?>

ရွိက္ၡ ဇက္ဇာကီ ၏ ဓာတ္ပုံ ျဖင့္ ပိုးသတ္ေဆး မ်ား ျဖန္႔ ေဝ ၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ ၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ႏိုင္ငံ တြင္ ရွိက္ၡ ဇက္ဇာကီ ၏ ဓာတ္ပုံ ျဖင့္ ပိုးသတ္ေဆး မ်ား ျဖန္႔ ေဝ ေနသည့္ ပုံရိပ္အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ရွိက္ၡ ဇက္ဇာကီး ႏွင့္ ၎ ၏ ဇနီး သည္အား ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား အစိုးရမွ ယခု ထိ မလြတ္ေပးေသးေခ်။

..................................................

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*