?>

ဂီနီယာ ႏိုင္ငံ အတြက္ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ) (علیهم السّلام ) ကိုယ္စားလွယ္လြဲ အပ္

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ) (علیهم السّلام) ၏ အေထြ ေထြ အတြင္းေရးမွဴး အမိန္႔ အရ H.I ရွိက္ၡ မိုဟမၼဒ္ ဟာေဖဇီ ဂ်လ္လူ အား ဂီနီယာ ႏိုင္ငံ အတြက္ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ) (علیهم السّلام ) ၏ တရားဝင္ ကိုယ္စားလွယ္လြဲအပ္ ခဲ့ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန၊အဗ္နာ

 

ဤတရားဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ လြဲအပ္ပြဲ တြင္ ဂီနီယာ ႏိုင္ငံ ၏ အိုလမာ ၊မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ) (علیهم السّلام) ႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည့္ ေဒသခံ သာသနာျပဳ ဆရာေတာ္မ်ား ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ကိုနာကရီ ၿမိဳ႕ေတာ္ တြင္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ H.I ရွိက္ၡ မိုဟမၼဒ္ ဟာေဖဇီ ဂ်လ္လူ အား ဂီနီယာ ႏိုင္ငံ အတြက္ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ) (علیهم السّلام ) ၏ တရားဝင္ ကိုယ္စားလွယ္လြဲ အပ္ ခဲ့ပါတယ္။

တရားဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ လြဲအပ္သည့္ အမိန္႔ စာ တြင္ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ) (علیهم السّلام) ၏ အေထြ ေထြ အတြင္းေရးမွဴး အာယာသြလႅာဟ္ ရမ္တြာန္နီ ၏ လက္မွတ္ ေရးထိုးထားပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္လြဲအပ္ လႊာ အား မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ) (علیهم السّلام) ၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဌာန မွ H.I ရွိက္ၡ မိုဟမၼဒ္ အလီ မိုအီနီးယန္း ႏွင့္ အာဂါေယ ဆရက္ဒ္ ဇမာန္ ဟိုစိန္နီ တို႔ မွ ေပးအပ္ ခဲ့ၾကပါတယ္။

 

ဂီနီယာ သမၼတ ႏိုင္ငံ သည္ အာဖရိကအေနာက္ ေျမာက္ႏွင့္ အတၱလႏၲိတ္ ကမ္း႐ိုးတန္း တြင္တည္ရွိ ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ မွာ ကိုနာ ကရီ ၿမိဳ႕ ျဖစ္ၿပီး လူ ဦးေရ မွာ ၁၀သန္းခန္႔ ရွိၿပီး ရုံးသုံး ဘာသာ စကား မွာ ျပင္သစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္း မွာ မြတ္စလင္မ္ မ်ား ျဖစ္ၿပီး ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း မွာ ခရစ္ယာန္ မ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။

 

ဤ ႏိုင္ငံ ရွိ ရွီအာ လူဦးေရ မွာ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ) (علیهم السّلام) ၏ စစ္တန္း အရ ၂သိန္း ၄ေသာင္း ၂ေထာင္ ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ အေျခစိုက္ အန္ဂၽြန္မန္ ဒီးန္ ဇင္ဒဂီေယ ေအဂ်္ေသမာအီ အရ ၈ေသာင္း ၅ ေထာင္ ရွိ ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

.................

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*