႈ၊မေကာင္းရာမ်ားကို ကုန္စင္ေအာင္ တိုက္ထုတ္ ေပးရမည္ဆိုသည့္ မလြဲမေသြသမိုင္းေပးတာဝန္ျဖစ္ေၾကာင္းသင္ခန္းစာကိုမီးေမာင္း ထိုးျပေနပါသေလာ?
    ဧကန္မုခ် မလြဲမေသြ ႏွစ္စဥ္၊ႏွစ္တိုင္း အဇာဒါရီ၏ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈကို က်ယ္ျပန္႔သထက္ က်ယ္ျပန္႔ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသင့္ေပသည္။အကယ္၍ ေကာင္းမႈ၊ ေကာင္းရာသုစ႐ိုက္မ်ားကို ေမ့ေလ်ာ့သြားၿပီး၊မေကာင္းမႈ၊မေကာင္းရာဒုစ႐ိုက္မ်ားကို တိုးပြားေစမည္ဆိုလွ်င္ ဆရက္ဒိုရွ္႐ႈိဟဒါေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ကို မေရာက္ေသးေၾကာင္း ထင္ရွားေနေပသည္။
လက္ရွိကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေခတ္ကာလတြင္လည္း အစၥလာမ္တည္းဟူေသာ္ လယ္ ယာအတြက္ ေရသြင္း၊ေရထည့္ေပးျခင္း၊ေရေလာင္းေပးျခင္းဆိုသည့္ ေကာင္းမႈ၊ ေကာင္းရာမ်ားကို ညႊန္ၾကားေပးျခင္း၊ႏွင့္အႏၱရာယ္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္းအလုပ္ ဆိုသည့္ မေကာင္းမႈ၊မေကာင္းရာမ်ားကို တားျမစ္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးလိုအပ္ေပ သည္။
အကယ္၍ အေရးႀကီး၊အဓိကအရာႏွစ္ခုအား ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ အစၥလာမ္မီ အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ျပႆနာမ်ားအျဖစ္ အစၥလာမ့္ သာသနာေတာ္ ဆန္႔က်င္ေရး၊ဝါဒီအေနာက္တိုင္းမ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊တိုက္ခိုက္မႈကို ခံရလိမ့္မည္ ျဖစ္ေပသည္။တတိယရည္ရြယ္ခ်က္


တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးဆြ၏စြႏၷတ္ေတာ္မ်ားအားရွင္သန္တည္ၿမဲေအာင္ျပဳျခင္းအာ႐ႈရာေတာ္လွန္ေရး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုမွာ ျမင့္ျမတ္သည့္ အစၥလာမ္သာသနာေတာ္မွတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးဟဇရတ္(သ)မိုဟမၼဒ္ (ဆြ)၏ စြႏၷတ္ေတာ္မ်ားအား ရွင္သန္တည္ၿမဲေအာင္ ျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူသည္။

اَدْعُوكُمْ اِلى كِتابِ الله وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ ) صلى الله عليه وآله ( فَاِنَّ السُّنَّةَ قَدْ اُمِيتَتْ وَ اِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ اُحْيِيَتْ، وَ اِنِ اسْتَمِعُوا قَوْلي وَ تُطِيعُوا اَمْرِي، اَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشادِ

အဓိပၸါယ္။။အသင္တို႔အား အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ က်မ္းေတာ္ျမတ္(ကုရ္အာန္)ႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ စြႏၷတ္ေတာ္ဘက္သို႔ ဖိတ္ေခၚပါသည္။အေၾကာင္းသည္ ကားဧကန္မုခ် တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ စြႏၷတ္ေတာ္အား ေသဆံုးေစခဲ့ၿပီး၊မုခ်မ လြဲေဗဒ္အတ္(သ)မ်ားကို ရွင္သန္ေအာင္ျပဳခဲ့ၾကေပသည္။အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္၏ ဖိတ္ေခၚမႈကို လက္ခံသေဘာတူမည္ဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္၏စကားမ်ားကို နားေထာင္ ပါေလ၊ၿပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ္၏အမိန္႔မ်ားအေပၚ လက္ေတြ႔ လိုက္နာက်င့္သံုးပါေလ။ အသင္တို႔အား တိုးတက္ဖံြၿဖိဳးသည့္လမ္းႏွင့္ သကၠဝါအတြက္ လမ္းမွန္ကို ညႊန္ၾကား ေပးပါမည္။
ၾကည့္-သာရီခ္ေခသဗ္ရီ အတြဲ(၃)၊စာမ်က္ႏွာ(၃၈)။
    ေဗဟာရြလ္အနဝါ အတြဲ(၄၄)၊စာမ်က္ႏွာ(၃၄၀)။
    အဟ္ယာႏြရွ္ရွီအာ အတြဲ(၁)၊စာမ်က္ႏွာ(၅၉)။
    
အျခားတစ္ေနရာတြင္ မိမိ၏ညီေတာ္ မိုဟမၼဒ္ဟနဖီယာအား မိန္႔ေတာ္မူေလ သည္။

اُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهى عَنِ الْمُنْكَرِ، وَاَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِىِّ بْنِ أَبِي طالِب

အဓိပၸါယ္။။ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ေကာင္းရာ၊ေကာင္းမႈကို ညႊန္ၾကားျခင္းႏွင့္၊မေကာင္း ရာ၊မေကာင္းမႈကိုတားျမစ္ျခင္း ျပဳရန္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္၏ဘိုးေတာ္ႏွင့္ဖခမည္း ေတာ္တို႔၏ စြႏၷတ္ေတာ္အတိုင္း လက္ေတြ႔က်င့္သံုးရန္ လိုလားသျဖင့္(ေတာ္လွန္ေရး ကိုဆင္ႏြဲခဲ့ျခင္း)ျဖစ္ပါသည္။
ၾကည့္-မကၠ္သေလအဝါေလမ္ စာမ်က္ႏွာ(၅၄)။

    ဤအတြက္ေၾကာင့္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွတစ္ခု သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ စြႏၷတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ဘဝတည္ေဆာက္မႈ ရွင္သန္၊ တည္ၿမဲေအာင္ျပဳရန္ႏွင့္ ေဗဒ္အတ္(သ)မ်ားကို ပ်က္စီးႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

ဗနီအိုမိုင္ယာ၏ေဗဒ္အတ္သမ်ားဗနီအိုမိုင္ယာအေနျဖင့္ ကာလရွည္စြာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို မတရားလုယူ ခဲ့ေလသည္။လုယူထားသည့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအား အမွန္တရားအေပၚ၊စစ္မွန္ သည့္အင္အားအေပၚ၊တည္ေနရသည္ဆိုၿပီး မိန္႔ဆိုထားေလ၏။
    ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ေဗဒ္အတ္(သ)မ်ားသည္ သာသနာအတြက္ ေနရာယူခဲ့ ေလသည္။တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ စြႏၷတ္ေတာ္အားေသဆံုးေစခဲ့ေလသည္။အ ေၾကာင္းမွာ -၎(ဗနီအိုမိုင္ယာ)တို႔၏ ေရွ႕ဆက္ဘဝတည္ေဆာက္ရာတြင္ ေဗဒ္ အတ္(သ)အဖြဲ႔မ်ားကို ရွင္သန္ေအာင္ျပဳျခင္းႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ စြႏၷတ္ ေတာ္မ်ားကို ေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ျပဳခဲ့ၾကသည့္ အတြက္ျဖစ္ပါသည္။
    ဤေဗဒ္အတ္(သ)မ်ားမွ နမူနာမ်ားကို ေဖၚျပပါမည္။ေက်းဇူးျပဳၿပီး၊ဂ႐ုျပဳေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

၁။တန္ဖိုးႀကီးမႈမ်ားကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း
ဂ်ေဟလီယသ္ေခတ္(အသိပညာမဲ့သည့္ေခတ္)အခ်ိန္ ကာလတြင္ ပင္ကိုယ္ အရည္အေသြးရွိသူမ်ား၊ဂုဏ္ႀကီးသူမ်ားအျဖစ္ ပစၥည္း၊ဥစၥာမ်ား၊စည္းစိမ္မ်ားႏွင့္သား၊ သမီးမ်ားကို စံအျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ၾကေလသည္။
    မည္သူမဆို ေငြေၾကးမ်ားမ်ားရွိေလ သား၊သမီးမ်ားမ်ားေမြးႏိုင္ေလ၊ျပည္သူလူ ထု၏အျမင္တြင္ ပိုၿပီးအေရးပါအရာေရာက္ၿပီး ဂုဏ္ျဒပ္ႀကီးသူ ျဖစ္ေလျဖစ္ေပသည္။
    က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ စူရာဟ္စဖာ အာယတ္ေတာ္ အမွတ္(၃၇)တြင္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္အေနျဖင့္ ဤတရားမဝင္သည့္ စံ၊မွတ္ေက်ာက္ ေနရာတြင္ စံမွတ္ေက်ာက္အစစ္အား အစားထိုးၿပီးမိန္႔ေတာ္မူထားပါသည္။

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ بِالَّتِى تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِى الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ

