?>

ရွဟီးဒ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီး ဆိုလိုင္မန္နီ ဆိုင္ရာ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြး ပြဲ ၊ ဘရာဇီး ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ ဘရာဇီး ႏိုင္ငံ ရီယုိဒီ ဂ်ေနးရို ၿမိဳ႕ တြင္ ရွဟီးဒ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီး ဆိုလိုင္မန္နီ ဆိုင္ရာ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြး ပြဲက်င္းပ ခဲ့ပါတယ္။

...........

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*