?>

ရွဟီးဒ္ ဆိုလိုင္မန္နီ ႏွင့္ အတူ က်ဆုံးခဲ့သည့္ ရွဟီးဒ္သည္ မ်ား အတြက္ ကုရ္အာန္ ခြါနီ ႏွင့္ မဂ်္လစ္ က်င္းပ ၊ ဂါနာ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ ဂါနာ ႏိုင္ငံ ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ အာဂရာ ၿမိဳ႕ တြင္ ရွီအာမြတ္စလင္မ္မ်ား မွ ရွဟီးဒ္ ဆိုလိုင္မန္နီ ႏွင့္ အတူ က်ဆုံးခဲ့သည့္ ရွဟီးဒ္သည္ မ်ား အတြက္ ကုရ္အာန္ ခြါနီ ႏွင့္မဂ်္လစ္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

============================
END / 251

ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*