?>

ရွအ္ဗန္လျမတ္ ၁၅ ရက္ အဝင္ ညတြင္ က်င့္ရမည့္ က်င့္စဥ္မ်ား

ရွအ္ဗန္လျမတ္ ၁၅ ရက္ အဝင္ ညတြင္ က်င့္ရမည့္ က်င့္စဥ္မ်ား


မအ္စူမီး ( علیهم السّلام) ၏ ဟဒီးစ္ေတာ္ျမတ္မ်ား အရ ရွအ္ဗန္လျမတ္ ၁၅ ရက္ အဝင္ ညတြင္ က်င့္ရမည့္ က်င့္စဥ္မ်ား အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام ) ကို အခ်စ္ထားသူမ်ား အတြက္ တင္ျပအပ္ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


ေအမာမ္ မူစာေယ ကာစင္မ္ (علیه السّلام) မိန္႔ေတာ္ မူ ၏ ။ (အၾကင္မည္သူမဆို နမာဇ္ေဇ ဂ်အ္ဖရ္ေရ သြရာရ္ (ရ.ေသြ႔ ) ကို ဖတ္မည္ ။(ဝတ္ျပဳမည္) ) ဆိုလွ်င္ ၎၏ ဂိုနာ (အျပစ္ ငရဲ သည္) သဲ မႈန္မ်ားႏွင့္အညီ ၿပီးေနာက္ ပင္လယ္၏ ေရလႈိင္းမ်ား ႏွင့္အညီ ပင္ ျဖစ္ေန ပါေစ ၊ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္ ၎ အား ခြင့္လြတ္ပါးလပ္ေပးသနားေတာ္မူမည္။ ရာဝီအေနျဖင့္ ေလွ်ာက္ထား ေလ၏။ ေမာင္လာ (အ.စ) ဤ စဝါးဗ္ အားလုံး သည္ က်ေနာ္ အတြက္ ျဖစ္ပါသလား ? ေအမာမ္ (علیه السّلام) မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ဘယ္သူ႕ အတြက္ ျဖစ္ရမည္နည္း ? ဤစဝါးဗ္ သည္ အသင္အတြက္ သာလွ်င္ သီးသန္႔ျဖစ္ပါသည္။

ဤနမာဇ္အား ရွအ္ဗန္လျမတ္ ၁၅ ရက္ အဝင္ ညတြင္ ဖတ္ရန္ က်မ္းႀကီးက်မ္းငယ္မ်ားတြင္လာရွိပါတယ္။လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*