?>

ေမာင္လာ အလီ (အ.စ) ၏ ရွီအာ စစ္ ရွီအာ မွန္ မ်ား ဆိုင္ရာ ဟဒီးစ္ေတာ္ အပါး (၄၀)

 ေမာင္လာ အလီ (အ.စ) ၏ ရွီအာ စစ္ ရွီအာ မွန္ မ်ား ဆိုင္ရာ ဟဒီးစ္ေတာ္ အပါး (၄၀)

ေမာင္လာ အလီ (အ.စ) ၏ ရွီအာ စစ္ ရွီအာ မွန္ မ်ား ဆိုင္ရာ ဟဒီးစ္ေတာ္ အပါး (၄၀) ကို အဗ္နာ ခ်စ္ပရိတ္သတ္ႀကီး အတြက္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

မရ္ကဇ္ေစေအလ္မိုအမလ္ကရာခ်ီ၏ဥေယ်ာဇဥ္

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿2 وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿3 أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (4)

سوره عنکبوت آیت 2 ،3 ، 4

အဓိပၸာယ္စကားေျပ

      (( လူထုမႏုႆ၊ပုထုဇဥ္ အေပါင္း အေနျဖင့္ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ျမတ္ အလႅာဟ္ အေပၚအီမာန္ သက္၀င္ ယံုၾကည္ပါသည္ဟုေျပာလိုက္ ႐ံုေလးျဖင့္ၿပီးသြား မည္ဟု ထင္ေနၾကပါ သနည္း၊၎တို႔သည္( ျမတ္အလႅာဟ္ဖက္မွစမ္းစစ္၊စမ္းသပ္မႈျပဳျခင္းကိုခံရမည္ မဟုတ္ ပါေလာ၊ ၿပီး ေနာက္(ငါအလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္သည္)ဧကန္မုခ်၊၎တို႔ ထက္ အရင္ကပုထုဇဥ္လူသား အေပါင္းကို လည္းစမ္းသပ္စိစစ္ေတာ္မူခဲ့ ေလသည္။

      အေၾကာင္း မွာအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ သည္မည္သုိ႔ပင္ဆို ေစ၊မည္သူသည္စစ္မွန္သည့္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေၾကာင္း(လက္ေတြ႔) သိလုိေတာ္မူ ၍ျဖစ္ေခ် သည္။ထို႔ျပင္ မည္သူသည္လည္းလူလိမ္လူညာျဖစ္ေၾကာင္း (လက္ေတြ႔၊သက္ေသျပ)ရန္အေရးႀကီး လိုအပ္ေတာ္မူေလသည္။

      ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ေတြ (စမ္းသပ္စိစစ္မႈ ျပဳျခင္းခံရမႈမ်ားမွ) လြတ္ေျမာက္ သြား ၾက မည္ဟုမေကာင္းမႈဒုစ႐ိုက္ သမားမ်ားအေနျဖင့္ထင္ေနပါသ ေလာ?ဤ ကဲ့ သုိ႔ထင္ျမင္ဆံုးျဖတ္မႈ သည္မည္မွ်ပင္မေကာင္းသည့္ဆံုးျဖတ္ မႈပင္ တည္း။ဤ (မေကာင္းမႈ ဒုစ႐ိုက္ သမား မ်ား) ျပဳ လုပ္ေနၾကေပ သည္။ ))

.....................................................................................

      မႏုပုထုဇဥ္ လူသား၏ ဘ၀သည္သီးသန္႔ အထူးရည္ ရြယ္ခ်က္ တစ္ခု အတြက္ဖန္ဆင္း ေတာ္မူျခင္းခံရ ေလသည္။ ဆိုလိုသည္ မွာတစ္ဦး တစ္ ေယာက္တည္းဘ၀တည္ေဆာက္၍၎၊၎အျပင္ အမ်ားႏွင့္ စုေပါင္း ေနထိုင္ ၍ဘ၀ ကိုေလွ်ာက္လွမ္းၿပီးထိုျမတ္အလႅာဟ္၏သီးသန္႔အထူးရည္ ရြယ္ခ်က္ကိုဆြတ္ခူးႏိုင္သည့္ အေျခ အေနကိုဆိုက္ေရာက္မွသာလွ်င္အင္စာန္မႏုႆလူသား သည္ဒြႏြယာ ေလာကီႏွင့္အာေခ ရတ္(သ)ေလာကုတၱရာႏွစ္ဌာနတြင္ေအာင္ျမင္မႈကိုပိုင္ဆုိင္မွာျဖစ္ေလ သည္။

      ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္တိုင္း အတြက္သီးသန္႔၊အထူး ရွယ္လမ္းစဥ္ တစ္ခု၊နည္းစနစ္တစ္ခုကိုေရြးခ်ယ္   ေလွ်ာက္လွမ္း မွသာလွ်င္ဆိုက္ေရာက္ ႏိုင္ပါသည္။ထိုနည္းတူစြာျမတ္အလႅာဟ္၏ရည္မွန္းထားမႈ၊ပန္းတိုင္ ဆီ ေလွ်ာက္လွမ္းဖုိ႔သည္ လည္းအထူး နည္းလမ္းတစ္ခုအပမျဖစ္ႏိုင ္ေခ်။ထိုလမ္းစဥ္နည္းစနစ္ကို လည္းမအ္စူးမီး(မ္)ျပစ္မဲ့၁၄ပါး(အ.စ) အေနျဖင့္မိမိတို႔ ၏ဆိုဆံုးမၾသ၀ါဒမြန္မ်ား၊လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ျပမႈ မ်ားျဖင့္ေကာင္းမြန္ စြာရွင္းလင္းတင္ျပထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

      မအ္စူးမီး(မ္)ျပစ္မဲ့ ၁၄ပါး (အ.စ) ၏ဆိုဆံုးမမႈမ်ားအေပၚလက္ေတ႔ြ လိုက္နာ က်င့္သံုးသူ၊ ၎တိုု႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုေထာက္ခံျပီးျပန္လည္ က်င့္သံုးျပသူကိုရွီအာဟုေခၚဆို ေပသည္။မုိေဟဗ္(ခ) အခ်စ္ေမတၱာထားသူဆိုသည္မွာခ်စ္တတ္၊ေမတၱာထားတတ္ သူတိုင္းအဖို႔ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။သုိ႔ေသာ္ရွီအာဆိုသည္မွာလက္ေတြ႔လိုက္နာ က်င့္သံုး ျပသူမွ အပမျဖစ္ႏိုင္ေခ်။

      ဤ အတြက္ေၾကာင့္ေခတ္တိုင္း၊ကာလတိုင္းမွာရွီအာ၏ဂုဏ္သိကၡာထူးေနရာ တစ္ခုရွိေလသည္။

      အသန္႔ရွင္းဆံုး၊အစင္ၾကယ္ဆံုးစာရိတၱပိုင္ရွင္၊အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္၏ေက်းကၽြန္ပီသမႈတြင္အတု မဲ့မႈ၊ေကာင္းမြန္ ျမင့္ျမတ္ သည့္အက်င့္ စရိုက္ ပိုင္ရွင္ ၊ တရားလည္းသိၿပီးတရားရွိသူ၊အေျပာႏွင့္ အလုပ္ ညီမွ် သူအျဖင့္သီးျခား ဂုဏ္ေနရာ ရရွိထား သူ ဆိုသည္မွာရွီအာျဖစ္ေခ် သည္။

 

      သုိ႔ေသာ္၀မ္းနည္းေၾကကဲြစရာပင္တည္း။ အႀကိမ္တစ္ရာ၀မ္းနည္းစရာ။ယေန႔မ်က္ ေမွာက္တြင္ရွီအာဟုခံယူထားသူအမ်ားစုဟာလက္ေတြ႔ လိုက္နာက်င့္သံုးမႈႏွင့္ေ၀းေန ၾကေလသည္။အခ်ဳိ႕ ရွီအာဆိုလွ်င္ငါတို႔ ႀကိဳက္တာလုပ္ငါတို႔ကိုမအ္စူးမီး(မ္)(အ.စ)က အသနား ခံေပးလိုက္မည္ဟုေျပာေနသည္ကိုလည္း (စိတ္မေကာင္းစြာ) ေတြ႔ရ ေလသည္။

 

      ကၽြႏု္ပ္တို႔ရွီအာမ်ား အေနျဖင့္ျမတ္အလႅာဟ္ ၏ေအဗာဒသ္လည္းမလုပ္၊ေကာင္း ျမတ္မြန္ျမတ္သည့္အက်င့္စ႐ုိက္လည္းမပိုင္ဆိုင္၊မေကာင္းမႈ ဒုစ႐ုိက္ျပႆနာ လုပ္ သည္မွာလည္းေခါင္းကေနေျခ အထိမလြတ္၊မိမိ ထက္ႀကီးရင့္သူ(အသက္ အရ ျဖစ္ ေစ၊၀ါပညာ အရျဖစ္ေစ) ကိုမေလးစား၊ဂါရ၀ တရားမထား၊ဤအရာေတြကိုက်ေနာ္ တို႔ လုပ္ေန လည္း ပဲမအ္ စူးမီး(မ္) ျပစ္မဲ့(၁၄) ပါး (အ.စ) မွအသနားခံ ေလွ်ာက္ထား ေပးၾက မည္ ေလာ။နအူဇို ဗစ္လႅာဟ္၊ဘယ္လို႐ႈိင္တြာန္၏အေၾကာင္းျပခ်က္ ပါလဲ။

      ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ေအမာမ္(၁၂)ပါး (အ.စ) ထံဖက္မွတရားေတာ္ ကို လက္ေတြ႕၊လိုက္နာက်င့္သံုးဖို႔၊ဟဒီးစ္ေတာ္အေျမာက္အမ်ားမိန္႔ၾကား ခံသည္ကိုေလ့လာမွတ္သား ႏိုင္ ပါသည္။

      သုိ႔ေသာ္ (နအူဇိုဗစ္လႅာဟ္) မင္းတို႔ႀကိဳက္တာ လုပ္ၾက၊ငါတို႔( ျမတ္ အလႅာဟ္ ထံ) အသနားခံေလွ်ာက္ထားေပမည္ဆိုသည့္ သေဘာ ေဆာင္ သည့့္ တရားသိၿပီး တရားရွိဖို႔မလိုဟုအဓိပၸါယ္ ကိုေဖာ္ျပသည့္၀ါက် တစ္ေၾကာင္း ကိုမည္သည့္ေနရာတြင္မိန္႔ၾကား ခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ဖူးပါသလား?

     

      အဟ္ေလဘိုက္(သ)(အ.စ) အေနျဖင့္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ ကိုနာမခံၾကႏွင့္ (နအုဇိုဗစ္လႅာဟ္) ဟုမိန္႔ခဲ့ပါသေလာ သုိ႔မဟုတ္အျမဲတမ္းျမတ္အလႅာဟ္၏ေအဗာဒသ္ျပဳၾကပါ၊အမိန္႔ေတာ္ကိုလက္ေတြ႕လုိက္နာက်င့္သံုးၾကပါဟုတိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္၍မမိန္႔ေတာ္မူခဲ့ ပါသေလာ ?

 

      ဤအတြက္ေၾကာင့္ေအမာမ္ဟိုစိန္(န)(အ.စ)သခင္ အေနျဖင့္ဤကဲ့သုိ႔မိန္႔ ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

 

رضا الله رضانا اهل البیت (ع)

 

      ))အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္သခင္ ၏ေက်နပ္ႏွစ္ၿမိဳ႕ မႈသည္ကၽြႏု္ပ္တို႔ အဟ္ေလ့ ဘိုက္(သ)(အ.စ) ၏ေက်နပ္ႏွစ္ၿမိဳ႕   တည္း။ ((ႀကိဳက္တာ လုပ္အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) အသနားခံ ေပးလိမ့္ မည္ ဟုအေတြးအေခၚ ရွိသူစဥ္းစားသူတိုင္းသည္ေမာင္လာ အလီ(အ.စ) ၏ ရွီအာ (ရွီအာေအမာမ္မီယာ) (အစစ္) ေတာ့မျဖစ္ႏိုင္ ေခ်။

      တစ္နည္းဆို ရလွ်င္မသူေတာ္ သူယုတ္တို႔၏တရားသာ သိၿပီးတရား မရွိသူ အေျပာ ႏွင့္ အလုပ္မညီသူမ်ား၏ရွီအာ(ေနာက္လိုက္) သာျဖစ္ေပ မည္။

      ေမာင္လာ အလီ (.) ၏ရွီအာ(ရွီအာ ေအမာမ္မီယာ) ဆိုတာ ဘယ္သူ ကိုေခၚတာ လဲ၊ဤအတြက္မအ္စူးမီး(မ္)(အ.စ) ၏ဟဒီးစ္ေတာ္ မ်ား ကမည္ ကဲ့သုိ႔မီးေမာင္းထိုးျပထားၿပီးမည္ကဲ့သုိ႔မိန္႔ေတာ္မူထား သည္ ဆိုသည့္ အေၾကာင္း႐ႈစာ းၾကပါမည္။ေလ့လာမွတ္ သား ၾကပါမည္။

      အမီးရြလ္ မိုေမနီ ေမာင္လာအလီ(အ.စ) သခင္ႀကီးအေနျဖင့္မိမိ၏ရီွအာ (ေနာက္ လိုက္) အျဖစ္မည္သို႔ေသာ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ကို သတ္မွတ္ ခဲ့ေၾကာင္းထို႔ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကဲ့သို႔ စာရင္းဝင္ရန္ အတြက္ မည္သည့္ ဂုဏ္ရာထူးသိကၡာ (ရွိရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း) ရွိေၾကာင္းမိန္႔ၾကားခ်က္မ်ားကိုႏွလံုးသြင္းၾကပါ စုိ႔ ...

      အိုအလႅာဟ္ဟိုအသွ်င္ျမတ္သခင္ႀကီးေလာကီဒြႏၷယာႏွင့္ေလာကုတၱရာ အာေခရတ္(သ)တြင္ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္သည့္အဖဲြ႔ဝင္၊ဟဇရသ္အလီ(အ.စ) ၏ရွီအာ (ရွီအာ ေမမာမ္မီယာ) စာရင္း၀င္ရန္ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုလည္းနဖူး စာကံျဖင့္သတ္မွတ္ေပးသနား ေတာ္မူပါ။အာမီးန္

 

ပံုႏွိပ္မႈဆိုင္ရာဌာန

မရ္ကဇ္ေစေအလ္မိုအမလ္ကရာခ်ီ

E 31 ရဇ၀ီးယာ- စိုဆိုက္တီ

နဇင္(မ္)အာဗါဒ္ကရာခ်ီျမိဳ႕

ပါကစၥတန္

 

ရွီအာမ်ား၏ျဖစ္ေပၚဖန္တီးမႈ

 

ဟဒီးစ္ေတာ္()

قال الصَّادِقِ ع : قَالَ: شِيعَتُنَا جُزْءٌ مِنَّا، خُلِقُوا مِنْ فَضْلِ طِينَتِنَا، يَسُوؤُهُمْ مَا يَسُوؤُنَا، وَ يَسُرُّهُمْ مَا يَسُرُّنَا، فَإِذَا أَرَادَنَا أَحَدٌ فَلْيَقْصِدْهُمْ فَإِنَّهُمْ الَّذِينَ يُوصَلُ مِنْهُ إِلَيْنَا.

امالی شیخ طوسی ره جلد1

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္ဂ်အ္ဖြာရ္ဆြာဒစ္(အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

      ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရွီအာသည္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အစိတ္ အပိုင္းျဖစ္ေခ် သည္။၎တို႔အားကၽြႏု္ပ္တို႔၏သန္႔စင္သန္႔ျပန္သည့္ေျမမွဖန္ဆင္း ထားျခင္းျဖစ္ေပသည္။ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုဒုကၡ၊ေသာကျဖစ္ေစေသာအရာသည္၎တို႔အဖို႔ လည္းဒုကၡ၊ေသာကကိုျဖစ္ေစ ေလ သည္။ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုပီတိ၊၀မ္းေျမာက္၀မ္း သာျဖစ္ေစသည့္စကားသည္လည္း၎တို႔အဖို႔ပီတိ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာကိုျဖစ္ေစေပသည္။အၾကင္မည္သူမဆိုကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ နီးစပ္ နီးကပ္ရင္းႏွီးလို လွ်င္၎တို႔ထံခ်ည္းကပ္ပါေလ။အေၾကာင္းမွာ၎တို႔သည္ကၽြႏု္ပ္ တို႔ႏွင့္သာမန္မႏုႆ၊ပုထုဇဥ္လူသားမ်ားအၾကားအမွီခံ၊ဆက္ႏြယ္ေပးသူမ်ား ျဖစ္ ေခ် သည္။                   

ညႊန္း - အမာလီရွိက္ခ္သူစီ(ရ.ဟ)က်မ္းအတဲြ (၁)

 

စဥ္းစား၊မွတ္သား၊ပညာယူစရာႏွင့္ျပဳျပင္စရာမ်ား

 

      အထက္ ေဖာ္ျပပါဟဒီးစ္ေတာ္အားေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းျဖင့္အထင္ အရွား သိျမင္ ရမည့္အခ်က္မွာအဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အ.စ)၏ႏွစ္သက္ သည့္ အရာမ်ားသည္၎တို႔၏စစ္မွန္ေသာရွီအာမ်ား၏ႏွစ္သက္ေပမည္။ထ႔ို အတူမုုန္းတီးရြံရွာေသာ အရာမ်ား သည္ လည္းရွီအာအစစ္အမွန္မ်ားမုန္းတီးရြံရွာေလ၏။

      ဤအတြက္ေၾကာင့္အလ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အ.စ)မည္သည့္ အရာမ်ား ကိုႏွစ္သက္ ျမတ္ႏိုး တန္ဖိုးထားေၾကာင္း၊မည္သည့္ကိစၥမ်ားကိုမုန္းတီး၊မႏွစ္ ၿမိဳ႕ ေၾကာင္း အေသအခ်ာ သိရွိထားဖို႔၊ေလ့လာလိုက္စား၊က်င့္သံုး နာယူရန္ ရွီအာ စစ္ရွီအာ မွန္ျဖစ္လိုသူတိုင္း၏သမိုင္းေပးတာ၀န္တစ္ရပ္ျဖစ္ေပသည္။

      ဤအတြက္ေၾကာင့္အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အ.စ) သည္အလႅာဟ္ဟို အ ရွင္ ျမတ္ သခင္၏လမ္းစဥ္တြင္လွဴဒါန္းေပးကမ္းျခင္းကိုႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုး၏။    

      ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္မိမိကိုယ္ကိုရွီအာဟုလည္းေၾကြးေၾကာ္ ၏။သုိ႔ေသာ္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ ျမတ္လမ္းစဥ္တြင္လွဴဒါန္းဖို႔စိတ္မပါဆိုလွ်င္….? စဥ္း စား စရာ ....?

      ၎တို႔သည္နမာဇ္၊ရိုဇာ၊ခြမ္းစ္ စသည္ျဖင့္ကိုႏွစ္သက္၏။လက္ေတြ႔ လုပ္ ေဆာင္ ခဲ့ၾကေလ၏။ကၽြန္ေတာ္တို႔ကမူ…...!!!???.

      ၎ တို႔သည္ မာန္မာန၊အတင္း အဖ်င္း ၊ေကာက္က်စ္ ျခင္း ၊စကား အေပး အယူ ျပဳ မႈျခင္း စသည့္မေကာင္း မႈဒုစ႐ိုက္မ်ားကိုရြံမုန္း၍ လံုး၀ ေရွာင္ ၾကဥ္ ၾက ေလ ၏။ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကရွင္းျပဖို႔ ပင္မလို ၊ လက္ရွိ အေျခအေနအမွန္ ကို အမ်ားစု အသိပင္ ......!!!???

