?>

ရွဟီးဒ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆိုလိုင္မန္နီ အတြက္ က်ဲဟ္လြန္မ္ က်င္းပ ၊အစၥဖဟန္ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ သမၼတ ႏိုင္ငံ ၏ အစၥဖဟန္ ၿမိဳ႕ တြင္ အစိုးရ အရာရွိမ်ား ၊ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား ႏွင့္ ျပည္သူ လူထု မွ စုေပါင္း၍ ရွဟီးဒ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆိုလိုင္မန္နီ အတြက္ က်ဲဟ္လြန္မ္ က်င္းပ ခဲ့ပါတယ္။


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*