အဓိပၸါယ္။။အသင္တို႔၏ ပစၥည္း၊ဥစၥာမ်ား၊သား၊သမီးမ်ားသည္ လံုးဝဥႆုန္ အသင္တို႔ အား ကၽြႏ္ုပ္(အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္)ႏွင့္ နီးကပ္ေအာင္ျပဳေပးႏိုင္သည့္ အရာမ်ားမ ဟုတ္ေခ်။သို႔ရာတြင္ အၾကင္မည္သူမဆို အီမာန္သက္ဝင္၊ယံုၾကည္မည္၊ေကာင္းျမတ္ သည့္ သုစ႐ိုက္ကို ျပဳက်င့္မည္ဆိုလွ်င္ ၎တို႔အတြက္ အသင္တို႔ထမ္းေဆာင္ထား သည့္ အလုပ္မ်ားႏွင့္အညီ ဆုလာဒ္အျဖစ္ ႏွစ္ဆ၊ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူေပမည္။၎တို႔သည္ ဂ်ႏၷတ္သုခဘံု၏အခန္းမ်ား၊အလြန္တရာ ၿငိမ္းခ်မ္း၊ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ၾကရေပလိမ့္ မည္။
    ၿပီးေနာက္ ထိုနည္းတူစြာ စူရာဟ္ ဟိုဂ်ရာသ္အာယတ္ေတာ္(၁၃)ပါးတြင္ မိန္႔ ေတာ္မူထားပါသည္။
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ
အဓိပၸါယ္။။ဧကန္မုခ် အသင္တို႔အနက္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ထံဝယ္ အျမင့္ျမတ္ ဆံုး၊အေလးစားထိုက္ဆံုးသူသည္ သကၠဝါ(သီလ၊သမာဓိ)အရွိဆံုးသူျဖစ္ေပသည္။ ဤသို႔ျဖင့္မွတ္ေက်ာက္စံ(အစစ္)ဆုိသည္မွာ မည္သည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္း ကိုအထင္ ရွားဆံုး၊အေပၚလြင္ဆံုး သ႑ာန္ျဖင့္ မိန္႔ေတာ္မူထားေလသည္။
    ဤနည္းအစီအစဥ္အရ အစၥလာမ္သာသနာေတာ္မွ ပင္ကိုယ္အရည္အေသြး၊ ဂုဏ္ႀကီးမႈ မွတ္ေက်ာက္အျဖစ္ ပစၥည္း၊ဥစၥာမ်ား၊သား၊သမီးေနရာတြင္ အီမာန္၊ သကၠဝါႏွင့္ ေကာင္းျမတ္သည့္ သုစ႐ိုက္က်င့္ေဆာင္မႈကို အစားထိုးေျပာင္းလဲေပး ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ဆိုလိုသည္အဓိပၸာယ္မွာ သကၠဝါ(သီလ၊သမာဓိ)မ်ားမ်ားရွိေလ ေလ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္ နီးစပ္ေလေလျဖစ္ေပသည္။မည္မွ်ပင္ လံုးဝသား၊ သမီးတစ္ေယာက္မွ်ပင္ မရွိပါေစ၊ၿပီးေနာက္ ပတ္ဝန္းက်င္၌ အဆင္းရဲတကာ၊အဆင္း ရဲဆံုး ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေနပါေစ။(သကၠဝါ=သီလ၊သမာဓိရွိလွ်င္ ရွိမႈႏွင့္အညီ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္သခင္ႏွင့္နီးစပ္မႈရရွိမည္ျဖစ္ေပသည္။)အၾကင္မည္သူမဆို သကၠဝါအနည္း ဆံုးရွိမည္ဆိုလွ်င္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ႏွင့္ အေဝးဆံုးျဖစ္ေပမည္။မည္မွ်ပင္ သား၊သမီးမ်ား အေျမာက္အမ်ားရွိေနပါေစ၊ပစၥည္း၊ဥစၥာအမ်ားအျပားပင္ ပိုင္ဆိုင္ေန သူပင္ ျဖစ္ေနပါေစ။
    ဤေျပာင္းလဲမႈ မွတ္ေက်ာက္၊စံေက်ာက္၏ေနာက္တြင္ အဗူဆိုဖီယန္ႏွင့္ ၎ ကဲ့သို႔မ်ား၊အဗူလဟာဗ္ႏွင့္၎ကဲ့သို႔မ်ား၊အဗူဂ်ဟ္လ္ႏွင့္၎ကဲ့သို႔မ်ားေနရာတြင္ စလ္ မန္ႏွင့္၎ကဲ့သို႔မ်ား၊အဗူဇရ္ႏွင့္၎ကဲ့သို႔မ်ား၊မစ္က္ဒါႏွင့္၎ကဲ့သို႔မ်ား အစားထိုးေန ရာ ယူခဲ့ေလသည္။ဤေနာက္ပိုင္းတြင္ လူထုအေနျဖင့္ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာသူ၊ပစၥည္း၊ ဥစၥာခ်မ္းသာသူမ်ားအား ၎တို႔၏ေငြေၾကး၊အသျပာမ်ားေၾကာင့္ က်ိဳးႏြံမႈကို မျပဳၾက ေတာ့ေခ်။
    သို႔ေသာ္လည္းပဲ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္ ဝဖသ္ျဖစ္ေတာ္မူၿပီးေနာက္၊ ေနာက္တစ္ဖန္ မွတ္ေက်ာက္စံမ်ားကို ၎(ဗနီအိုမိုင္ယာ)တို႔၏ လက္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲ ျဖစ္ေလသည္။တတိယခလီဖြာ၏ေခတ္ကာလတြင္ နဂိုမေကာင္းသည့္စံမွတ္ေက်ာက္ အေျခအေနသို႔ ျပန္ေရာက္သြားေလ၏။ပစၥည္း၊ဥစၥာခ်မ္းသာသူမ်ား၊သား၊သမီးႏွင့္အင္ အားရွိသူမ်ား ယုတ္စြသကၠဝါအနံ႔ပင္ မထြက္သူမ်ားသည္ မြတ္သကီ၊သူေတာ္စင္၊သူ ေတာ္ေကာင္း၊ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ေနရာတြင္ ေနရာယူထားေလ၏။အစၥလာမ္သာသနာ  ေတာ္၏ ဂုဏ္ျဒပ္ရွိသူမ်ားအျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေလသည္။
    မိုအာေဝယာလက္ထက္တြင္ သက္တမ္းရင့္က်က္သူမ်ား အၾကင္မည္သူမဆို အစၥလာမ္သာသနာေတာ္အား အျမန္ဆံုးလက္ခံခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ခဲ့သူမ်ားကိုေဘးခ်ိတ္ ထားခဲ့ေလသည္။တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏လက္ေတာ္မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၾကသည္။ (သြလ္ကာႏွင့္၎၏သားမ်ား) အစၥလာမ္အား မလြဲသာ၊မေရွာင္သာ၍ ႏွစ္သက္မႈ၊ႏွစ္ ၿမိဳ႕မႈ၊လိုလားမႈမပါဘဲ လက္ခံခဲ့သူမ်ားသည္ ေရွ႕ထြက္လာၾကေပသည္။
    စစ္ဖီး(န)တိုက္ပြဲတြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ သာဝကေတ္အေျမာက္အ မ်ားသည္ ေအမာမ္အလီ(အ.စ)၏တပ္မေတာ္သားမ်ားျဖစ္ၿပီး၊အေျမာက္အမ်ားမွာ မိိ မိတို႔ကိုယ္မိမိ ေရာင္းစားၿပီးထားသည့္ သာဝကအခ်ိဳ႕မွအပ မိုအာေဝယာ၏ခ်ဳပ္ေႏွာင္ မႈကိုခံခဲ့ရေလသည္။
    ဗနီအိုမိုင္ယာ၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ သကၠဝါ(သီလ၊သမာဓိ)ႏွင့္အီမာန္ အေပၚအေျချပဳထားခ်က္မရွိေခ်။တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆိုရမည္ဆိုလွ်င္ ေလာက၊ေလာ ဘမ်ားအေပၚ အေျချပဳထားေလသည္။မည္သူမဆို ႐ိႈင္တြာန္အက်င့္ေကာင္းေကာင္း က်င့္ႏိုင္ေလ၊ညစ္ညမ္းသည့္ ႏွလံုးသားျပင္းသထက္ ျပင္းထန္စြာရွိသူ၊သာသနာကို မ်ားမ်ားေရာင္းစားႏိုင္သူကို မိမိတို႔ဗနီအိုမိုင္ယာ ဘက္သို႔ဆြဲေဆာင္ေလသည္။
    ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အေနျဖင့္ ဤေဗဒ္အတ္(သ)မ်ားကို အျမစ္ျပဳတ္ ေခ်မႈန္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ စြႏၷတ္ေတာ္မ်ားကို ရွင္သန္ၿမဲၿမံေစရန္ ေတာ္လွန္ေတာ္မူခဲ့ေလ သည္။
၂။လူမ်ိဳးေရးအေရးေပးမႈ၊ခြဲျခားမႈမ်ား။
    ဂ်ာေဟလီယသ္ေခတ္တြင္ လူမ်ိဳးေရးအေရးေပးမႈ၊ခြဲျခားမႈမ်ားမွာ ပြက္ေလာ ႐ိုက္ခဲ့ေလသည္။၎တို႔အေနျဖင့္ ပထမဦးစြာ(မည္မွ်ပင္ စာရိတၱညံ့ဖ်င္းၿပီး က်ဆင္း ေနပါေစ။)အာရပ္ျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္ အဂ်ာမ္(အာရပ္မဟုတ္သူမ်ား)ထက္ျမင့္ျမတ္သည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ခံယူထားေလသည္။
    ဒုတိယအခ်က္မွာ-အာရပ္မ်ားအၾကား၊မ်ိဳးႏြယ္တိုင္းသည္ မိမိတို႔ကိုယ္မိမိ အျခားမ်ိဳးႏြယ္မ်ားထက္သာလြန္ေၾကာင္း၊ျမင့္ျမတ္ေၾကာင္းခံယူထားေလသည္။ဤအ တြက္ေၾကာင့္ မိမိတို႔အမ်ိဳးအႏြယ္၏လူဦးေရအရည္အတြက္ကို ရည္တြက္ၾကေလ သည္။အကယ္၍မ်ိဳးႏြယ္စုႏွစ္ခု၏ လူဦးေရအတူတူျဖစ္ေနခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ သုႆန္မ်ား သို႔ သြားေရာက္ၾကၿပီး မ်ိဳးႏြယ္တိုင္းမွ မိမိတို႔ရဲ့ေသဆံုးသြားသူမ်ာ၏အရည္အတြက္ကို ရည္တြက္ခဲ့ၾကၿပီး(အရည္အတြက္ပိုမ်ားသူမ်ိဳးႏြယ္အား)သာလြန္သူ၊ျမင့္ျမတ္သူ၊မ်ိဳး ႏြယ္အျဖစ္ခြဲျခားၿပီး သတ္မွတ္ခဲ့ၾကေလသည္။
•    ပိုမိုၿပီး အက်ယ္တဝင့္ ေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ သဖ္စီးရ္နမူနာက်မ္းအတြဲ(၂၇)၊ စာမ်က္ႏွာ(၂၇၅)တြင္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
အစၥလာမ္သာသနာအေနျဖင့္ ဤမမွန္ကန္သည့္စံမွတ္ေက်ာက္အား ပယ္ဖ်က္ၿပီး၊ လူအခြင့္အေရး၊ေက်ာသား၊ရင္သားမခြဲျခားေရးဆိုသည့္ စံမွတ္ေက်ာက္ျဖင့္ ထိုမမွန္မ ကန္သည့္စံမွတ္ေက်ာက္ေနရာတြင္ အစားထိုးေပးခဲ့ေလသည္။
    အစၥလာမ္သာသနာေတာ္သည္မႏုႆလူသားတုိင္းအတြက္ အမ်ိဳးအႏြယ္၊လူ မ်ိဳးစု၊ဘာသာစကားႏွင့္ အေသြးအေရာင္ကိုစံအျဖင့္ မသတ္မွတ္ေပ။ကၽြန္ေတာ္တို႔ စူရာဟ္အဇ္ရဟ္(ဗနီေအစ္ရာအီးလ္)အာယတ္ေတာ္အမွတ္(၇၀)ကို ဖတ္ရြတ္ေလ့ လာၾကည့္မည္။
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِى آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِير مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا
အဓိပၸါယ္။။ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္အာဒမ္(အ.စ)၏ သား၊သမီးကို အေလးေပးျမင့္ျမတ္ေစပါ သည္။    ၎တို႔အား ကုန္းေပၚႏွင့္ေရေပၚတြင္(ကုန္း၊သံုး၊ေရသံုးစီးနင္းစရာမ်ား)စီးနင္း ေစေတာ္မူခဲ့ပါသည္။သန္႔ရွင္း၊စင္ၾကယ္သည့္ ေနအ္မသ္ေတာ္မ်ားမွ ၎တို႔အားစား နပ္ရိကၡာေပးသနားေတာ္ မူခဲ့ေလသည္။၎တို႔အား ဖန္ဆင္းထားေတာ္မူသည့္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အဖန္ဆင္းခံမ်ားထက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္၊ျမင့္ျမတ္မႈကို ခ်ီးျမႇင့္ ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။
    ဟုတ္ေပသည္။မွန္ေပသည္။အစၥလာမ္သာသနာေတာ္ထြန္းေပၚလာသည့္ႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္တည္းဟူေသာ စံမွတ္ေက်ာက္ေနရာတြင္ မႏုႆလူသား၏ အခြင့္အေရး (ေက်ာသား၊ရင္သားမခြဲျခားမႈ)ကို စံမွတ္ေက်ာက္အျဖစ္ ေနရာယူေပးခဲ့ေလသည္။
    ဤအတြက္ေၾကာင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ ဘက္ေတာ္သားမ်ားႏွင့္ အစၥလာမ္သာသနာေတာ္အား စိတ္ဝင္စား၊လက္ခံသူမ်ာသည္ မ်ိဳးႏြယ္စု၊လူမ်ိဳးစု၊ ဘာသာစကားႏွင့္ အသားအေရာင္ဟူ၍ သီးသန္႔(ခြဲျခားမႈ)မရွိေတာ့ေခ်။တစ္နည္းဆို ရလွ်င္ အာရပ္ႏွင့္အာရပ္မဟုတ္သူ လူျဖဴႏွင့္လူမဲ၊ကို႐ိုင္ရွ္ႏွင့္ကို႐ိုင္ရွ္ မဟုတ္သူ၊တစ္ ဖြဲ႔ၿပီးတစ္ဖြဲ႔၊အုပ္စုလိုက္ အုပ္စုလိုက္၊အစၥလာမ္သာသနာေတာ္အား လက္ခံဝင္ေရာက္ လာၿပီး၊အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏ အမိန္႔ေတာ္ကို(ရင္ဝယ္ပိုက္)လိုက္နာက်င့္ သံုးခဲ့ ၾကေလသည္။
    တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ ဝဖာသ္ျဖစ္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ ဤကိုယ္ေတာ္ ျမတ္(ဆြ)၏ စြႏၷတ္ေတာ္မ်ားသည္ ၎(အစၥလာမ္အေယာင္အေဆာင္မ်ား)လက္ ခ်က္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ရေလသည္။ၿပီးေနာက္ တျဖည္းျဖည္းအရင္အတိုင္း မ်ိဳး ႏြယ္အစြဲ၊အစြန္းေရာက္စနစ္ဖက္သို႔ ျပန္လွည့္သြားဆိုးဆံုး၊အေျခအေနအထိ ေရာက္ခဲ့ေလသည္။
    ဤအေၾကာင္းအရာကို အထူးသျဖင့္ မိုအာေဝယာ လက္ေအာက္ခံနယ္ေျမ မ်ားတြင္ ထင္ထင္၊ရွားရွား ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ေပသည္။လူမ်ိဳးေရးအစြန္းေရာက္မႈ ဝါဒီမ်ား သည္ လူအခြင့္အေရးေနရာကို လူသားဆုိသည့္ ေက်ာသား၊ရင္သားမခြဲျခားရမည့္သူ မ်ားေနရာကိုယူထားၾကသည္။ဤအတြက္ေၾကာင့္ အကြဲအလြဲမ်ား၊ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈ မ်ား၏ အေၾကာင္းရင္းခံ ျဖစ္လာေပသည္။
    စည္းလံုးညီညြတ္မႈ၊တညီတညြတ္၊တသံတည္းရွိမႈႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမရွိမႈ အ ေပၚ အေျခခံၿပီး၊ညီညြတ္မႈ၊စုစည္းမႈ စသည့္ လူအခြင့္အေရး၊အခ်က္အခ်ာၾကသည့္ အရာမ်ားသည္ မြတ္စလင္မ်ားအၾကား တျဖည္းျဖည္းျခင္း(စြန္႔ခြာ)ေနသည္။ၿပီး ေနာက္ စည္းလံုး၊ညီညြတ္သည့္၊တေသြးတသံတည္း ညီညြတ္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္းအဝိုင္း၏ သတင္းမရွိေခ်။
    ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သည္ ေနာက္တဖန္ မြတ္စလင္မ်ားအားလံုးကို စည္းလံုး ညီညြတ္လာေစရန္၊တေသြးတသံတည္းျဖစ္လာေစရန္၊ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏြဲ ခဲ့ေပသည္။ၿပီးေနာက္မိမိ၏ဘိုးေတာ္ရစူလ္ေလခိုဒါ(ဆြ)၏ လူသားပီသသည့္ လူအ ခြင့္အေရး၊အခ်က္အခ်ာက်မႈကို လြမ္းမိုးေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေလသည္။

