?>

ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ မိုဟမၼဒ္ ယဇ္ဒီ အလႅာဟ္ အမိန္႔ ေတာ္ ခံယူ

   ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ မိုဟမၼဒ္ ယဇ္ဒီ အလႅာဟ္ အမိန္႔ ေတာ္ ခံယူ

ေဟာင္ေဇေအလ္မီေယ ကြမ္း ၏ အေက်ာ္အေမာ္ ထိပ္တန္း အာလင္မ္ လည္း ျဖစ္ ၊ ဂ်ာေမအ္(ဟ) မိုဒရာစင္းန္ ၏ အုပ္ထိန္းသူ အႀကီးအကဲ ၊ ဥကၠ႒ လည္း ျဖစ္ ၊ မဂ်္လစ္ေစ ခိုဗ္ရဂန္ ရဲဟ္ဗရီ ၏ အဖြဲ႕ ဝင္ လည္းျဖစ္သူ သက္ေတာ္ ၈၉ ႏွစ္အရြယ္ ရွိသည့္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ မိုဟမၼဒ္ ယဇ္ဒီ သည္ ယေန႔ ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္း အခ်ိန္တြင္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ခံ ယူသြား ေၾကာင္း ဝမ္းနည္း စြာ သိရွိရပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

ေဟာင္ေဇေအလ္မီေယ ကြမ္း ၏ အေက်ာ္အေမာ္ ထိပ္တန္း အာလင္မ္ လည္း ျဖစ္ ၊ ဂ်ာေမအ္(ဟ) မိုဒရာစင္းန္ ၏ အုပ္ထိန္းသူအႀကီးအကဲ ၊ ဥကၠ႒ လည္း ျဖစ္ ၊ မဂ်္လစ္ေစ ခိုဗ္ရဂန္ ရဲဟ္ဗရီ ၏ အဖြဲ႕ ဝင္ လည္းျဖစ္သူ သက္ေတာ္ ၈၉ ႏွစ္အရြယ္ ရွိသည့္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ မိုဟမၼဒ္ ယဇ္ဒီ သည္ ကာလ ရွည္ ၿပီး မက်န္းမမာ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ ယေန႔ ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္း အခ်ိန္တြင္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ခံ ယူသြား ေၾကာင္း ဝမ္းနည္း စြာ သိရွိရပါတယ္။

ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ မိုဟမၼဒ္ ယဇ္ဒီ သည္ အီရန္သကၠရာဇ္ ၁၃၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ဘာသာေရး ရုိေသ ကိုင္း႐ႈိင္း ၿပီး ဘာသာေရးပညာ တတ္ သည့္ မိသားစု တြင္ ထြန္းကားခဲ့ပါတယ္။ ၎အေနျဖင့္ အစပထမ ၊ မူလတန္း ပညာ အား မိမိ၏ ဖခင္ထံ ဆည္းပူးခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေနာက္ေဟာင္ေဇ ေအလ္မီေယ ကြမ္း ကို သြားေရာက္ၿပီး မဒဲရ္ဆာေယ ဖိုင္ဇီးေယ တြင္ ပညာသင္ယူခဲ့ပါတယ္။

ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ မိုဟမၼဒ္ ယဇ္ဒီ အေနျဖင့္ ေအမာမ္ ခိုေမနီ (ရ.ဟ) ထံ မွ ေအဂ်္ေသဟာဒ္ ေအာင္ လက္မွတ္ ကို ရယူခဲ့ပါတယ္။

မရ္ဟြန္မ္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ မိုဟမၼဒ္ ယဇ္ဒီ အေနျဖင့္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ ဗ႐ူဂ်ဳိရ္ဒီ ၊ အာယာသြလႅာဟ္ အရာကီ ၊ အာယာသြလႅာဟ္ ရွိက္ၡ မိုဟမၼဒ္ သကီ အာမိုလီ ၊ အာယာသြလႅာဟ္ ရွာဟ္႐ူ ဒီ တို႕ ၏ အတန္းမ်ား တင္ တက္ေရာက္ ပညာ ဆည္းပူးခဲ့ပါတယ္။

