?>

ရန္သူ၏ လႈပ္ရွား မႈ သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မ်က္ကြယ္တြင္ မရွိေခ် / အီရန္ေလတပ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္

ရန္သူ၏ လႈပ္ရွား မႈ သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မ်က္ကြယ္တြင္ မရွိေခ် / အီရန္ေလတပ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္


အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏိုင္ငံ ေလေၾကာင္းကာကြယ္ေရး ဌာနခ်ဳပ္၏ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ အလီေရဇာ ဆဗါဟီ မွ ျပင္ပၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ကို အျပည့္အဝ တုံ႕ျပန္ ႏိုင္ စြမ္းရွိၿပီး ရန္သူ၏ လႈပ္ရွား မႈ သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မ်က္ကြယ္ တြင္ မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏိုင္ငံ ေလေၾကာင္းကာကြယ္ေရး ဌာနခ်ဳပ္၏ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ အလီေရဇာ ဆဗါဟီ မွ အီရန္ႏိုင္ငံ အေနာက္ ပိုင္း ေလေၾကာင္းကာကြယ္ေရး အေျခအေန မ်ား ကို စိစစ္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေလေၾကာင္းဆိုင္ရာ တပ္မွဴးမ်ား အစည္းအေဝးပြဲတြင္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ အလီေရဇာ ဆဗါဟီ မွ ေလေၾကာင္း ရန္ ကာကြယ္ေရး စနစ္မ်ား ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ကို ေက်နပ္စရာ ဟု မိန္႔ၾကားၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေရဒါစနစ္မ်ား ၊ ဒုံးက်ည္မ်ား ႏွင့္ ဒရုန္းမ်ား သည္ ႏိုင္ငံ အမ်ားစု ရွိ အထူးသျဖင့္ ပါရွန္းပင္လယ္ေကြ႕ ရွိ ရန္သူမ်ား ၏ လႈပ္ရွား မႈအားလုံး အား အနီးကပ္ ေစာင့္ ၾကည့္ေနေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္မွ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား ၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုက္ခိုက္မႈ အား ၎တို႔၏ အားနည္းခ်က္ျပလကၡဏာ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္းမိန္႔ၾကားၿပီး ဤနည္းျဖင့္ အီရန္ ေလေၾကာင္း အား ထိခိုင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီးဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္မွ အီရန္ေလေၾကာင္း ၏ စြမ္းအား ႏွင့္ ႀကီးစိုးမႈ တို႔ေၾကာင့္ အေနာက္အာရွ ရွိရန္သူမ်ား ၏ စိုးမိုးႏိုင္မႈ အား သည္ နည္းသြားၿပီး ၎တို႔ ၏ စစ္ေရး ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား အားလ ုံးသည္ ရပ္တန္႔ သြားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

မွတ္သားရမည့္အခ်က္မွာ အီရန္ ေလေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးတပ္သည္ အီရန္စစ္တပ္၏ အႀကီးဆုံး တပ္ႀကီး ေလးတပ္အနက္မွ တစ္တပ္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံ၏ကုန္းေျမ ႏွင့္ေလေၾကာင္းနယ္နိမိတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ ကာကြယ္ေရးတာဝန္ကို အဓိက ယူထားရသည့္ တပ္ႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အီရန္ အေနာက္ေျမာက္တပ္ခြဲ ၏ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ အလီ ဟာဂ်္လူမွ ျပင္ပ အႏၱရာယ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈအားလုံး အား အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္း မိမိတို႔ ေထာက္လွမ္း အဖြဲ႔ အေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္တိုင္း ရယူေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ အလီ ဟာဂ်္လူမွ ဆက္လက္ ၿပီးအီရန္ စစ္တပ္ႀကီး ၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရး မ်ားကို ေျပာဆိုၿပီး မိမိတို႔ ႏိုင္ငံ၏ ကာကြယ္မႈ စနစ္သည္ အျခား ႏိုင္ငံမ်ား ကို ပုံတူကူးထားျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း မိမိတို႔ ႏိုင္ငံ ၏ အေရးႀကီးခ်က္ မ်ား လိုအပ္ခ်က္မ်ား အရ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကၽြမ္းက်င္သည့္ ပညာရွင္မ်ား မွ ေရးဆြဲထားေၾကာင္း အီရန္စစ္တပ္ သည္ ႏိုင္ငံ ၏ မဟာ ဗ်ဴဟာ လိုအပ္ခ်က္ မ်ား ကို ျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

****************************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*