၃။မသင့္ေတာ္သည့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
ဂ်ေဟလီယသ္ေခတ္ကာလတြင္ မသင့္ေတာ္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ႏွိပ္ စက္၊ညႇဥ္းပန္းမႈ၊စံေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။၎မသင့္ေတာ္သည့္ ေျပာင္းလဲ မႈမွ ထင္ရွားသည့္ သာဓကသည္ကား အမ်ိဳးသား၊အမ်ိဳးသမီးအၾကား ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ ေပသည္။မည္မွ်အထိဆိုလွ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကား ေျမာက္မ်ားစြာေသာ္ ပုဂၢိဳလ္အ ရ အခြင့္၊အေရးမ်ား၊လူမႈေရးအရအခြင့္၊အေရးမ်ား၊ဥပမာ အေမြကိစၥတြင္ ေဘးခ်ိတ္ခံ ခဲ့ရယံုမက၊အသက္ရွင္ရပ္တည္ခြင့္ပင္ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ၾကရေလသည္။အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးအႏြယ္စု မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသား၏ရပိုင္ခြင့္အျဖစ္(အမ်ိဳးသမီးရပိုင္ခြင့္)သည္ စာရင္းဝင္သြားေလ သည္။
    မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္ တမန္ေတာ္တာဝန္အား အတိအလင္း ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ မသင့္ေတာ္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ေနဝင္ေပ်ာက္ကြယ္မႈ အျဖစ္ စတင္ခဲ့ေလသည္။အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးအပါအဝင္ အျခားအခြင့္အ ေရးမ်ားသည္လည္း ဆိုင္ရာ၊ဆိုင္ရာ၊ေနရာအားလံုးတြင္ ေနရာမွန္ခဲ့ေပသည္။
    သို႔ေသာ္လည္းပဲ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ ဝဖာသ္ျဖစ္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ပိုင္း တဖန္မသင့္ေတာ္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္ခဲ့ျပန္သည္။တတိယခလီဖြာလက္ ထက္တြင္ အဆိုးဝါးဆံုးအေျခအေနအထိ ေရာက္သြားေလသည္။မသင့္ေတာ္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြကို ခြဲေဝေပးမႈက႑ႏွင့္ ရာထူး မ်ားခန္႔အပ္မႈက႑၊တို႔တြင္ ေျပာင္းလဲမႈမွာ ဖ႐ိုဖရဲပင္တည္း။(ထိပ္ဆံုးကပင္တည္း) အလာမာအမီးနီး(ရ.ဟ)အေနျဖင့္ သမၼတႀကီးအြစ္မန္လက္ထက္တြင္ ေၾကာက္စရာ၊ တုန္လႈပ္စရာေကာင္းသည့္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊မတရားမႈမ်ားႏွင့္ ထင္တိုင္းႀကဲခဲ့မႈမ်ား ၏ စာရင္းဇယားကို တင္ျပထားပါသည္။
    တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္ တရားမွ်တမႈ၊ေက်ာသား၊ရင္သား၊မခြဲျခားမႈ အား ဗဟိုအခ်က္အခ်ာအျဖင့္ မိမိ၏(တသံအျဖင့္ သတ္မွတ္ၿပီးလက္ေတြ႔က်င့္သံုးခဲ့ျပ ပါသည္။)ၿပီးေနာက္မိန္႔ေတာ္မူသည္။
أُمِرْتُ لاِعْدِلَ بَيْنَكُمُ
အဓိပၸါယ္။။ကၽြႏ္ုပ္သည္အသင္တို႔အၾကား တရားမွ်တမႈ၊ေက်ာသား၊ရင္သား၊မခြဲျခားမႈ ကိုအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရန္၊တာဝန္ကိုထမ္းေဆာင္ရမည့္သူျဖစ္ပါသည္။
    ထို႔ျပင္ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ စစ္မွန္သည့္ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႏွင့္ ခလီဖြာေယေဗလာဖြာဇ္လ္(ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ၿပီးေနာက္ခ်က္ခ်င္းၾကားတြင္ မည့္ သည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမရွိဘဲ၊ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ျမတ္အလႅာဟ္ဖက္မွ ခန္႔အပ္ခံ ရသည့္ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္)ေမာင္လာအလီ(အ.စ)ကိုယ္ေတာ္တိုင္ယုတ္စြအဆံုးလို အပ္ေနသည့္၊အကူအညီလိုေနသည့္ မိမိ၏ေနာင္ေတာ္ဟဇရတ္(သ)အကီးလ္အား ျပည္သူပိုင္ဘ႑ာေငြမွပင္ မကူညီခဲ့ေခ်။
ၾကည့္-နဟ္ဂ်ိဳဗလာဂါက်မ္းခြသ္ဗာ(၂၂၄)
    သို႔ေသာ္သမၼတႀကီးအြစ္မန္ႏွင့္မုိအာေဝယာလက္ထက္တြင္(မတရားေပးကမ္းမႈမ်ားမွ)အံ့ဩဖြယ္ေကာင္းသည့္အထိ အေျခအေနသို႔ေရာက္ခဲ့ေလသည္။မိုအာေဝ ယာအေနျဖင့္ ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)အား ျပစ္တင္႐ံႈခ်သည့္ ဟဒီးစ္အတုတစ္ခု ေရသားရန္စမရာ(ဟ္)ဗင္လြန္ဒဟ္အား ျပည္သူပိုင္မြတ္စလင္မ်ားပိုင္ ဘ႑ာေငြမွ ေဒရ္ဟမ္(၄)သိန္းေပးခဲ့ေလသည္။
၎အေနျဖင့္ဟဒီးစ္ေတာ္(အတု)တစ္ခုအားအာယတ္ေတာ္
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ وَاللهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ
အားဟဇရတ္(သ) အလီ(အ.စ)အတြက္ က်ေရာက္လာျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ေအဗ္ ေနမြလ္ဂ်င္(န)(လ.န)အ တြက္က်ေရာက္လာေၾကာင္း၊ၿပီးေနာက္အာယတ္ေတာ္

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِى قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ * وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِى الاْرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا …

အားဟဇရတ္(သ) အလီ(အ.စ)အတြက္ က်ေရာက္လာသည္ဟုေရးသားထား ေပသည္။ အမွန္တကယ္ အထက္ပါအာယတ္ေတာ္သည္ သဖ္စီးပညာရွင္မ်ား၏အ ဆိုအရ(အစ္နစ္ဗင္ရွရီးက္)အတြက္က်ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းေရးသားထားေပသည္။၎ (အစ္နစ္ဗင္ရွရီးက္)သည္ မိုနာေဖက္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏လက္ ထက္တြင္ ျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္မ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ေပသည္။
ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သည္ ယဇီးဒ္(လ.န)အားေတာ္လွန္ခဲ့ေလသည္။ထို မွသာ မသင့္ေတာ္သည့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အျမစ္ျပဳတ္ႏိုင္ၿပီး၊တရားမွ်တမႈ၊ေက်ာ သား၊ရင္သားမခြဲျခားမႈကို ေနရာမွန္ ျပန္ထားႏို္င္မည္ ျဖစ္ေပသည္။
၄။ေနရာအတြက္ရာထူး

    အစၥလာမ္သာသနာမဖြင့္မည္အလ်င္း ဂ်ာေဟလီသည္ ေခတ္ႏွင့္လက္ရွိေခတ္ ကာလ၏ ဂ်ာေဟလီယသ္ အခ်ိန္အခါတြင္ အလုပ္ေနရာကို ရာထူးအတြက္လိုၾက သည္။(တာဝန္၊အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ေပးအပ္သည့္ အလြဲသံုးစားမျပဳရမည့္ တာဝန္ အျဖင့္ မသတ္မွတ္ၾကေခ်။)၎ရာထူးအတြက္ ပင္ကိုယ္၊ကတိ၊တန္ဖိုးအျဖစ္ ခံယူၾက ေပသည္။ဤအတြက္ေၾကာင့္ရာထူးေနရာ၊အာဏာရယူရန္ အလို႔ငွာ တရားမွ်တ သည္ျဖစ္ေစ၊မမွ်တသည္ျဖစ္ေစ၊ နည္းအားလံုးကိုသံုးၿပီး စစ္ဆင္ႏြဲခဲ့ၾကေလသည္။
    သို႔ေသာ္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ ဆံုးမဩဝါဒ ပို႔ခ်မႈမွာ ကမာၻလူသားအခြင့္ အေရးတြက္ ထိုေန႔၊ယေန႔၊ေနာင္ေကယာမသ္တုိင္းအထိ ရာထူး၊ေနရာအာဏာသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္(အစစ္)မဟုတ္ေခ်။ပင္ကိုယ္ပကတိတန္ဖိုး မဟုတ္ေခ်။တစ္နည္းဆိုရ လွ်င္ မႏုႆလူသား၏ ႀကီးက်ယ္၊ျမင့္ျမတ္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ဆြတ္ခူးႏိုင္ဖို႔ အတြက္၊အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္ဖို႔အတြက္ အမွီသဟဲတစ္ခုသာျဖစ္ေပသည္။ဤအ တြက္ေၾကာင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ၊ဂုဏ္ျဒပ္အျဖင့္ သက္ေသမထူႏိုင္ေခ်။တစ္နည္းဆိုရ လွ်င္ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားသာ ျဖစ္ေပသည္။ဟုတ္ေပသည္။မွန္ေပ သည္။ရာထူးေနရာ၊အာဏာသည္ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ တာဝန္၊ဝတၱရားသာ ျဖစ္ပါ သည္။ဂုဏ္ယူစရာ(အစစ္)၊ဂုဏ္ျဒပ္ မဟုတ္ေခ်။အမွီသဟဲတစ္ခုသာျဖစ္ပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ အစစ္အမွန္ မဟုတ္ေခ်။
    ဟဇရတ္(သ) အလီ(အ.စ)အေနျဖင့္နဟ္ဂိ်ဳဗလာဂါက်မ္းရွိ နာေမအမွတ္(၅) တြင္ အရွ္အဇ္(စ)ဗင္ကိုင္(စ)၊ထိုအခ်ိန္ထိုကာလ တြင္ အာဇာဘိုင္ဂ်န္ၿမိဳ႕ဝန္ အာဏာ ပို္င္အား မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

وَإِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَة وَلكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَةٌ

အဓိပၸါယ္။။ဧကန္မုခ် ၿမိဳ႕ဝန္တာဝန္(ရာထူး၊ေနရာ၊အာဏာ)သည္ အသင္၏ အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ အမွီခံ၊အေၾကာင္းခံ မဟုတ္ေခ်။စားဖို႔၊ေသာက္ဖို႔အတြက္ မ ျဖစ္ေစရ။တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ အသင္၏ေခါင္းေပၚတြင္ ရွိသည့္အမာနတ္(အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္၏ အပ္ႏွံထားမႈ)တစ္ခုပင္ျဖစ္ေပသည္။
    ဗနီအိုမိုင္ယာလက္ထက္ ေခတ္ကာလအခ်ိန္အခါတြင္ ရာထူး၊ေနရာ၊အာဏာ သည္ ပင္ကိုယ္ဇာတိအရည္၊အခ်င္း၏ တန္ဖိုးျပန္ျဖစ္သြားေလသည္။မည္မွ်အထိဆို လွ်င္ မိုအာေဝယာအေနျဖင့္ ေမာင္လာအလီ(အ.စ)၏ ရွဟာဒသ္ဘြဲ႔ခံယူၿပီးေနာက္ ကူဖာၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္လာၿပီး ဤေက်ာ္ၾကားသည့္စကားတစ္ခုကို ဆိုေလသည္။(ငါအ ေနျဖင့္ မင္းတို႔ကို နမာဇ္ႏွင့္ ႐ိုဇာဘက္သို႔ ဖိတ္ေခၚဖို႔(ကူဖာၿမိဳ႕သို႔)လာခဲ့ျခင္း မဟုတ္ ေခ်။တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ ငါရည္ရြယ္ခ်က္သည္ မင္းတို႔ကို အုပ္ခ်ဳပ္လိုသည့္အတြက္ ျဖစ္ေပသည္။
ၾကည့္-မနာကစ္ဗ္အဗ္ေနရွဟ္ေရအာ႐ႈဗ္က်မ္းအတြဲ(၄)၊စာမ်က္ႏွာ(၃၈)၊ရွရ္ဟ္နဲဟ္ဂ်ိဳဗ လာဂါက်မ္း အဗ္ေနအဘီအလ္ဟဒီးဒ္အတြဲ(၁၆)၊စာမ်က္ႏွာ(၄၆)။
    
ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ္ ေဗဒအတ္(သ)မ်ားကိုအ ျမစ္ျပဳတ္ သုတ္သင္ရွင္းလင္းရန္ႏွင့္ လူထုအားကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ စြႏၷတ္ေတာ္ (အစစ္မ်ား)ႏွင့္ မိတ္ဆက္ၿပီး ပို႔ခ်ေပးရန္အလို႔ငွာ ေတာ္လွန္ေရးဆက္ႏြဲခဲ့ပါသည္။

