?>

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လမ္းမ်ား တြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ရဲမ်ား အမ်ား အျပား ေရာက္ရွိလာ ။ ။photos

အဗ္နာ ။ ။ မတရား အာဏာ သိမ္း သြားသည့္ စစ္အစိုးရ ကို ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပ ေနသည့္ ျမန္မာ ျပည္သူ လူထု အား မတရား ႏွိမ္နင္းရန္ အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လမ္းမ်ား တြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ရဲမ်ား အမ်ား အျပား ေရာက္ရွိလာ သည္ကို ေတြ႔ ျမင္ ႏိုင္ပါတယ္။

#################################################

END/ 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*