?>

ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ မနက္ဖန္ မနက္ ၇ နာရီ တြင္ အီရန္ သမၼတ သစ္ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ မဲ ေပးမည္

ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ မနက္ဖန္ မနက္ ၇ နာရီ တြင္ အီရန္ သမၼတ သစ္ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ မဲ ေပးမည္

ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ အေနျဖင့္ မနက္ဖန္ ေသာၾကာေန႔ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔ ၂၀၂၁ခုႏွစ္ မနက္ ၇ နာရီ အခ်ိန္တြင္ (၁၃) ႀကိမ္ ေျမာက္ အီရန္ ႏိုင္ငံ သမၼတ သစ္ ေရြးေကာက္္ ပြဲ အတြက္ တီဟီရန္ ၿမိဳ႕ ရွိ ေအမာမ္ ခိုေမနီ ေအမာမ္ ဘာရာ မဲ႐ုံ ၏ မဲ ပုံး အမွတ္ ၁၁၀ တြင္ မဲ ေပးမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

 

မဲဟ္သတင္းဌာန ၏ သတင္း အေထာက္အထားမ်ား အရ ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ အေနျဖင့္ မနက္ဖန္ ေသာၾကာေန႔ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔ ၂၀၂၁ခုႏွစ္ မနက္ ၇ နာရီ အခ်ိန္တြင္ (၁၃) ႀကိမ္ ေျမာက္ အီရန္ ႏိုင္ငံ သမၼတ သစ္ ေရြးေကာက္္ ပြဲ အတြက္ တီဟီရန္ ၿမိဳ႕ ရွိ ေအမာမ္ ခိုေမနီ ေအမာမ္ ဘာရာ မဲ႐ုံ ၏ မဲ ပုံး အမွတ္ ၁၁၀ တြင္ မဲ ေပးမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

 

သတင္း အေထာက္အထား မ်ား အရ ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ဟဇရသ္ အာယာ သြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ အေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး မဲ စမေပးမည္ မိနစ္ အနည္း ငယ္အလွ်င္ မိမိ၏ မဲကို စေပးမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ အေနျဖင့္ (၁၃) ႀကိမ္ ေျမာက္ သမၼတ မဲ အျပင္ (၆) ႀကိမ္ ေျမာက္ ၿမိဳ႕ ႏွင့္ ေက်း ရြာ မ်ား ဆိုင္ရာ အစၥလာမ္မီ ေကာင္စီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးပြဲ ၊ (၅) ႀကိမ္ ေျမာက္ မဂ်္လစ္ေစ ခိုဗ္ရဂန္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးပြဲ ႏွင့္ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ မဂ်္လစ္ေစ ရႈိရာေယ အစၥလာမ္မီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးပြဲ မ်ား အတြက္ လည္း တီဟီရန္ ၿမိဳ႕ ရွိ ေအမာမ္ ခိုေမနီ ေအမာမ္ ဘာရာ မဲရုံး ၏ မဲ ပုံး အမွတ္ ၁၁၀ တြင္ မဲ ေပးမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ ၏ မဲ ေပးခ်ိန္ ကို အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႕ သမၼတ ႏိုင္ငံ ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ ပိုင္ ရုပ္ျမင္ သံၾကား ႏွင့္ ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ၏ ဝက္ဗ္ဆိုက္ဒ္ KHAMENEI.IR မွ တိုက္ရိုက္ ထုတ္လႊင့္ မည္ ျဖစ္ပါတယ္။

*****************************************************************

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*