?>

ရွဟီးဒ္ ဟာဂ်္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီး ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ အတြက္ ကုရ္အာန္ခြါနီ ႏွင့္ မဂ်္လစ္က်င္းပ ၊ ျမန္မာ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာ ႏိုင္ငံ ျပည္ၿမိဳ႕ ရွိ ရွီအာ ေက်ာင္းႀကီး ဗလီ တြင္ အၾကမ္းဖက္သမား အေမရိကန္ တို႔၏ ေယာက္က်ား မဆန္သည့္ ေခ်ာင္း တိုက္မႈေၾကာင့္ ရွဟီးဒ္ ျဖစ္သြားရသည့္ ရွဟီးဒ္ ဟာဂ်္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီး ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ ႏွင့္ ရွဟီးဒ္ ျဖစ္သြားသည့္ အေပါင္းအပါးမ်ား အတြကကုရ္အာန္ခြါနီ ႏွင့္ မဂ်္လစ္က်င္းပ ခဲ့ပါတယ္ ။

=========================================
END / 251

ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*