?>

ရွိက္ၡ ဇက္ဇာကီ အား လြတ္ေပး ရန္ သပိတ္ေမွာက္ ေတာင္းဆို ၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ႏိုင္ငံ ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ အဗူ ဟာ ၿမိဳ႕တြင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ား စြာေသာ္ ၿမိဳ႕ သူ ၿမိဳ႕ သားမ်ား မွ ရွိက္ၡ ဇက္ဇာကီ အား လြတ္ေပး ရန္ သပိတ္ေမွာက္ ေတာင္းဆို ခဲ့ၾကပါတယ္ ။

*******************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*