?>

ရဲဟ္ဗရ္ တက္ေရာက္သည့္ သခင္မႀကီး ဘီဘီ ဖြာေသြမာ (စ.အ) ၏ ရွဟာဒသ္ အတြက္ တတိယ ည မဂ္်လစ္ ၊ ။ ။photos

အဗ္နာ ။ ။ ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ အလီ တက္ေရာက္သည့္ သခင္မႀကီး ဘီဘီ ဖြာေသြမာ (စ.အ) ၏ ရွဟာဒသ္ အတြက္ တတိယည မဂ်္လစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ရဗဗ္ေဗရွဟာဒသ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုရိုနာ ေရာဂါ ေၾကာင့္ အမ်ား မိုအ္ေမနီ ၊မိုအ္ေမနသ္ မလာေရာက္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အီရန္အစၥလာမ္မစ္ သမၼတ ႏိုင္ငံ တြင္ အရမ္ေမဖြာေသြမီယာ ဆို ၿပီး ၆ ရက္ဂ်မဒီယိုလ္ေအာင္ဝဲလ္လ၁၁ရက္၊၁၂ရက္၊ ၁၃ရက္ ႏွင့္ ဂ်မဒီ ယိုစ္စာနီ ၁ရက္၊၂ရက္ ၊၃ရက္ တို႔ တြင္ ဘီဘီ ဖြာေသြမာ (စ.အ) အတြက္ အဇါဒါရီ ျပဳလုပ္ ၾကပါတယ္။

*****************************************************

END /251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*