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁) ရွီအာမ်ားသည္အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အ.စ) ၏ အစိတ္ အပိုင္းျဖစ္ ေလရာရွီအာ မ်ားကိုပုတ္ခတ္စြပ္စဲြမတရားေျပာ သူမ်ား၊ယုတ္ စြကာေဖရ္ဟုေျပာသူမ်ား သည္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) ၏အႏြယ္ ေတာ္ မြန္ မ်ား (အ.စ) ကိုေျပာဆိုျခင္း မည္သြား ေလ၏။

 

(၂)ရွီအာမ်ားသည္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ႏွင့္အဟ္ေလ့ ဘိုက္(သ) (အ.စ)တို႔၏အၾကိဳက္ကိုသာႀကိဳက္ၿပီး း၊မႏွစ္ၿမိဳ႕ လည္းမႏွစ္ၿမိဳ႕ ၾက ေခ်။ေအးအတူ ပူ အမွ်၀မ္းသာ အတူ၀မ္းနည္းမလဲြပင္တည္း။

 

(၃)အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ထံေရာက္ဖို႔နီးစပ္ဖို႔ခ်ည္းကပ္ႏိုင္ရန္တမန္ေတာ္ ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏၀ဇီလာလိုေလ၏။ကုိယ္ေတာ္ ထံ ေရာက္ႏိုင္ရန္အဟ္ေလ့ ဘိုက္(သ)(အ.စ) ၏၀ဇီလာလိုျပန္ ေလ သည္။အႏြယ္ေတာ္မြန္မ်ား ထံေရာက္ ရန္တစ္ခါရွီအာအစစ္ အမွန္တို႔လိုျပန္ေၾကာင္းထင္ရွားေနေလ၏။ဤအတြက္ ေၾကာင့္အ ဆင့္ မေက်ာ္ႏိုင္ေၾကာင္းဆိုသည့္အခ်က္ ကိုေမ့မရ ေခ်။

၀မ္းနည္းစရာ ၊ ဤမွ်အဆင့္သရ္ဂ်ာႀကီး က်ယ္ျမင့္ျမတ္သည့္ရွီအာအားယေန႔မိမိ ကိုယ္မိမိမြတ္စလင္မ္ဟုခံယူထားသူအေရျခံဳအတုမ်ား အေနျဖင့္သူခိုးကလူျပန္ဟစ္ဆိုသည့္အေျခအေနသုိ႔ေရာက္ေနလုပ္ေနၾကေလသည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၀မ္းသာမႈႏွင့္၀မ္းနည္းမႈ၏စံမွတ္ေက်ာက္

 

ဟဒီးစ္ေတာ္()

قال علی ع : إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى اطَّلَعَ إِلَى الْأَرْضِ فَاخْتَارَنَا وَ اخْتَارَ لَنَا شِيعَةً يَنْصُرُونَنَا وَ يَفْرَحُونَ لِفَرَحِنَا وَ يَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا وَ يَبْذُلُونَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ فِينَا فَأُولَئِكَ مِنَّا وَ إِلَيْنَا وَ هُمْ مَعَنَا فِي‏ الْجِنَانِ‏.

غررالحکم

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္အလီ(အ.စ)မိန္႔ေခၽြေတာ္မူေလသည္။

      အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္သခင္အေနျဖင့္ေျမပထ၀ီေပၚသုိ႔ဂရုျပဳေတာ္ မူ ၍ကၽြႏု္ပ္ တို႔အားေရြးခ်ယ္ေျမာက္စားေလ၏၊ ၿပီးေနာက္ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ အတြက္ကၽြႏု္ပ္ တို႔ အားကူညီ ေဖးမသည့္ အုပ္စုရွီအာ၊ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၀မ္းသာလွ်င္လိုက္ ၍၀မ္း သာ သည့္အုပ္စု(ရွီအာ)၀မ္း နည္းေၾကကဲြလွ်င္လုိက္၍၀မ္းနည္းေၾက ကဲြ သည့္အုပ္စု(ရွီအာ) အားဖန္ဆင္း ခ်ီးျမႇင့္ ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ထို(ရွီအာမ်ား သည္)မိမိတို႔၏အသက္ဇီ၀ိန္၊ပစၥည္းဥစၥာအားကၽြႏု္ပ္တို႔ အတြက္စ ေတးၾက ေလ သည္။ဤ(ရွီအာ)မ်ားသည္ကၽြႏု္ပ္တို႔မွျဖစ္ ေခ်သည္။၎တို႔ သည္ကၽြႏု္ပ္ တို႔ ဖက္မ်က္ႏွာမူထားေလသည္။ဂ႐ုစိုက္ ေလသည္။ ၿပီးေနာက္ဂ်ႏၷတ္၊အမတ သုခဘံု၌လည္းကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ အတူစံျမန္းၾကေပလိမ့္မည္။

ညြန္း - ဂိုးရရုိေဟကမ္း(မ)က်မ္း

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)ရွီအာအစစ္အမွန္ျဖစ္လိုလွ်င္မိမိတို႔၏၀မ္းသာမႈ၊၀မ္းနည္းမႈကိုအဟ္ေလ့ ဘိုက္(သ)ႏွင့္တူမတူစိစစ္ရေပမည္။

(၂)ကိုယ္ေတာ္(ဆြ)ႏွင့္ကိုယ္ေတာ္(ဆြ)၏အႏြယ္ေတာ္မြန္၊အိမ္ေတာ္ သူအိမ္ေတာ္သား (အ.စ) မ်ားအတြက္အသက္ ဥစၥာ ပစၥည္း အခ်ိန္စသည္တို႔ကိုရွီအာစစ္လွ်င္စေတးရဲ ေပမည္။မိမိကုိယ္မိမိရွီအာဟုေၾကျငာၿပီးအမွန္တကယ္႐ိုးသားၿပီးအတိ အက်၊ေပး သည့္သူေတာ္စင္္၊သူေတာ္ေကာင္းလူႀကီးလူေကာင္းတို႔ အေန ျဖင့္မဂ်လစ္ျပဳရန္စာအုပ္ထုတ္ေ၀ရန္၊မေဟာ္ရမ္ထမင္းေကၽြးရန္အလွဴ ေငြ ေတာင္းခံခ်ိန္၌လက္တြန္႔သူမ်ား၊မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေန သူ မ်ားသတိျပ၊ဳျပဳ ျပင္သင့္ေပသည္။အင္ရွာအလႅာလ္ - ျမတ္အလႅာဟ္ ျပဳျပင္ ႏိုင္စြမ္းေပးသနားေတာ္မူပါေစ။

 

(၃)အၿမဲ တေစကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အႏြယ္ေတာ္မြန္တို႔အေပၚ ဂ႐ုစိုက္ စိတ္ ၀င္ စားဖို႔ လိုေပသည္။

(၄)ရွီအာသည္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) ႏွင့္အလ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ႏွင့္အတူဂ်ႏၷတ္ တြင္စံျမန္းရမည္ဟုသာ၀ကေတာ္မ်ားတြင္အမွန္ ကန္ဆံုးပညာအရွိဆံုး၊အႀကီးက်ယ္၊အျမတ္ဆံုးျဖစ္သည့္ေမာင္လာ အလီ(အ.စ)၏ဟဒီးစ္ေတာ္ မွန္ ရွိလွ်က္ရွီအာ(၇) ဦးကုိသတ္ လွ်င္ဂ်ႏၷတ္ေရာက္ မည္ဆို သည့္စလ္ဖီ၊၀ဟာဘီ တို႔၏ဖသ္၀ါမွာရယ္ စရာ၊ သနားစရာပင္တည္း။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရွီအာမ်ား၏ဂုဏ္ရည္မ်ား

 

ဟဒီးစ္ေတာ္()

قَالَ الصَّادِقُ ع‏ : شِيعَتُنَا أَهْلُ الْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ وَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَ الْأَمَانَةِ وَ أَهْلُ الزُّهْدِ وَ الْعِبَادَةِ أَصْحَابُ إِحْدَى وَ خَمْسِينَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ الْقَائِمُونَ بِاللَّيْلِ الصَّائِمُونَ بِالنَّهَارِ يُزَكُّونَ أَمْوَالَهُمْ وَ يَحُجُّونَ الْبَيْتَ وَ يَجْتَنِبُونَ كُلَّ مُحَرَّمٍ.

بحارالانوار جلد 65 ص 167 (ط .بیروت )

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဆြာစ္(အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

      ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရွီအာဆိုသည္မွာသီလသမာဓိေဆာက္တည္သူ၊ကုသုိလ္ ေကာင္းမႈအတြက္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သူ၊သစၥာ၊ကတိတည္သူ၊အလဲြသံုးစား မျပဳသူ၊ေလာက မမက္ေမာသူႏွင့္ေအဗာဒသ္ျပဳသူျဖစ္ေခ်သည္။ေန႔ႏွင့္ည တြင္(၅၁) ရကတ္နမာဇ္ဖတ္ ေလသည္။တစ္ညလံုး(ေအဗာဒသ္ျပဳ၍ႏိုးထ ေနေပသည္။ေန႔၌ရိုဇာ ဥပုသ္ သီလ ေဆာက္တည္ေလသည္။မိမိ၏ဥစၥာ ပစၥည္းမွဇကာသ္ေပးေဆာင္ေပသည္။ျမတ္ အလႅာဟ္ အိမ္ေတာ္ သုိ႔သြား ေရာက္ ၿပီး ဟဂ်္ျပဳေလသည္။ဟရမ္လုပ္ရပ္မွန္သမွ်မွေရွာင္ၾကဥ္ ၿပီးေနထိုင္ ေလ၏။

ညႊန္း- ေဘဟာ(ရ)ရြလ္ အန္န၀ါရ္က်မ္း အတဲြ၆၅၊စာမ်က္ႏွာ၁၆၇၊ ပုံႏွိပ္ - ေဘရြတ္ၿမိဳ႕

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)ရွင္းျပရန္ပင္ မလိုအပ္ ေတာ့ေခ်။

 

(၂)၅၁ရကတ္ဆိုသည္မွာနမာဇ္(၅)ႀကိမ္ႏွင့္နာေဖလာမ်ားအပါအ၀င္နမာဇ္ ေစရွဗ္ (ခ) နမာဇ္ေစသဟ္ဂၽြဒ္(၁၁) ရကတ္ ကိုေပါင္း၍ဆို လို ထား ေပသည္။(၅၁) ရကတ္ကိုမဆိုထားပဲေန႔စဥ္နမာဇ္(၅) ႀကိမ္ မၿမဲ သူမ်ားမိမိကိုယ္ရွီအာဟုထင္ေနေႂကြးေက်ာ္ေန သည္ မွာရွက္စရာပင္တည္း။

 

(၃)ကၽြန္ေတာ္တို႔ တေတြ တစ္ညလံုး ေအဗာဒသ္ အတြက္ဆို ႏိုးမေနပဲ၊ညတစ္၀က္ (သုိ႔မဟုတ္) ညနက္ သည္အထိ ရုပ္ရွင္ၾကည့္ ေန ၊လက္ဖက္ ရည္ဆိုင္ထိုင္ေနစ သည္ျဖင့္အလုပ္မ်ား လုပ္ေနၿပီး ၊ကိုယ့္ကိုရွီအာဟုထင္ေနသည္မွာလည္းေတြးစရာရွက္စရာပင္။

 

(၄)ရွီအာမွန္လွ်င္ဇကာသ္လည္းေပးေဆာင္ရ မည္ဟုဟဒီးစ္ေတာ္ ကညႊန္းထား ရာတရားသည့္နည္းျဖင့္ေငြခ်မ္းသာဖို႔လိုျပန္ေပသည္။ေငြအသျပာပစၥည္းဥစၥာမရွိလွ်င္မည္သုိ႔ ဇကာသ္ ေပးၾကမည္ နည္း?တရားသည့္နည္းျဖင့္ ရွာမွ သာလွ်င္ဟဒီးသ္ေတာ္ ေနာက္တစ္ခ်က္ အဆိုျဖစ္သည့္ဟရမ္လုပ္ရပ္မွန္ သမွ် မွေရွာင္ ၾကဥ္ ျခင္း ႏွင့္ညီ ေပမည္။

ရွီအာမ်ား၏လကၡဏာ(၁)

 

ဟဒီးစ္ေတာ္ ()

قَالَ الصّادق ع : امْتَحِنُوا شِيعَتَنَا عِنْدَ ثَلَاثٍ عِنْدَ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ كَيْفَ مُحَافَظَتُهُمْ عَلَيْهَا وَ عِنْدَ أَسْرَارِهِمْ كَيْفَ حِفْظُهُمْ لَهَا عِنْدَ عَدُوِّنَا وَ إِلَى أَمْوَالِهِمْ كَيْفَ مُوَاسَاتُهُمْ لِإِخْوَانِهِمْ فِيهَا.

الخصال ج 1 ص 103

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္ဂ်အ္ဖြရ္ဆြာဒစ္(အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

      ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရွီအာဟုတ္မဟုတ္လကၡဏာအခ်က္(၃) ခ်က္ျဖင့္စိစစ္ ႏိုင္ ေပသည္။

(၁)နမာဇ္ အခ်ိန္ ကိုမည္ကဲ့သုိ႔ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ မႈျပဳ ေၾကာင္းနမာဇ္ ကိုနမာဇ္ ၏ပထမအခ်ိန္ႏွင့္၀တ္ျပဳျခင္း

(၂)မိမိတို႔၏လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားကိုအဟ္ေလ့ ဘိုက္(သ)၏ရန္သူမ်ား ထံ မေရာက္ရန္မည္ကဲ့သုိ႔ဖံုးကြယ္ထားေၾကာင္း

(၃)မိမိတို႔၏သာသနာ့ညီေနာင္မိုမင္မ်ားကိုမိမိတို႔၏ဥစၥာပစၥည္းအသျပာျဖင့္မည္ကဲ့သုိ႔ေပးကမ္းလွဴဒါန္းေၾကာင္းတို႔ျဖစ္ေလသည္။

ညြန္း - အလ္ေခဆြာလ္က်မ္း အတြဲ ၁ စာမ်က္ႏွာ ၁၀၃                      

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)ရွီအာစစ္၊ရွီအာမွန္ျဖစ္လိုလွ်င္အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ လကၡဏာ သံုးရပ္အားမိမိအတြင္းသရုပ္ေပၚလာေအာင္ျပဳျပင္ႀကိဳးပမ္း အား ထုတ္ရ ေပမည္။

(၂)သာသနာ့ညီေနာင္မ်ားကိုကူညီဖးမရန္ညႊန္းထား ေလ၏။ဒုကၡေပး၊ေကာက္ က်စ္ရန္မဆိုထားေခ်။ဤ အတြက္မိမိတို႔၏သာသနာ့ညီ ေနာင္တို႔၏အလုပ္ ကိစၥမွန္သမွ်အတြက္မိမိတို႔၏ပစၥည္းဥစၥာ အသျပာစသည္ျဖင့္မကူညီႏိုင္ လွ်င္လည္းအနည္းဆံုးမေႏွာက္ ယွက္သင့္ေခ်။

 

 

 

 

 

 

 

ရွီအာမ်ား၏လကၡဏာမ်ား(၂)

ဟဒီးစ္ေတာ္(၅)

عَنِ الصَّادِقِ ع : فِي وَصِيَّتِهِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ يَا ابْنَ جُنْدَبٍ إِنَّمَا شِيعَتُنَا يُعْرَفُونَ بِخِصَالٍ شَتَّى بِالسَّخَاءِ وَ بِالْبَذْلِ لِلْإِخْوَانِ وَ بِأَنْ يُصَلُّوا الْخَمْسِينَ لَيْلًا وَ نَهَاراً الْخَبَرَ.

مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ج 3 ص 52

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္ဂ်အ္ဖြရ္ဆြာဒစ္(အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

      ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရွီအာအားအခ်ဳိ႕ေကာင္းျမတ္သည့္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ သိရွိႏိုင္ေပ သည္။

 

(၁)ရက္ေရာ၊ေပးကမ္း၊စြန္႔ၾကဲမႈျဖင့္

(၂)မိမိ၏ညီအစ္ကိုမ်ားအေပၚအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းျပဳေပးျခင္းျဖင့္

(၃)ေန႔ႏွင့္ညနမာဇ္ရကတ္ေပါင္း(၅၀)၀တ္ျပဳျခင္းျဖင့္တို႔ျဖစ္ေလသည္။

 

ညႊန္း-မြစ္သဒရကိုလ္ဝစာ ေအလ္ ဝါ မြစ္သန္ေဗသြလ္မစာေအလ္က်မ္း အတြဲ၃ ၊စာမ်က္ႏွာ ၅၂

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)ေစးနဲတြန္႔ တိုသူမ်ား ရွီအာအစစ္ အမွန္မျဖစ္ႏိုင္ ေခ်။

(၂)မိုမင္မ်ားကိုအက်ဳိးယုတ္ေစသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ေန သူမ်ား အထူးသတိျပဳသင့္ေပသည္။အထူးသျဖင့္မိမိတို႔ခံုေနရာ စသည္ျဖင့္ပိုင္ဆိုင္ ေရးအတြက္မိုမင္မ်ား၏စုစည္းမႈ၊ စည္းရံုးမႈ ကိုပင္အသိအမွန္မျပဳေတာ့ပဲထင္ရာဆိုင္းသူမ်ားျပဳျပင္ရန္မီးေမာင္း ထိုးျပ ေနေလသည္။

 

(၃)နမာဇ္မည္မွ်ပင္အေရးႀကီးအရာေရာက္ ေလစြ ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရွီအာမ်ား၏အမွတ္အသားမ်ား

 

ဟဒီးစ္ေတာ္()

عن السندی بن محمد رفعه قال ع : تَبِعَ قَوْمٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ مَنْ أَنْتُمْ قَالُوا شِيعَتُكَ‏ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ مَا لِي لَا أَرَى عَلَيْكُمْ سِيمَاءَ الشِّيعَةِ فَقَالُوا وَ مَا سِيمَاءُ الشِّيعَةِ قَالَ صُفْرُ الْوُجُوهِ مِنَ السَّهَرِ خُمْصُ الْبُطُونِ مِنَ الصِّيَامِ ذُبُلُ الشِّفَاهِ مِنَ الدُّعَاءِ عَلَيْهِمْ غَبَرَةُ الْخَاشِعِينَ.

