?>

ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းအေရး ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားအတြက္ စာနာဝမ္းနည္း တာဝန္ခံမႈႏွင့္တရားမွ်တမႈရွိေစရန္ ေဆာင္႐ြက္မည္ဟု သမၼတကတိျပဳ

ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းအေရး ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားအတြက္ စာနာဝမ္းနည္း တာဝန္ခံမႈႏွင့္တရားမွ်တမႈရွိေစရန္ ေဆာင္႐ြက္မည္ဟု သမၼတကတိျပဳ

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ ပိုင္းအေရးတြင္ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ သူအားလုံးအတြက္ စာနာဝမ္း နည္းေၾကာင္းႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ၊ တရားမွ်တမႈရွိေစေရးေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတဦးဝင္းျမင့္က ယမန္ ေန႔(ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္)တြင္ အ ေလးအနက္ကတိျပဳသည္။

   

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန၊အဗ္နာ

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ ပိုင္းအေရးတြင္ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ သူအားလုံးအတြက္ စာနာဝမ္း နည္းေၾကာင္းႏွင့္  တာဝန္ခံမႈ၊  တရားမွ်တမႈရွိေစေရးေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတဦးဝင္းျမင့္က ယမန္ ေန႔(ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္)တြင္ အ ေလးအနက္ကတိျပဳသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးဝင္းျမင့္ သည္ လြတ္လပ္ေသာစုံစမ္းစစ္ ေဆးေရးေကာ္မရွင္(ICOE)၏ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာကို လက္ ခံရရွိၿပီးေနာက္ ပထမဆုံးထုတ္ ျပန္သည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၌  ယင္းသို႔ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။

ဆက္လက္၍  အဆင့္မီလုံ ၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားျဖစ္လာေစေရး ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတက အေလးအနက္ ေျပာၾကားေၾကာင္း အထက္ပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ပါရွိသည္။

ထို႔အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းအေရး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ သူမ်ားအေပၚ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ  စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ အ ေထာက္အထားခိုင္လုံပါက တ ရားစြဲဆိုရန္ သမၼတက သေဘာတူ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

အဆိုပါ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာသည္  က်ယ္ျပန႔္ျပည့္စုံမႈရွိၿပီး ေနာက္ ဆက္တြဲ ၃၁ ခုအပါအဝင္ စုစု ေပါင္း စာမ်က္ႏွာ ၄၅၀ ေက်ာ္ပါရွိ ေၾကာင္း သမၼတ႐ုံးက ဆိုသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္   ေျမာက္ပိုင္း တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္း  ARSA အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏  အလိုတူ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့သူမ်ား၊ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အရပ္ သားမ်ားက စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို  က်ဴးလြန္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္ဟု ေကာ္ မရွင္က ေတြ႕ရွိသည္။

အရပ္သားမ်ားကို သတ္ ျဖတ္ျခင္း၊ အင္အားမမွ်မတသုံး စြဲျခင္း၊ လုယက္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း၊ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္  ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ မြတ္စလင္မ်ား စြန႔္ခြာသြားေသာ ေနအိမ္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္း စသည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို က်ဴး လြန္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ေက်း႐ြာမ်ား အ ထူးသျဖင့္ မင္းႀကီး႐ြာ(တူလာတို လီ)၊ ခြၽတ္ျပင္႐ြာ၊ ေမာင္ႏု႐ြာတို႔ တြင္ အသက္ဆုံးရႈံးမႈမ်ားျပားခဲ့ သည္ကို ေကာ္မရွင္က  စုံစမ္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ လူမ်ိဳးျပဳန္းတီးေစ ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိလုပ္ေဆာင္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ ခ်ႏိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ိဳး ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း အလ်ဥ္းမရွိခဲ့ ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္၏ေတြ႕ရွိခ်က္ မ်ားက ေဖာ္ျပသည္။

တပ္မေတာ္သားမ်ား က်ဴး လြန္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲထားသည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ မင္း ႀကီးႏွင့္ ခြၽတ္ျပင္ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ စြန႔္ခြာခဲ့သည့္  မြတ္စလင္ေက်း႐ြာမ်ားရွိ ေနအိမ္ မီးေလာင္မႈမ်ားကို တားဆီးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္းတို႔အေပၚ  တပ္ မေတာ္စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္႐ုံးအေနျဖင့္  လက္ရွိေဆာင္႐ြက္ဆဲျဖစ္ေသာ  စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ တရားစြဲ မႈမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစ ရန္ ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာအ ျပည့္အစုံႏွင့္ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား ကို တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦး စီးခ်ဳပ္ထံ ေပးပို႔ထားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ သည့္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း ေပၚေပါက္ ခဲ့ေသာ ပစၥည္းဥစၥာ ဖ်က္ဆီးခံရ မႈမ်ား(သို႔မဟုတ္)လုယက္မႈမ်ား (သို႔မဟုတ္) အရပ္သားမ်ားက က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ အျခားရာဇဝတ္ မႈႀကီးမ်ားကို  ဆက္လက္စုံစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ တရားစြဲဆိုမႈ မ်ားျပဳလုပ္ေစရန္ သမၼတက ေကာ္မရွင္၏အစီရင္ခံစာကို ျပည္ ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးသို႔ ေပးပို႔ ထားသည္ဟု ထုတ္ျပန္သည္။

