?>

ယီမင္စစ္တပ္သည္ မအာရဗ္ ၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္သို႔ ဆက္လက္ ခ်ီတက္ၿပီး ေဆာ္ဒီ ေၾကးစားစစ္သားမ်ား မွ ထြက္ေျပး

ယီမင္စစ္တပ္သည္ မအာရဗ္ ၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္သို႔ ဆက္လက္ ခ်ီတက္ၿပီး ေဆာ္ဒီ ေၾကးစားစစ္သားမ်ား မွ ထြက္ေျပးယီမင္စစ္တပ္သည္ မအာရဗ္ ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ေဆာ္ဒီႏွင့္ မန္စူရ္ဟာဒီ (ေဆာ္ဒီ အေစခံ ယီမင္သမၼတေဟာင္း) ၏ ေၾကးစားစစ္သားမ်ား အားတိုက္ခိုက္မႈ ကို ဆက္လက္ထားရွိထားေၾကာင္း ႏွင့္ ေဆာ္ဒီ ေၾကးစားစစ္သားမ်ား မွ ထြက္ေျပး သြားေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

 

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

Mehr သတင္းဌာန တင္ျပခ်က္အရ အရ ယီမင္စစ္တပ္သည္ မအာရဗ္ ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေဆာ္ဒီ ႏွင့္ မန္စူရ္ဟာဒီ (ေဆာ္ဒီ အေစခံ ယီမင္သမၼတေဟာင္း) ၏ ေၾကးစား စစ္သားမ်ား အား တိုက္ခိုက္မႈ ကို ဆက္လက္ထားရွိထားေၾကာင္း ႏွင့္ ေဆာ္ဒီ ေၾကးစားစစ္သားမ်ား မွ ထြက္ေျပး သြားေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ယီမင္စစ္တပ္သည္ မအာရဗ္ ေတာင္ဘက္သို႔ ခ်ီတက္ေနပါတယ္။ ယီမင္စစ္တပ္ သည္ ဤေဒသတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိၿပီး Roza-e-Jahm ႏွင့္ Zina ခ်ိဳင့္ဝွမ္းတဝိုက္ရွိ ေတာင္မ်ားကို ျပန္လည္သိမ္းယူ ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ေဆာ္ဒီအာေရဗ် ႏွင့္ မန္စူရ္ဟာဒီ ၏ ေၾကးစားသမား စစ္သားမ်ား သည္ ထိုေဒသမွ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီေအာင္ပြဲအၿပီးမွာ ယီမင္တပ္ဖြဲ႕ေတြဟာ မအာရဗ္ ၿမိဳ႕ကေန ၅ ကီလိုမီတာ အကြာအေဝး အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။

သတင္းရင္းျမစ္မ်ား၏ အဆိုအရ ေဆာ္ဒီအာေရဗ် သည္ ယီမင္တြင္ လက္နက္မဲ့ အာရပ္လူမ်ိဳးမ်ား အေပၚ တိုက္ခိုက္သည့္ စစ္ပြဲတြင္ သမိုင္းဝင္ ရႈံးနိမ့္မႈ ႏွင့္ မေအာင္ျမင္မႈ ကို ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။

****************************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*