?>

ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္ မီ တက္ေရာက္သည့္ သခင္မႀကီး ဘီဘီဖြာေတြမာ (စ.အ) ၏ ရွဟာဒသ္ အတြက္ ပထမ ည မဂ်္လစ္ ။ ။ Photos



အဗ္နာ။ ။ အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႕ သမၼတ ႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ တီဟီရန္ ရွိ ေအမာမ္ ခိုေမနီ (ရ.ဟ) ေအမာမ္ဘာရာ တြင္ ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္ မီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ တက္ေရာက္သည့္ သခင္မႀကီး ဘီဘီဖြာေတြမာ (စ.အ) ၏ ရွဟာဒသ္ အတြက္ ပထမ ည မဂ်္လစ္ အား က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္ အညီ က်င္းပခဲ့သည့္ ပုံရိပ္အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။



****************************************************************
END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*