صفات الشیعه

စကားေျပအဓိပၸာယ္

      စင္ဒီဘင္န္မိုဟမၼဒ္ အေနျဖင့္ဟဒီးစ္ေစမရ္ဖူအ္ေတာ္အားတင္ျပထား ေလသည္။

တေန႔၌အမီးရြလ္မိုေမနီေမာင္လာအလီ(အ.စ) သည္(တစ္ေနရာရာသုိ႔)ၾကြျမန္းေတာ္မူေန ေလ ၏။အခ်ဳိ႕ ပုဂိၢဳလ္မ်ား အေနျဖင့္ကိုယ္ေတာ္၏ေနာက္သုိ႔လိုက္လာၾကေလ၏။ကိုယ္ေတာ္အေနျဖင့္၎တို႔ မ်က္ႏွာျပဳ ၍ေမးေတာ္မူေလ၏။အသင္တို႔ဘယ္သူေတြလဲ။၎တို႔မွအေျဖေပးေလွ်ာက္ ထားေလ၏။အိုအမီးရြလ္မိုေမနီသခင္ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာကိုယ္ေတာ္၏ရွီအာေတြျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား၊ေအမာမ္ဆက္ျပီးမိန္႔ေလ၏။အဘယ္ အတြက္ေၾကာင့္အသင္တို႔ေမာင္ရင္တို႔မ်က္ႏွာေတြမွာရွီအာ၏ အမွတ္ အသားမ်ားကိုမေတြ႔ရပါသနည္း။၎တို႔အေနျဖင့္ဆက္၍ေမးေလွ်ာက္ ျပန္၏။ရွီအာမ်ား၏ အမွတ္ အသားမ်ားသည္အဘယ္အရာမ်ားျဖစ္ပါ သနည္း? ေအမာမ္(အ.စ) အေနျဖင့္အေျဖေပး ေတာ္မူေလ၏။

      ညလံုးေပါက္မအိပ္စက္သည့္အတြက္၎တို႔၏မ်က္ႏွာ အေရာင္ ဟာအ၀ါေရာင္ျဖစ္ေနေလ၏။ ႐ိုဇာ၊ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္မႈမ်ားကိုျပဳ လုပ္ သည့္အတြက္ေၾကာင့္၎တို႔၏၀မ္းဗိုက္မ်ားသည္ေက်ာႏွင့္တေျပး တည္းျဖစ္ ေနေလ၏။ဒိုအာေတာင္းဆိုမႈ ျပဳသည့္အတြက္၎တို႔၏ႏႈတ္ခမ္း မ်ားသည္ေျခာက္ေသြ႕ေနေလ၏။ထိုျပင္၎တို႔ အေပၚ(ျမတ္အလႅာဟ္) အားေၾကာက္ရြံ႕၊က်ဳိးႏြံ႕မႈအခ်င္းလကၡဏာဖိစီး ေနေပသည္။

ညႊန္း -ေစဖာသြရွ္ရွီအာက်မ္း                            

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)ည မအိပ္စက္ဘဲဲ၊ေအဗာဒသ္ျပဳမႈ၊ရိုဇာ၊ဥပုသ္သီလေဆာက္ တည္ မႈ၊ဒိုအာႏွင့္ျမတ္အလႅာဟ္ေၾကာက္တရားမည္မွ်အေရးႀကီး ေၾကာင္း သိႏိုင္ေပသည္။

(၂)ေအဗာဒသ္မျပဳဘဲညလံုးေပါက္ရုပ္ရွင္ထိုင္ၾကည့္၍လက္ဖက္ရည္ ဆိုင္ ထိုင္၍ ေလွ်ာက္လည္ေန၍မ်က္ႏွာအေရာင္၀ါေနျခင္း၊ရိုဇာ အေျမာက္ အျမား ထားေသာ္လည္းဗိုက္ႏွင့္ေက်ာတေျပးတည္းမျဖစ္ေနျခင္း(မပိန္ျခင္း)ဒိုအာ ေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲအပူရွိန္ေၾကာင့္ႏႈတ္ခမ္းေျခာက္ ေသြ႕ေနျခင္းတို႔သည္ဤ ဟဒီးစ္ ေတာ္၏ ဆိုလို ခ်က္ မ်ားမဟုတ္ေခ်။အထူးသတိျပဳသင့္ေပ သည္။

ရွီအာမ်ား၏အမ်ဳိးအစား(၁)

 

ဟဒီးစ္ေတာ္()

قال الصادق ع‏ : الشِّيعَةُ ثَلَاثٌ‏ مُحِبٌّ وَادٌّ فَهُوَ مِنَّا وَ مُتَزَيِّنٌ بِنَا وَ نَحْنُ زَيْنٌ لِمَنْ تَزَيَّنَ بِنَا وَ مُسْتَأْكِلٌ بِنَا النَّاسَ وَ مَنِ اسْتَأْكَلَ بِنَا افْتَقَرَ.

خصال جلد 1 ص 103

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္ဂ်အ္ဖြရ္ဆြာဒစ္(အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

      ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရွီအာသံုးမ်ဳိးသံုးစားရွိေပသည္။

ပထမအမ်ဳိးအစား -   ကၽြႏု္ပ္တို႔အားအခ်စ္ေမတၱာ ထားႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုး   တန္ဖိုး ထား ေလ၏။ဤအုပ္စုအမ်ဳိးအစားသည္ကၽြႏု္ပ္မွျဖစ္ေလသည္။

ဒုတိယအမ်ဳိးအစား -ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အမည္နာမကိုယူ၍မိမိကိုယ္ကိုသိကၡာ ေပးသူ၊ျပင္ဆင္သူ၊ကၽြႏု္ပ္တိုု႔အေနျဖင့္ဤအုပ္စုေၾကာင့္ဂုဏ္သိကၡာ ရွိေလ၏။(အမည္မဖ်က္ ေလ၏)

တတိယအမ်ဳိးအစား - ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုစားေပါက္အျဖစ္အလဲြ သံုးစားျပဳ သည့္အုပ္စု ျဖစ္ေပသည္။အၾကင္မည္သူမဆိုကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုျပျပီး၀မ္းေရးျပဳ မည္ဆိုလွ်င္ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္ျခင္းကိုခံရေပလိမ့္ မည္။                  

ညႊန္း - အလ္ေခဆြာလ္က်မ္း အတြဲ ၁ စာမ်က္ႏွာ ၁၀

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)ယူတတ္လွ်င္အေျမာက္အျမားပင္ တည္း။

 

(၂)ကိုယ္ေတာ္(ဆြ)ႏွင့္အတ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အ.စ) ဂုဏ္သိကၡာ မညိႇဳး ႏြမ္း ေစဖို႔၊ျပထား မမိဖို႔မည္မွ် အေရးၾကီးေၾကာင္းထင္ရွား ေနေပ သည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရွီအာမ်ား၏အမ်ဳိးအစား(၂)

 

ဟဒီးစ္ေတာ္()

قال الباقر ع : شِيعَتُنَا ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ صِنْفٌ يَأْكُلُونَ النَّاسَ بِنَا وَ صِنْفٌ كَالزُّجَاجِ يَتَهَشَّمُ وَ صِنْفٌ كَالذَّهَبِ الْأَحْمَرِ كُلَّمَا أُدْخِلَ النَّارَ ازْدَادَ جَوْدَةً.

بحارالانوار جلد 78

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္ဘာေကရ္(အ.စ)မိန္႔ေလ၏။

      ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရွီအာသံုးမ်ဳိးသံုးစားရွိေလ၏။

ပထမအမ်ဳိးအစား - ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုအေၾကာင္းျပၿပီး လူထုထံမွစားေသာက္ၾက ေလသည္။

ဒုတိယအမ်ဳိးအစား - မွန္ကဲ့သုိ႔ၾကည္ လင္ေတာက္ပေန သူမ်ားျဖစ္ ၾက ေလ၏။အတြင္း၌ ရွိသည့္အတိုင္းအျပင္၌လည္းျမင္ေနေလ၏။(ဟန္ေဆာင္မႈကင္းမဲ့ၾကေလ၏။)

တတိယအမ်ဳိးအစား - ေရႊကဲ့သို႔ပင္တည္း၊မည္မွ်ပင္မီးေပးေလေလ၊ပိုျပီး အေရာင္ထြက္လာေလေလ ၊၊ စစ္လာေလေလ၊ အရည္အေသြးျပည့္ ၀လာ ေလေလ ပင္ျဖစ္ေပ သည္။

ညႊန္း- ေဘဟာ()ရြလ္အန္န၀ါက်မ္းအတဲြ၇၈

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္ကၽြန္ေတာ္တို႔မည္သည့္အုပ္စုတြင္ပါ၀င္ ေန ေၾကာင္းေလ့လာစိစစ္ရ ေပမည္။

 

(၂)ေဆာင္ရန္ကုိေဆာင္ေရွာင္ရန္ကုိေရွာင္ျမင္သင့္သည္ ကိုျမင္ရ ေပမည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေလးခုေသာအရာေပၚအီမာန္သစ္၀င္ယံုၾကည္ျခင္း

 

ဟဒီးစ္ေတာ္()

قَالَ الصَّادِقُ ع‏ : لَيْسَ مِنْ شِيعَتِنَا مَنْ‏ أَنْكَرَ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ الْمِعْرَاجَ وَ الْمُسَاءَلَةَ فِي الْقَبْرِ وَ خَلْقَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ وَ الشَّفَاعَةَ.

میزان الحکمه ج 6

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္(အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူေလ၏။

​      ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရွီအာသည္အရာေလးခု အေပၚ အီမာန္သက္၀င္ ယံုၾကည္ ျခင္း မွမျငင္းပယ္ၾကေခ်။

(၁)ေမအ္ရာဂ်္

(၂)ကဗရ္အတြင္း၌အေမးႏွင့္အေျဖ

(၃)ဂ်ႏၷတ္အမတသုခဘံု ႏွင့္ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲဘံုတို႔ အားဖန္ဆင္ထားျခင္း

ညႊန္း - မီးဇာန္းႏိုေဟက္မသ္()က်မ္းအတဲြ

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)သာမန္ လူသားပင ္နားလည္သေဘာေပါက္ေနသည္။

(၂)ဤ အရာ ေလးခု သည္ရွီအာမွန္ရွီအာစစ္ျဖစ္လုိသူတိုင္း အ တြက္မ လြဲ မ ေသြသက္၀င္ယံုၾကည္ထား ရမည့္အရာ ေလးခု ပင္ျဖစ္ ပါသည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မေကာင္းသည့္ဒုစ႐ိုက္သံုးခုမွေ၀းျခင္း

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၁၀)

قَالَ الصّادق ع : مَا كَانَ فِي شِيعَتِنَا فَلَا يَكُونُ فِيهِمْ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ لَا يَكُونُ فِيهِمْ مَنْ يَسْأَلُ بِكَفِّهِ وَ لَا يَكُونُ فِيهِمْ بَخِيلٌ وَ لَا يَكُونُ فِيهِمْ مَنْ يُؤْتَى فِي دُبُرِهِ.

خصال جلد 1 ص 131

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္ (အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူေလ၏။

      ကၽြႏု္ပ္တို႔ ၏ ရွီအာမ်ားအတြင္း၌အရာရာတိုင္းရွိေကာင္း ရွိႏိုင္ ေလ ၏။သုိ႔ ေသာ္သံုးခုေသာခၽြတ္ယြင္းခ်က္အျပစ္အနာအဆာမွမရွိႏိုင္ေခ်။

(၁)၎တို႔အထဲ၌ေတာင္းရမ္းစားေသာက္သူဟူ၍မရွိေခ်။

(၂)၎တို႔အထဲ၌ေစးနဲ၊တြန္႔တိုသူဟူ၍မရွိေခ်။

(၃)၎တို႔အထဲ၌လိင္တူျခင္းဆက္ဆံမႈကိုခံသူ၊သေဘာတူသူဟူ၍မရွိေခ်။

ညြန္း - အလ္ေခဆြာလ္က်မ္း အတြဲ ၁ စာမ်က္ႏွာ ၁၃၁

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)ရွီအာအျဖစ္ လုပ္လို သူတိုင္းအထူးသတိျပဳ စရာ(သံုးခ်က္) ပင္ တည္း။

(၂) ေတာင္း ရမ္းျခင္း ဆိုသည္မွာခြက္ကိုင္ျပီးေတာင္းရမ္းမွေတာင္းရမ္း သည္ မဟုတ္ပါ ၊အလုပ္မလုပ္ဘဲမႀကိဳးစားဘဲ၊အပင္ပန္းမခံဘဲသူတစ္ပါးဆီမွေငြကိုအခမဲ့လိုျခင္းသူမ်ားလည္းေတာင္းရမ္းျခင္း ဆိုသည့္စက္ကြင္းမွမလြတ္ ႏိုင္ေၾကာင္း သတိခ်ပ္ သင့္ေပ သည္။

(၃) လိင္တူျခင္း ဆက္ဆံမႈသည္ရြံ႕ စရာ အေကာင္းတကာ အေကာင္း ဆံုးႏွင့္ ခသာနတ္ျပဳျခင္းတစ္မ်ဳိးလည္းျဖစ္ေပ သည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရွီအာဆိုတာဘယ္သူလဲ

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၁၁)

قال الأمام الباقر ع : لبعض اصحابه لما َ لَكَثِيرَةٌ الشیعه فَقَالَ هَلْ‏ يَعْطِفُ‏ الْغَنِيُّ عَلَى الْفَقِيرِ وَ يَتَجَاوَزُ الْمُحْسِنُ عَنِ الْمُسِي‏ءِ وَ يَتَوَاسَوْنَ فَقُلْتُ لَا فَقَالَ لَيْسَ هَؤُلَاءِ شِيعَةً الشِّيعَةُ مَنْ يَفْعَلُ هَذَا.

بحارالانوار جلد 74

 

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္မိုဟမၼဒ္ဘာေကရ္ (အ.စ)မိန္႔ၾကားေတာ္မူေလသည္။

      ေအမာမ္ (အ.စ) ၏ ထံေတာ္ ၀ယ္ရွီအာ ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီးအလြန္တရာ ေျပာဆိုမႈျပဳလာၾကသည့္အခါကိုယ္ေတာ္အေနျဖင့္သာ၀ကေတာ္မ်ားအားေမးျမန္း ေလ၏။

ဘာလဲ၊အဆင္ေျပ၊ဥစၥာ ပစၥည္းရွိသည့္(ရွီအာမ်ား)အေနျဖင့္ဆင္းရဲ သားမ်ားကိုၾကည့္႐ႈကူညီပါသေလာ?

      ဘာလဲေကာင္းမႈ ကုသုိလ္သုစရိုက္ျပဳ လုပ္ၾကသည့္(ရွီအာမ်ား) အေနျဖင့္ေကာင္းမႈ ၏ အေျဖအားမေကာင္းမႈဒုစ႐ိုက္ျဖင့္ ေပးသူမ်ားကိုခြင့္လႊတ္ နားလည္ေပးပါသေလာ?

      ဘာလဲ(ရွီအာမ်ားဟာ)တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ကိုယ္ခ်င္းစာတရား ရွိၾက ပါကုန္သေလာ?

      ရ၀ီ အေနျဖင့္တင္ျပေလွ်ာက္ထားေလ၏။ဟုတ္ကဲ့၊ဤကဲ့သုိ႔မဟုတ္ၾက ပါ။

      ထိုအခ်ိန္ေအမာမ္(အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူေလ၏။၎တို႔သည္ ရွီအာ မဟုတ္ၾကေပ။ရွီအာဆိုသည္မွာ(အထက္) ေဖာ္ျပပါအတိုင္းျပဳ သူမ်ား ျဖစ္ၾကေလသည္။

ညႊန္း- ေဘဟာ (ရ) ရြလ္အန္န၀ါက်မ္းအတြဲ ၇၄

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁) ေငြေရး ေၾကးေရးဥစၥာ ပစၥည္းၾကြယ္၀ ၿပီးဆင္းရဲသား မ်ားကို မ ေထာက္ ပံ့ လွ်င္ ရွီအာ အစစ္မျဖစ္ ႏိုင္ေခ်။ေငြေရး၊ေၾကး ေရးခ်မ္းသာရာ၌လည္းတရားသည့္ နည္း၊သမာအာဇီ၀က်သည့္လမ္းျဖင့္ခ်မ္းသာအဆင္ေျပသူျဖစ္ရေပမည္။(သုိ႔မဟုတ္)ပါ ကအိတ္ေပါက္ႏွင့္ဖားေကာက္ျဖစ္ေနေပ မည္။မေျပာေကာင္း၊မဆိုေကာင္း ရွီအာနာမည္ပါ ပ်က္ေနရ ေပမည္။

(၂)အၿငိဳး အေတးႀကီးသူမ်ား ထားသူမ်ားကလဲ့စားေခ်တတ္ သူမ်ား အထူးသတိျပဳ သင့္ေပသည္။မေတာ္တဆကိုယ္ေက်းဇူးျပဳခဲ့သူမ်ားေက်းဇူးကန္းခဲ့လွ်င္ လည္းျမတ္အလႅာဟ္ဖို႔ဟုနီယသ္ျဖင့္ခြင့္လြတ္ ေပးရေပမည္။ဤလုပ္သည္ ေျပာလွ်င္ေရးလွ်င္အလြန္ လြယ္ကူေသာလည္းလက္ေတြ႕အတြက္ခက္ေပ သည္။သုိ႔ေသာ္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္အရာမဟုတ္ေပ။

(၃)ကိုယ္ခ်င္းစာတရားရွိဖို႔လိုေလသည္။ငါအိမ္ပဲလာရမည္။သူ႔အိမ္ ကိုမသြားရ၊ ငါႏွင့္ပဲေပါင္းသင္းဆက္ဆံရမည္။သူႏွင့္ မေပါင္းသင္းမဆက္ဆံရ။ငါအတြက္ငါအဖဲြ႕အတြက္လွဴရ၊ဒါန္းရ၊ ကူရမည္။အျခားအဖဲြ႕အျခားသူအတြက္ယုတ္စြရွီအာ အက်ဳိးျပဳ အလုပ္ပင္လုပ္ေနပါေစ။မလွဴဒါန္းရ၊မကူရ။ငါတို႔အတြက္ ဆိုလွ်င္ႏိုင္ငံျခား၏ မတည္ေငြျဖင့္စာအုပ္ထုတ္ႏိုင္သည္။အေဆာက္အဦး ၀ယ္ႏိုင္သည္။အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳအရာမ်ားဖန္တီးႏိုင္ ေလသည္။သူမ်ားအတြက္ဆိုNo ၊ No စသည္စိတ္ပုပ္၊စိတ္ယုတ္၊စိတ္ရိုင္းထားၿပီး ရွီအာဟုေၾကျငာေနသူမ်ား အထူးသတိျပဳအရွက္ ရၿပီး ေသာင္ဗာျပဳကာျပဳျပင္သင့္ ေပၿပီး။

 

      ဤကဲ့သုိ႔အထက္ေဖာ္ျပပါစိတ္ပုပ္၊စိတ္ယုတ္။စိတ္ရိုင္းထားသည့္ အမည္ခံ ရွီအာမ်ားကိုယ္ခ်င္းစာတရားမရွိသည့္ရွီအာမ်ားသည္သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ေရာ၊သူတို႔ အေပါင္းအသင္း အသိုင္းအ၀ိုင္းေရာ၊ယုတ္စြ အျမင္မွန္သည့္ဂ်မာအတ္သူ၊သားမ်ားမွ သိေနေလ၏။အထက္၌သာဓကအျဖင့္အနည္းငယ္ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ေပသည္။စာရူသူ၊ခ်စ္ပရိတ္ သတ္ အေန ျဖင့္ဤထက္ပို၍အေတြ႕အၾကံဳမ်ားေပ မည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အမိန္႔နာခံျခင္း

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၁၂)

قال الرِّضَا ع قَالَ: شِيعَتُنَا الْمُسَلِّمُونَ‏ لِأَمْرِنَا الْآخِذُونَ بِقَوْلِنَا الْمُخَالِفُونَ لِأَعْدَائِنَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَّا.

