?>

ရွဗ္ေဗ ေဝလာဒ္သ္ ေသ ေအမာမ္ ဟို စိန္ (علیه السّلام) ၊ မအ္စူမာေယကြမ္း (سلام الله علیها ) ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ မအ္စူမာေယကြမ္း (سلام الله علیها ) ၏ ေရာင္ဇာေတာ္ တြင္ ရွဗ္ေဗ ေဝလာဒ္သ္ ေသ ေအမာမ္ ဟို စိန္ (علیه السّلام) ၏ ပုံရိပ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

******************************************

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*