?>
ယေန႔ မြန္းမတည့္မီအလ်င္

ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ပထမအဆင့္ မိမိႏိုင္ငံ ထုတ္ ကိုရိုနာ ကာကြယ္ေဆးတိုးခံ

ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ပထမအဆင့္ မိမိႏိုင္ငံ ထုတ္ ကိုရိုနာ ကာကြယ္ေဆးတိုးခံ

ယေန႔ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔ ၂၀၂၁ခုႏွစ္ မြန္းမတည့္ မီအလ်င္ ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ မွ ပထမ အဆင့္ မိမိႏိုင္ငံ (အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႕ သမၼတ ႏိုင္ငံ) ထုတ္ ကိုရိုနာ ကာကြယ္ေဆးအတိုးခံ ခဲ့ ေၾကာင္း သိရွိ ရပါတယ္။အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ
မဲဟ္ရ္ သတင္းဌာန၏ သတင္းအေထာက္ မ်ား အရ ယေန႔ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔ ၂၀၂၁ခုႏွစ္ မြန္းမတည့္ မီအလ်င္ ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ မွ ပထမအဆင့္ မိမိႏိုင္ငံ  (အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႕ သမၼတ ႏိုင္ငံ) ထုတ္ ကိုရိုနာ ကာကြယ္ေဆးအတိုးခံ ခဲ့ ေၾကာင္း သိရွိ ရပါတယ္။
ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ မွ ကိုရိုနာ ကာကြယ္ ေဆး အသုံး ျပဳရန္ အတြက္ စည္းကမ္း ခ်က္ ၂ ခ်က္ ရွိေၾကာင္း  မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ပထမ စည္းကမ္းခ်က္မွာ ကိုရိုနာ ကာကြယ္ေဆး ကို အဆင့္ ေက်ာ္ ၍  အထိုးမခံရန္ ႏွင့္ ဒုတိယ အခ်က္ မလြဲမေသြ အီရန္ႏိုင္ငံ ထုတ္ ကိုရိုနာ ကာကြယ္ေဆး ကို သာ အသုံး ျပဳရန္ မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဤအတြက္ေၾကာင့္  ကိုရိုနာ ကာကြယ္ ေဆး အား မိမိ ႏိုင္ငံရွိ အသက္ ၈၀ေက်ာ္ သက္ႀကီး ရြယ္အို မ်ား စတင္ထိုးခ်ိန္ အထိ ျပည္ပထုတ္ ကိုရိုနာ ကာကြယ္ ေဆးကို အသုံးမျပဳဘဲ မိမိ ႏိုင္ငံ ထုတ္ ကာကြယ္ေဆးကို သာ ေစာင့္ ေမွ်ာ္ ၿပီး ယေန႔ ထိုးခံျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
 

*****************************************************************
END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*