صفات الشیعه

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္ေရဇာ(အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူေလ၏။

      ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရွီအာသည္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အမိန္႔ပညတ္ခ်က္ေတာ္မ်ား ကိုလုိက္နာ၊နားခံေလ၏။ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အဆိုအမိန္႔မ်ား အေပၚ လက္ေတြ႕က်င့္ သံုးျပေလ၏။ကၽြႏု္ပ္ တို႔၏ရန္သူမ်ားကိုဆန္႔က်င္ေလ၏။မည္သူ မဆိုဤကဲ့သုိ႔မျပဳလုပ္လွ်င္ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ(ကၽြႏု္ပ္တို႔၏) ရွီအာစစ္ရွီအာမွန္မဟုတ္ေခ်။         

ညႊန္း-ေဆြဖာသြရွ္ရွီအာက်မ္း

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)႐ိုးၿပီး ၊ရွင္းေနေလ၏။

 

(၂)ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ႏွင့္အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အ.စ) ၏အဆို အမိန္႔ မ်ား သည္ဘာလဲဆိုတာလဲမသိ၊သိေအာင္လည္းမႀကိဳး စား၊ သိ ေအာင္ျပဳေပး ေနသူမ်ားကိုလည္းအားမေပးသည့္ရွီအာဆိုသည့္ဆိုင္းဘုတ္ကိုင္ထားသူမ်ား အတြက္ ရင္ေလးစရာပင္။

 

(၃) ဟဒီးစ္ပါ အခ်က္မ်ားကိုလက္ေတြ႕မလိုက္နာသူသည္သာမန္၊အျပစ္ရွိလူသား မ်ား၏အျမင္၌ရွီအာျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ေလ၏။သုိ႔ေသာ္ျပစ္မဲ့မအ္စူးမီး(မ္) ၏အျမင္၌ မျဖစ္ႏိုင္ ေခ်။

 

 

 

 

 

 

 

 

ရွင္ျမတ္အားေၾကာက္လည္းေၾကာက္ၿပီးေမွ်ာ္လလင့္ခ်က္အျပည့္လည္း ထား၏

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၁၃)

قَالَ الصّادق ع : وَ اللَّهِ مَا شِيعَةُ عَلِيٍّ ع إِلَّا مَنْ عَفَّ بَطْنُهُ وَ فَرْجُهُ وَ عَمِلَ لِخَالِقِهِ وَ رَجَا ثَوَابَهُ وَ خَافَ عِقَابَهُ.

بحارالانوار جلد 65

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္ (အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

      အလႅာဟ္ဟိုအသွ်င္ျမတ္၏ကစမ္၊ထိုပုဂၢိဳလ္သည္သာလွ်င္အလီ (အ.စ) ၏ ရွီအာျဖစ္ေပ သည္။ထိုပုဂိၢဳလ္သည္မိမိ၏၀မ္းႏွင့္လိုအင္ဆႏၵကို(ဟရမ္ နည္း လမ္းမ်ားႏွင့္ ျဖည့္ျခင္း မွ)ေရွာင္ၾကဥ္ေလ၏။ျမတ္အလႅာဟ္၏ႏွစ္သက္ ႏွစ္ၿမိဳ႕ က်နပ္မႈရရန္အလိုငွာအလုပ္ မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ေလ ၏။ျမတ္ အလႅာဟ္ခ်ီးျမႇင့္မည့္အက်ဳိးဆုလာဒ္စ၀ါးဗ္ကိုေမွ်ာ္ လင့္ထားျပီးျမတ္ အလႅာဟ္၏ အဇားဗ္ ျပစ္ဒဏ္ငရဲေပးျခင္းခံရမည္ကိုလည္း ေၾကာက္ ေလ ၏။                  

ညႊန္း-ေဘဟာ(ရ)ရြလ္အန္န၀ါရ္က်မ္းအတဲြ(၆၅)

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)ရွီအာဆိုတာေျပာရ၊ေရးရ၊ေဟာရတာလြယ္ သေလာက္ အမွန္ ရီွအာအျဖစ္ ေရာက္ဖို႔႐ိုး႐ိုးေလးႏွင့္မရ ေခ်။

 

(၂)စ၀ါးဗ္ အေပၚေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိ၍ေကာင္းမႈ၊ကုသုိလ္မျပဳသူမ်ား၊အဇားဗ္ကို မယံု၍ကိုယ္ထင္ရာကိုယ္လုပ္ခ်င္ရာလုပပ္ေနသူမ်ားမိမိကိုယ္ကိုရွီအာဟုမေျပာႏွင့္လူထုပင္မဆိုသင့္ ေတာ့ေခ် ။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ေဒါသျမိဳသိမ့္သူမ်ားျဖစ္ေလ၏

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၁၄)

قَالَ الصّادق ع : إِنَ‏ شِيعَةَ عَلِيٍ‏ ع‏ كَانُوا خُمْصَ‏ الْبُطُونِ ذُبُلَ الشِّفَاهِ أَهْلَ رَأْفَةٍ وَ عِلْمٍ وَ حِلْمٍ يُعْرَفُونَ بِالرَّهْبَانِيَّةِ فَأَعِينُوا عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِالْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ.

بحار انوار جلد 65 ص 188

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္(အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

      ဧကန္မုခ်အလီ(.)၏ရွီအာ၏၀မ္းဗိုက္သည္ပိန္ေလ၏။ႏႈတ္ သည္ ေျခာက္ေသြ႕ ေနေလ၏။ထိုသူမ်ားသည္သနားၾကင္နာညာတာၿပီးေမတၱာရွိ သူမ်ားျဖစ္ေလ၏။ပညာတတ္သူမ်ားႏွင့္က်ဳိးႏြံသူမ်ားျဖစ္ေလ သည္။၎တို႔ ၏ေလာကမမက္ေမာမႈ ေၾကာင့္သီးသန္႔၎တို႔ကိုသိရေပ သည္။ဤ အတြက္ေၾကာင့္(ဂိုနာအျပစ္ဒုစရိုက္ မ်ားမွ)သန္႔စင္ျပီးလြန္ေျမာက္ ရန္ေကာင္း မႈသုစရိုက္မ်ားျပဳႏိုင္ရန္ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ား ထားရွိရေပ မည္။ဤနည္းျဖင့္မိမိတို႔၏ယံုၾကည္မႈမ်ား (ေ၀လာယသ္ေသအလ္ေလ့ ဘိုက္(သ)(အ.စ)) အားကူညီေဖးမရေပမည္။

ညႊန္း - ေဘဟာ (ရ) ရြလ္အန္ န၀ါရ္က်မ္း အတဲြ (၆၅) စာမ်က္ႏွာ၁၈၈

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)စားတိုင္းလည္းမ၀သူမ်ား၊(ဗိုက္မပူသူမ်ား)၊မစားလည္း၀ေနသူမ်ား (ဗိုက္ပူေနသူမ်ား)ဤဟဒီးစ္ ၌ အက်ံဳး၀င္မ၀င္ေနာက္ဗိုက္မပူပဲ၊ပိန္ေနရမည္ဆိုသည့္သေဘာတရား အျဖစ္အမွန္၊ႏႈတ္ခမ္းေျခာက္ ေသြ႔ေနရမည့္ဆိုသည္ ဆိုလိုခ်က္ကိုဟဒီးစ္ပါရဂူပညာ ရွင္ဆရာ ေတာ္ မ်ားထံတိုက္ရိုက္(သုိ႔မဟုတ္)တဆင့္ျဖစ္ေမးျမန္းၿပီး သိရန္ ႀကိဳး စားရေပမည္။

(၂)ရွီအာစစ္ ရွီအာမွန္တစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ထား ရမည့္ အရည္ အေသြး ႏွင့္ ေဆာင္ ရန္ေရွာင္ရန္ကိုလည္းျမင္ေနရေပၿပီး။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေသျခင္းတရားကိုႀကိဳဆိုျခင္း

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၁၅)

 

قال الأمام العسکری ع : شِيعَةُ عَلِيٍّ هُمُ الَّذِينَ لَا یبالون فی سبیل اللَّهِ أَوْقَعَ الْمَوْتُ علیهم أَوْ وَقَعُوا علی الْمَوْتِ وَ شیعة علی هُمْ الذین یوئوثرون اخوانهم علی أَنْفُسِهِمْ ولوکان بِهِمْ خَصاصَةٌ وَهْمُ الَّذِينَ لَا يَرَاهُمْ اللَّهُ حَيْثُ نَهَاهُمْ ، وَ لَا يفقدهم حَيْثُ أَمْرَهُمْ ؛ وَ شِيعَةُ عَلِيِّ هُمُ الَّذِينَ يَقْتَدُونَ بِعَلِيٍّ « ع » فِي إِكْرَامِ إِخْوَانِهِمُ الْمُؤْمِنِينَ

بحارانوار جلد 8

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္ဟစန္အစၥကရီ(အ.စ)မိန္႔ေတာ္ မူေလ သည္။

      အလီ(အ.စ) ၏ရွီအာမ်ားသည္အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္၏လမ္းစဥ္ ၌ေသျခင္း တရား သည္သူတို႔ေနာက္လိုက္လိုက္ (သုိ႔မဟုတ္) ၎တုုိ႔ မွေသျခင္း တရားေနာက္ သုိ႔ လိုက္ရ လိုက္ရဂရု မျပဳေခ်။အလီ(အ.စ) ၏ရွီအာဆို သည္ မွာမိမိ လိုအပ္ ေနသည့္အေျခ အေနမွာ ေတာင္မိမိ ညီအစ္ကို ၏လိုအပ္မႈ ကိုအ ေလးေပးေလ၏။၎တို႔ကိုျမတ္ အလႅာဟ္ တားျမစ္ ပိတ္ပင္ထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ေတြ႔ရမည္မဟုတ္ေခ်။အမိန္႔ ေပးထား သည့္ေနရာ မ်ားတြင္ လည္းမ ေပ်ာက္ ကြယ္ ဘဲရွိေနၾက ေလသည္။အလီ(အ.စ)၏ ရွီအာ ဆိုသည္မွာမိမိ သာသနာ့ ညီေနာင္မို ေမနီ မ်ားကို႐ိုေသေလးစားဂါရ၀ျပဳရာတြင္အလီ၏လမ္းစဥ္က်င့္ စဥ္အတိုင္း က်င့္သံုး လိုက္နာ ေလ သည္။

ညႊန္း-ေဘဟာ() ရြလ္အန္န၀ါရ္က်မ္းအတဲြ()

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)ျမတ္ အလႅာဟ္၏လမ္းစဥ္တြင္အသက္ရွင္ေနထိုင္ ေနရၿပီး ေသရ မည္ ကိုရွီအာမွန္ရွီအာျဖစ္လွ်င္မေၾကာက္ေခ်။ေသျခင္း တရားသည္တေန႔မလြဲ ဧကန္ေရာက္လာမည္ျဖစ္ေပသည္။သိကၡာ ရွိရွိ ေသရျခင္း ကိုပိုႏွစ္သက္ေလ သည္။

(၂)မိမိလိုအင္ဆႏၵထက္အျခားသာသနာညီေနာင္မ်ား၏လိုအင္ဆႏၵ ကို အေလး မေပးသည့္အျပင္အျမတ္လိုက္ထုတ္ေနသည့္ပုဂၢိဳလ္ မ်ား သတိျပဳသင့္ ေပ သည္။

 

(၃)ရွီအာလို႔ လည္းဆို ေသးတယ္၊အရက္ဆိုင္ ၊ေလာင္းကစားဆိုင္၊ႏႈိက္ကလပ္ စသည့္ ဒုစ႐ုိက္စခန္းမ်ားမွေတြ႔ရၿပီးဗလီ၊ေအမာမ္ ဘာရာ သုိ႔မလာသူမ်ား အတြက္ရင္ေလးစရာပင္ တည္း။

 

      ေအမာမ္ ဘာရာ ေတြ က႐ႈပ္တယ္၊ျပႆနာမ်ား တယ္၊ဗလီေတြ လည္းဤ အတိုင္းပဲရွီအာေတြလည္းဒီလိုဘာပဲဆိုသည့္မခိုင္လံုသည့္ဆင္ေျခေပးမႈျဖစ္လြတ္ေျမာက္ႏိုင္မည္မဟုတ္သလို၊အလုပ္မရွိဗလီလာ၊ေအမာမ္ဘာရာလာၿပီး ဟိုလူအျပစ္၊ဒီလူအျပစ္ဟို လူမေကာင္းေၾကာင္း၊ဒီလူမေကာင္းေၾကာင္းစသည္ ျဖင့္အခ်ိန္ ကုန္ခံအတင္းတုတ္ေနမ်ား သည္ လည္းပ်က္စီးရျခင္း ဆိုသည့္စက္၀ိုင္း မွလြတ္မည္မဟုတ္ေပ။

(၄)မိမိထက္အသက္၊၀ါ၊ပညာႀကီးသူကိုမဆိုထား ႏွင့္ မိုမင္ကို ေတာင္ အ႐ိုအေသျပဳရမည္ဟုဟဒီးစ္ေတာ္မွတင္ျပထားရာမိမိ ကိုယ္ ရွီအာအျဖစ္ ခံယူ ထားသူမ်ားသတိခ်ပ္သင့္ေလသည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ညလံုးေပါက္ႏိုးထျခင္

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၁၆)

قال الباقر ع : يَا أَبَا الْمِقْدَامِ إِنَّمَا شِيعَةُ عَلِيٍ‏ ع الشَّاحِبُونَ النَّاحِلُونَ الذَّابِلُونَ ذَابِلَةٌ شِفَاهُهُمْ خَمِيصَةٌ بُطُونُهُمْ مُتَغَيِّرَةٌ أَلْوَانُهُمْ مُصْفَرَّةٌ وُجُوهُهُمْ إِذَا جَنَّهُمُ اللَّيْلُ اتَّخَذُوا الْأَرْضَ فِرَاشاً وَ اسْتَقْبَلُوا الْأَرْضَ بِجِبَاهِهِمْ كَثِيرٌ سُجُودُهُمْ كَثِيرَةٌ دُمُوعُهُمْ كَثِيرٌ دُعَاؤُهُمْ كَثِيرٌ بُكَاؤُهُمْ يَفْرَحُ النَّاسُ وَ هُمْ يَحْزَنُونَ.

بحارالنوار جلد 65 منقول از خصال صدوق ره

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္ဘာေကရ္(အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူေလ၏။

      အို အဗူလ္မစ္က္ဒါမ္၊ဧကန္မုခ်အလီ(အ.စ) ၏ ရွီအာမ်ား၏မ်က္ႏွာ သည္အ၀ါေရာင္သန္းေနေလ၏။ကိုယ္ခႏၶာသည္အားနည္းၿပီး ႏႈတ္ခမ္းမ်ား သည္ေျခာက္ေသြ႔ေနေလ၏။ရိုဇာဥပုဒ္သီလ ေဆာက္တည္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္၎တို႔ ၏ႏႈတ္ခမ္းမ်ားသည္ေျခာက္ေသြ႕ေနၿပီး ၊ဗိုက္သည္ပိန္ေနေလ၏။ အေရာင္ မွာအ၀ါ ေရာင္ အသားျဖစ္ေနၿပီး မ်က္ႏွာတြင္(ျမတ္အလႅာဟ္) အားေၾကာက္ စိတ္ ေပၚေနေလ၏။ညအခ်ိန္ေရာက္လွ်င္ေျမပထ၀ီအားမိမိ အတြက္ အခင္းအျဖစ္သံုးေလ ၏။မိမိ၏နဖူးျပင္အားမ်က္ရည္မ်ား ႏွင့္စုိစြတ္ ေနသည့္ မ်က္လံုး ႏွစ္ခုႏွင့္ မ်က္ရည္ေပါင္း မ်ားစြာ(ခ) အလြန္တရာ ငိုေႂကြး မႈျဖင့္ စဂ်္ဒါ ျပဳေနေလ၏။

      ၎၏နမာဇ္၀တ္ျပဳမႈ ႏွင့္ ဒိုအာေတာင္းဆိုမႈအေျမာက္ အမ်ားျဖစ္ေလ သည္။ျမတ္အလႅာဟ္၏က်မ္းေတာ္၊ကုရ္အာန္အားအလြန္တရာ ဖတ္ရြတ္ ေလ သည္။လူအမ်ားဒုစရိုက္မ်ားျဖင့္ေပ်ာ္ရႊင္ျမဴးထေနခ်ိန္၎တို႔ သည္ ၀မ္းနည္း ေၾကကဲြေနေလ၏။

ညႊန္း- ေဘဟာ(ရ) ရြလ္အန္န၀ါရ္က်မ္းအတဲြ(၆၅)ေခဆြာေလ ဆဒူဟ္(ရဟ)မွ

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)ဟဒီးစ္၏ဆိုလိုခ်က္မွာအလြန္နက္႐ႈိင္းေလ၏။မိမိနားမလည္ မရွင္းသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုဟဒီးဆ္ပါရဂူမ်ား၊အိုလမာ အစစ္အမွန္ ႏွင့္အာလင္မ္ အစစ္အမွန္တို႔ ထံတိုက္ရိုက္ (သုိ႔) တဆင္ ့ခံ ျဖင့္ေမးျမန္းပညာယူသင့္ေလသည္။

(၂) ဟဒီးစ္ေတာ္မွတညလံုးျမတ္အလႅာဟ္၏ေအဗာဒဟ္ျပဳဖို႔ ဆိုထား ေလသည္။ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြဟာမိမိကိုယ္မိမိ ရွီအာလို လည္း ခံယူထား သည္။ၿပီး ေနာက္ညလံုးေပါက္ တညလံုးေအဗာဒသ္ျပဳ မျပဳ ကိုမဆိုႏွင့္ရမ္ဇန္လျမတ္ ည(၁၉)၊(၂၁)(၂၃) ရက္ညမ်ား၊မေဟာ္ ရမ္လျမတ္ ၉ရက္ ည စသည္ျဖင့္အတြက္ပင္အားထုတ္ ျခင္းမရွိ ၾကေခ်။

(၃)ကၽြန္ေတာ္တို႔ တေတြနမာဇ္၀တ္ျပဳမႈ၊ဒိုအာေတာင္းဆိုမႈ၊က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္ဖတ္ရြတ္မႈမ်ားတြင္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ သိၾက ေပ သည္။အျခား သူ တပါးအားေမးျမန္းရန္မလိုအပ္ ေခ်။

      ဤ ေနရာ၌ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္အားဖတ္ရြတ္သရဇၥ်ာယ္၍မည္မွ် အေရးႀကီးအေလးပါသည္ကိုသိႏိုင္ရန္ဗဟုသုတသတင္းမွန္တစ္ခုအျဖစ္တင္ျပလိုပါသည္။

      ယခုလက္ရွိအီရန္ႏိုင္ငံ ကြမ္းၿမိဳ႕ ရွိႏိုင္ငံျခားေက်ာင္းသား အမ်ား ဆံုး တက္ ေရာက္ပညာသင္ယူဆည္းပူး ေနသည့္ေအမာမ္ခိုေမနီ (ရ.ဟ) တကၠသုိလ္၏လက္ရွိေက်ာင္းအုပ္ႀကီးဆရာေတာ္ ဟြဂ်္ဂ်သြလ္ အစၥလာမ္ ၀လ္မြတ္စေလမီဆရက္ဒ္စဂ်ာဒ္ဟာေရွမီးရန္း(န)အေနျဖင့္မိမိေက်ာင္း၏ေက်ာင္းသားတိုင္းသည္တစ္ေန႔မိနစ္၂၀ခန္႔က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္ဖတ္ရြတ္ ရန္ မျပဳမေန အမိန္႔အျဖစ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီး၊မလိုက္နာေသာေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ေကာလိပ္၏ေရမီးအခန္းစသည္ျဖင့္အသံုးျပဳျခင္းသည္ဟရမ္ဟုေၾကျငာထားေလ၏။

 

 

 

 

 

 

 

 

အက်င့္စရိုက္၌ျမတ္နဘီ(ဆြ) ၏ေနာက္လိုက္ျခင္း

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၁၇)

قال رسول الله ص : ، إِنَ‏ شِيعَتَنَا مَنْ‏ شَيَّعَنَا، وَ اتَّبَعَ آثَارَنَا، وَ اقْتَدَى بِأَعْمَالِنَا.

