?>

ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ မွ အီရန္ သမၼတ သစ္ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ မဲ ေပးၿပီး

ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ မွ အီရန္ သမၼတ သစ္ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ မဲ ေပးၿပီး

ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ အေနျဖင့္ (၁၃) ႀကိမ္ ေျမာက္ အီရန္ ႏိုင္ငံ သမၼတ သစ္ ေရြးေကာက္္ ပြဲ မစမည္ မိနစ္အနည္းငယ္ အလွ်င္ တီဟီရန္ ၿမိဳ႕ ရွိ ေအမာမ္ ခိုေမနီ ေအမာမ္ ဘာရာ မဲ႐ုံ ၏ မဲ ပုံး အမွတ္ ၁၁၀ တြင္ မဲ ေပးၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

မဲဟ္သတင္းဌာန ၏ သတင္း အေထာက္အထားမ်ား အရ ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ အေနျဖင့္ (၁၃) ႀကိမ္ ေျမာက္ အီရန္ ႏိုင္ငံ သမၼတ သစ္ ေရြးေကာက္္ ပြဲ မစမည္ မိနစ္အနည္းငယ္ အလွ်င္ တီဟီရန္ ၿမိဳ႕ ရွိ ေအမာမ္ ခိုေမနီ ေအမာမ္ ဘာရာ မဲ႐ုံ ၏ မဲ ပုံး အမွတ္ ၁၁၀ တြင္ မဲ ေပးၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ အေနျဖင့္ (၁၃) ႀကိမ္ ေျမာက္ သမၼတ မဲ အျပင္ (၆) ႀကိမ္ ေျမာက္ ၿမိဳ႕ ႏွင့္ ေက်း ရြာ မ်ား ဆိုင္ရာ အစၥလာမ္မီ ေကာင္စီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးပြဲ ၊ (၅) ႀကိမ္ ေျမာက္ မဂ်္လစ္ေစ ခိုဗ္ရဂန္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးပြဲ ႏွင့္ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ မဂ်္လစ္ေစ ရႈိရာေယ အစၥလာမ္မီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးပြဲ မ်ား အတြက္ လည္း တီဟီရန္ ၿမိဳ႕ ရွိ ေအမာမ္ ခိုေမနီ ေအမာမ္ ဘာရာ မဲရုံး ၏ မဲ ပုံး အမွတ္ ၁၁၀ တြင္ မဲ ေပးၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ အေနျဖင့္ မဲ ေပးၿပီးေနာက္ ျပည္သ႔ူလူထုအား ညႊန္၍ ကြလာၾကပါ … စိစစ္ေရြးခ်ယ္ ပါ … မဲေပးပါ … ဆိုၿပီး မိန္႔ ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး အီရန္ သမၼတ သစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေန႔ သည္ အီရန္ လူမ်ဳိးမ်ား ၏ ေန႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ ျပည္သူ႔ လူထု အေနျဖင့္ မိမိ၏ မဲ ကို အသုံးခ်ၿပီး မိမိ စိတ္ႀကိဳက္ သမၼတ သစ္ကို ေရြး ခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ ၾကရန္ ယေန႔ သည္ ျပည္သူ႔ လူထု ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးေနာက္ ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ မွ ျပည္သူ႔ လူထု ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ သည္ လာမည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္ (၄ႏွစ္) အတြက္ အေရးပါမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဤအတြက္ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ လူထု အေနျဖင့္ ယေန႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည့္မတ္ေပးမည့္သူ ၊အေကာင္းတကာ ေအကာင္း ပုဂၢိဳလ္ အား သမၼတ သစ္ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ သင့္ေၾကာင္း မိမိမဲကို မွန္မွန္ ၊ကန္ကန္ ႏွင့္ အက်ဳိး ရွိရွိ အသုံး ခ်ရမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ျပည္သူ႕ လူထု အေျမာက္အမ်ား မဲေပးျခင္းျဖင့္ ကမၻာအလယ္တြင္ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိစြာ ဂုဏ္ယူဝင့္ ကြား ႏိုင္မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ အေနျဖင့္ ျပည္သူ႕ လူထု အား မဲကို ေစာေစာ ေပးၾကဖို႔ ေမတၱာ ရပ္ခံခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေနာက္ မိမိ၏ မိန္႔ခြန္း အဆုံး တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ႏွင့္ ၎ ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသူမ်ား ကိုေက်းဇူး တင္ေၾကာင္း ၿပီးေနာက္ သတင္းေထာက္မ်ား ႏွင့္ ဓာတ္ပုံဆရာမ်ား ကို ဆလာမ္ဆို ေၾကာင္း မိန္႔ ၾကားခဲ့ပါတယ္။

*****************************************************************

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*