?>
ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံ ရွိ ဝလီေယဖကီးဟ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္

ရွအ္ဗာန္လျမတ္သည္ အလႅာဟ္ ထံ နီးကပ္မႈ ရယူႏိုင္ရန္ ေရႊအခြင့္အေရး ျဖစ္ ပါတယ္

ရွအ္ဗာန္လျမတ္သည္ အလႅာဟ္ ထံ နီးကပ္မႈ ရယူႏိုင္ရန္ ေရႊအခြင့္အေရး ျဖစ္ ပါတယ္

ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံ ရွိ ဝလီေယဖကီးဟ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ H.I ဆရက္ဒ္ သြဗါသြဗါရီ အက္ရွ္ကိုဇရီ အေနျဖင့္ ရွအ္ဗာန္လျမတ္သည္ အလႅာဟ္ ထံ နီးကပ္မႈ ရယူႏိုင္ရန္ ေရႊအခြင့္အေရး ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္ ။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံ ရွိ ဝလီေယဖကီးဟ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ H.I ဆရကဒ္ သြဗါသြဗါရီ အက္ရွ္ကိုဇရီ အေနျဖင့္ေျပာၾကားသည္မွာ - ရွအ္ဗာန္လျမတ္တြင္ ေသာင္ဗဟ္ ျပဳ လုပ္သူမ်ား ရိုဇာထားသူမ်ား အေပၚ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္သည္ ဂုဏ္ယူ ဝင့္ ႂကြား ေတာ္မူေလ၏။

Hawzahnews သတင္းဌာန ၏ သတင္း အေထာက္အထားမ်ား အရ ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံ တြင္ ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ ေၾကာင့္ ဟဇရသ္ ဇိုင္နပ္ (စ.အ) ၏ ေရာင္ဇာေတာ္ ရွိ နမာဇ္ဝတ္ျပဳ ေဆာင္ တြင္ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထပ္၍ မေၾကညာ မျခင္း နမာဇ္္ ေဇ ဂၽြန္မ္အာ ဝတ္ျပဳမႈ ကို ရပ္ဆိုင္းထားမည္ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဤအတြက္ ေၾကာင့္ ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံ ရွိ ဝလီေယဖကီးဟ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ H.I ဆရကဒ္ သြဗါသြဗါရီ အက္ရွ္ကိုဇရီ အေနျဖင့္ ရုပ္ျမင္ သံ ၾကား အစီအစဥ္ တစ္ခု တြင္ စကား ေျပာၾကားရင္း ရွအ္ဗန္လျမတ္ ၏ ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္ မႈမ်ား ကို တင္ျပ ေျပာဆို ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီး ေနာက္ ဤလျမတ္ တြင္ က်ေရာက္မည့္ အီးဒ္ ေန႔ မ်ား (ေအမာမ္မ်ား (علیهالسّلام) ၏ေမြးေန႔ ၊ ဟဇရသ္ အဘာစ္ (علیهالسّلام) ၏ ေမြးေန႔ စသည္ျဖင့္ ) ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တေလာက လုံးရွိ ရွီအာ မိုအ္မင္ မိုအ္ေမနသ္ မ်ား ကို မိုဘာရတ္က္ ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။

 

ဆက္လက္ၿပီး ၎ မွ ရွအ္ဗာန္လျမတ္၏ ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္ မႈ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း ၿပီး မဟာတမန္ ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ ( صلّی الله علیه وآله وسلم ) ၏ဟဒီးစ္ေတာ္ဘက္သို႔ လမ္း ညႊန္ ရင္း ရွအ္ဗန္ လျမတ္ ၏ ဘရကတ္သ္ ေတာ္မ်ား မဂၤလာေတာ္ မ်ား မွ အျပည့္အဝ အက်ဳိး အျမတ္ ယူ ႏိုင္ ရန္ တိုက္တြန္း ရင္းမိန္႔ၾကားေတာ္ မူသည္မွာ ဤလျမတ္ တြင္ အမ်ားအျပား အစ္ေသဂ္ဖြာ ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ႏွင့္ ရိုဇာထားသင့္ ေၾကာင္း မိန္႔ေတာ္ မူထာ းပါတယ္။

ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံ ရွိ ဝလီေယဖကီးဟ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ H.I ဆရကဒ္ သြဗါသြဗါရီ အက္ရွ္ကိုဇရီ အေနျဖင့္ ဆက္လက္၍ ဤလျမတ္ တြင္ ေအမာမ္ ဟိုစိုင္းန္ (علیهالسّلام) ၊ ဟဇရသ္ အဘာစ္ (علیهالسّلام ) ၊ေအမာမ္စဂ်ာဒ္ (علیهالسّلام) ႏွင့္ေအမာမ္ မဲဟ္ဒီ (علیهالسّلام) တို႔ေမြးေန႔ မဂၤလာ ရက္ျမတ္ မ်ား ပါဝင္ေနသည့္ အတြက္ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ ( علیهم السّلام) ၏ ရွီအာမ်ား အားလုံးကို ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္း မိမိအေနျဖင့္ေမွ်ာင္လင့္ ထားေၾကာင္း အင္န္ရွာအလႅာဟ္ ဤ ျမင့္ျမတ္ သည့္ လျမတ္ ၏ မဂၤလာ ေၾကာင့္ မြတ္စလင္မ္ အြန္မသ္ေတာ္ တစ္ခုလုံး၏ ေသာကဒုကၡမ်ား ၊အခက္အခဲမ်ား ေဝးကြာသြား မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

.................................

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*