?>

လက္ဘႏြန္ ၿမိဳ႕ ေသာၾကာနမာဇ္ ေရွ႕ေဆာင္ဆရာ ႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ ႀကီးမ်ား ေတြ႔ဆုံ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ လက္ဘႏြန္ ၿမိဳ႕ ေသာၾကာနမာဇ္ ေရွ႕ေဆာင္ဆရာ H.I ဆရက္ဒ္ အလီဖြဇ္လြဟ္ လႅာဟ္ သည္ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ ႀကီးမ်ား ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ ခဲ့ၾကပါတယ္။


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*