?>

ရွဟီးဒ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ အားလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ မႈ အတြက္ အေမရိကန္ မွာ တာဝန္ရွိပါတယ္

ရွဟီးဒ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ အားလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ မႈ အတြက္ အေမရိကန္ မွာ တာဝန္ရွိပါတယ္

အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႕ သမၼတ ႏိုင္ငံ ၏ နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန မွ ရွဟီးဒ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ ၏ (၂)ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခ်ိန္အခါ တြင္ မိမိ ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ လူခ်စ္လူခင္ ေပါမ်ားသည့္ အစၥလာမ္မစ္ ေတာ္လွန္ေရး ၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွင့္ အီရတ္ အစိုးရ ၏ ဧည့္သည္ေတာ္ ျဖစ္သည့္ ရွဟီးဒ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ အား လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈ အတြက္ တရားခံ ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမွာ အေမရိကန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

Mehr News Agency၏ သတင္း အေထာက္အထားမ်ား အရ အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႕ သမၼတ ႏိုင္ငံ ၏ နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန မွ ရွဟီးဒ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ ၏ (၂)ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခ်ိန္အခါ တြင္ မိမိ ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ လူခ်စ္လူခင္ ေပါမ်ားသည့္ အစၥလာမ္မစ္ ေတာ္လွန္ေရး ၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးႏွင့္ အီရတ္ အစိုးရ ၏ ဧည့္သည္ေတာ္ ျဖစ္သည့္ ရွဟီးဒ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ အား လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈ အတြက္ တရားခံ ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမွာ အေမရိကန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႕ သမၼတ ႏိုင္ငံ ၏ နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ည္ၿငိမ္ေရး ေဆာင္ၾကဥ္းရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရွဟီးဒ္ ဆိုလိုင္မန္နီ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း ထိုနည္းတူစြာ အီရတ္ ႏွင့္ ဆီးရီးယား အစိုး ရ ၏ ေတာင္းဆို ခ်က္အရ ထိုႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားကို ေတာ္လွန္ မႈ ကိစၥ တြင္ အျပည့္အဝ အကူအညီ ေပး ခဲ့မႈ ဘက္သို႔ တင္ျပရင္း အီရတ္ ႏွင့္ ဆီးရီးယား ရွိ (အစၥလာမ္ခုတုံလုပ္) ISIS အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားကို ႏွိမ္နင္းရာတြင္ အဒိက အခန္း က႑ မွ ပါဝင္ ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

အီရန္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္အရ ရွဟီးဒ္ (အာဇာနည္) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆိုလိုင္မန္နီသည္ ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိန္းသိမ္းရန္ ႏွင့္ အဖိႏွိပ္ခံ ႏိုင္ငံမ်ားအား အီရန္ အစၥလာမၼစ္ ျပည္သူ႕ သမၼတႏိုင္ငံ မူဝါဒမ်ား ႏွင့္ အညီ ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ၿပီး တုံ႔ဆိုင္းေနခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အီရန္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ အဆိုအရ အေမရိကန္ အစိုးရသည္ အၾကမ္းဖက္ ဝါဒကို ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ အတိုင္းအတာျဖင့္ ျမႇင့္တင္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ ႏိုင္ငံပိုင္ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ နမူနာျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆိုလိုင္မန္နီ သည္ အီရတ္အစိုးရ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ အီရတ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ရန္ ဘဂၢဒက္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ အီရတ္အစိုးရ၏ ဧည့္သည္တစ္ဦးကို လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ျခင္းျဖင့္ အေမရိကန္ တပ္မ်ားသည္ အီရတ္တြင္ တစ္မိနစ္မွ်ပင္ ေနထိုင္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း သက္ေသျပခဲ့ပါတယ္။

အေမရိကန္ အစိုးရ၏ ရာဇ၀တ္မႈ လုပ္ရပ္ကို ႏိုင္ငံတကာက ရႈတ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ ဤကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႕ သမၼတ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ အီရတ္ ႏိုင္ငံတို႔ၾကား ပူးတြဲ တရားစီရင္ ေရးေကာ္မတီ ကို ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ရွဟီးဒ္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီအား ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္မႈ ကိုလည္း အီရတ္အစိုးရနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေန ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

အီရန္ အစၥလာမၼစ္ ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ အေနျဖင့္္ ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရး ထူေထာင္ရန္ ထိေရာက္ၿပီး တက္ႂကြေသာ ေျခလွမ္းမ်ားကို အၿမဲလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ အီရန္၏ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အစိုးရသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ၎၏ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းတစ္ခု အျဖစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ရွဟီးဒ္ ဆိုလိုင္မန္နီ ၏ ရဲစြမ္းသတၱိႏွင့္ ႀကိဳးစား အားထုတ္မႈမ်ားကို အေလးျပဳ ေၾကာင္း ရွဟီးဒ္ ဆိုလိုင္မန္နီ သည္ ယေန႔တိုင္ အသက္ရွင္ လ်က္ ရွိေနေသး ေၾကာင္း အီရန္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္ အေမရိကန္ စစ္တပ္ မွ ဇန္နဝါရီလ ၃ရက္ေန႔ ေသာၾကာေန႔ ၂၀၂၀ခုႏွစ္ တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရွဟီးဒ္ ဆိုလိုင္မန္နီ အား ဘဂၢဒတ္ ေလဆိပ္မွ အထြက္တြင္ ေယာက္က်ား မပီသစြာျဖင့္ အလစ္ေခ်ာင္း၍ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ၊ၿပီးေနာက္ အီရန္ ဘက္မွ အီရတ္ ႏိုင္ငံရွိ အေမရိကန္ အေျခစိုက္ စခန္း အိုင္းႏိုလ္ အဆက္ဒ္ အား ဒုံးက်ည္ ဒါဇင္ႏွင့္ ခ်ီၿပီး ပစ္ခတ္ခဲ့ ေၾကာင္း ၿပီးေနာက္ ထရန္႔ အေနျဖင့္ ဤ မတရား လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈ ေၾကာင့္ သမၼတ သစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ႈံးႏွိမ္ခဲ့ရေၾကာင္း အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႕ သမၼတ ႏိုင္ငံ ဘက္ မွ ရွဟီးဒ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကယစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ အတြက္ တိုက္တန္သည့္ ေသြးေႂကြး အခ်ိန္အခါ အရ ဆပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္သား အပ္ပါတယ္။

****************************************************************

END / 251

 


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*