ေအမာမ္ ခိုေမနီ (ရ.ဟ) ၏ မိုဂ်ဟစ္ဒ္မ်ားအတန္း ( ဒရ္ေစ ခါေရဂ်္ ) ကို လည္း အစအဆုံး တက္ေရာက္ ခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ မိုဟမၼဒ္ ယဇ္ဒီ အေနျဖင့္ အီရန္ဘုရင္ စနစ္ကိုဆန္က်င့္ၿပီး အစၥလာမ္မီ လႈပ္ရွား မႈ တြင္ အေရးႀကီးေနရာမွ ပါဝင္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။

ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ မိုဟမၼဒ္ ယဇ္ဒီ အေနျဖင့္ ဂ်ာေမအ္(ဟ) မိုဒရာစင္းန္ စတင္ထူေထာင္ခ်ိန္ မွ စၿပီး ပါဝင္ ကူညီခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။

မရ္ဟြန္မ္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ မိုဟမၼဒ္ ယဇ္ဒီ သည္ အစၥလာမ္မီ စည္းစနစ္ ၊ဥပေဒကို အၿမဲ ေထာက္ခံ အားေပးခဲ့သူ၊ ေအမာမ္ ခိုေမနီ (ရ.ဟ) ၊ ရဲဟ္ဗရ္ အာယာသြလႅာဟ္ ဆရက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ တို႔ ၏ ခိုင္မာ သည့္ ယာ လက္ရုံး ျဖစ္ပါတယ္။

မရ္ဟြန္မ္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ မိုဟမၼဒ္ ယဇ္ဒီ သည္ မဂ်္လစ္ေစ ခိုဗ္ရဂန္ ရဲဟ္ဗရီ ၏ အဖြဲ႕ ဝင္ ၊ အီရန္ တရားရုံး၏ အႀကီးအကဲ ၊ ႏွင့္ ရာထူး ႀကီးမ်ား စြာ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။

အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္ မရ္ဟြန္မ္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ မိုဟမၼဒ္ ယဇ္ဒီ အေပၚ ရဲဟ္မသ္ ေတာ္မ်ား ပို႔ခ် ေပးသနားေတာ္မူပါ ။

မရ္ဟြန္မ္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ မိုဟမၼဒ္ ယဇ္ဒီ ေရးသားျပဳစု ခဲ့သည့္ အရဘီ စာအုပ္မ်ား မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

سَسُ الايمان فى القرآن؛محمد(ص) في القرآن والقرآن في محمد(ص)؛نبذٌ من المعارف الاسلاميه؛الولادة الاصطناعيّه للانسان؛حكم التماثيل؛من الذى بيده سهم الامام؟ ؛رسالة فى القسامة (مسائل چهارگانه فوق به ضميمه چند مسأله ديگر در يك مجلد با عنوان تسع رسائل فقهیه به چاپ رسيده است)؛فقه القرآن (4 جلد)؛   تقريرات درس آيت الله بروجردى؛تقريرات درس امام خمينى؛تقريرات درس آيت الله اراكى؛قبسات من سورتي الحمد و القدرالامامة و الولایه فی القرآن (تالیف گروهی) رسائل فقهیهکتاب القضاء فی شرح العروة الوثقی (2 جلد) ثلاث رسائل فقهیهاُسس العقیدة فی الاسلامآداب القضاء و احکامهسلسلة بحوث اسلامیه فی الحقوقدارالاسلام و دار الحربالمسائل الثقافیه

 

မရ္ဟြန္မ္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ မိုဟမၼဒ္ ယဇ္ဒီ ေရးသားျပဳစု ခဲ့သည့္ ဖါရစီ စာအုပ္မ်ား မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

ترجمه قرآن کریم به فارسی؛مجموعه مقالات انسان‏ شناسى در مجله حكمت؛بشر و خداشناسى؛دنیا در نظر علی(ع) ؛علی(ع) بر منبر وعظ؛حسين بن على(ع) را بهتر بشناسيم؛ولایت فقیه؛گمشده شما؛پاسخ تهمت‌هاى مردوخ؛شرح قانون اساسى؛مجموعه مقالات در قانون اساسى در مجله نور علم؛تفسير سوره حمد؛روان شناسی اسلامی؛اسلام همگام با زمان؛سیری در تاریخ حدیث؛سازندگیمحیط؛انسان و خداشناسی؛پایه‌های ایدئولوژی در اسلام؛مسایل فقهی جدید؛چند نکته؛گفتارهای اخلاقی؛چهل حدیث

******************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*