?>

ရွဟာဒသ္ ေအမာမ္ ဟစန္ (علیه السّلام) ဗိုင္းေနဟရမိုင္းေန ကရ္ဗလာ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ အီရတ္ႏိုင္ငံ ၏ ဗိုင္းေနဟရမိုင္းေန ကရ္ဗလာ တြင္ ရွဟာဒသ္ ေအမာမ္ ဟစန္ (علیه السّلام) အတြက္ အဇါဒါရီ က်င္းပေနသည့္ ပုံရိပ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

 

***************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*