ဤတတိယရည္ရြယ္ခ်က္မွေပးသည့္သင္ခန္းစာ

ယေန႔မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ ဤႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးအတြက္ ထင္ရွားျပတ္သားသည့္ သင္ခန္းစာေပးေနပါသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ အဇါဒါရီကို ျပဳလုပ္ရန္ တဖက္တလမ္းးမွ မလြဲမေသြ၊မျဖစ္မေန၊ ေဗဒအတ္(သ)မ်ားကိုလည္း သုတ္သင္ရွင္းလင္းႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းရေပမည္။
    ထို႔ျပင္ မသိမနားလည္သည့္ အုပ္စုတစ္စု(သို႔)အကိ်ဳးအျမတ္ရွာေနသူ၊မိမိတို႔ ကိုယ္က်ိဳးရွာေနသူအေနျဖင့္ ေဗဒအတ္(သ)မ်ားကို ျပဳလုပ္မႈ(သို႔)က်ယ္ျပန္႔ေအာင္ ျပဳလုပ္မႈကို မျဖစ္ေအာင္ အခြင့္အလမ္း မေပးရေပမည္။(ကာကြယ္ရေပမည္။)
မည္သည့္အခ်ိန္အခါမွ် ေဗဒအတ္(သ)ျပဳလုပ္သူမ်ားကို တိတ္တဆိတ္ၿငိမ္ သက္ေနျခင္းဆိုသည္ မီးစိမ္းျဖင့္ လမ္းမဖြင့္ေပးသင့္ေခ်။အားလံုးအရွက္တကြဲ အက်ိဳး နည္းရလိမ့္မည့္ အလုပ္မ်ားကို သာသနာအမည္ျဖင့္ လုပ္ၾကေပမည္။အစၥလာမ္သာ သနာ၏(လွပ၊က်က္သေရ၊မဂၤလာႏွင့္ျပည့္စံုသည္)မ်က္ႏွာေတာ္အား ကမာၻသူ၊ကမာၻ သားမ်ားအရွ႕တြင္ မေထာင္ႏိုင္ေအာင္ ျပဳလိမ့္မည္ျဖစ္ေပသည္။
အထူးသျဖင့္ ၎လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ ရန္သူမ်ား၏အပိုင္ အပီအျပင္ လမ္းမ်ား မွတစ္လမ္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ တစ္စည္း၊တစ္လံုးတည္းရွိေနသည့္အၾကား ဤေဗဒ အတ္(သ)မ်ားဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ခ်မႈကို အားေပးကူညီေဖးမျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

စတုတၳရည္ရြယ္ခ်က္

အမွန္တရားဘက္မွကူညီေဖးမျခင္းႏွင့္အမွားမတရားႏွင့္တိုက္ပြဲဝင္ျခင္း

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သည္ ဟူရ္ဗင္ယဇီးဒ္ေရယာဟီ စစ္တပ္ႏွင့္ထိပ္ တိုက္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႔ၿပီးေနာက္၊ကရ္ဘလာကြင္းျပင္တြင္ ရပ္နားၿပီးခြသ္ဗာ ေတာ္တစ္ခုအား ဖတ္ရြတ္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ထိုခြသ္ဗာမွ က႑ေတာ္တစ္ခ်ိဳ႕တြင္ ဤသို႔မိန္႔ေတာ္မူထားေလသည္။

أَلا تَرَوْنَ أَنَّ الْحَقَّ لا يُعْمَلُ بِهِ، وَأَنَّ الْباطِلَ لا يُتَناهى عَنْهُ، لِيَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقاءِ اللهِ

အဓိပၸါယ္။။အို ကၽြန္ေတာ္၏ ဘက္ေတာ္သားအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ား၊အသင္တို႔အေနျဖင့္ အမွန္တရားကိုေမ့ေပ်ာက္သြားၾကၿပီး အမွားမတရားမႈဟာ လူပတ္ဝန္းက်င္ကို သိမ္း ပို္က္ထားေၾကာင္း မျမင္ၾကပါေလာ?ဤကဲ့သို႔ေသာ္ အေျခအေနတြင္ မိုမင္မႏုႆလူ သားအေနျဖင့္(အမွန္တရားကို ရွင္သန္ေအာင္ျပဳျခင္းႏွင့္ အမွားမတရားကို ရွင္းလင္း သုတ္သင္ျခင္းလမ္းတြင္)အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္(ရွဟီးဒ္အျဖစ္ခံယူ ရန္)အသင့္အေန၊အထားတြင္ ရွိေနရပါမည္။
ၾကည့္-သိုအ္ဖိုလ္အိုကူးလ္ စာမ်က္ႏွာ(၁၇၄)သာေရခ္သြဗ္ရီအတြဲ(၇)၊စာမ်က္ႏွာ(၃၀၀)

    အမွန္တရားႏွင့္ အမွားမတရားကို က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ အမွန္တရား ႏွင့္ အမွားမတရားဆိုင္ရာ အျဖစ္အပ်က္အေၾကာင္း ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)မွ ထုိ (အထက္ေဖၚျပပါ)ခြသ္ဗာတြင္ လမ္းညႊန္ျပထားေတာ္မူပါသည္။က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္ အာန္၌(ဤအမွန္တရားႏွင့္ အမွားမတရားတို႔ပတ္သက္ေနသည့္)အျဖစ္အပ်က္အား အျပည့္အစံု၊အက်ယ္တဝင့္ ေဖၚျပထားပါသည္။ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ၎မွအခ်ိဳ႕ဗဟို အခ်က္အခ်ာက်မႈကို ညႊန္ျပပါမည္။


အမွန္တရားႏွင့္အမွားမတရားတို႔၏အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အေကာင္းဆံုး အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ အမွန္တရားႏွင့္အမွားမတရား၏ပံုကို ေဖၚျပ တင္ျပႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ထို႔အျပင္ ဤဥပမာအတြက္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ ျမတ္အေနျဖင့္ စူရာဟ္ ရအ္ဒ္ အာယတ္ေတာ္အမွတ္(၁၇)တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။ မိန္႔ၾကားေတာ္မူထားပါသည္။

أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رَّابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِى النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَة أَوْ مَتَاع زَبَدٌ مِّثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الاْرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الاْمْثَالَ

အဓိပၸါယ္။။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ မိုးေကာင္းကင္မွ မိုးရြာသြန္းေစ၏။ထို အခါေခ်ာင္းလ်ိဳတိုင္းႏွင့္အညီ ေရမ်ားစီးေထြလာေလသည္။ၿပီးေနာက္ ျပင္းထန္စြာေရ စီးဆင္းလာၿပီး ေရႀကီး၊ေရတက္လာေပသည္။(ထိုနည္းတူစြာ)လက္ဝတ္၊ရတနာမ်ား (သို႔)ဘဝအသံုးအေဆာင္၊ပစၥည္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ မီးခ်ရေလသည္။အညစ္အေၾကးမ်ား ေျပာင္သြားေလသည္။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္အေနျဖင့္ ဤနည္းအတိုင္း အမွန္ တရားႏွင့္အမွားမတရားကို ပံုႏိႈင္း သာဓကေပးထားေတာ္မူေလသည္။ေနာက္ဆံုးအ ညစ္အေၾကးမ်ားသည္ အျပင္သို႔ထြက္ လာေပသည္။သို႔ေသာ္ လူထုအတြက္ အက်ိဳး ျပဳသည့္ အရာမွန္သမွ်သည္(ေရ(သို႔)သီးသန္႔၊သတၱဳ)သည္ ေျမပထဝီေပၚဝယ္ က်န္ရွိ ခဲ့ေလသည္။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ ဤကဲ့သို႔ ဥပမာမ်ား၊ပံုႏိႈင္းမ်ားေပး  ေတာ္မူေလသည္။
    အထက္ေဖၚျပပါ အာယတ္ေတာ္မွ မီးေမာင္းထိုးျပေနပါသည္။အမွားမတရား သည္အေခါင္းေပါက္၊ခါလီျဖစ္ေပသည္။အသံသာအျပည့္ျဖစ္ၿပီး၊အညစ္အေၾကးႏွင့္ ေရာေထြးကာ၊အက်ိဳးမဲ့၊ရလာဒ္မဲ့ ျဖစ္ေပသည္။အမွားမတရားမႈ၏ သက္တမ္းသည္ တိုေတာင္းလွေပသည္။သို႔ေသာ္အမွန္တရားသည္ အက်ိဳး၊အျမတ္၊ရလာဒ္အျပည့္ ၊အဝ၊သန္႔ရွင္း၊စင္ၾကယ္၊သန္႔စင္၊လွပၿပီး ရွင္သန္မႈအတြက္ အရင္းအႏွီးႏွင့္ ထာဝရ ျဖစ္ေပသည္။အမွန္တရား၏ သက္တမ္းသည္ ရွည္လ်ား၊ၾကာျမင့္ေပသည္။မုခ်ဧကန္ အမွန္တရားႏွင့္ အမွားမတရား၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ လွလွပပႏွင့္ အသက္ဝင္ဆံုး အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မွ ေဖၚျပထားသည္။(က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ ဆိုခ်က္)ထက္ ပိုေကာင္းသည့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ မရွိႏိုင္ေခ်။

စၾကဝ႒ာအတြင္းအေရးအႀကီးတကာ့အႀကီးဆံုးအမွန္တရား

စူရာဟ္ဟဂ်္ အာယတ္ေတာ္အမွတ္(၆၂)တြင္ စၾကဝ႒ာအတြက္ ေတြးေခၚစဥ္း စားရန္ အတြက္လာရွိေပသည္။ဤအာယတ္ေတာ္ၿပီးေနာက္ အာယတ္ေတာ္တြင္ ဟက္ေကမိုသလက္(က)(ဘက္စံု၊ေထာင့္စံုမွ၊တုႏိႈင္းမရသည့္အမွန္တရား)သည္သန္႔ရွင္း၊သန္႔ျပန္႔၊စင္ၾကယ္ေတာ္မူသည့္ ဇာတိေတာ္ပိုင္ရွင္သည္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္ျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပထားေပသည္။
အာယတ္ေတာ္တြင္မိန္႔ေတာ္မူထားသည္။

ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيرُ

အဓိပၸါယ္။။ဤအရွင္ျမတ္သည္သာလွ်င္ မုခ်ဧကန္ မွန္ကန္ေသာ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ ျမတ္ပင္တည္း။၎မွအပ မည္သူကိုပင္ ၎တို႔ဟစ္ေအာ္၊တမ္းတသူမ်ား၊အရမ်ား သည္ အမွားမတရား ျဖစ္ေခ်သည္။ဧကန္မုခ် အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ အလြန္တရာႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူေသာအရွင္၊ႀကီးမားေတာ္မူသည့္အရွင္ျဖစ္ ေတာ္မူေပသည္။
    ဟုတ္ပါသည္။မွန္ပါသည္။လက္ရွိကမာၻေပၚတြင္(စၾကဝ႒ာတြင္)အေရးအႀကီး တကာ့အႀကီးဆံုး အမွန္တရားမွာ သန္႔ရွင္း၊သန္႔ျပန္႔၊စင္ၾကယ္ေတာ္မူသည္။ဇာတိ ေတာပိုင္ရွင္မွာ ္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္။မည္သည့္ တည္ရွိ ေနသည့္အရာမွန္သမွ်၊အရြယ္အစားမွန္သမွ်၊ပံုသ႑ာန္မွန္သမွ်၊၎တို႔၏ဖန္ဆင္းရွင္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈနီးကပ္ေလေလ၊အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ ျမတ္သခင္ႏွင့္ နီးကပ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ထိုနီးကပ္မႈႏွင့္အညီ အမွန္တရားျဖစ္ရပ္မွန္အစစ္ကို  ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္သည္ အမွန္တရားျဖစ္ေပသည္။
    အေၾကာင္းမွာအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ ကလာမ္ေတာ္(ဩဝါဒေတာ္မ်ား)ျဖစ္ သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။တမန္ေတာ္ျမတ္မ်ား(အ.စ)သည္ အမွန္တရားျဖစ္ ေပသည္။အေၾကာင္းမွာ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ဘက္ေတာ္မွ ေစလြတ္ေတာ္မူျခင္းခံ ရသူမ်ား ျဖစ္ၾကေပသည္။စစ္မွန္သည့္ အစၥလာမ္မီအခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ အမွန္ တရားျဖစ္ေပသည္။အေၾကာင္းမွာ ၎ဘက္မွအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ရွိေတာ္မူသည္။ ထို႔ျပင္ ႏွိပ္စက္၊ညႇဥ္းပန္း၊သတ္ျဖတ္သူမ်ား၊ယုတ္မာ၊ပက္စက္သူမ်ား၊သူခိုးမ်ား၊ေလာ ကီမက္ေမာသူမ်ား၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေပသည္။ဤအရာမ်ားသည္ အမွားမတရား မ်ားျဖစ္ေပသည္။အေၾကာင္းမွာ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္ ေဝးကြာေနၿပီး၊အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္မဟုတ္သူကို တမ္းတသည့္အတြက္ ျဖစ္ေပသည္။
    တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အေနျဖင့္ မကၠာဟ္ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္အား ေအာင္ႏိုင္ေတာ္ မူၿပီး၊ကအ္ဗာဝတ္ေက်ာင္းေတာ္အတြင္း စံျမန္းေတာ္မူသည့္အခ်ိန္တြင္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္သခင္ႀကီး၏ အိမ္ေတာ္အတြင္း မကၠာဟ္ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္အနီးအနားရွိ မ်ိဳးႏြယ္ စုမ်ား၏ ႐ုပ္ထု၊ဆင္းတု(၃၆၀)ရွိေနေပသည္။ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)သည္ ၎႐ုပ္ထု၊ ဆင္းတုေတာ္မ်ားကို တစ္ခုခ်င္းဆီ မိမိ၏လက္ကိုင္တုတ္ျဖင့္ ေျမျပင္ေပၚသို႔ ဆြဲခ် ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ၿပီးေနာက္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ စူရာဟ္အာယတ္အမွန္

