?>

ရွက္ဗ္ေဗ က်ဲဟ္လြန္မ္ ေအမာမ္ ဟိုစိန္ (علیه السّلام ) ၏ ေရာင္ဇာေတာ္ အတြင္း ျမင္ကြင္း ။ ။photos

အဗ္နာ ။ ။ ရွက္ဗ္ေဗ က်ဲဟ္လြန္မ္ ေအမာမ္ ဟိုစိန္ (علیه السّلام ) ၏ ေရာင္ဇာေတာ္ အတြင္း ျမင္ကြင္း မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

*************************************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*