?>

ယေန႔မနက္ ဇီယြန္ ဝါဒီ အစၥေရး ေလေၾကာင္း ၏ တိုက္ခိုက္မႈ ေၾကာင့္ ဂါဇာ တြင္ ပ်က္စီး မႈမ်ား ျဖစ္ ခဲ့ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ ယေန႔မနက္ နယ္ခ်ဲ႕ ဇီယြန္ ဝါဒီ အစၥေရး ေလေၾကာင္း ၏ တိုက္ခိုက္မႈ ေၾကာင့္ ဂါဇာ တြင္ ပ်က္စီး မႈမ်ား ျဖစ္ ခဲ့သည့္ ပုံရိပ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ပစၥည္းမ်ား ဆုံး႐ႈံး မႈ မွ အပ အသက္ ဆုံး႐ႈံး မ်ား မရွိ ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

*****************************************************************

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*