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً

အားဖတ္ရြတ္ေတာ္မူေလသည္။
အဓိပၸါယ္။။အမွန္တရားေရာက္လာေခ်ၿပီ၊အမွားမတရားပ်က္စီး သြားေခ်ၿပီ။အ  ေၾကာင္းမွာအမွားမတရားမႈသည္ ပ်က္စီးရမည့္ အရာသာျဖစ္ေပသည္။
    ဟုတ္ေပသည္။မွန္ေပသည္။ေသာင္ဟီးဒ္၊တစ္ပါးတည္းအတုမဲ့အရွင္ကို ခဝပ္ ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ျခင္းသည္ အေကာင္းတကာ့အေကာင္းဆံုး အမွန္တကာ့အမွန္ ဆံုး စၾကဝ႒ာ၏ ဖန္ဆင္းရွင္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ျဖစ္ေပသည္။ ဤသည္ ဟက္(က)အမွန္တရား ျဖစ္ေပသည္။ေရွးရ္က္ႏွင့္႐ုပ္ထု၊ဆင္းတုကိုးကြယ္ ျခင္းသည္ဗာေသြလ္(ခ)အမွားမတရား ျဖစ္ေပသည္။ဤသို႔ျဖင့္ ဒဲဟ္ေဟဖဂ်္ရ္ အင္ ေကလာဗ္ေဗအစၥလာမ္မီအီရန္(ေအမာမ္ခိုေမနီ(ရ.ဟ))ျပင္သစ္မွ အီရန္သို႔ျပန္ ေရာက္လာသည့္ေန႔မွ လြတ္လပ္ေရးရသည့္အထိ  ၾကာျမင့္သည့္(၁၀)ရက္တာကာ လ)တြင္ အထက္ေဖၚျပပါ အာယတ္ေတာ္အား အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထပ္ခါ၊ထပ္ခါ၊ ရြတ္ဆိုၾကေပသည္။
    အေၾကာင္းမွာ-ဗာေသြလ္(အမွားမတရား)အေပၚတည္ေနသည့္ ႐ိႈင္တြာန္အ ခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာပိုင္အစိုးရ ျပႆနာ(မေကာင္းမႈကို)ျပန္႔ပြားေစသည့္ အစိုးရ၊အ လြန္တရာအရွက္မဲ့သည့္အလုပ္မ်ား က်ဴးလြန္သည့္အစိုးရ၊ျပည္သူဘ႑ာေငြမ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္ျဖဳန္းခဲ့သည့္အစိုးရ ျပဳတ္သြားၾကၿပီး၊ဟက္(က)(အမွန္တရား)ျဖစ္သည့္ အစၥလာမ္မီအစိုးရ၊အစၥလာမ္မီအခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ တက္လာေလသည္။ၿပီးေနာက္ အစားထိုးေနရာ ယူခဲ့ေလသည္။အစၥလာမ္မီအစိုးရ၏ ေက်ာသား၊ရင္သား၊မခြဲျခားမႈ မ်ားလာေလေလ၊ျပည့္စံုမႈမ်ားလာေလေလ၊အစၥလာမ္သာသနာ့လမ္းစဥ္ကို လိုက္နာ က်င့္သံုးမႈ ေျခလွမ္းတိုးေလေလ၊ထိုနည္းတူစြာ အညီအမွ် အမွန္တရားကိုလည္း ဆြတ္ခူးရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေမ့ေလ်ာ့ခံခဲ့ရသည့္အမွန္တရားမ်ားႏွင့္ရွင္သန္ေနသည့္အမွားမ
တရားမ်ား

ေမးခြန္း။။ဧကန္မုခ် ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ ေခတ္ကာလတြင္ ေျမာက္မ်ား စြာေသာအမွန္တရားမ်ားသည္ ေမ့ေလ်ာ့ခံခဲ့ရၿပီး အမွားမတရားမႈမ်ားမွ ၎အမွန္ ္တရားမ်ား၏ေနရာတြင္ ေရာက္ခဲ့ေပသည္။
    ထိုေခတ္ကာလတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္း၌ မည္သည့္အမွန္တရားမ်ား ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး၊၎အမွန္တရားမ်ားေနရာ၊အမွားမတရားမႈမ်ား ေနရာယူခဲ့သ ျဖင့္ မည္သည့္ဟက္(က)အမွန္တရားမ်ားကို ျပန္လည္ရွင္သန္ေစဖို႔ႏွင့္ မတရားမႈအ မွားမ်ားကို သုတ္သင္ရွင္းလင္းရန္ အလို႔ငွာ ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏြဲခဲ့ရပါသနည္း?

အေျဖ။။ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ေနရာမ်ားကို ေဖၚျပႏုိင္ပါသည္။သို႔ေသာ္ ဤအက်ဥ္း ခ်ဳပ္၊အႏွစ္ခ်ဳပ္ေရးသား တင္ျပေနသည့္(စာအုပ္)ျဖစ္ရာ(အက်ယ္တဝင့္)တင္ျပရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ေလးေနရာတည္းကိုသာေဖၚျပဖို႔ တင္းတိမ္ ေက်နပ္ေရးသားလိုက္ရပါ သည္။

ပထမေနရာလုယက္မႈႏွင့္ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ

သမိုင္းစာမ်က္ႏွာ သက္ေသထူေနပါသည္။ကၽြန္ေတာ္ တင္ျပထားသည့္အ တိုင္း ျဖစ္ပါသည္။မိုအာေဝယာအေနျဖင့္ အုပ္စုတစ္စုကို ဖြဲ႔ထားေပးခဲ့ပါသည္။ထိုအဖြဲ႔ မွာ ဆီးရီးယားမွ အီရတ္ေအမာမ္အလီ(အ.စ)၏ အခ်ဳပ္၊အခ်ာ အာဏာဗဟိုဌာနသို႔ သြားေရာက္ၿပီး၊တိတ္တိတ္ပုန္း နယ္စပ္မ်ားတြင္ လုယက္တိုက္ခိုက္၊ရက္စက္မႈကိုျပဳ ခဲ့ၾကေပသည္။(နယ္စပ္ရွိျပည္သူလူထု၏)ပစၥည္း၊ဥစၥာမ်ားကို လုယက္ၾကၿပီးျပန္လွည့္ သြားၾကေလသည္။ဤသို႔ျပဳရျခင္းမွာ အီရတ္ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ေအမာမ္အလီ (အ.စ)၏ အခ်ဳပ္၊အခ်ာ အာဏာအား အျမင္မၾကည္ေအာင္၊မယံုေအာင္၊ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္မရွိေတာ့ေအာင္ ျပဳျခင္းျဖစ္ေပသည္။ေအမာမ္(အ.စ)၏လက္ေအာက္ရွိ ၿငိမ္ဝပ္ပိ ျပား၊ၿငိမ္းခ်မ္းေနသည့္ ေဒသမ်ားကို မၿငိမ္းခ်မ္း၊မၿငိမ္သက္ေအာင္ ျပဳၾကျခင္းျဖစ္ေပ သည္။
    အျပစ္မဲ့ျပည္သူလူထုအား သတ္ျဖတ္ျခင္း၊မခုခံမကာကြယ္ႏိုင္သူမ်ားကို သတ္ ျဖတ္ျခင္း၊မြတ္စလင္မ်ား၏ ပစၥည္း၊ဥစၥာမ်ားကို လုယက္ျခင္း၊အစၥလာမ္မီအခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ မၿငိမ္သက္၊မလံုၿခံဳေအာင္း စီစဥ္ျခင္း စသည္တို႔ ထက္ပိုၿပိး မတရားမႈမ်ား၊အမွားမ်ားရွိေသးသည္ဟု ေတြးႏို္င္ပါေသးသေလာ?

ဒုတိယေနရာတရားမဝင္အလုပ္မ်ားတြင္ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြအားသံုးစြဲျခင္း

    မိုအာေဝယာအေနျဖင့္ ျပည္သူပိုင္၊ဘ႑ာေငြကို သံုးစြဲၿပီး အမီးရြလ္မိုေမနီ ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)၏ အနီးအနားရွိ အီမာန္အားနည္းသူမ်ား၊သတၱိ၊ဗ်တၱိနည္း သူမ်ားကို(ကိုယ္ဘက္ပါလာရန္)ဝယ္ယူခဲ့ေလသည္။အေၾကာင္းမွာ ဟဇရတ္(သ)အ လီ(အ.စ)အားတစ္ဦးတည္း၊တစ္ပါးတည္း အထီးက်န္ခဲ့ေစရန္ ျဖစ္ေပသည္။
    ျပည္သူပိုင္၊ဘ႑ာေငြသည္ အီမာန္မရွိသူမ်ား၊ေၾကးစားမ်ားကို ဝယ္ယူသံုးစြဲဖို႔ အတြက္ ျဖစ္ပါသနည္း? ဤကဲ့သို႔ေသာ္လုပ္ရပ္သည္ အမွားမတရားကို ရွင္သန္ေစ ၿပီး၊အမွန္တရားကို ရွင္းလင္း၊သုတ္သင္ျခင္း မမည္ပါသေလာ?

တတိယေနရာမုသားဆိုျခင္းႏွင့္စြပ္စြဲမႈျပဳျခင္း

မိုအာေဝယာအေနျဖင့္ဟဇရတ္(သ)အလီ(အ.စ)အခ်ဳပ္၊အခ်ာ၊အာဏာရွိေနသည့္အ ခ်ိန္ကာလတြင္ ကိုယ္ေတာ္၏ အစိုးရအား အားနည္း၊အားေပ်ာ့ေစရန္၊ တတိယ ခလီ ဖြာ အြစ္မန္၏ လုပ္ႀကံ၊ခံရမႈကိစၥျဖင့္ ျပႆနာရွာခဲ့ေလသည္။လူထုကိုကိုယ္ေတာ္အား ဆန္႔က်င္၊ေသြးေဆာင္၊ျဖားေယာင္းခဲ့ေလသည္။တတိယခလီဖြာအားလုပ္ႀကံသူ မ်းကို ရွာေဖြေပးရန္၊ဖမ္းခ်ဳပ္ေပးရန္၊အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ၿဂိဳလ္ေမြခဲ့ ေလသည္။
    စစ္ဖီး(န)စစ္ပြဲ ျဖစ္ပြားရသည့္ အေျခခံ၊အေၾကာင္းတရားမ်ားမွ တစ္ခုသည္ လည္း(တတိယခလီဖြာ လုပ္ႀကံ၊ခံရမႈကိစၥ)ပါဝင္ၿပီး ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အသက္ဆံုး ႐ံႈး ခဲ့ရေလသည္။  
ၾကည့္-ကစ္ေဆယကူဖာက်မ္း၊စာမ်က္ႏွာ(၃၄၂)။
    
ဤအတြက္ေၾကာင့္ တတိယခလီဖြာအြစ္မန္၏ အက်ီ ၤအားအလံအျဖစ္ထူခဲ့ သည္။အျဖစ္အပ်က္မွာ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလွေပသည္။ ဤအျဖစ္အပ်က္ကို ဤ(စစ္ဖီး(န)စစ္ပြဲျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းအရာျဖင့္)ညႊန္ျပႏိုင္ေပ သည္။
သို႔ေသာ္ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ အံ့ဩစရာေကာင္းသည့္ အခ်က္မွာေအမာမ္ အလီ(အ.စ)သည္ ရွဟီးဒ္ဘြဲ႔ခံယူၿပီး၊ေအမာမ္ဟစန္မိုဂ်္သဗာ(အ.စ)အေနျဖင့္မတတ္ ႏို္င္သည့္အဆံုး မိုအာေဝယာကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ေတာ္မူခဲ့ရေပသည္။ၿပီးေနာက္မို အာေဝယာအေနျဖင့္ အခ်ဳပ္၊အခ်ာ၊အာဏာတစ္ခုလံုုးကို ခ်ဳပ္ကိုင္သြားခဲ့ေလသည္။ ၿပီးေနာက္ တစ္ဦး၊တစ္ေယာက္တည္း အစၥလာမ္မီအာဏာရွင္ ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။(ထို အခ်ိန္တြင္)လံုးဝတတိယခလီဖြာအြစ္မန္ လုပ္ႀကံ၊ခံရမႈကိစၥကို လံုးဝမယူလာေတာ့ ေခ်။တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ လံုးဝအသတ္မခံခဲ့ရသည့္ ပံုစံျဖင့္ ေနခဲ့ေလသည္။
ဟုတ္ေပသည္။မွန္ေပသည္။(မိုအာေဝယာသည္)မိမိ၏ မေကာင္းသည့္ရည္ ရြယ္ခ်က္မ်ားကို လက္ဝယ္ရယူႏိုင္ရန္ တရားဝင္သည္ျဖစ္ေစ၊မဝင္သည္ျဖစ္ေစ၊အမွီ သဟဲအျဖစ္သံုးခဲ့ေလသည္။ယုတ္စြအဆံုး အကယ္၍ ဤလမ္းအတြက္ အခ်ိဳ႕အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ားကို စြပ္ပဲစြဲရ၊စြဲရ၊ေထာင္ပဲခ်ရ၊ခ်ရ၊သတ္ပဲ၊သတ္ရ၊သတ္ရ ၎အဖို႔အေရးမ ႀကီးေတာ့ေခ်။
ၾကည့္-အာ႐ႈရာက်မ္း စာမ်က္ႏွာ(၁၉၁)။

