?>

ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ မွ H.I မိုဟ္စင္နီ အေယအီ အား တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ အသစ္အျဖစ္ခန္႔အပ္

ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ မွ H.I မိုဟ္စင္နီ အေယအီ အား တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ အသစ္အျဖစ္ခန္႔အပ္ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္ ဆရက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ မွ မိမိ၏ အမိန္႔ စာ တစ္ခု တြင္ H.I မိုဟ္စင္နီ အေယအီ အား တရားသူႀကီး ခ်ဳပ္ အသစ္ အျဖစ္ခန္႔အပ္ လိုက္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

မဲဟ္ရ္ သတင္းဌာန ၏ သတင္း အေထာက္အထား မ်ား အရ ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္ ဆရက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ မွ မိမိ၏ အမိန္႔ စာ တစ္ခု တြင္ H.I မိုဟ္စင္နီ အေယအီ အား အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႕ သမၼတ ႏိုင္ငံ၏ တရားသူႀကီး ခ်ဳပ္ အသစ္ အျဖစ္ခန္႔အပ္ လိုက္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္ ဆရက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ မွ မိမိ၏ အမိန္႔ စာ တြင္ H.I မိုဟ္စင္နီ အေယအီ အား အမည္တပ္၍ မိန္႔ မွာသည္မွာ - ဂ်နာေဗ အာဂါေယ ရအီစီ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ အီရန္ သမၼတ သစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ အီရန္ ျပည္သူ လူထု အမ်ားစု မွ ေရြးခ်ယ္လိုက္ သည့္ သမၼတ အသစ္ ျဖစ္သြားပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္ အေနျဖင့္ ၎၏ အဖိုးတန္ ေခသ္မသ္ (အက်ဳိးေဆာင္ေပးမႈ) မ်ားကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။ ၿပီးေနာက္လူႀကီးမင္းအား တရားသူႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ပါတယ္။

ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ မွဆက္လက္ၿပီး မိမိအမိန္႔စာတြင္ တရားစီရင္ေရး ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေျခခံ ဥပေဒမ်ား အရ တရားစီရင္ေရး ဆိုင္တာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ ကိစၥ ဘက္သို႔ ညႊန္၍ တရားစီရင္ေရးတြင္ အသုံးဝင္ၿပီး ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ႀကိဳးစားသူမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္း ျဖစ္ တရားစီရင္ေရး အေပၚ အယုံအၾကည္ရွိလာၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရားစီရင္ေရး ကိစၥ မ်ားတြင္ အာနိသင္ရွိလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူလူထု ႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ဆက္ဆံမႈ ရွိဖို႔ ၊ အဂတိလိုက္စားမႈကို ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ ႀကံႀကံခံ ရပ္တည္၍ တိုက္ဖ်က္ဖို႔ မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ဆက္လက္ၿပီး တရားစီရင္ေရး ကို ေခတ္သစ္ Technology ကို အသုံးျပဳဖို႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ အေလးေပးတိုက္တြန္းၿပီး ျပည္သူ လူထု အေနျဖင့္ တရားစီရင္ေရး အတြက္ အလြယ္တကူ ႏွင့္လြတ္လပ္ စြာ သြားလာႏိုင္ဖို႔ ပိုမို တိုက္တြန္းေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး ထူးခၽြန္ တန္ဖိုးသိ တရားသူႀကီးမ်ား၏ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ မႈဆိုင္ရာ ဂုဏ္သိကၡာ ႏွင့္ ၎တို႔ ၏ အဆင့္အတန္း ႏွင့္ ၎တို႔အား ရိုေသ ေလးစားမႈ မ်ားကို ထိန္းသိမ္း ဖို႔ တိုက္တြန္း မိန္႔ ၾကားခဲ့ပါတယ္

ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္ ဆရက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ မွ မိမိ၏ အမိန္႔ စာ ေနာက္ဆုံးတြင္ တရားခ်ဳပ္ အသစ္အား အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္ လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းအင္မ်ားပိုမိုေပးသနား ရန္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္ရန္ ဒိုအာျပဳခဲ့ပါတယ္။

****************************************************************

 

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*