?>

ယေန႔ ကြဒ္စ္ေန႔ အတြက္ ပါကစၥတန္ျပည္သူမ်ား မွ ပါဝင္ဆင္ႏြဲ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ ယေန႔ ေမလ၂ ၂၂ ရက္ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ၏ ကြဒ္စ္ေန႔ အတြက္ ပါကစၥတန္ျပည္သူမ်ား မွ ပါဝင္ဆင္ႏြဲေနသည့္ ပုံရိပ္အခ်ဳိ႕ အား ေတြ႔ျမင္ ႏိုင္ပါတယ္။

############################################

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*