စတုတၳေနရာယဇီးဒ္လနကဲ့သို႔ပုဂိၢဳလ္ထက္အစၥလာမ္မီအခ်ဳပ္၊အခ်ာအာဏာကိုလြြဲေပးလိုက္ျခင္း

အားလံုးအသိပင္၊ယဇီးဒ္(လ.န)ဗင္မိုအာေဝယာသည္ ျပႆနာရွာသူ၊ပ်က္စီး သူ၊ျပစ္မႈ၊ဒုစ႐ိုက္၊က်ဴးလြန္သူ၊သန္႔ရွင္း၊သန႔္ျပန္႔သည့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ား၊အျပစ္မဲ့လူသားမ်ား ကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သူ၊အရက္ေသစာ၊ေသာက္စားသူ၊ေလာင္းကစားလိုက္စားသူ၊မ ေကာင္းမႈျဖင့္ စြန္းညိႇေနသူ ျဖစ္ေပသည္။
    မိုအာေဝယာအေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ္ ပုဂၢိဳလ္အားမြတ္စလင္မ်ား၏ ခလီဖြာ သမၼတအျဖစ္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္အျဖစ္ မိမိ၏ ေနာက္အတြက္ ေနရာေပးခဲ့ေလသည္။
    ဤအမွားသည္ အမွားေသးေသးေလးျဖစ္ပါသေလာ? ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န) (အ.စ)သည္ဘဝတည္ေဆာက္ေတာ္မူခဲ့သည့္ ကာလတြင္ အစၥလာမ္အသိုင္းအဝိုင္း တစ္ခုလံုးသည္ အမွားမတရားအေနျဖင့္ သိမ္းပိုက္ထားခဲ့ေလသည္။အမွန္တရားအား ေမ့ေလ်ာ့ပစ္ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ေပသည္။ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ေအမာမ္(အ.စ)အေနျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏြဲခဲ့ရေလသည္။အေၾကာင္းမွာ အမွန္တရားကို ျပန္လည္ရွင္သန္ ေစၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္၊အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ အမွားမတရားကို သုတ္သင္ရွင္းလင္းရန္ အ လို႔ငွာ ျဖစ္ေပသည္။
    ဤလမ္းစဥ္ႏွင့္ ဤရည္ရြယ္ခ်က္ကို အရယူဆြတ္ခူးႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ မည္သည့္ တန္ဖိုး၊အဖိုးအခကို ျဖစ္ေစ ေပးဆပ္ဖို႔ အသင့္ရွိေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

ဤစတုတၳရည္ရြယ္ခ်က္မွေပးသည့္သင္ခန္းစာ

ေလးစားအပ္ပါေသာ စာဖတ္သူအေပါင္းတို႔….ခ်စ္ခင္ေလးစားရပါေသာ အဇါ ဒါရီျပဳလုပ္သူမ်ားခင္ဗ်ား၊….အဇါဒါရီအား မလြဲမေသြ အေကာင္းတကာ့အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ပါေလ။ႏွစ္စဥ္၊ႏွစ္တိုင္း ျပည့္စံုသည္ထက္ျပည့္စံုစြာ၊က်ယ္ျပန္႔ သညထက္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္္ရေပမည္။ႀကိဳးပမ္းရေပမည္။ထိုမွ သာ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ လကၡဏာေတာ္မ်ားကို ေလးစား၊အ႐ိုအေသျပဳဆို သည့္အဓိပၸါယ္ကို အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္ရာေရာက္သြားေပမည္။
    သို႔ေသာ္လည္းပဲ အဇါဒါရီျပဳသည့္(မိုေမနီ၊မိုေမနာ)တိုင္း ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န) (အ.စ)အေနျဖင့္ အမွန္တရားကို ရွင္သန္ေအာင္ျပဳရန္ အမွားမတရားကို သုတ္သင္ ရွင္းလင္းရန္ ေတာ္လွန္ေရး၊ဆင္ႏြဲခဲ့ေၾကာင္းသိထားရေပမည္။ထိုမွသာဤလမ္းစဥ္ အတြက္ ေရွ႕ဆက္ေျခတက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။
    ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္(အခ်ိန္တို္င္း)၊ေနရာတိုင္းတြင္ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န) (အ.စ)၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို သိထားမည္ဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အနီးတကာ့အနီး ကပ္ဆံုးပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ တစိမ္းအၾကား၊ကြဲလြဲမႈျဖစ္ေပၚလာပါကလည္း ဟက္(က)အမွန္တ ရားသည္ တစိမ္းဖက္က ျဖစ္ေနမည္ဆိုလွ်င္ ခင္မင္မႈ၊နီးစပ္မႈထက္ ဥပေဒ၊တရားမွ် တမႈကို ဦးစားေပးၿပီး ဟက္(က)အမွန္တရားဘက္မွ(၎တစိမ္းဘက္မွ)ရပ္တည္ေပး ရေပလိမ့္မည္။
    အကယ္၍ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တရားသူႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ မက္သဗ္ေဗအာ႐ႈရာမွ သင္ ခန္းစာယူထားမည္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္ကြဲလြဲမႈအတြက္ ျဖစ္ပါေစ၊အေသးတကာ့၊အ ေသးဆံုးဟက္(က)အမွန္တရားႏွင့္ဆန္႔က်င္ဖက္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ယုတ္စြအဆံုး မည္သည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ျဖစ္ေစ(သို႔)လာဘ္ေပး၍ျဖစ္ေစ၊အမွန္တရား ၏ဆန္႔က်င္ဖက္ အမိန္႔ေပး၍ ရမည္မဟုတ္ေခ်။
    အကယ္၍တစ္ခါတေလ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ႔ရမည္။အစ္ကိုမ်ား၊ေမာင္မ်ားအေန ျဖင့္ အစ္မမ်ား၊ညီမမ်း၏ ရပိုင္ခြင့္အေမြကို ၎တို႔အားမေပးဘဲစားသံုးခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ (သို႔)အစ္ကိုႀကီးမွ ညီငယ္မ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္အေမြကို မေပးမည္ဆိုလွ်င ္ေအမာမ္ဟို စိုင္း(န)(အ.စ)၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို မသိရွိ၊မနားလည္၊သေဘာမေပါက္ေသးသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။
    အလုပ္ခိုင္းသူ တစ္ဦး၊တစ္ေယာက္သည္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ေတာ္ လွန္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို သိရွိနားလည္မည္၊ၿပီးေနာက္ေအမာမ္အေပၚအလႅာဟ္ ဟုိအရွင္ျမတ္ ေစလြတ္ေတာ္မူသည့္ ေအမာမ္ဟု သက္ဝင္ယံုၾကည္မည္ဆိုလွ်င္လံုးဝ ဧကန္မလြဲ မိမိအလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္အားခကို မည္မွ်ပင္မ်ားသည္ျဖစ္ေစ၊နည္း သည္ ျဖစ္ေစ၊မေပးဘဲေနမည္ မဟုတ္ေခ်။(ေပးကိုေပးမည္)မိမိိကုိယ္အား အလုပ္သ မားမ်ားကို ဆပ္ဖို႔က်န္ေနသည့္ အေႂကြးရွင္အျဖင့္ အျဖစ္ခံမည္ မဟုတ္ေခ်။
    ဟုတ္ပါသည္။မွန္ေပသည္။ကၽြန္ေတာ္တို႔(ရွီအာေအမာမ္မီယာ)အေနျဖင့္ကိုယ္ ေတာ္၊႐ိႈဟဒါမ်ား၏ဦးေသွ်ာင္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ေတာ္လွန္ေရးအား သိလာ ေလေလ၊နားလည္လာေလေလ၊ထိုသိရွိနားလည္မႈႏွင့္အညီ(မိမိတို႔ဘဝ၏ ေန႔စဥ္၊ေန႔ တိုင္း တည္ေဆာက္မႈတြင္ လက္ေတြ႔က်ေလေလ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။အေကာင္အ ထည္ေဖၚေလေလ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ပဥၥမရည္ရြယ္ခ်က္

ဂ်ဟ္လ္အသိဥာဏ္ပညာမဲ့မႈအားေတာ္လွန္ျခင္း

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ ေတာ္လွန္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွအျခားတစ္ခု အား ေဇယာရတ္(သ)အရ္ပအီး(န)  မွညႊန္ျပေနပါသည္။
ညႊန္ျပေနသည့္အခ်က္မွာ ဂ်ဟ္လ္(အသိဥာဏ္ပညာမဲ့မႈ)အား ေတာ္လွန္ျခင္း ႏွင္ လူထုအားလမ္းလြဲ၊လမ္းမွား၊အေမွာင္ထုမွ ကယ္တင္ရန္ျဖစ္ေပသည္။
ဤေဇယာရတ္ေတာ္တြင္ ဟဇရတ္(သ)အဘီအဗ္ဒြလႅာဟ္(ေအမာမ္ဟို စိုင္း(န)(အ.စ)အား စလာမ္ႏွင့္သ႐ူးဒ္ ဆက္သျခင္းျဖင့္ စတင္ၿပီး ကိုယ္ေတာ္၏ ဝိေသသနလကၡဏာရပ္မ်ား ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားကို တင္ျပထားပါသည္။ၿပီးေနာက္ ကိုယ္ ေတာ္၏ ေတာ္လွန္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ရွင္းျပ ထားပါသည္။မိန္႔ေတာ္မူသည္။

وَبَذَلَ مُهْجَتَهُ فيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبادَكَ مِنَ الْجَهالَةِ، وَحَيْرَةِ الضَّلالَةِ

    သခင္ႀကီးေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သည္ ႏွလံုးသား၏ေသြးအား အရွင္ရဲ့ လမ္းေတာ္တြင္ လွဴဒါန္းခဲ့ေပသည္။(အလြန္တရာစေတးမႈႏွင့္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔မႈကို ျပဳ ေတာ္မူခဲ့ေပသည္။)အေၾကာင္းမွာ အရွင္၏ေက်းကၽြန္၊အဖန္ဆင္းခံမ်ားကို ဂ်ဟ္လ္ (အသိဥာဏ္ပညာမဲ့မႈ)ႏွင့္ မသိနားမလည္မႈ၊အံ့ဩဖြယ္၊လမ္းလြဲ၊လမ္းမွားမွ ကယ္တင္ ႏိုင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။
    ဤအတြက္ေၾကာင့္ အာ႐ႈရာေတာ္လွန္ေရး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွ တစ္ခုမွာ ဂ်ဟ္လ္နာဒါနီ(မသိနားမလည္မႈ)အားေတာ္လွန္ျခင္းႏွင့္ လူထုအားလမ္းလြဲ၊လမ္းမွား၊ အေမွာင္ထုမွ ကယ္တင္ရန္ အတြက္ျဖစ္ေပသည္။

