?>

ဟဇရသ္ ေအမာမ္ မိုဟမၼဒ္ သကီ (အ.စ) ၏ ရွဟာဒသ္ ည

ဟဇရသ္ ေအမာမ္ မိုဟမၼဒ္ သကီ (အ.စ) ၏ ရွဟာဒသ္ ည

မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးမိုဟမၼဒ္ (ဆြ) သားေတာ္ ဟဇရသ္ ေအမာမ္ မိုဟမၼဒ္ သကီ (အ.စ) ၏ ရွဟာဒသ္ အခ်ိန္အခါ ျဖစ္၍ အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ သမၼတ ႏိုင္ငံတြင္ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲ မႈ မ်ားျဖင့္ ပူေဆြးေနပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးမိုဟမၼဒ္ (ဆြ) သားေတာ္ ဟဇရသ္ ေအမာမ္ မိုဟမၼဒ္ သကီ (အ.စ) ၏ ရွဟာဒသ္ အခ်ိန္အခါ ျဖစ္၍ အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ သမၼတ ႏိုင္ငံႏွင့္ကမာၻ႕ ႏိုင္ငံ အသီးသီး တြင္ မဂ်လစ္မ်ားက်င္းပ၍ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲ မႈ မ်ားျဖင့္ ပူေဆြးေနပါတယ္။

အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ သမၼတ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ လုံးတြင္ ေအမာမ္ ဂ်ဝါဒ္ (အ.စ) ၏ ရွဟာဒသ္ ၏ ည ျဖစ္၍ ဝမ္းနည္း ေၾကကြဲ ျခင္း အဇါဒါရီ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖင့္ ပူေဆြး ေနပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေအမာမ္ မိုဟမၼဒ္ သကီ (အ.စ) ေရာင္ဇာေတာ္ တည္ရွိေနသည့္ အီရတ္ ႏိုင္ငံ ကာဇမိုင္းန္ ၿမိဳ႕   တြင္ အျခား ၿမိဳ႕

မ်ား အားလုံး ၊ ထိုနည္းတူစြာ အီရန္ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ အျခား ႏိုင္ငံ မ်ားမွ ေဇယာရသ္ ျပဳရန္ ႂကြေရာက္ လာၾကသည့္ သိန္းေပါင္မ်ား စြာေသာ္ မိုအ္မင္မိုအ္ေမနသ္ ( သက္ဝင္ယုံၾကည္သူအမ်ဳိးသားမ်ား ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ) အဇါဒါရီ ျပဳလုပ္ေနၾကပါတယ္။ ဝမ္းနည္း ေၾကကြဲမႈ တြင္နစ္မြန္း၍ ငိုေႂကြး ေနၾကပါတယ္ ။

ေအမာမ္ မိုဟမၼဒ္ သကီ (အ.စ) ၏ ဖခမည္းေတာ္ ျဖစ္သည့္ ေအမာမ္ေရဇာ (အ.စ) ၏ ေရာင္ဇာေတာ္ တည္ရွိေနသည့္ အီရန္ ႏိုင္ငံ မရွ္ဟဒ္ ၿမိဳ႕     တြင္ လည္းေကာင္း ကိုယ္ေတာ္၏ အေဒၚ ျဖစ္သူ ဟဇရသ္ မာစူမာေယ ကြမ္း (စ.အ) ၏ ေရာင္ဇာေတာ္တြင္ လည္းေကာင္း မဂ်္လစ္ မ်ား ႏွင့္ အဇါဒါရီမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကပါတယ္။ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသာ္ ေဇယာရသ္ျပဳသူမ်ား မွ ေနာင္ဟာ ဖတ္ ရြတ္ ျခင္း မာတမ္ (ရင္ထုမႈ) ျပဳ ျခင္း မ်ား ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ၿပီးေနာက္ ဤေၾကကြဲဖြယ္ ရွဟာဒသ္ အတြက္ ေအမာမ္ ဇမာန္း (အ.ဂ်) ႏွင့္မရ္ဂ်ာေတာ္မ်ား အိုလမာ ကို ဝမ္းနည္းေၾကာင္း ေျပာ ၾကားေနပါတယ္ ။

မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ၏ သားေတာ္ ဟဇရသ္ ေအမာမ္ မိုဟမၼဒ္ သကီ (အ.စ) အား ဟီဂ်ရီ သကၠရာဇ္ ၂၂၀ ခုႏွစ္ ေဇလ္ကိုင္အ္ဒဟ္ လျမတ္ ၏ေနာက္ဆုံးရက္ တြင္ ရက္စက္ ယုတ္မာသည့္ ဘုရင္ မုိအ္သေစမ္ မွ အဆိပ္ေကၽြး ရွဟီးဒ္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေအမာမ္ မသ္၏ ႀကီးမားသည့္ တာဝန္ သည္ ကိုယ္ေတာ္ ၏ သားေတာ္ ေအမာမ္ အလီ နကီ (အ.စ) ပခုံး အေပၚ သို႔ က်ေရာက္ခဲ့ပါတယ္ ။

ဟဇရသ္ ေအမာမ္မိုဟမၼဒ္ သကီ (အ.စ) သည္ ငယ္စဥ္ ကေလးဘဝကပင္ ဝမ္းနည္းဖြယ္ အျဖစ္ဆိုး ႏွင့္ ေသာကဒုကၡမ်ား ႏွင့္ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္။ ဖခမည္းေတာ္၏ အခ်စ္ ေမတၱာ ႏွင့္ ေထာက္ထား စာနာမႈ ကို မခံစားခဲ့ရေခ်။

ကိုယ္ေတာ္၏ သက္ေတာ္ ၅ ႏွစ္ အရြယ္တြင္ ကိုယ္ေတာ္ ၏ ဖခမည္းေတာ္ ေအမာမ္ ေရဇာ (အ.စ) သည္ မဒီနာ ၿမိဳ႕  မွာ ခိုရာစာန္ ၿမိဳ႕ သို႔ ခရီး မထြက္မေနျဖစ္ ထြက္ ခဲ့ရပါတယ္ ။ ၿပီးေနာက္ ဘဝတြင္ လုံးဝ မေတြ႔ခဲ့ၾကေတာ့ေခ်။ ေအမာမ္ ေရဇာ အေနျဖင့္ သားေတာ္ ႏွင့္ ခြဲခြာ မႈ ၃ ႏွစ္ တြင္ ရွဟာဒသ္ ခံယူ သြားရပါတယ္။

++++++++++++++++++++++++

251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*