?>

ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ပထမအဆင့္ မိမိႏိုင္ငံ ထုတ္ ကိုရိုနာ ကာကြယ္ ေဆးတိုးခံ ။။photos

အဗ္နာ ။ ။ ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ အလီခါေမနာအီ မွ ပထမအဆင့္ မိမိႏိုင္ငံ ထုတ္ ကိုရိုနာ ကာကြယ္ ေဆးတိုးခံ ေနသည့္ ပုံရိပ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။


*****************************************************************
END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*