ေဂ်ဟာလသ္၏အမ်ိဳးအစားမ်ား

ဗနီအိုမိုင္ယာအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ လက္ထက္တြင္ ဂ်ဟ္လ္၏က်ယ္ျပန္႔၊ျပန္႔ႏံွ႔မႈကို မ တင္ျပမည္ ေဂ်ဟာလသ္၏ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ရွင္းျပဖို႔ အေရးႀကီးေပသည္။ေဂ်ဟာ လသ္၊နဒါနီ(အသိဥာဏ္၊ပညာမဲ့မႈ၊မသိနားမလည္မႈ)သည္ တခါတရံ အေၾကာင္းအ ရာႏွင့္ ပတ္သက္ေနၿပီး တစ္ခါတေလ ရွရီအီအမိန္႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေနပါသည္။တစ္ခါ တေလ ရွရီအီအမိန္႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည့္ ေဂ်ဟာလသ္သည္ တစ္ခါတရံ ကူစူရ္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ကိုသိဖို႔ျပဳရန္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္အေျခအေန ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး တစ္ခါတေလ ေဂ်ဟာလသ္သက္စီးရ္(အဟ္ကမ္ကိုဆည္းပူးႏိုင္လ်က္ ေပါ့ေလ်ာ့ၿပီး မဆည္းပူးသည့္အေျခအေန)ေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။
ဂ်ဟ္လ္(အသိဥာဏ္ပညာမဲ့မႈ)ဆိုသည္မွာ သာဓကအားျဖင့္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး လူတစ္ဦး၊တစ္ေယာက္သည္ ဟရမ္ျဖစ္သည့္ အရက္ေသစာ အားေသာက္လွ်င္ဟရမ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိနားလည္၏။သို႔ေသာ္ ေသာက္စရာတစ္ခုခု အား ဟလာျဖစ္သည့္ ေဖ်ာ္ရည္ဟုထင္မွတ္ၿပီး ေသာက္သံုးခဲ့မည္။ၿပီးမွသိရွိနားလည္ ေပမည္။ေဖ်ာ္ရည္မဟုတ္ပဲ၊အရက္ေသစာ ျဖစ္ေနေလသည္။
ဂ်ဟ္လ္ဟြန္က္ေမရွရီအီ(ရွရီအီအမိန္႔ဥပေဒ)ဆိုသည္မွာ သာဓကအားျဖင့္ ဤ ေသာက္စရာသည္ အရက္ေသစာဆိုတာသိေသာ္လည္း ရွရီအီအမိန္႔ကို မသိျခင္းကို ေခၚဆိုပါသည္။အရြယ္ေရာက္ၿပီးသာသနာ့အမိန္႔မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ သူတစ္ဦး၊တစ္ေယာက္အတြက္ အထက္ပါသာဓကႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး တင္ျပရမည္ဆို လွ်င္ အမိန္႔ကိုနားလည္ရန္အတြက္ႏွင့္ သုေတသီျပဳရန္အတြက္ အေျခအေနမ်ားရွိ လ်က္ သုေတသီမျပဳပဲေနသူျဖစ္ေပသည္။ဤအေျခအေနတြင္ သက္စီးရ္ျပဳလုပ္ခဲ့၍ ၎အားဂ်ဟ္လ္သက္စီးရ္ဟုေခၚဆိုေပမည္။တစ္ခါတစ္ရံ အမိန္႔ကိုနားလည္ရန္အ တြက္ႏွင့္ သုေတသီျပဳရန္ အလို႔ငွာ အေျခအေနမ်ား မရွိေခ်။သို႔မဟုတ္ မွားယြင္း မည္။လမ္းလြဲေနသည္ဟု လံုးဝမထင္ခဲ့ေခ်။ဤအေျခအေနတြင္ ၎အားဂ်ဟ္လ္ကာ ေစရ္ ဟုေခၚဆိုေပမည္။

ဗနီအိုမိုင္ယာလက္ထက္တြင္အစၥလာမ္မီအသိုင္းအဝိုင္းအေပၚဂ်ဟ္လ္ ၏လြမ္းမိုးမႈ

    မြတ္စလင္မ်ားသည္ ၿခံဳငံုၿပီးေျပာရလွ်င္ ဗနီအိုမိုင္ယာလက္ထက္တြင္ အထူး သျဖင့္ မိုအာေဝယာႏွင့္ ယဇီးဒ္(လ.န)အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ကာလတြင္ ရန္သူအားမသိၾက ေခ်။၎တို႔အေနျဖင့္ ဗနီအိုမိုင္ယာသည္ ရစူလြလႅာဟ္(ဆြ)၏ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ အစစ္အမွန္မ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း မသိၾကေခ်။ဗနီအိုမိုင္ယာသည္ ကိုယ္ခ်င္းစာသူ၊ အစၥလာမ္သာသနာေတာ္အား အားေပးေထာက္ခံသူ မဟုတ္ပါ။၎တို႔၏ ဂ်ဟ္လ္ သည္ သက္စီးရ္ေၾကာင့္ ေပါ့ေလ်ာ့မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ဤအတြက္ေၾကာင့္ ၎တို႔ သည္ဂ်ဟ္လ္မိုကက္ေစရ္ စာရင္းဝင္သြားေလသည္။
    ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ဗနီအိုမိုင္ယာသည္ ဂ်ာေဟလီယသ္ေခတ္က အႂကြင္း၊ အက်န္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊အစၥလာမ္သာသနာ့ေတာ္ႏွင့္ ကာလရွည္ ရန္ၿငိဳး၊ရန္စရွိ ေၾကာင္း၊ယခုတုိင္ ဗဒဲရ္စစ္ပြဲ၊အိုဟြဒ္စစ္ပြဲ၊အဟ္ဇာဗ္စစ္ပြဲမ်ားတြင္ မိမိတို႔၏ေဆြမ်ိဳး ရင္းခ်ာမ်ား အသတ္ခံခဲ့ရသည့္၊ခါးသီးသည့္၊အျဖစ္အပ်က္အား မေမ့ေသးဘဲ (အစၥလာမ္ဆီမွ)ေသြးေၾကးျပန္ဆပ္ဖို႔၊အခြင့္အလမ္းေစာင့္လွမ္းေနေၾကာင္း မသိပါသ ေလာ?
    မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အေနျဖင့္ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ္ ေန႔မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး၊ေရွ႕ေျပးအျဖစ္ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ၿပီး၊ေခလာဖသ္အား အာေလ အဗူစိုဖီယန္အေပၚ ဟရမ္ျပဳေတာ္မူခဲ့ေလသည္။
    ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အေရအတြက္မ်ားစြာေသာ ရီဝါယတ္ေတာ္ မ်ား၊ထို႔ျပင္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)ႏွင့္မရ္ဝန္ဗင္ေဟကမ္တို႔၏ အျပန္အလွန္ စကားေျပာမႈမ်ားတြင္ ေပၚလြင္ခဲ့ေပသည္။ထိုညကို ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အား ဒါရြလ္ေအမာေရဟ္ မဒီနာ(မဒီနာရွိအစိုးရ႐ံုးခ်ဳပ္)ဖိတ္ေခၚခဲ့ၿပီး၊မိုအာေဝယာ၏ ဇီဝိန္ ခ်ဳပ္သည့္ သတင္းေပးခဲ့ေလသည္။ၿပီးေနာက္ယဇီးဒ္ထံ ဗိုင္အတ္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ ေလသည္။ကိုယ္ေတာ္(အ.စ)အေနျဖင့္ သေဘာမတူခဲ့ေတာ္မူေပ။ၿပီးေနာက္၊ေနာက္ တစ္ေန႔တြင္ မရ္ဝန္အေနျဖင့္ ေအမာမ္(အ.စ)အား လမ္းၾကားတစ္ခုတြင္ေတြ႔ခဲ့ေလ သည္။
    ကိုယ္ေတာ္အားတိုက္႐ိုက္ေျပာေလသည္။အိုအဗာအဗ္ဒြလႅာဟ္(ေအမာမ္ဟို စိုင္း(န)(အ.စ))! ငါဟာမင္းအတြက္ေကာင္းတာပဲလိုပါတယ္။မင္းအတြက္အႀကံေပးဖို႔ ရွိပါတယ္….အကယ္၍လက္ခံခဲ့မည္ဆိုရင္ မင္းအတြက္ေကာင္းၿပီးသင့္ေတာ္ပါမယ္။ ေအမာမ္(အ.စ)သည္အေျဖေပးမိန္႔ေလ၏။အသင္၏အႀကံဘာလဲေျပာပါ? အေျဖျပန္ ေျပာေလ၏။မေန႔ညက ဝလီးဒ္ဗင္အြသ္ဗာထုိင္ၿပီး၊စကားေျပာထားသည့္အတိုင္း ခင္ဗ်ားအေနျဖင့္ ယဇီးဒ္(လ.န)ႏွင့္ ဗိုင္အတ္ျပဳပါေလ။ဤအလုပ္ဟာ မင္းအတြက္ ေလာကီ၊ေလာကုတၱရာအက်ိဳးရွိမည့္ အလုပ္ပါ။
    ေအမာမ္(အ.စ)အေျဖေပးမိန္႔ေတာ္မူေလ၏။

إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ وَعَلَى الاْسْلامِ اَلسَّلامُ إِذْ قَدْ بُلِيَتِ الاْمَّةُ بِراع مِثْلَ يَزيدَ وَ لَقَدْ سَمِعْتُ جَدِّي رَسُولَ الله ) صلى الله عليه وآله ( يَقُولُ: «اَلْخِلافَةُ مُحَرَّمَةٌ عَلى آلِ أَبِي سُفْيانَ فَإِذا رَأَيْتُمْ مُعاوِيَةَ عَلى مِنْبَرى فَاَبْقِرُوا بَطْنَهُ» وَقَدْ رَآهُ اَهْلُ الْمَدينَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمْ يَبْقَرُوا فَابْتَلاهُمُ اللهُ بِيَزيدِ الْفاسِقِ

အဓိပၸါယ္။။ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္အတြက္ ျဖစ္ေတာ္မူေပ သည္။အရွင္ထံသို႔ ျပန္လွည့္ၾကရေပမည္။ယဇီးဒ္ဗင္မိုအာေဝယာကဲ့သို႔ေသာ္ လူမ်ိဳး မြတ္စလင္မ်ား၏ အာဏာပိုင္၊အစိုးရမင္း ျဖစ္သည့္အခ်ိန္ကာလတိုင္း အစၥလာမ္သာ သနာ့ေတာ္အတြက္ မျဖစ္မေန ဖာေတဟာဖတ္ပါေလ။သံသယမရွိ၊ကၽြန္ေတာ္၏ဘိုး ေတာ္ရစူလ္ေလခိုဒါ(ဆြ)ထံမွၾကားနာခဲ့ရပါသည္။မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ-ေခလာဖသ္ (အုပ္ခ်ဳပ္မႈအခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ)ဟာ အာေလအဗူဆိုဖီယန္အတြက္ ဟရမ္ျဖစ္ပါ သည္။အကယ္၍ အသင္တို႔အေနျဖင့္ မိုအာေဝယာကို ငါ၏မင္ဗဲရ္အေပၚတြင္တစ္ေန႔ ေန႔ေတြ႔ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ၎၏ဝမ္းဗိုက္ကိုခြဲလိုက္ပါ၊(သတ္ပါေလ။)
    မဒီနာၿမိဳ႕သူ၊ၿမိဳ႕သားမ်ားအေနျဖင့္ မိုအာေဝယာကို မင္ဗဲရ္ရစူလ္(ဆြ)တြင္ ေတြ႔ခဲ့ေသာ္လည္း မသတ္ခဲ့ၾကေခ်။(တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏အမိန္႔ကို မနာခံခဲ့ၾက ေခ်။)ဤအတြက္ရလာဒ္မွာ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္အေနျဖင့္ ၎တို႔အား ယဇီးဒ္(လ.န)လို ရာဇဝင္၊ဒုစ႐ိုက္သမား၊လက္ေအာက္သို႔ ပို႔ခဲ့ေလသည္။
ၾကည့္-လဟူးဖ္က်မ္း၊စာမ်က္ႏွာ(၂၀)၊မစီးရြလ္အဟ္ဇန္က်မ္း၊စာမ်က္ႏွာ(၁၀)။

    မရ္ဝန္အေနျဖင့္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ အေထာက္အထား၊သက္ေသ ခိုင္လံု၊တိက်သည့္ မိန္႔ဆိုမႈကို ၾကားၿပီး တိတ္ဆိတ္စြာ ထြက္သြားေလ၏။

အခ်ိဳ႕အဟ္ေလ့စြႏၷတ္ပညာရွင္မ်ား၏ဝန္ခံမႈမ်ား

ေအဗ္ေနအဘီအလ္ဟဒီးဒ္ေရးသားသီကံုးထားပါသည္။မိုအာေဝယာအေနျဖင့္ မိတ္ေဆြတစ္ဦးရွိခဲ့ေပသည္။ေန႔စဥ္၊ေန႔တိုင္း ၎ထံသြားေရာက္ေတြ႔ဆံုေလသည္။ထို မိတ္ေဆြသည္ မိုအာေဝယာ၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားသူမ်ားႏွင့္ လွ်ိဳ႕ ဝွက္ခ်က္မ်ားကို သိမ္းထားသည့္(စိတ္ခ်ရသည့္)သာဝကမ်ားမွ တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ေပသည္။ ထိုမိတ္ေဆြအေနျဖင့္ ေျပာဆို၏။(ေအမာမ္အလီ(အ.စ)ႏွင့္ ေအမာမ္ဟစန္မိုဂ်္သဗာ (အ.စ)တို႔ ရွဟီးဒ္ဘြဲ႔မ်ားခံယူေတာ္မူၿပီးေနာက္ အစၥလာမ္ကမာၻေလာကတစ္ခုလံုးကို  ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ မိုအာေဝယာကို ေျပာေလ၏။မိုအာေဝ ယာ! မင္းအေနနဲ႔ လိုခ်င္တဲ့အရာကို ရၿပီပဲ၊အခုမင္း အစၥလာမ္ၿမိဳ႕မ်ားအားလံုး၏ အစိုး ရမင္းအာဏာရွင္ျဖစ္ေနၿပီပဲ၊ဗနီဟာရွင္အေပၚ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္း၊သတ္ျဖတ္မႈကို ေလ်ာ့ပါေလ။ထပ္ၿပီး မင္ဗဲရ္မ်ားအေပၚမွ အလီ(အ.စ)ကို ဆဲေရးတိုင္းထြာမႈ၊လအ္ နတ္ပို႔မႈကို မလုပ္ဖို႔အမိန္႔ေပးပါေလ။မိုအာေဝယာအေျဖေပး၏။မင္းလုပ္တာမွားေန တယ္ေနာ္!ငါအေနျဖင့္ ေပးသည့္ေနရာမ်ားမွ မြတ္စလင္မ်ားအေနျဖင့္ တမန္ ေတာ္(ဆြ)၏ အမည္ကို မထည့္သည့္အထိျဖစ္ေအာင္ လုပ္ျခင္တာ။မွန္တယ္။(ဒါ ေၾကာင့္)အဇါန္ေပးသည့္ေနရာမ်ားမွ မိုဟမၼဒ္(ဆြ)၏အမည္ထည့္ေနသမွ် ကာလပတ္ လံုး ငါစိတ္ခ်မ္းသာစြာ ေနႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။(دفناً دفناً)
ၾကည့္-ရွရ္ဟ္နဟ္ဂ်ဳိဗလာဂါ ေအဗ္ေနအဘီအလ္ဟဒီးဒ္က်မ္းအတြဲ(၅)၊စာမ်က္ႏွာ (၁၃၀)၊သရ္ဂ်ိဳမာဝါရွရ္ဟ္နဟ္ဂ်ဳိဗလာဂါက်မ္းအတြဲ(၁)၊စာမ်က္ႏွာ(၃၇၆)။