میزان الحکمه ج 6

စကားေျပအဓိပၸာယ္

မဟာ တမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကီးဟဇရတ္ (သ) မိုဟမၼဒ္(ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူေလ၏။

      ဧကန္မလဲြကၽြႏု္ပ္၏ရွီအာ(ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါ)ဆိုသည္မွာကၽြႏု္ပ္၏ အမိန္႔ကိုဖ၀ါးေျခထပ္မကြာလိုက္နာက်င့္သံုးေလ၏။ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေျခ လွမ္းမ်ား အတိုင္းလွမ္း၍ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အက်င့္စ႐ုိက္အတိုင္းမိမိ အက်င့္ စ႐ိုက္ ကိုျပဳေလသည္။

ညႊန္း - မီးဇန္ႏိုဟ္ေလာက္မဟ္က်မ္းအတဲြ

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)ဤ အတြက္ေၾကာင့္လည္းကမာၻအေက်ာ္အေမာ္ တူနီးရွား ႏိုင္ငံ သားရွီအာအာလင္မ္ (ယခင္စြန္နီ အာလင္မ္) ေဒါက္တာေသ ဂ်ာနီ စမာ၀ီ မွရွီအာသာလွ်င္စစ္မွန္ေသာစြန္နီအစစ္ ျဖစ္သည္ဆိုသည့္ က်မ္း အားျပဳစု ေရးသားသီကံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေလသည္။

(၂)မိမိတ႔ိုကိုယ္မိမိ ငါတို႔ ဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) ၏စြႏၷတ္ ေတာ္ မ်ား၊က်င့္သံုးသူေနာက္ လိုက္စြန္နီမ်ားဟုေႂကြး ေက်ာ္ ေနခံယူ ထားၿပီး ရွီအာမ်ားကိုပုတ္ခတ္ ေနသူေစာ္ကား ေနသူမ်ား အထူး သတိ ျပဳျပဳျပင္ သင့္ေပသည္။

 

(၃)ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္အထက္ပါဟဒီးစ္မြန္၌ရွီအာမ်ား ဆိုသည့္စကားလံုးကိုသံုးျပီးမိန္႔ေတာ္ မူထား ေလသည္။အျခား စကားလံုးကိုမမိန္႔ထားေတာ္မူေခ်။

 

      ရွီအာဆိုသည့္ စကားကိုၾကား တိုင္းျမင္ တိုင္းေနမရထိုင္မရကိုယ္လက္ မအီမသာျဖစ္တတ္သည့္ရႈိင္တြာန္ စိတ္ဓါတ္ ပိုင္ရွင္ေမာ္လ၀ီမ်ား ၎တို႔ ၏ ေနာက္လိုက္ ေနာက္ပါမ်ား အထူးသတိျပဳ စဥ္းစားသင့္ ေပသည္။

      ဤေနရာ၌ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ေျပာသည့္ရွီအာႏွင့္ ယေန႔ရွီအာမတူ ဟုေစာဒကတက္မည္ဆိုလွ်င္ယေန႔စြန္နီျဖစ္ျဖစ္မြတ္စ လင္မ္ျဖစ္ျဖစ္ ×× ၎တို႔၏က်မ္းလာအဆို အရစြန္နီ ႏွင့္ မြတ္စလင္ျဖစ္ပါသလား၊ကၽြန္ေတာ္ အေနျဖင့္အျခားေဖရ္ကာမ်ားကိုပုတ္ခတ္ ေစာ္ကားေနျခင္း မဟုတ္ ပါ။ႏွမ္းေစ့မွ် ရွိ သည့္သူတစ္ပါးအားနည္းခ်က္အျပစ္ကိုျမင္တတ္ၾကၿပီး၊ျမင့္မိုရ္ ေလာက္ႀကီးသည္မိမိတို႔၏ေဖရ္ကာသူ၊ေဖရ္ကာသားမ်ားႏွင့္မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္၏အားနည္းခ်က္ အျပစ္အနာအဆာမ်ားကိုမျမင္တတ္ၾက ကုန္သည့္ အခ်ဳိ႕ အစြန္းေရာက္သူယုတ္မာမ်ား ၊အက်င့္ဆိုးမ်ား ကိုအက်ဥ္း ခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပေရးသားလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ရွီအာအား မမုန္းသူ၊လက္ခံသူစြန္နီ ညီေနာင္မ်ားကို အထူးေတာင္းပန္ပါသည္။နားလည္ေပး မည္ဟုလည္းေမွ်ာ္ လင့္ယံုၾကည္ မိပါသည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အမည္မေဖာ္လိုသူမ်ား

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၁၈)

قال علی ع : شِيعَتِي‏ وَ اللَّهِ الْحُلَمَاءُ الْعُلَمَاءُ بِاللَّهِ وَ بِدِينِهِ الْعَامِلُونَ بِطَاعَتِهِ وَ أَمْرِهِ الْمُهْتَدُونَ لِحُبِّهِ وَ أَنْصَارُ عِبَادِهِ جُلَّاسُ زُهَّادِهِ صُفْرُ الْوُجُوهِ مِنَ التَّهَجُّدِ عُمْشُ الْعُيُونِ مِنَ الْبُكَاءِ ذُبُلُ الشِّفَاهِ مِنَ الذِّكْرِ خُمْصُ الْبُطُونِ مِنَ الطَّوَى تُعْرَفُ الرَّبَّانِيَّةُ فِي وُجُوهِهِمْ وَ الرَّهْبَانِيَّةُ فِي سَمْتِهِمْ مَصَابِيحُ كُلِّ ظُلْمَةٍ وَ رَيَاحِينُ كُلِّ قَبِيلَةٍ لَا يَشْنَئُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَلَفاً وَ لَا يَقِفُونَ لَهُمْ خَلَفاً سُرُورُهُمْ مَكْنُونَةٌ وَ قُلُوبُهُمْ مَحْزُونَةٌ وَ أَنْفُسُهُمْ عَفِيفَةٌ وَ حَوَائِجُهُمْ خَفِيفَةٌ وَ أَنْفُسُهُمْ مِنْهُمْ فِي عَنَاءٍ وَ النَّاسُ مِنْهُمْ فِي رَاحَةٍ فَهُمُ الْكَاسَةُ الْأَوْلِيَاءُ وَ الْخَالِصَةُ النُّجَبَاءُ وَ هُمُ الرَّاغِبُونَ الرَّوَّاعُونَ قَرَاراً بِدِينِهِمْ إِنْ شَهِدُوا لَمْ يُعْرَفُوا وَ إِنْ غَابُوا لَمْ يُفْتَقَدُوا أُولَئِكَ مِنْ شِيعَتِيَ‏ الْأَطْيَبُونَ وَ إِخْوَانِيَ الْأَكْرَمُونَ الْأَتْقِيَاءُ أَلَا هَاهْ شَوْقاً إِلَيْهِمْ.

امالی طوسی ره حدیث 1189

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ဟဇရတ္(သ)ေအမာမ္အလီ(အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူေလ၏။

      အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္၏ကစမ္၊ကၽြႏု္ပ္၏ ရွီအာသည္ျမတ္ အလႅာဟ္ ႏွင့္ ၎ ၏ သာသနာႏွင့္ ပတ္သက္သည့့္ပညာရွင္ အာလင္မ္ျဖစ္ ေပ သည္။ျမတ္အလႅာဟ္ ၏အမိန္႔ကိုနာခံျပီး၎၏ ဥပေဒမ်ား အေပၚ လက္ ေတြ႔ လိုက္ နာက်င့္သံုးေလသည္။ျမတ္အလႅာဟ္၏အခ်စ္ေမတၱာေၾကာင့္တရား လမ္းမွန္ရၿပီး သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ေအဗာဒသ္တြင္ႀကိဳးပမ္းၿပီး ေလာကမမက္ေမာ မႈ ေပ်ာ္ေမြ႕ေလသည္။သဟ္ဂၽြဒ္ ေၾကာင့္၎၏ မ်က္ႏွာသည္အ၀ါ ေရာင္သန္းေနေလသည္။(ရွရီအီ)ငိုေၾကြးတမ္းတမႈေၾကာင့္၎၏ မ်က္စိ မ်ား ၏အလင္းမျမင္ရမႈနည္းသြားေလ၏။မ်က္လံုးမ်ားမွမ်က္ရည္က်ေန သည္။ျမတ္အလႅာဟ္ အားအလြန္တရာ တမ္းတမႈေၾကာင့္၎၏ ႏႈတ္ခမ္းေျခာက္ ေသြ႕ေနသည္။ဆာေလာင္မြတ္ သိပ္မႈေၾကာင့္၀မ္းဗိုက္ႏွင့္ ခါးတ ထပ္ တည္းျဖစ္ေနေလ၏။ဘာသာ တရားကိုင္း႐ႈိင္းမႈ၎ ၏မ်က္ႏွာ တြင္ေတြ႔ရေလ သည္။ျဖဴစင္ သန႔္စင္မႈ၊သန္႔ရွင္းမႈႏွင့္ရွင္ျမတ္ အားေၾကာက္ ရြံ႕ ရိုေသ မႈတို႔ အား၎၏မ်က္ႏွာ ကိုၾကည့္ သိႏိုင္ေလသည္။အေမွာင္ ထုတိုင္း(မေကာင္း မႈတိုင္း) အတြက္အလင္းျပဆီမီးခြက္ျဖစ္ပါ သည္။အ ကယ္ ၍(ရွရီအီ)ေပ်ာ္ပဲြ တစ္ခုခုတြင္၎ရွိ မည္ဆိုလွ်င္လည္းမည္သူ မွ် ၎ကို မွတ္မိမည္ မဟုတ္ေပ။အကယ္၍မရွိခဲ့လွ်င္လည္းမည္သူမွ်၎၏ မရွိေၾကာင္း မသိရွိၾကေပ။ဤသည္ ကၽြႏု္ပ္၏သန္႔စင္ စင္ၾကယ္ သန္႔ျပန္႔သန္႔ရွင္း သည့္ ရွီအာပင္ တည္း။ ကၽြႏု္ပ္ျမတ္ႏိုး ခ်စ္ခင္ရ သည့္ညီေနာင္ ေတာ္ပင္ တည္း။ အိုကၽြႏု္ပ္ သည္၎အား မည္မွ်မည္ သည့္အတိုင္း အတာ အထိလိုအပ္ေပ သနည္း။

ညႊန္းအမာလီသူစီ(ရဟ)က်မ္းဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္၁၁၈၉

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)မာရွာအလႅာဟ့္ ဟဒီးစ္ေတာ္ မွအက်ယ္တ၀င့္နီးပါးရွင္းျပထားၿပီး ျဖစ္ေလသည္။

 

(၂)ေမာင္လာအလီ(အ.စ) အေနျဖင့္မိမိ၏ရွီအာသည္ျမတ္အလႅာဟ္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ဒီးန္ အစၥလာမ့္ ( ျမတ္ အလႅာဟ္ ၏ သာသနာေတာ္) ႏွင့္ ပတ္သကၿပီး တသြင္အာလင္မ္ပညာရွင္ျဖစ္ေၾကာင္းကစမ္စားထားေလသည္။ဤအတြက္ရွီအာ အစစ္ရွီအာ အမွန္စာရင္း၀င္ရန္အာလင္မ္ အဆင့္ ေရာက္ရန္ႀကိဳး ပမ္းသင့္ေပသည္။ဤအတြက္ ေၾကာင့္ဟုယူဆ ရေပသည္။မဟာ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ)အေနျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ အာလင္မ္ျဖစ ္ရန္(သုိ႔)ဆည္းပူးေနသူ(သုိ႔) အာလင္မ္ကိုျမတ္ႏိုးသူျဖစ္ရန္မိန္႔ေတာ္ မူထားသည့္အဓိပၸာယ္ကိုေဆာင္ေနသည့္ဟဒီးစ္ ေတာ္ အား ေလ့လာႏိုင္ေပ သည္။

 

(၃)ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ရွီအာစစ္ရွီအာမွန္အျဖစ္သုိ႔ျမတ္အလႅာဟ္ ၏ အလႅာဟ္ အျမင္တြင္ျဖစ္ႏိုင္ရန္လို အပ္သည့္အရည္ အေသြး မ်ား အရည္ အခ်င္း မ်ားကိုမအ္စူမီး၏ၾသ၀ါဒေတာ္ မ်ားႏွင့္အညီႀကိဳးပမ္း ပံုေဖာ္ရေပမည္။မလုပ္မေနရသမိုင္းေပးတာ၀န္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

 

(၄) ရွီအာ စစ္ရွီအာမွန္ျဖစ္ရင္ေစ်းထဲသြား၍ဟင္းရြက္ကဇြန္း ရြက္ ၀ယ္ရသ ေလာက္၀ယ္သည္ဟုထင္ေနသူသူမ်ားသတိ ထားသင့္ ေပသည္။ ထင္လိုလည္းနမာဇ္ရိုဇာခြမ္းဗ္စသည္တို႕ကိုမထီ မ်က္ျမင္ ျပဳျခင္း အထင္ေသးျခင္းဂရုမျပဳျခင္းတို႔ကိုျပဳေနၾက ေလ ၏။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

က်က္သေရမဂၤလာ၏အေၾကာင္းတရားပင္တည္း

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၁၉)

قال علی ع : شِيعتنا الْمُتَبَاذِلُونَ فِي‏ وَلَايَتِنَا الْمُتَحَابُّونَ فِي مَوَدَّتِنَا الْمُتَزَاوِرُونَ لِإِحْيَاءِ أَمْرِنَا إِنْ غَضِبُوا لَمْ يَظْلِمُوا وَ إِنْ رَضُوا لَمْ يُسْرِفُوا بَرَكَةٌ لِمَنْ جَاوَرُوا وَ سِلْمٌ لِمَنْ خَالَطُوا.

الکافی جلد 2

စကားေျပအဓိပၸာယ

      ေမာင္လာ ေအကာ ေအနာသ္ဟဇရတ္(သ) အလီ(အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူ ေလ ၏။

      ကၽြႏု္ပ္တို႔ ၏ ေ၀လာယသ္ လမ္းစဥ္အတြက္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရွီအာသည္တစ္ ဦး ႏွင့္တစ္ဦး ခြင့္လြတ္ ပလပ္ျခင္းႏွင့္ရက္ေရာမႈျဖင့္ဆက္ဆံၾက ေလ ၏။ကၽြႏု္ပ္ တို႔ ၏ အခ်စ္ေမတၱာေၾကာင့္အခ်င္းခ်င္း အခ်စ္ေမတၱာ ထားၾက ေလ သည္။ကၽြႏု္ပ္ တို႔ ၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားကိုရွင္သန္ရန္အလိုငွာတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ေတြ႔ ဆံုၾကေလသည္။ဤသူမ်ား သည္အမ်က္ ေဒါသထြက္ ေနခ်ိန္ ၌ လည္းမတရား၊ညႇဥ္းပန္း၊ႏွိပ္စက္မႈကိုမျပဳၾကေပ။ေပ်ာ္ရႊင္ခ်ိန္လည္း (ရွရီအီ) လည္း ကို မေက်ာ္၊မေဖာက္ၾကေခ်။မိမိတုုိ႔၏အိမ္နီးခ်င္းမ်ား အတြက္မဂၤလာ တရားကိုျဖစ္ေစပါသည္။ျပီးေနာက္မိမိတို႔၏မိတ္ေဆြ အေပါင္း အသင္း မ်ားႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္း ေအးေဆး ၿငိမ္ဝပ္ စြာေနၾကေလသည္။

ညႊန္း-အလ္ကာဖီ က်မ္းအတဲြ

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)ရွီအာစစ္၊ရွီအာမွန္ဆိုလွ်င္တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးခြင့္ လြတ္ ပလပ္ၿပီး ရက္ေရာသည္ဆိုေၾကာင္း ဟဒီးစ္ေတာ္မွမီးေမာင္း ထိုးျပထား ရာ႐ံုးေရာက္၊ဂတ္ေရာက္၊တရား႐ံုးေရာက္ျပီးျပႆနာကိုမႀကီးႀကီး ေအာင္လုပ္ရန္၊ေျဖရွင္းရန္မလိုေခ်။အကယ္၍ဆံုးမ မရ သည့္ အေျခအေန၊ညိႇမရေတာ့ သည့္အေျခအေနတြင္မိမိတို႔ ၏သက္ ဆိုင္ ရာမရ္ဂ်ာထံအက်ဳိးအေၾကာင္းေျပာျပတင္ျပရန္ေရွ႕ ဆက္ ေဆာင္ရြက္ သင့္ေပသည္။ရက္ေရာရာ၌လည္းကိုယ္လူသူလူ ဟုေက်ာသားရင္ သားမကဲြျခား ဘဲဆက္ဆံသင့္ေပးသည္။

(၂)ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ႏွင့္အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ကိုအ ခ်စ္ ေမတၱာ ထား လွ်င္၎တို႔၏ရွီအာမ်ားကိုလည္းအခ်စ္ေမတၱာထား ဖို႔အေရးႀကီး ေပ သည္။

 

(၃)ဟဒီးစ္ေတာ္အရရစူလ္ႏွင့္အာေလရစူလ္၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားကို ရွင္သန္ရန္အလိုငွတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးေတြ႕ဆံုၾက သည္ ဟုဆိုထား သျဖင့္အမိန္႔ေတာ္မ်ားကိုအမွန္တကယ္တင္ျပသည့္မဂ်လစ္ အစီအစဥ္၊ စာေစာင္မဂၢဇင္း၊စာအုပ္ စသည္ ကိစၥရပ္မ်ား အတြက္နီးလွ်င္အနီးကပ္ေတြ႔ ၍ေ၀းလွ်င္လည္းဖုန္း၊ေမးလ္ စ သည္ျဖင့္ ေတြ႕ဆံုညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။

 

(၄)အမ်က္ ေဒါသထြက္ခ်ိန္၌ရွီအာစစ္၊ရွီအာမွန္သည္မတရား မႏွိပ္ စက္၊မညႇဥ္းပန္း၊သည္ကိုဟဒီးစ္ေတာ္မွေထာက္ျပထားရာမိမိ တို႔ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္မေက်နပ္သည္ႏွင့္ဘာသာတူ၊ေဖရ္ ကာတူအခ်င္းခ်င္းကိုမတရားပုတ္ခတ္စြပ္စဲြေျပာဆိုသူမ်ား အထူး သတိျပဳသင့္ေပသည္။ဤေနရာ ၌ မေတာ္တဆရွီအာ အခ်င္းခ်င္း မေျပ လည္မႈ၊သေဘာထား ကဲြလြဲမႈ၊ျဖစ္လာလွ်င္တစ္ဖက္တည္း၏ စကားကိုနားေထာင္ၿပီး အဆံုး အျဖတ္ေပးသူမ်ား သတိႀကီး သင့္ ေပသည္။

(၅)ေပ်ာ္ရႊင္ခ်ိန္၌လည္းတရားေတာ္မွခြင့္မျပဳထားသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကိုမက်ဴးလြန္ေခ်။ မိမိ၏ အိမ္နီးခ်င္းအတြက္ မဂၤလာတရားေတာ္ ကိုျဖစ္ထြန္းေစသည့္ အတြက္ရွီအာေအမာမ္မီယာေဖရ္ကတ္ရွရီအီအိမ္နီးခ်င္းဆိုသည္မွာမိမိေနအိမ္မွပတ္လည္အိမ္ေျခ(၄၀) အထိ အက်ံဳး၀င္ေနေလသည္။အိမ္နီးခ်င္းသည္မည္သည့္ ဘာသာ ၀င္ပင္ျဖစ္ေနပါေစ၊မိမိ ေၾကာင့္ပင္ပန္းဆင္းရဲေသာကဒုကၡေရာက္မႈ ကိုမျဖစ္ေစဖို႔ရွီအာစစ္ရွီအာမွန္ျဖစ္လိုသူတိုင္းသတိထားရေပမည္။

(၆)မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းအတြက္ျပႆနာကိုျဖစ္ေစသူ၊အႏၱရာယ္ ေရာက္ေစသူ လည္းမျဖစ္ဖို႔လိုအပ္ရာ၊မိမိ၏မိဘႏွစ္ပါး ဇနီး ခင္ပြန္း ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမစသည္တို႔ အတြက္ဆိုလွ်င္ေျပာစရာပင္လိုမည္မဟုတ္ေတာ့ေခ်။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မေကာင္းမႈကိုတားျမစ္သူ၊ေကာင္းမႈကိုလမ္ညႊန္သူ

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၂၀)

الامام الحسن ع :فی جواب رَجُلٌ قال له إنی مِنْ شِيعَتِكُمْ فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنْ‏ كُنْتَ‏ لَنَا فِي‏ أَوَامِرِنَا وَ زَوَاجِرِنَا مُطِيعاً فَقَدْ صَدَقْتَ وَ إِنْ كُنْتَ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَلَا تَزِدْ فِي ذُنُوبِكَ بِدَعْوَاكَ مَرْتَبَةً شَرِيفَةً لَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا لَا تَقُلْ أَنَا مِنْ شِيعَتِكُمْ وَ لَكِنْ قُلْ أَنَا مِنْ مَوَالِيكُمْ وَ مُحِبِّيكُمْ وَ مُعَادِي أَعْدَائِكُمْ وَ أَنْتَ فِي خَيْرٍ وَ إِلَى خَيْر.

