?>

ရွအ္ဗန္ လျမတ္ အတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ၊ ေမာင္လာအလီ (علیهالسّلام) ၏ ေရာင္ဇာေတာ္ ။ ။ photos


အဗ္နာ ။ ။ အီရတ္ ႏိုင္ငံ နဂ်ဖ္ ေဖအရွ္ရဖ္ ၿမိဳ႕ ရွိ ေမာင္လာ အမီးရြလ္မိုအ္ေမနီ အလီ အစ္ဗ္ေန အဘီ သြာ လစ္ဗ္ (علیهالسّلام) ေရာင္ဇာေတာ္ တြင္ ရွအ္ဗန္ လျမတ္ အတြက္ ျပင္ဆင္ ေနသည့္ ျမင္ကြင္း မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။


 

******************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*