ယဇီးဒ္(လ.န)၏ျပစ္မႈမ်ား၊ရာဇဝင္မႈမ်ား    

ဗနီအိုမိုင္ယာ၏ ရန္ၿငိဳး၊ရန္စ၊အထူးသျဖင့္ ယဇီးဒ္(လ.န)၏ ရန္ၿငိဳး၊ရန္စ၊ အစၥလာမ္အေပၚထားမႈ၊ဤကဲ့သို႔(ဗနီအိုမိုင္ယာ)၏ ရန္ၿငိဳး၊ရန္စ၊ထားမႈ အျမစ္တြယ္၊ မေကာင္းမႈ၊အေျခခံ(မေကာင္းမႈ)တို႔ႏွင့္အစၥလာမ္အတူေပါင္းစပ္၍ မရေခ်။သို႔ေသာ္ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲဖြယ္ရာ….ဘာသာအား ထိုေခတ္၊ထိုအခါကႀကီးမားသည့္ အေရအ တြက္မ်ားသည္မြတ္စလင္လူထုႀကီးအေနျဖင့္မင္းသားေခါင္းေဆာင္းထားသည့္ဘီလူးမ်ားျဖစ္သည့္)ဗနီအိုမိုင္ယာကို မသိရွိနားမလည္ခဲ့ၾကေခ်။
ယဇီးဒ္(လ.န)သည္ အရက္ေသစာ၊ေသာက္စားမႈ၊လူသတ္မႈ၊စိတ္အလိုလိုက္မႈ ၊မေကာင္းမႈ၊ဒုစ႐ိုက္ျပဳမႈတို႔တြင္ ေက်ာ္ၾကားေပသည္။(ဤလူယုတ္မာ)သည္မဒီနာေရႊ ၿမိဳ႕ေတာ္အား တိုက္ခိုက္ခဲ့ေလသည္။ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ဤၿမိဳ႕ေနသူ၊ၿမိဳ႕သားမ်ား အား သတ္ျဖတ္ခဲ့ေလသည္။မိမိ၏စစ္သား၊စစ္သည္မ်ားကို(၃)ရက္တိုင္တိုင္ ဤၿမိဳ႕ (မဒီနာၿမိဳ႕)တြင္ လုပ္ခ်င္တာလုပ္လိုရရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ေလသည္။ယဇီးဒ္(လ.န)၏ စစ္တပ္ သည္ သတ္ျဖတ္မႈ၊လုယက္မႈကို ျပဳခဲ့ၾကေလသည္။အျခားျပစ္မႈ၊ဒုစ႐ိုက္ရာဇဝင္မ်ား ကို က်ဴးလြန္ခဲ့ေလသည္။တင္ျပေရးသားရန္ ကေလာင္ပင္ရွက္ေပေလသည္။
    အဗ္ဒြလႅာဟ္ဗင္ဇိုဗိုင္ရ္အေနျဖင့္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ အိမ္ေတာ္ကအ္ဗာ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္တြင္ ခိုလံုေနစဥ္ ယဇီးဒ္(လ.န)သည္ ေအဗ္ေနဇိုဗိုင္ရ္အားမသနား မၾကင္နာခဲ့ေခ်။ကအ္ဗာဝတ္ေက်ာင္းေတာ္အားလည္း မ႐ိုေသ၊မေလးစားခဲ့ေပ။ထို႔ျပင္ မကၠာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သူ၊ၿမိဳ႕သားမ်ားကိုလည္း အားမနာ၊မ်က္ႏွာမေထာက္ခဲ့ေခ်။
    ဤအတြက္ေၾကာင့္ မကၠာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္၏ အနီးတဝိုက္တြင္ မင္ဂ်နီးက္(ခ)ေလး ဂြအႀကီးစားမ်ားကို တပ္ဆင္ၿပီး၊ကအ္ဗာဝတ္ေက်ာင္းေတာ္အေပၚ ခဲမိုးမ်ားကို ရြာရန္ အမိန္႔ထုတ္ခဲ့ေလသည္။
    အမွန္တကယ္ အစၥလာမ္သာသနာေတာ္၏ အဟ္ကမ္(ဥပေဒမ်ား)အရ မည္ သူမဆို အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏အိမ္ေတာ္ ကအ္ဗာဝတ္ေက်ာင္းေတာ္တြင္ ခိုလံု မည္ဆိုလွ်င္ ၎အတြက္ လံုၿခံဳမႈ၊ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈကို ေပးရမည္ျဖစ္ေပသည္။ယုတ္စြအ ဆံုး ရာဇဝတ္သားမ်ားျဖစ္ေနပါေစ(လံုၿခံဳမႈကိုေပးရမည္။)ရာဇဝတ္သားမ်ားအား ဟရမ္အမ္(န)ေနေအလာဟီ(ကအ္ဗာဝတ္ေက်ာင္းေတာ္)မွ မတတ္ႏိုင္သည့္အဆံုး ထြက္သြားသည္အထိ၊အစာေရစာ၊ငတ္မြတ္သည့္အထိ အစာေရစာမေပးဘဲ ထား ႏိုင္ေပသည္။ထို႔ေနာက္ ၎တို႔၏ ျပစ္မႈ၊က်ဴးလြန္မႈခိုင္လံုမွသာေထာင္ဒဏ္၊အျပစ္ ဒဏ္ေပးရေပမည္။
ၾကည့္-ဂ်ဝါေဟရြလ္ကလာမ္က်မ္း၊အတြဲ(၂၀)၊စာမ်က္ႏွာ(၄၆)မွ(၄၈)၊အတြဲ(၄၁)၊စာ မ်က္ႏွာ(၃၄၄)ႏွင့္(၃၄၅)။

ေအမာမ္ဟိုစိုင္းနအစအေနျဖင့္ဂ်ဟ္လ္ႏွင့္နာဒါနီအားေတာ္လွန္ျခင္း

    ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုအား ႏိုးၾကားမႈ၊သိရွိနား လည္မႈ၊ရွိလာရန္ အလို႔ငွာ ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏြဲခဲ့ေပသည္။သို႔ေသာ္ ျပည္သူလူထု အေနျဖင့္ ၎တို႔အိပ္စက္မႈသည္ အလြန္တရာအအိပ္ႀကီးၿပီး၊၎တို႔၏ မသိနားမ လည္မႈမွာ အေျခတြယ္၊အျမစ္တြယ္ခဲ့သည္ျဖစ္ရာ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏ သစၥာရွင္သာဝကေတာ္မ်ားသည္ ႏွလံုးေသြးေပးဆပ္ခဲ့ ရေလသည္။ ဤေပးဆပ္မႈသာလွ်င္ အေရးႀကီးသည့္ ျပႆနာ၊ေဘးဆိုးအား အစၥလာမ္တည္းဟူ သည့္ လယ္ယာေျမမွ ကာကြယ္ေပးခဲ့ေလသည္။
    ျပည္သူလူထု(မြတ္စလင္မ်ား)အေနျဖင့္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)ႏွင့္သာဝက ေတာ္မ်ား၏ ရွဟီးဒ္ျဖစ္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ)၏ မိသားစုဝင္မ်ား အဖမ္း၊အဆီး၊အခ်ဳပ္အေႏွာင္ခံရၿပီးေနာက္၊႐ိႈဟဒါေယကရ္ဗလာ(ကရ္ဗလာတြင္ ရွဟီးဒ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ေအမာမ္(အ.စ)အေပါင္းအပါ၊အမ်ိဳးအႏြယ္မ်ား)၏ ဦးေခါင္းေတာ္ မ်ား လွံထိပ္ဖ်ားသို႔ ျမႇင့္တင္ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွသာ ေမ့ေလ်ာ့မႈဆိုသည့္ အိမ္မက္မွ ႏိုးထ လာၾကေပသည္။ထို႔ေနာက္ ေတာ္လွန္ေရး၊စစ္ပြဲမ်ားတစ္ခုၿပီး၊တစ္ခုဆင္ႏြဲခဲ့ ၾကေလ သည္။ကရ္ဗလာအျဖစ္အပ်က္ ၿပီးေနာက္ ဗနီအိုမိုင္ယာ အေျခအေနသည္မလွေတာ့ ေခ်။ေနာက္ဆံုး ဤသန္႔ျပန္႔၊သန္႔ရွင္းသည့္(အျပစ္မဲ့)ေသြးမ်ားေၾကာင့္ ဗနီအိုမိုင္ယာ အား အခ်ဳပ္၊အခ်ာအာဏာမွ ျပဳတ္ရၿပီး၊မသန္႔ျပန္႔၊မသန္႔ရွင္းသည့္ သစ္ပင္တည္းဟူ ေသာ ဗနီအိုမိုင္ယာ အျမစ္လွန္ခဲ့ရေလေတာ့သည္။  

ဤပဥၥမရည္ရြယ္ခ်က္မွေပးသည့္သင္ခန္းစာ
ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အား အခ်စ္ထားသူမ်ား၊သခင္ႀကီး(အ.စ)၏အဇါဒါရီ ကိုျပဳလုပ္ၾကသူမ်ား၊ကရ္ဗလာမိုအလ္လာ၏ ေဇယာရတ္အရ္ပအီး(န) ဖတ္ရြတ္သူ မ်ား႐ိႈဟဒါေယကရ္ဗလာႏွင့္ သဝ္စိုလ္ျပဳလုပ္သူမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးလိုအပ္သည့္ အခ်က္မွာ သဝ္စိုလ္၊ေဇယာရတ္၊အဇာဒါရီႏွင့္တကြ သန႔္ရွင္း၊သန္႔ျပန္႔သည့္ပုဂၢိဳလ္ထူး မ်ားကို အခ်စ္ေမတၱာထားရင္ တဖက္တလမ္းမွ မိမိတို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္း၊အ ဝိုင္းကို ေမ့ေလ်ာ့ေနသည့္ အိမ္မက္မွထႏိုင္ရန္ မသိနားမလည္သည္ကို သိနားလည္ ေအာင္ႀကိဳးပမ္း ေပးရပါမည္။
    ယခုလက္ရွိေခတ္ကာလတြင္လည္းပဲ ယဇီးဒ္(လ.န)ကို ေထာက္ခံအားေပးသူ မ်ား၊ဗနီအိုမိုင္ယာအစိုးရ၏ ေနာက္လိုက္၊ေနာက္သားမ်ား တကမာၻလံုးတြင္ ျပန္႔ႏွံ႔ေန ပါသည္။အထူးသျဖင့္ အစၥလာမ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပိုမိုၿပီးရွိေနေပသည္။မြတ္စလင္လူထု အား အသိဥာဏ္ပညာမဲ့မႈ လမ္းစဥ္တြင္ထိန္းထားႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနေပသည္။
    ဤအတြက္ေၾကာင့္ မြတ္စလင္မ်ား(အားလံုး)ကို ဤအႏၱရာယ္ဆိုးႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီးႏုိးေဆာ္တိုက္တြန္းရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးအတြက္ သမိုင္းေပးတာဝန္ရွိ ေပသည္။
    ထိုအုပ္စုသည္ အျမင္အားျဖင့္ အစၥလာမ္အာဏာပိုင္မ်ားအျဖစ္ မိမိကိုယ္ကို ေခၚေဝၚသမုတ္ၾကၿပီး မြတ္စလင္မ်ား၏ နံပါတ္တစ္ရန္သူမ်ားျဖစ္သည့္ အေမရိကန္၊ အစၥေရးတို႔ႏွင့္ သစၥာဆိုထားၾကၿပီး၊အႏွိပ္စက္၊အညႇဥ္းပန္း၊အရက္စက္ခံေနၾကရ သည့္ ပါလက္စတိုင္း၊ဂါဇာ၊အီရတ္ႏွင့္ အာဖဂန္နီစတန္ရွိ မြတ္စလင္မ်ား၏ ဆန္႔က်င္ ဘက္ ေျခမ်ားလွမ္းေနၾကေပသည္။၎လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ႏိုးၾကားလာမႈေတာ္လွန္ေရး ေပၚေပါက္လာမႈ၊ျဖစ္ေပၚလာၿပီးေနာက္ပိုင္း(ဤအုပ္စုသည္မိမိတို႔၏)ရက္စက္ၾကမ္း ၾကဳတ္၊ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ား၊လူမဆန္မႈမ်ားကို  ဆက္လက္ျပဳႏိုင္မည္ စြမ္းအားရွိဦးမည္ ေလာ?


====================================

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*