?>

ရွိက္ၡ ဇက္ဇာကီ အားလြတ္ေပးရန္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ၿမိဳ႕ေတာ္ တြင္ ဆႏၵျပ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား အစၥလာမ္မီ လႈပ္ရွားမႈ ၏ ေခါင္းေဆာင္ ရွိက္ၡ ဇက္ဇာကီ ၏ ဘက္ေတာ္သားမ်ား မွ ရွိက္ၡ ဇက္ဇာကီ အားလြတ္ေပးရန္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ၿမိဳ႕ေတာ္ အာဘူဂ်ာ တြင္ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုေနသည့္ ပုံရိပ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။


****************************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*