میزان الحکمه ج 6

စကားေျပအဓိပၸာယ္

      တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာပုဂၢိဳလ္မွေအမာမ္ဟစန္(အ.စ) ထံ ကၽြန္ေတာ္ ဟာ ကိုယ္ေတာ္ ၏ရွီအာျဖစ္ပါသည္ဟုေလွ်ာက္ထားရာေအမာမ္ (အ.စ) အေနျဖင့္၎အားအေျဖမိန္႔ေတာ္မူေလ၏။

အိုျမတ္အလႅာဟ္၏ အဖန္ဆင္းခံအသင့္အေနျဖင့္ကၽြႏု္ပ္တို႔႔၏အဟ္ကာမ္(ခ) ဥပေဒသမ်ားကိုလက္ေတြ႕က်င့္သံုးသူကၽြႏု္ပ္တို႔တားျမစ္ပိတ္ပင္ထား သည့္ အရာမ်ား မွေရွာင္ၾကဥ္သူမွန္လွ်င္အသင့္ေျပာသည့္စကားမွန္ေပ သည္။အကယ္၍အသင့္အေနျဖင့္ဤကဲ့သုိ႔မဟုတ္ဘဲ ဆန္႔က်င္ ဖက္ျဖစ္ ေနမည္ဆိုလွ်င္ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ သည့္(ရာထူး-ရွီအာျဖစ္ေၾကာင္း) ကိုထြက္ ဆို ေၾကျငာျခင္းျဖစ္ မိမိ၏အျပစ္ဂိုနာမ်ားတြင္ပိုမ်ား ေအာင္မလုပ္ပါ ေလ ႏွင့္။အသင့္အေနျဖင့္ ထိုေနရာရာထူး(ရွီအာ)ႏွင့္မထိုက္တန္ ေပ။(ဤ အ တြက္ ေၾကာင့္) ကၽြန္ေတာ္သည္ကိုယ္ေတာ္၏ရွီအာဟုမေျပာ ေလ ႏွင့္။တစ္ နည္း အားျဖင့္ကိုယ္ေတာ္ ကိုလိုလားႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးသူကိုယ္ ေတာ္ ၏ ရန္သူ မ်ား ၏ ရန္သူပါဆိုပါေလ။ဤသုိ႔ေျပာဆိုျခင္းျဖင့္အသင္ သည္ေကာင္း ျမတ္ ေကာင္းမြန္ သည့္လူေကာင္း တစ္ေယာက္ မည္ေလ မည္။ေကာင္းမႈ သူစရိုက္ ဖက္ အား သန္စိတ္၀င္စားသူျမည္ေလ မည္။

ညႊန္း - မီးဇာန္ႏိုလ္ေဟက္မအ္က်မ္းအတဲြ( )

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)လူေတြ၏အျမင္၌ရွီအာျဖစ္ေနဖို႔ထက္ေအမာမ္(အ.စ) ၏အျမင္၌ ရွီ အာ ျဖစ္ဖို႔အလြန္တရာအေရးႀကီးေၾကာင္းေျပာဆိုေနေပ သည္။

 

(၂)ရွီအာဟုစကၠန္႔ အနည္းငယ္ေျပာလိုက္႐ံုျဖင့္မလံုေလာက္ ေသးပဲဲ လက္ေတြ႔ သက္ေသျပဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္းထင္ရွားေနေလ သည္။

(၃)ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္းဤပုဂၢိဳလ္ကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေနပါကမိမိကိုယ္ မိမိ ရွီအာဟုေျပာဆိုေၾကြးေၾကာ္ေနမည့္အစားမိုဟစ္ဗ္ ဟုေျပာ ဆို ေၾကျငာ သင့္ ေလသည္။

 

(၄)ရွီအာ အေၾကာင္း အေသအခ်ာ မသိဘဲရွီအာဟာကာေဖရ္ ပါ။မိုရွ္ရက္ ပါ၊အစၥလာမ္အနာကိုဆားသိပ္ေနသူေတြပါ။ရဟူဒီမ်ားကိုအျပင္ပိုင္း ၌ရန္သူ အျဖစ္ေၾကျငာၿပီး အတြင္းပိုင္းႏွင့္ေပါင္းေနသူပါ။ဒီေကာင္ေတြကိုရွင္းသင့္တယ္။သာ၀က (ရ.ေသြ) ေတြကို ေစာ္ကားတယ္၊ စသည္ျဖင့္အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးၿပီး ရွီအာမ်ား ႏွင့္ ဗိုင္ေကာဒ္လုပ္ၾက၊သတ္ၾကသည့္အစၥလာမ္အတုအေယာင္မ်ားအထူးသတိထားသင့္ေနေပၿပီး၊ဤကဲ့သုိ႔ျပဳက်င့္ေနသည့္သူမ်ား၏ အ ျပစ္ဂိုနာ သည္မေသးေခ်။ကိုယ့္ေျခကိုပုဆိန္ျဖင့္ေပါက္ေန သည့္လူ႔ငႏြား တိရစာၦန္မ်ား ပင္တည္း။ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) ထက္ (မအာဇလ္လႅာဟ္) တစ္လႀကီး ေနသူမ်ား ပင္တည္း။ဤေနရာ၌မိမိအေနျဖင့္ရွီအာေဖရ္ကာ၌ ေနခြင့္ျဖစ္ခြင့္ရေန လွ်က္ စည္းစိမ္း တဏွာစသည္ကိုမက္ျပီးဘာသာျခားမ်ားႏွင့္အိမ္ ေထာင္ ျပဳသူ မ်ား၊ ေဖရ္ကာမတူသူမ်ားႏွင့္အိမ္ေထာင္ျပဳသူမ်ားလည္းသတိ ျပဳ သင့္ေပသည္။ဆင္ျခင္သင့္ေပသည္။

 

            မိမိတို႔၏တဏွာ၊ရာဂ၊တပ္မက္မႈကိုျဖဴစင္လွသည့္အခ်စ္ ဆိုသည့္အေရာင္ႏွင့္ခ်ယ္ေနသူမ်ားအတြက္ရင္ေလး စရာပင္ရွက္စရာပင္။

 

 

 

 

 

 

ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္သူမ်ား

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၂၁)

قال علی ع : شِيعَتُنَا هُمُ‏ الْعَارِفُونَ‏ بِاللَّهِ الْعَامِلُونَ بِأَمْرِ اللَّهِ أَهْلُ الْفَضَائِلِ النَّاطِقُونَ بِالصَّوَابِ مَأْكُولُهُمُ الْقُوتُ وَ مَلْبَسُهُمُ الِاقْتِصَادُ وَ مَشْيُهُمُ التَّوَاضُعُ ... تَحْسَبُهُمْ مَرْضَى وَ قَدْ خُولِطُوا وَ مَا هُمْ بِذَلِكَ بَلْ خَامَرَهُمْ مِنْ عَظَمَةِ رَبِّهِمْ وَ شِدَّةِ سُلْطَانِهِ مَا طَاشَتْ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَ ذَهَلَتْ مِنْهُ عُقُولُهُمْ فَإِذَا اشْتَاقُوا مِنْ ذَلِكَ بَادَرُوا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالْأَعْمَالِ الزَّكِيَّةِ- لَا يَرْضَوْنَ لَهُ بِالْقَلِيلِ وَ لَا يَسْتَكْثِرُونَ لَهُ الْجَزِيل‏.

بحارالانوار جلد 78

 

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္အလီ(အ.စ) မိန္႔ေလ၏။

      ကၽြႏု္ပ္၏ရွီအာဆိုသည္မွာျမတ္အလႅာဟ္မအ္ေရဖသ္ ( ျမတ္အလႅာဟ္ အားအေသအခ်ာ သိရွိ၊နားလည္၊ သေဘာေပါက္ျခင္း)ရွိေလသည္။ျမတ္ အလႅာဟ္အမိန္႔ဥပေဒသမ်ားကိုလက္ေတြ႕က်င့္သံုးသူျဖစ္ေပသည္။ႀကီး က်ယ္ ျမင့္ျမတ္သူမ်ားျဖစ္ေလသည္။၎တို႔၏အကႌ်သည္အလယ္ အလတ္ျဖစ္ေလ သည္။ၿပီးေနာက္ေနထိုင္မႈက်ဳိးႏြံေလသည္။အသင္ အေနျဖင့္၎တို႔ကိုေရာဂါေ၀ဒနာရွင္ႏွင့္အ႐ႈးလိုထင္ေလသည္။အမွန္ တကယ္၎တို႔သည္ဤကဲ့သုိ႔မဟုတ္ေခ်။တနည္းဆိုရလွ်င္ျမတ္အလႅာဟ္ ၏ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈႏွင့္စြမ္းအင္မ်ား၏အနိသင္သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္၎တို႔၏ႏွလံုးသားမ်ားသည္႐ူးသြပ္သူပမာျဖစၿပီး၎၏ အသိဥာဏ္ ဦး ေႏွာက္္ မ်ားသည္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္၌အံ့ၾသ မႈႏွင့္အလုပ္မလုပ္ေတာ့ေခ်။မိမိတို႔၏လိုလားေတာင္းတျမတ္ႏိုးမႈေၾကာင့္၎တို႔ သည္မေနထိုင္သည့္အေျခအေနျဖင့္ရွင္ျမတ္ဖက္သုိပလွမ္းေလ ၏။ျမတ္အလႅာဟ္အတြက္မိမိတို႔၏အနည္းငယ္ေသာေကာင္းမႈ ကုသိုလ္ အလုပ္ မ်ားကိုမေက်နပ္ႏိုပ္ေပ။ျပီးေနာက္ေျမာက္မ်ားစြာေသာေကာင္းမႈ ကုသုိလ္ သုစရိုက္မ်ား ကိုလည္းအမ်ားႀကီးဟုမထင္ ေလေခ်။

ညႊန္း- ေဘဟာရရြလ္အန္န၀ါရ္က်မ္းအတဲြ၇၈

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)ရွီအာအစစ္အမွန္ျဖစ္လိုလွ်င္ျမတ္အလႅာဟ္၏မအ္ေရသ္အတြက္ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ရေပမည္။

(၂)အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားကိုယ္ဖိ၊ရင္ဖိ၊လက္ေတြ႔ က်င့္သံုးေလသည္။

(၃)မာရွာအလႅာဟ္က်န္အခ်က္အလက္မ်ားမွာဟဒီးစ္ေတာ္အတြင္းအ ထင္ အရွားေတြ႔ေနရေလေပသည္။

(၄) ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ေကာင္းမႈကုသုိလ္အနည္းငယ္ေလးမရွိဆင္း ရဲသားမ်ားကို ေပးကမ္းျခင္း၊ကူညီေပးျခင္း၊မုဆိုးမမ်ားကိုလွဴဒါန္းျခင္း၊ေခတ္ပညာေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္သာသနာေက်ာင္းသား/သူမ်ား ေထာက္ပံ့ျခင္း၊စသည္ျဖင့္ျပဳလုပ္ၿပီးမေက်နပ္လက္ပိုက္မထိုင္ သင့္ေခ်။အမ်ားႀကီးျပဳၿပီး လွ်င္လည္းျမတ္ အလႅာဟ္ သေဘာတူလက္ခံဖို႔ သာၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ၿပီး ေသာကထားရေပမည္။ကုသုိလ္တစိတ္ကိုတအိတ္၊တပဲကိုတက်ပ္သား မထင္မိဖို႔အထူးလိုအပ္ေပသည္။

 

(၅) ရွီအာစစ္ရွီအာမွန္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔မည္မွ်အရည္အေသြးေကာင္း မ်ားလိုအပ္ေၾကာင္းခက္ခဲေၾကာင္းအပီအျပင္သိႏိုင္ေပသည္။

 

 

 

 

 

 

ေဒါသကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၂၂)

قال الصّادق ع : َ يَا شِيعَةَ آلِ‏ مُحَمَّدٍ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَمْلِكْ نَفْسَهُ عِنْدَ غَضَبِهِ وَ مَنْ لَمْ يُحْسِنْ صُحْبَةَ مَنْ صَحِبَهُ وَ مُخَالَقَةَ مَنْ خَالَقَه‏.

تحف العقول

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္ဆြာဒစ္ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

      အိုအာေလ့မိုဟမၼဒ္(ဆြ) ၏ ရွီအာအေပါင္းတို႔အၾကင္မည္ သူမ ဆိုမိမိ ၏ေဒါသ ေမာဟကို မထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္မည္မိမိသူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြမ်ား အေပၚ ေကာင္း မြန္စြာ ဆက္ဆံျခင္းမိိမိ၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ မ်ား အေပၚေကာင္းမြန္ စြာျပဳမႈ ဆက္ဆံျခင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရးျပဳသူမ်ားအတြက္ေကာင္းမြန္စြာ ၿငိမ္းခ်မ္း မႈျပဳ လုပ္ျခင္းႏွင့္မိမိ၏ဆန္႔က်င္ဖက္မ်ားကိုေကာင္းျမတ္သည့္ ဆန္႔က်င္ မႈမျပဳ မျခင္းကၽြႏု္ပ္တို႔မွမဟုတ္ေခ်။

ညႊန္း - သုိအ္ဖိုလ္အိုကုလ္က်မ္း

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ဆင္ျခင္သင့္ေပသည္။စိစစ္ သင့္ ေပသည္။

 

(၂)ရွီအာဆိုတာေျပာရတာလြယ္သေလာက္၊လက္ေတြ႔ ခက္ပါလားဟုထင္ရွားလာေလသည္။

 

(၃) ဟဒီးစ္ေတာ္၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုသူမ်ားကိုေကာင္းမြန္စြာ ၿငိမ္္းခ်မ္းေရးဆိုရမည္ဟုေဖာ္ျပထား ရာ အလကား ေနရင္ မနာလို၀န္တိုမႈေၾကာင့္ သူတစ္ပါးကိုရန္လိုသူ မ်ား၊သူတစ္ပါး အက်ဳိး ကိုဖ်က္စီးေန သူမ်ားမိမိကိုယ့္ကိုရွီအာဟုမေျပာသင့္ေခ်။အထူးအရွက္ယူသင့္ေပသည္။

 

(၄)မိမိ၏ဆန္႔က်င္ဖက္သူမ်ားကိုေကာင္းမြန္စြာဆန္႔က်င္ရ မည္ဟုလမ္းညႊန္းခ်က္ရွိလ်က္မိမိဆန္႔က်င္ဖက္မ်ားကိုမတရားစြပ္စဲြျခင္း၊မဟုတ္ မတရားေျပာျခင္းစသည္တို႔ကိုျပဳလုပ္သူသည္ ရီွအာ စစ္ ရွီအာ မွန္ျဖစ္ႏိုင္မည္ေလာ။

 

 

     

 

တစ္ဦးတည္းေနထိုင္ခ်ိန္ျမတ္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္အားေၾကာက္ရြံ႐ိုေသေလးစားျခင္း

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၂၃)

الأمام الکاظم ع قال : لَيْسَ‏ مِنْ‏ شِيعَتِنَا مَنْ خَلَا ثُمَّ لَمْ يَرْعَ قَلْبَهُ.

بصائر الدرجات

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္ကာစင္(မ္)(အ.စ)မိန္႔ၾကားေလသည္။

      အၾကင္မည္သူမဆိုႏွလံုးသားသည္တစ္ဦးတည္းတစ္ေယာက္ တည္းရွိ ခ်ိန္တြင္ျမတ္အလႅာဟ္အားေၾကာက္ရြံ႕   ရိုေသေလးစားျခင္းမရွိလွ်င္ထိုသူ သည္ကၽြႏု္ပ္၏ရွီအာမ်ားမွမဟုတ္ေခ်။

ညႊန္း-ဗဆြာေအရြဒ္ဒရာဂ်ာသ္က်မ္း

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)ရွင္းလင္းဖို႔ပင္မလိုေတာ့ေခ်။ယေန႔ျမတ္အလႅာဟ္အားေၾကာက္ ရြံ႕ ရိုေသေလးစားမႈမရွိသည့္အတြင္တရားသည္မတရားသည္မွန္ သည္ မွားသည္စသည္တို႔ကိုဂရုမျပဳေတာ့ေခ်။တစ္ေန႔ျမတ္ အလႅာဟ္ကိုအေျဖေပးရမည္ ဆိုတာလည္းေမ့ေန ေပသည္။

(၂)မႏုႆလူသား၏အမ်ားစုသည္တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း ရွိခ်ိန္ တြင္ မေကာင္းသည့္အလုပ္မ်ားလုပ္ေလ့ရွိေပသည္။ဘယ္သူမွ မသိဘယ္သူမွမျမင္ဟူသည့္အေတြးမွားအျမင္မွားျဖစ္ ဂိုနာမ်ားကို ျပဳတတ္ၾကေလသည္။ဤဟဒီးစ္ေတာ္မွမည္မွ် သင္ခန္းစာယူ ရန္မီး ေမာင္းထိုးျပေနေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေပသည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

သီလသမာဓိတြင္ၾကိဳးစားျခင္း

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၂၄)

قال الصّادق ع : َ لَيْسَ‏ مِنْ‏ شِيعَتِنَا مَنْ‏ يَكُونُ فِي مِصْرٍ يَكُونُ فِيهِ مِائَةُ أَلْفٍ وَ يَكُونُ فِي الْمِصْرِ أَوْرَعُ مِنْهُ.

بحارانوار جلد 68

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္(အ.စ)မိန္႔ၾကားေတာ္မူေလသည္။

      အၾကင္ မည္သူမဆိုေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာလူထုရွိသည့္ၿမိဳ႕ တြင္ ေနထိုင္ျပီးထို႔ ၿမိဳ႕ သူ /သားမ်ားအတြင္းသီလသမာဓိ အရွိဆံုး ပုဂၢိဳလ္ မျဖစ္ခဲ့မည္ ဆိုလွ်င္ကၽြႏု္ပ္တို႔ ၏ရွီအာ(မ်ား) မွမဟုတ္ေခ်။

ညႊန္းေဘဟာရရြလ္အန္န၀ါရ္က်မ္းအတဲြ၆၈

 

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ဟဒီးစ္ႏွင့္ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္ေနေလ၏။သီလသမာဓိ အရွိဆံုးမွာရွီအာမဟုတ္ဘဲျပႆနာဂ်ကရာအမ်ားဆံုးလုပ္သူမွာရွီအာျဖစ္ေနေလသည္။၀မ္းနည္းေလစြ ...