ထို႔အျပင္ ARSA အဖြဲ႕ဝင္ မ်ား(သို႔မဟုတ္)  အလိုတူပူးေပါင္း ပါဝင္ခဲ့သူမ်ားက က်ဴးလြန္သည့္  ႀကီးေလးေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို  စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ တရားစြဲ ဆိုျခင္းမ်ားကို မည္သို႔ျပဳလုပ္သင့္ သည္ကို စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္ႏွင့္တိုင္ပင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္လည္း ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ႐ုံးသို႔  အေၾကာင္းၾကားထားသည္ ဟု ဆိုသည္။

ေကာ္မရွင္၏ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာတြင္ အႀကံျပဳခ်က္ မ်ားပါဝင္ၿပီး အႀကံျပဳခ်က္ ၂၂ ခ်က္၌ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေန ခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္ စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္႐ုံးတို႔အ ေနျဖင့္ လိုအပ္သည့္ ရာဇဝတ္မႈ ဆိုင္ရာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားဆက္ လက္ေဆာင္႐ြက္ရန္ အႀကံျပဳ ထားသည္။

    ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ေကာ္ မရွင္သို႔ လာေရာက္ထြက္ဆို၊ ပူး ေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သူမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း  သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပသည္။

ေကာ္မရွင္သည္ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇ တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာတိုက္ ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္း တာ ဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့လုံ ၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ရခိုင္ ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ သက္ေသ မ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္ စုစုေပါင္း ၁,၅၀၀ ခန႔္ကို ေသခ်ာစုေဆာင္း ၿပီး ယင္းထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံကာ အစီရင္ခံစာတြင္ေလ့ လာသုံးသပ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပဳစု တင္ျပထားေၾကာင္း သမၼတ႐ုံးက ထုတ္ျပန္သည္။

အထက္ပါ သမၼတ႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္သူအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံ ေရးသုံးသပ္သူအခ်ိဳ႕က သေဘာ က်ႀကိဳဆိုေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳ သည္။

‘‘အစီရင္ခံစာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး  သမၼတ႐ုံးထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ကြၽန္ ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အားရတယ္။ အ တိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ႏိုင္ငံတ ကာက လက္ခံလိမ့္မယ္။ အထူး သျဖင့္ အျဖစ္မွန္ကို ႐ိုး႐ိုးသား သား သိခ်င္တဲ့ႏိုင္ငံေတြအတြက္ ဒါက အမ်ားႀကီးေက်နပ္ဖြယ္ရွိ တယ္။ Action ယူဖို႔ စိတ္ေစာေန တဲ့ ႏိုင္ငံေတြအတြက္ေတာ့ လုံ ေလာက္မယ္မထင္ဘူး’’ ဟု ႏိုင္ငံ ေရးေဆာင္းပါးရွင္ ဦးသီဟေသြး က သုံးသပ္သည္။

သမၼတ႐ုံး၏ေၾကညာခ်က္ တြင္ ဆက္လက္စုံစမ္းရန္၊ လုပ္ ေဆာင္ရန္တို႔အျပင္ က်ဴးလြန္သူ မ်ား ရွိပါက တရားစြဲဆိုမႈမ်ား၊  လုပ္ထုံးလုပ္နည္းပုံစံမ်ားအတိုင္း  ထိေရာက္စြာအေရးယူသြားရန္  တိုက္တြန္းထားသည့္အတြက္ ႀကိဳဆိုေသာ္လည္း အလုပ္ျဖစ္၊ မျဖစ္ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ဟု ညီမွ် ျခင္းျမန္မာ(Equality Myanmar) အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာဦးေအာင္ မ်ိဳးမင္းက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

သမၼတ႐ုံး၏ ေၾကညာခ်က္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္က  ယခင္ထုတ္ျပန္ထားခ်က္အတိုင္း အေျပာင္းအလဲမရွိဘဲ ICOE ၏ အစီရင္ခံစာပါအတိုင္း  တပ္မ တာ္သားမ်ား၏ ခ်ိဳးေဖာက္က်ဴး လြန္မႈမ်ားကို စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္ မေတာ္သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရး အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းကေျပာသည္။


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*