?>

ရွအ္ဗန္လ ၁၄ရက္ည ၊ မစၥဂ်စ္ဒ္ေဒ ဂ်န္မကရာန္ ၏ ျမင္ကြင္း ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ ရွအ္ဗန္လ ၁၄ရက္ည ၊ မစၥဂ်စ္ဒ္ေဒ ဂ်န္မကရာန္ ၏ ျမင္ကြင္း အခ်ဳိ႕ ၏ ပုံရိပ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္ ။

===========================
251 / END

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*