 

(၂) သီလသ မာဓိသကၠ၀ါ တရားသည္ က်မ္း စာအုပ္မ်ား တြင္သာရွိ ေတာ့ ၿပီး အျပင္တြင္လက္ေတြ႕ရွားပါး ေနသည့္ အျဖစ္ သုိ႔ေရာက္ ေနေလၿပီး။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဤသူမ်ားအေပၚလာအ္နသ္ၾကေရာက္ပါေစ

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၂၅)

قال الصّادق ع : قَوْمٌ‏ يَزْعُمُونَ‏ أَنِّي إِمَامُهُمْ وَ اللَّهِ مَا أَنَا لَهُمْ بِإِمَامٍ لَعَنَهُمُ اللَّهُ كُلَّمَا سَتَرْتُ سِتْراً هَتَكُوهُ أَقُولُ كَذَا وَ كَذَا فَيَقُولُونَ إِنَّمَا يَعْنِي كَذَا وَ كَذَا إِنَّمَا أَنَا إِمَامُ مَنْ أَطَاعَنِي.

بحارالانوار جلد 2

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္(အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

      တစ္ခ်ဳိ႕ သည္ကၽြႏု္ပ္ဟာ၎တို႔၏ေအမာမ္(အ.စ) ဟုထင္ေလသည္။အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္၏ကစမ္ကၽြႏု္ပ္သည္၎တို႔၏ေအမာမ္(အ.စ) မဟုတ္ေခ်။ျမတ္ အလႅာဟ္ဤသူမ်ားအေပၚလအ္နသ္ ခ်ေပးေတာ္မူပါေစ။ကၽြႏု္ပ္သည္ အရာတစ္ခုခု ကိုဖံုးကြယ္လွ်င္ဤသူမ်ားသည္ ××ျဖစ္ၾကေပ သည္။ကၽြႏု္ပ္ အခ်ဳိ႕ စကားေျပာသည္အခါဤစကား ၏ အဓိပၸာယ္ ဆိုလိုခ်က္ကဒီလိုဟုမိမိအထင္ျဖစ္ေျပာဆိုတတ္ၾကေလသည္။ကၽြႏု္ပ္သည္ကၽြႏု္ပ္၏ အမိန္႔ နာခံသူမ်ား အတြက္သာလွ်င္ေအမာမ္ျဖစ္ေတာ္မူေပ သည္။

ညႊန္း - ေဘဟာရြလ္အန္၀ါရ္က်မ္းအတဲြ

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁) ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကေအမာမ္(အ.စ)အားမိမိတို႔၏ ေအမာမ္ (အ.စ) ဟုဆိုယံုျဖစ္မလံု ေလာက္ ေခ်။ေအမာမ္(အ.စ)ကိုင္တိုင္ကကၽြန္ေတာ္တို႔၏ေအမာမ္(အ.စ) ျဖစ္ေၾကာင္းကုိယ္တိုင္ လက္ခံဖို႔ အေရးႀကီးလိုအပ္ ေပသည္။

 

(၂)ေအမာမ္မ်ား(အ.စ) ၏အမိန္႔မ်ားကိုနားမေထာင္လက္ ေတြ႔ မ က်င့္ သံုး ေသးသမွ် ကာလပတ္လံုး ရွီအာစစ္ ၊ ရွီအာမွန္၊ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။

 

(၃)ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ား၏အဓိပၸာယ္ဆိုလိုခ်က္ကိုအေသအခ်ာမသိဘဲရမ္းမတုတ္သင့္ေပ။ဘာသာေရးအေသအခ်ာစိတ္ခ်ရသည့္အစိတ္အပိုင္းအထိမသိရွိေသးဘဲမေရးသင့္မေျပာသင့္မဆိုသင့္ေခ်။အရည္ အေသြး မီလာ ေအာင္ႀကိဳးပမ္းရ မည္ျဖစ္ပါ သည္။ တစ္ခါတစ္ေလ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ သည္ (( ဖြတ္၊ မိေက်ာင္း ျဖစ္၊ ျမစ္မခ်မ္း သာ )) ကိန္း ဆိုက္ခဲ့၊ဆိုက္ေနေလသည္။

 

 

ေအမာမ္ (အ.စ) အတြက္သိကၡာျမင့္ေပသူျဖစ္ပါေစ

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၂၆)

قال الصّادق ع : یا مَعَاشِرَ الشِّيعَةِ كُونُوا لَنَا زَيْناً وَ لَا تَكُونُوا عَلَيْنَا شَيْناً قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً احْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَ كُفُّوهَا عَنِ الْفُضُولِ وَ قَبِيحِ الْقَوْلِ.

امالی شیخ صدوق ره

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္(အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

 

အိုရွီအာ(ေအမာမ္မီယာ)အေပါင္းတို႔ကၽြႏု္ပ္တို႔ အတြက္ဂုဏ္သိကၡာ ကိုတိုးေစသူမ်ားျဖစ္ပါေစဂုဏ္သိကၡာမဲ့ေအာင္အမည္ ပ်က္ ေအာင္ျပဳသူမ်ား မျဖစ္ပါေစႏွင့္လူထုႏွင့္ ေကာင္းျမတ္ သည့္ စကားမ်ား ေျပာဆိုပါေလ။မိမိ၏ ႏႈတ္ကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ပါေလ။အက်ဳိး မဲ့အဓိပၸာယ္ မရွိသည့္ စကား မ်ား မွထိန္းသိမ္း ပါေလ။

ညႊန္း - အမာလီရွိက္ခ္စူဒူက္(ရ.ဟ)က်မ္း

သင္ခန္းစာမ်ား

၁။အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အ.စ)အတြက္ဂုဏ္သိကၡာကိုတုိးေစ သူျဖစ္ ဖို႔ ႏွင့္ေလ်ာ့ ေစသူ မျဖစ္ေစဖို႔ဆိုထားရာရွီအာအခ်င္းခ်င္းျပႆနာကိုေျပေျပ လည္လည္မညိႇၾကဘဲဟို႐ံုးတိုင္၊ ဒီ႐ုံးတိုင္သူမ်ားသတိျပဳသင့္ေပသည္။

 

၂။ငါတို႔ရပ္ကြက္ထဲကဟိုရွီအာေလကြအရက္သမား၊ဘိန္းစား၊စိတ္ၾကြ ေဆးေရာင္းသူ၊မေကာင္းတာလူသူ၊လူလိမ္လူညာ420 သမား စသည္ျဖင့္အေျပာမခံ ရေအာင္ေနရ မည္မွာအထူး အေရးႀကီး ေပသည္။

၃။လူထုႏွင့္စကားေကာင္းေကာင္းေျပာရမည္ဟုညႊန္ထားရာလူမ်ဳိးမေရြးဘာသာမေရြးဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြးတို႔ႏွင့္ေကာင္းမြန္စြာဆက္ဆံရေပမည္။

၄။ႏႈတ္သည္အထူးအေရးႀကီးေလသည္။ႏႈတ္ေၾကာင့္ခ်မ္းသာသြား သူမ်ား ဒုကၡေရာက္သူမ်ားထုႏွင့္ထည္ပင္တည္းစာ႐ူသူလူႀကီး မင္းကိုယ္တိုင္ အ နည္း ႏွင့္ အမ်ားေတြ႕ၾကံဳဖူးမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

 

 

 

 

ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္(အ.စ) ၏ရွီအာ

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၂၇)

عن المفضل قال الصادق ع : إِنَّمَا شِيعَةُ جَعْفَرٍ مَنْ عَفَّ بَطْنُهُ وَ فَرْجُهُ وَ اشْتَدَّ جِهَادُهُ وَ عَمِلَ لِخَالِقِهِ وَ رَجَا ثَوَابَهُ وَ خَافَ عِقَابَهُ فَإِذَا رَأَيْتَ أُولَئِكَ فَأُولَئِكَ شِيعَةُ جَعْفَرٍ.

اصول کافی جلد 2 ، خصال جلد 1 باب الخمسه

စကားေျပအဓိပၸာယ္

မိုဖြေစလ္ ထံမွရီ၀ါယသ္ေတာ္လာရွိေလသည္။ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္ မူေလသည္။

ဧကန္မုခ် ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္ (အ.စ) ၏ရွီအာ ဆိုသည္မွာ -ထိုသူသာလွ်င္ျဖစ္ေခ်သည္။၎၏၀မ္းဗိုက္ႏွင့္ အရွက္အဂၤါ သည္သန္႔ရွင္း ေလသည္။(ဆိုလိုသည္မွာဤအရာႏွစ္ခုစလံုး ကိုဟရမ္လုပ္ငန္းမ်ားမွထိန္းသိမ္းျခင္းျဖစ္ေပ သည္။အျပင္းအထန္ (မိမိစိတ္႐ုိင္းစိတ္မိုက္) ႏွင့္ေဂ်ဟဒ္ျပဳ ေလ၏။မိမိ၏အလုပ္မ်ားကိုမိမိ၏ဖန္ဆင္းရွင္ျမတ္ အလႅာဟ္ ႏွစ္ျမိဳ႕ျမတ္ႏိုးမႈအတြက္သာလွ်င္ေဆာင္ရြက္ေလ၏။ျမတ္အလႅာဟ္ခ်ီးျမႇင့္မည့္ စ၀ါးဗ္ ကိုေမွ်ာ္လင့္ၿပီးအရွင္၏အကဗ္ကိုေၾကာက္ရြံ႕ေလ၏။အသင္အေနျဖင့္ဤကဲ့သုိ႔ေသာ္သူမ်ားေတြ႔ရမည္ဆိုလွ်င္(မွတ္ပါ)ထို သူမ်ားသည္ ေအမာမ္ ဂ်အ္ဖရ္ ဆြာဒစ္(အ.စ)၏ ရွီအာမ်ားပင္ျဖစ္ေပသည္။

ညႊန္းအူစူေလကာဖီက်မ္းအတဲြ()ေစဆြာက်မ္း

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)သမာအာဇီ၀က်က်ျဖင့္မိမိ၀မ္းဗိုက္ကို မျဖည့္သူမ်ား၊မိမိအရွက္၊ကိုယ္လံုး ကိုယ္ေပါက္ကိုဟုိေပၚဒီေပၚ၊ေမာ္ဒယ္ပံုစံျပဳသူမ်ား အထူးသတိျပဳ သင့္ေပ သည္။မိမိကိုယ္ကိုရွီအာဟုလည္းဆိုမည္ဤကဲ့သုိ႔ လည္းျပဳမည္ ဆိုလွ်င္ရွီအာစစ္၊ ရွီအာမွန္မဟုတ္ေခ်။

 

(၂)ေဂ်ဟဒ္ျပဳသူျဖစ္ေလသည္။ေသာင္းၾကမ္းသူ၊ဖ်က္စီးသူ၊လူသတ္သူကိုရွီအာအျမင္၊စစ္မွန္သည့္အစၥလာမ့္အျမင္၌ေဂ်ဟဒ္မမည္ေခ်။မိမိ၏ စိတ္႐ိုင္းစိတ္ပုပ္မ်ားကိုတိုက္ထုတ္ျခင္းကိုႀကီးမားသည့္ေဂ်ဟဒ္ဟုဆိုထားေလ၏။သုိ႔ေသာ္မိမိကိုက်ဴးေက်ာ္လာသူမ်ားကိုခုခံပိုင္ခြင့္ရွိေလသည္။မိမိဖက္မွမစၾကေလေခ်။

(၃)ျမတ္အလႅာဟ္ ႏွစ္ၿမိဳ႕ ကိုဦးစားေပးရမည္။တျခားအတြက္မျဖစ္ေစရ။

 

(၄)ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ဆံုး႐ႈံးမႈ၊စ၀ါးဗ္ႏွင့္အဇဗ္သည္ျမတ္အလႅာဟ္ လက္ထဲ ၌သာရွိသည္ကိုအေသအခ်ာမွတ္သား ထားသင့္ ေပသည္။

 

(၅)ဤကဲ့သုိ႔ေသာ္ ရွီအာမ်ားသည္ရွိေတာ့ရွိတယ္ရွား၏။နည္း၏။ကၽြန္ေတာ္ တို႔အားလံုးသည္လည္းဤစစ္မွန္သည့္ရွီအာစစ္မ်ားစာရင္းတြင္၀င္ပါေစဟုျမတ္အလႅာဟ္ထံဆုေခၽြလိုက္ရပါသည္။

(၆) ဤကဲ့သို႔ အရည္ အေသြးမ်ား ထြက္ေပၚလာရန္ အၿမဲ ႀကိဳးစားေန သင့္ေပ သည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရွီအာအတု

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၂၈)

قال الصّادق ع : كَذَبَ‏ مَنْ‏ زَعَمَ‏ أَنَّهُ مِنْ شِيعَتِنَا وَ هُوَ مُتَمَسِّكٌ بِعُرْوَةِ غَيْرِنَا.

بحارالاتوار جلد 2

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္(အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

အၾကင္ မည္သူမဆိုကၽြႏု္ပ္တို႔ (အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) မွ အပအျခား သူမ်ားကိုၿမဲၿမံစြာဆုပ္ကိုင္ထားမည္။ၿပီးေနာက္လည္းရွီအာဟုထင္ေန မည္ဆိုလွ်င္အမွန္တကယ္သည္လူလိမ္ ၊လူညာ ၊မုသားဆို သူပင္တည္း။

ညႊန္း - ေဘဟာ()ရြလ္အန္န၀ါရ္က်မ္းအတဲြ

သင္ခန္းစာမ်ား

 

(၁)အဟ္ေလ့ဘိုုက္(သ)(အ.စ)မည္မွ် အေရးႀကီးေၾကာင္းသိႏိုင္ေပ သည္။

 

(၂)အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အ.စ)မွအပအျခားသူမ်ားကိုၿမဲၿမံစြာဆုပ္ကိုင္ ၿပီးရွီအာ ဟုေအာ္ေနသူမ်ားရွိေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ပင္တည္း။ ဟဒီးစ္ ေတာ္ ဤ သုိ႔လာျခင္းျဖစ္ေလသည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရွီအာမ်ားႏွင့္အခ်စ္ထားျခင္းႏွင့္အမုန္းထားျခင္း

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၂၉)

عن ابن أبی نجران قال سمعت ابا الحسن ع یقول : مَنْ‏ عَادَى‏ شِيعَتَنَا فَقَدْ عَادَانَا وَ مَنْ وَالاهُمْ فَقَدْ وَالانَا لِأَنَّهُمْ مِنَّا خُلِقُوا مِنْ طِينَتِنَا مَنْ أَحَبَّهُمْ فَهُوَ مِنَّا وَ مَنْ أَبْغَضَهُمْ فَلَيْسَ مِنَّا

بحارالانوار جلد 65

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအဗ္ေနအဘီနဂ်္ရာန္မွတဆင့္ရီ၀ါယသ္ေတာ္လာရွိေလသည္။ေအမာမ္ေရဇာ(အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

အၾကင္မည္သူမဆိုကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရွီအာမ်ားႏွင့္ရန္ၿငိဳးထားမည္ဆိုလွ်င္ထိုသူသည္ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ရန္ျငိဳးထားျခင္းမည္ေလ၏။အၾကင္မည္သူမဆို ကၽြႏု္ပ္ ၏ ရွီအာမ်ား ႏွင့္အခ်စ္ေမတၱာထားမည္ဆိုလွ်င္၎အေနျဖင့္ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္အခ်စ္ေမတၱာထားျခင္းမည္ေလ၏။အေၾကာင္းမွာ၎တို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္ တို႔မွျဖစ္ေလ၏။ကၽြႏု္ပ္တို႔အားဖန္ဆင္းထားသည့္ေျမသန္႔မွအဖန္ဆင္းခံရ သူမ်ားျဖစ္ေလသည္။မည္သူမဆို၎တို႔ႏွင့္အခ်စ္ေမတၱာထားလွ်င္၎သည္ကၽြႏု္ပ္တို႔မွျဖစ္ၿပီးမည္သူမဆို၎တို႔အားမုန္းတီးမည္ဆို လွ်င္၎သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွမဟုတ္ေခ်။

ညႊန္းေဘဟာ(ရ)ရြလ္အန္န၀ါရ္က်မ္းအတဲြ၆၅

 

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)ရွီအာေတြဆိုင္မွာမ၀ယ္ရဘူး၊ရွီအာေတြႏွင့္မဆက္ဆံရဘူး၊အလုပ္ မခန္႔ရဘူး၊အလုပ္မလုပ္ရဘူး။စသည္ျဖင့္အသံေကာင္းဟစ္ေနသည့္ေမာ္လ၀ီအတုအေယာင္မ်ား၊၀ဟာဘီ၊စလ္ဖီ၊အေမရိကန္၊အစၥေရး၊ အစြန္းေရာက္ ×××ထုတ္ေမာ္လ၀ီမ်ားႏွင့္၎တို႔ေနာက္လိုက္မ်ားသတိ၊ အထူးအထူးျပဳသင့္ေပသည္။အမွန္တကယ္ရွီအာကိုေျပာျခင္းမမည္ေပ၊ကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏အႏြယ္ေတာ္မြန္မ်ားကိုေျပာေနျခင္းမည္ေလ၏။

 

(၂)ရီွအာမ်ားကိုသတ္ျဖတ္ႏွိပ္စက္ျခင္းသည္လည္းအမွန္တကယ္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ကိုသတ္ျဖတ္ႏွိပ္စက္ျခင္းမည္ေလ၏။

(၃)ရွီအာအခ်င္းခ်င္းျဖစ္ၿပီးရန္ၿငိဳးထားေနသူမ်ား၊အေကာက္ၾကံေနသူမ်ား၊မနာလိုစိတ္ထားသူမ်ားလည္းဂ႐ုျပဳစရာပင္။

 

(၄)ရွီအာ၏အဆင့္အတန္းသည္မည္မွ်ျမင့္မားေၾကာင္း အထင္အရွားေတြ႔ ႏိုင္ေပသည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

ေကာင္းမႈ၏ရလဒ္

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၃၀)

قال الصّادق ع : َ شِيعَتُنَا مَنْ‏ قَدَّمَ‏ مَا اسْتَحْسَنَ وَ أَمْسَكَ مَا اسْتَقْبَحَ وَ أَظْهَرَ الْجَمِيلَ وَ سَارَعَ بِالْأَمْرِ الْجَلِيلِ رَغْبَةً إِلَى رَحْمَةِ الْجَلِيلِ فَذَاكَ مِنَّا وَ إِلَيْنَا وَ مَعَنَا حَيْثُ مَا كُنَّا.

