?>

ရဲဟ္ဗရ္ အင္ေကလာဗ္ သစ္ပင္ စိုက္ပ်ဳိး ေရး ေန႔ တြင္ သစ္ပင္ ၂ ပင္ အား စိုက္ ပ်ဳိး ။ ။photos

ရဲဟ္ဗရ္ အင္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ မွ သစ္ပင္ စိုက္ပ်ဳိး ေရး ေန႔ တြင္ သစ္ပင္ ၂ ပင္ အား စိုက္ ပ်ဳိး ၿပီး အေရးႀကီးမိန္႔ ခြန္း ခဲ့ပါတယ္။

#################################################################

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*