?>

ရွဟီးဒ္ ဟာဂ်္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီး ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ အတြက္ မဂ်္လစ္က်င္းပ ၊ ထိုင္း ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ ထိုင္း ႏိုင္ငံ ဆူသူးန္ ၿမိဳ႕ ရွိ ေအမာမ္ေရဇာ (علیه السّلام ) ၏ ဗလီ တြင္ အၾကမ္းဖက္သမား အေမရိကန္ တို႔၏ ေယာက္က်ား မဆန္သည့္ ေခ်ာင္း တိုက္မႈေၾကာင့္ ရွဟီးဒ္ ျဖစ္သြားရသည့္ ရွဟီးဒ္ ဟာဂ်္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီး ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ ႏွင့္ ရွဟီးဒ္ ျဖစ္သြားသည့္ အေပါင္းအပါးမ်ား အတြက္ မဂ်္လစ္က်င္းပ ခဲ့ပါတယ္ ။

===============================

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*