بحارانوار جلد 68

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္(အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

 

            ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရွီအာဆိုသည္မွာေကာင္းမႈကုသိုလ္ဟုနားလည္ သေဘာေပါက္ထားသည္အလုပ္ကိုသာလုပ္ေဆာင္ၿပီးမေကာင္းမႈဒုစ႐ိုက္ အလုပ္မ်ား ဟုနားလည္သေဘာေပါက္ထာသည္။အလုပ္မ်ားကိုေရွာင္ၾကဥ္ ေလ၏။ေကာင္းမႈမ်ားကိုထုတ္လုပ္ႏိုင္ေပသည္။ႀကီက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေတာ္ မူေသာျမတ္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ရဟ္မသ္ေတာ္ကိုလိုလားေတာင့္တၿပီးၾကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္သည့္အလုပ္မ်ားတြင္သူတစ္ပါးထက္ဦးေအာင္လုပ္ေလ ၏။ဤအတြက္ေၾကာင့္ဤရွီအာသည္ကၽြႏု္ပ္တို႔မွျဖစ္ေလသည္။၎၏မ်က္ႏွာမူရာ အရပ္ဦးထိပ္ထားမႈ၊ဂ႐ုျပဳမႈသည္ကၽြႏု္ပ္တို႔ဖက္ျဖစ္ေလသည္။မည္သည္ေနရာတြင္ရွိပါေစကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္အတူရွိေလ၏။

ညႊန္းေဘဟာရရြလ္အန္န၀ါရ္က်မ္း၆၈

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)ကုသုိလ္တိုင္း၊ေကာင္းမႈတိုင္း၌လက္မေႏွးမွသာလွ်င္မေကာင္းမႈ၊ဒုစ႐ိုက္ မ်ားမွန္သမွ်မွေရွာင္ၾကဥ္မွသာလွ်င္ရွီအာစစ္မည္ေလမည္။

(၂)ေကာင္းသည့္ေနရာမွပဲသူတစ္ပါးထက္အရင္ဦးရမည္မွာရွီအာ ၏ သမိုင္း ေပးတာ၀န္ပင္တည္း။ထိုျပင္ရဟ္မသ္ေသ ခိုဒါကိုလည္းေမ့ထားရ၍မရ ေခ်။ဤအတြက္ေၾကာင့္ကုသုိလ္လုပ္ေနသည္ဟုသိရေပမည္။

(၃)အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အ.စ) ကိုသာလွ်င္အဓိကထားၿပီးဆင္းရဲရဲ၊ ခ်မ္းသာသာေအးေအးပူပူရွီအာျဖစ္ေနဖို႔လိုေပသည္။ေငြအသျပာ ေၾကာင့္မိန္းမေၾကာင့္၊ရာထူးဂုဏ္မ်ားေၾကာင့္ရွီအာမလုပ္သူမျဖစ္ေစရ။ဤကဲ့သုိ႔ျပဳခဲ့လွ်င္မေတာ္တဆကံေကာင္းခဲ့ လွ်င္လည္း ဤဘ၀၌ခရီးတာျဖစ္ၿပီးေနာက္ အာေခရသ္တြင္စပါယ္ရွယ္ခံရမည္ဆိုတာမေမ့သင့္ေခ်။

 

 

ရွီအာမ်ား၏လမ္းစဥ္သည္ကားျမတ္အ​လႅာဟ္၏အမိန္႔နာခံျခင္းပင္တည္း

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၃၁)

قال الباقر ع : لَا تَذْهَبْ بِكُمُ الْمَذَاهِبُ فَوَ اللَّهِ مَا شِيعَتُنَا إِلَّا مَنْ‏ أَطَاعَ‏ اللَّهَ‏ عَزَّ وَ جَلَّ.

الکافی جلد 2

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမမ္မိုဟမၼဒ္ဘာေကရ္(အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

အျမင္ေပါင္းစံုအကီဒါ ယံုၾကည္မႈ အစံုေၾကာင့္ အသင္ရွီအာအားလမ္းလဲြ လမ္းမွားသုိ႔မေရာက္ေစႏွင့္။အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္၏ကစမ္ၾကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူေသာျမတ္အလႅာဟ္၏အမိန္႔ကိုနာခံက်င့္သံုး သူသာ လွ်င္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရွီအာျဖစ္ ေလသည္။

ညႊန္းအလ္ကာဖီးအတဲြ

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁)ရွီအာအစစ္ျဖစ္ဖို႔မွတ္ေက်ာက္အစစ္သည္အလႅာဟ္ဟိုအသွ်င္ျမတ္၏ အမိန္႔နာခံက်င့္သံုးျခင္းျဖစ္ေလ၏။

(၂)မည္သည့္ အျမင္ျပင္ျဖစ္ပါေစ၊အကီဒါယံုၾကည္မႈမ်ားပင္ျဖစ္ပါေစအလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ႏွင့္မဆန္႔က်င္၊မဖိဆန္ဖို႔အထူးအေရးႀကီးေပသည္။

 

(၃)ျမတ္အလႅာဟ္၏ကစမ္ကုိျပစ္မဲ့ေအမာမ္အားထားျခင္းကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ရွီအာစစ္ရွီအာမွန္သည္ျမတ္အလႅာဟ္၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားကိုလိုက္နာက်င့္ သံုးမွသာ လွ်င္ျဖစ္ ႏိုင္ေပ သည္။အျခားနည္းလမ္းမရွိ။

 

မွတ္ခ်က္။ ။ အထူး၀မ္းနည္းဖြယ္ျဖစ္ရပ္မွန္တစ္ခုျမတ္ အလႅာဟ္ ၏အမိန္႔ကိုသိရွိနားလည္ရန္အနည္းဆံုးက်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ စူရဟ္ဖြာေသဟာမွစူရဟ္နာစ္အထိအဓိပၸာယ္ႏွင့္ဘာသာျပန္သိဖို႔ လိုအပ္ေပသည္။ၿပီးမွေနာက္တဆင့္ အက်ယ္သဖ္စီးရ္။

 

            သုိ႔ေသာ္မာရွာအလႅာဟ္အီရန္ႏိုင္ငံတြင္မိမိတို႔၏အခ်ိန္၊စြမ္းအား အရပညာသင္ယူခဲ့သူမ်ားဆည္းပူးေနၾကသူမ်ားယေန႔ဆိုလွ်င္ကၽြန္ေတာ္ ဘာသာျပန္ဆို အပါအဝင္အေယာက္၇၀ေက်ာ္ေနၿပီးျဖစ္ေပ သည္။သုိ႔ေသာ္ အထူး ဝမ္းနည္းေလစြ ၊ျမန္မာဘာသာျပန္စစ္မွန္သည့္အစၥလာမ္ရွီအာ ေအမာမ္မီယာအျမင္အရျပန္ ထားမႈမရွိေခ်။

ယုတ္စြအဆံုးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သည္ေဆာင္းပါးေရးသား ရာ၌လည္းျမန္မာဘာသာျပန္စြႏီၷကုရ္အာန္ကိုသာဤ သည္မေရြး၊ ကူးခ်ေကာ္ပီလုပ္ၾကေလသည္။ ၀မ္းနည္းဖြယ္၀မ္းနည္းဖြယ္ ...

            ဤအတြက္ေမာင္လာနာတုိင္းဇေကရဟ္တုိင္း၊ရွီအာ မုိမင္အမ်ိဳး သားအမ်ိဳးသမီးတုိင္း၏သမုိင္းေပးတာ၀န္ျဖစ္ေပသည္။ျမန္မာဘာသာျပန္(ရွီအာအျမင္အရ)က်မ္းျမတ္ကုရ္အန္ထြက္ရွိလာဖုိ႔ေထာင့္စံု မွတာ၀န္ယူ ေျဖရွင္းရေပမည္။အေႏွာင့္အယွက္၊အဟန္႔အတား၊ပ်က္စီးမႈျပဳလာသူအျပဳသေဘာမေဆာင္သည့္အလုပ္မ်ားထံေပးသူမ်ားကုိဖယ္ရွား ေက်ာ္ျဖတ္ရေပမည္။အင္ရွာအလႅာဟ္

. . . . .

            အုိ -ျမတ္အလႅာဟ္ျမန္မာရွီအာမ်ား၏ စစ္မွန္သည့္တုိးတက္ေရး၊အက်ိဳးေပးေရး ကိစၥမ်ားအတြက္ နီယသ္မေကာင္းသူမ်ား၊ျပႆနာမီးလည္း ေတာက္ ေစၿပီး ရွီအာ အသိုင္းအဝိုင္းကို လည္းေလာင္းေစသည့္ေကာက္က်စ္ သည့္စိတ္ပုတ္ စိတ္ယုတ္၊စိတ္ညံ့၊မနာလုိစိတ္ရွိသူမ်ားကုိယုတ္စြာအဆံုး(ခိုဒါနာခြါစ္သာ ) ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ေက်းဇူးရွင္အေဖႏွင့္အေမမ်ား ၊ ေဆြမ်ဳိး မ်ားအႀကီးအကဲမ်ား၊ေမာင္လာနာမ်ား၊ဇေကရဟ္မ်ား ...ျဖစ္ေနလွ်င္ပထမဆင့္အေနျဖင့္ေဟဒါယသ္(တရားလမ္းမွန္)ညြန္ျပေတာ္ မူၿပီး၊ေသာင္(၀္)ဗာ(၀န္ခ်ေတာင္းပန္) ႏုိင္စြမ္း ေပးသနား ေတာ္မူပါ။

          မေျပာေကာင္းမဆိုေကာင္းဤကဲ့သုိ႔မွ မဟုတ္၊မရလွ်င္လည္းအေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိခံၿပီးျမန္မာရွီအာမ်ားနယ္ပယ္မွဖယ္ရွားေပးသနားေတာ္မူပါ။၎တုိ႔အားကာယ၊ၪာန၊ဒါနျဖင့္ကူညီ ေထာက္ပံ့သူမ်ားကုိလည္းရွင္ျမတ္ အလြတ္မေပးေတာ္မူပါႏွင့္ဟု အသနားခံ ဒိုအာ ျပဳလိုက္ပါသည္။ အာမီးန္ ...

 

ညအခ်ိန္တြင္ေအဗာဒသ္ျပဳသူ၊ေန႔အခ်ိန္တြင္ရဲရင့္ျပတ္သားသူျဖစ္ေပသည္။

ဟဒီးစ္ေတာ္(၃၂)

 

قتا الباقر ع : فی صفة الشیعة : َ إِنَّهُمْ‏ حُصُونٌ‏ حَصِينَةٌ في [وَ] صُدُورٌ أَمِينَةٌ وَ أَحْلَامٌ رَزِينَةٌ لَيْسُوا بِالْمَذَايِيعِ الْبُذُرِ وَ لَا بِالْجُفَاةِ الْمُرَاءِينَ رُهْبَانٌ بِاللَّيْلِ أُسْدٌ بِالنَّهَارِ.

مشکوة الانوار

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္ဘာေကရ္(အ.စ) အေနျဖင့္ရွီအာဂုဏ္ရည္မ်ားကုိမိန္႔ေတာ္မူ ေလ သည္။

ဤ (ရွီအာ)သည္ခိုင္မာတည္တံ့သည္ခံတပ္ျဖစ္ ေလသည္။၎တို႔၏ႏွလုံးသားသည္အလြဲသံုးစားမလုပ္သည့္ (ႏွလုံးရွင္မ်ား) ျဖစ္ ေလ သည္။(သူတစ္ပါး၏လွ်ိဳ႕ ဝွက္ခ်က္မ်ားကုိထိန္းသိမ္းသူျဖစ္ေပသည္။ )၎ ၏ အေတြးအေခၚသည္မွန္ကန္ၿပီးျဖစ္ ေပသည္။သူမ်ား ေနာက္လိုက္သူ ၊   ျပႆနာရွာသူ၊သစၥာေဖာက္၊ႏွိပ္စက္သူ၊ျပစားသူမဟုတ္ ေခ်။ဤ ရွီအာမ်ားသည္ညမ်ားကုိေအဗာဒသ္တြင္ေပ်ာ္ေမြ႔ ၾကၿပီး၎၌ရဲရင့္ျပတ္သားေလသည္။

ညြန္း - မစ္ရွ္ကသြလ္ အန္နဝါ(ရ) က်မ္း

သင္ခန္းစာမ်ား

(၁) ရွီအာ စစ္၊ရွီအာျဖစ္ဖို႔အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားကုိေဖာ္ျပထား ရာရွီအာ စစ္ရွီအာမွန္ျဖစ္လိုလွ်င္မိမိကုိယ္၌အထက္ေဖာ္ျပပါအရည္အေသြးမ်ားထြက္လာေအာင္ေသြးရေပမည္။

 

(၂)       သူတစ္ပါး ပစၥည္းဥစၥာ စသည္၌အလြဲသံုးစားလုပ္သူမ်ား၊အဆင္ ေျပ ၊ တည္ ေနလွ်င္၎၏လွ်ဳိ႕ ဝွက္ခ်က္မ်ား ကုိ ၀ွက္ထားၿပီးအဆင္ မေျပ ေတာ့ လွ်င္လူအမ်ားသိေအာင္ေမာင္းထုသူမ်ားမိမိကိုယ္ကုိရွီအာ ဟုေၾကညာ ေနသူမ်ား အထူးသိျပဳသင့္ေပသည္။ ၎ပုဂၢိဳလ္မ်ား သည္ ေရမရွိသည့္ေခ်ာင္းႏွာေခါင္းေပၚကာအရွက္ႀကီးႀကီး ႏွင့္ ေသသင့္ေပသည္။

 

(၃)       ျပႆနာရွာသူဆုိ သည္မွာျမတ္အလႅာဟ္၊ရစူလ္(ဆြ)၊အဟ္ေလ့ ဘိုက္(အ.စ)) ၏အျမင္၌ ျဖစ္ဖုိ႔ အထူးအေရးႀကီး လုိေပ သည္။ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ျမန္မာရွီအာေလာကရွိ တစ္ခ်ဳိ႕ မႏူးမနပ္ မ်ား၏ လုပ္ထုံး ၊ ေျပာထုံး အရ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သုိ႔အဖြဲ႔ အစည္းတစ္ခုခု ၏အမွား ကုိေထာက္ျပမည္၊လိမ္လည္ျပစားမႈေတြေဖာ္ထုတ္မည္၊သူတို႔ေၾကာင့္မိမိ တို႔ ၏(အႀကံအဖန္) ေစ်းဆုိင္မ်ား ပိတ္ရ မည္။လူႀကီးသူႀကီးေတြသက္ဆုိင္ ရာေတြစစ္လာေမးလာ မည္စသည္ျဖင့္မိမိတုိ႔၏မေကာင္းသည့္နည္းမ်ားျဖင့္အက်ိဳးအျမတ္ထုတ္ယူေနမႈ ကုိဟန္႔တားလာသူမ်ားဟန္႔ တားေအာင္ လုပ္သူမ်ား ကုိျပႆနာေကာင္၊ငဖြစသည္ျဖင့္အေျပာခံရသူမ်ား ကုိမဆုိလုိေခ်။

(၄)       မႏွိပ္စက္ သူျဖစ္ရမည္။သူတစ္ပါးကိုလက္နက္ျဖင့္အႏုိင္ က်င့္ ႏွိပ္စက္သူ သာလွ်င္မမည္ေခ်။သူတစ္ပါး အက်ဳိးယုတ္ေအာင္သူႏွင့္ အလုပ္တဲြမလုပ္ႏွင့္သူအိမ္မသြားႏွင္ ့သူကို မကူညီႏွင့္ စသည္တို႔ သည္လည္းႏွိပ္စက္မႈတစ္မ်ဳိးထဲတြင္ပါမပါသက္ဆိုင္ရာမရ္ဂ်ာမ်ားကိုေမးျမန္းၿပီးသတိျပဳသင့္ေပသည္။

 

(၅)ညမ်ား၌ ေအဗာဒသ္ျပဳသူ၊ေန႔၌ရဲရင့္ျပတ္သားသူဟုဆိုထားရာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို ရွီအာ ေအမာမ္ မီယာဟု ခံယူထားသည့္ အတြက္ ညညဆိုေနရာစုံ တြင္ ထိုင္ၿပီးဟုိအေၾကာင္းဒီအေၾကာင္းဟိုလူ႔အတင္း၊ဒီလူ႕အဖ်င္းတုပ္သူမ်ား၊တရားေတာ္မွခြင့္မျပဳထားသည့္ဗီဒီယို မ်ားၾကည့္ သူမ်ားမျဖစ္ေစဖို႔ သတိျပဳသင့္ ေပသည္။ေန႔လည္ဆိုလည္းရဲရင့္ ျပတ္သားရ မည္ဆိုသည့္အခ်က္မ်ားမွာဟလာလ္အလုပ္၊သမာအာဇီ၀ အလုပ္အတြက္ ထင္ထင္ရွားရွား လုပ္ရဲမႈ တစ္ခုသည္လည္းမပါ၀င္ဟုမဆိုႏိုင္ ေခ်။

 

ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးတို႔အားလုံး ကို ဤ မေကာင္းသည့္ အခ်င္းအရည္ပုတ္ မ်ား မွ ကင္းေအာင္ေနႏိုင္ စြမ္းေပးသနားေတာ္မူပါ။ ျမတ္အလႅာဟ္ ... အာမီးန္

 

 

 

 

 

 

 

 

သီးသန္႔ရွီအာစစ္ရွီအာမွန္မ်ားကနည္းပါးျခင္းႏွင့္ရွားပါးျခင္း

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၃၃)

قال الامام الکاظم ع اموسی بن بکر الواسطی : لَوْ مَيَّزْتُ شِيعَتِي لَمْ أَجِدْهُمْ إِلَّا وَاصِفَةً وَ لَوِ امْتَحَنْتُهُمْ لَمَا وَجَدْتُهُمْ إِلَّا مُرْتَدِّينَ وَ لَوْ مَحَّصْتُهُمْ لَمَا خَلَصَ مِنَ الْأَلْفِ وَاحِدٌ وَ لَوْ غَرْبَلْتُهُمْ غَرْبَلَةً لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا مَا كَانَ لِي إِنَّهُمْ طَالَ مَا اتَّكَئُوا عَلَى الْأَرَائِكِ فَقَالُوا نَحْنُ شِيعَةُ عَلِيٍّ إِنَّمَا شِيعَةُ عَلِيٍّ مَنْ صَدَّقَ‏ قَوْلَهُ‏ فِعْلُه‏

کافی جلد 8

 

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္မူစာေယကာဇင္မ္ (အ.စ) အေနျဖင့္မူစာဗင္ဘက္ရ္ေရလ္၀ါစ္သြာအားမိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

            အကယ္ ၍ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္မိမိ၏ရွီအာမ်ားကိုၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ႏႈတ္ျဖင့္ေျပာဆိုသူမ်ားကိုသာလွ်င္ေတြ႔ရေပမည္။ၿပီးေနာက္၎ တို႔ ကိုစမ္းသပ္ မည္ဆိုလွ်င္လည္းအားလံုးမ်က္ႏွာလႊဲသြားၾက ေပမည္။ထိုျပင္ ၎တို႔ကို စိစစ္တိုင္းတာမည္ဆိုလွ်င္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာမွတစ္ေယာက္မွ်သီးသန္႔ အစစ္အမွန္ ရွီအာထြက္လာမည္မဟုတ္ေခ်။၎ ေနာက္၎ကိုရွာေဖြစိစစ္စစ္ထုတ္မည္ဆိုလွ်င္ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္ ေနသူမ်ား မွအပမည္သူမွ်လြတ္ေျမာက္မည္မဟုတ္ေခ်။ကာလာတစ္ခုကတည္းက(အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ)ေနရာယူအမွီ ××× ကၽြႏု္ပ္တို႔ သည္အလီ(အ.စ)၏ရွီအာျဖစ္သည္ဟုသာလွ်င္ဆိုၾကေလသည္။

 

မုခ် ဧကန္အလီ(အ.စ) ၏ရွီအာဆို သည္မွာ၎၏ စာရိတၱ ကိုယ္က်င့္ စာရိတၱ သည္ ၎တို႔၏ေျပာဆိုမႈကိုေထာက္ခံေနသူကိုဆိုလို သည္။

ညႊန္းကာဖီက်မ္းအတဲြ()

သင္ခန္းစာမ်ား

၁။အထက္ပါဟဒီးစ္ေတာ္မွမီးေမာင္းထိုးျပေနသည္မွာရွီအာစစ္၊ ရွီအာမွန္ျဖစ္ ဖို႔လြယ္ကူသည့္ကိစၥမဟုတ္ေၾကာင္း အလြယ္ေလးမဟုတ္ေၾကာင္းသိႏိုင္ေပ သည္။

 

၂။ေလာကဓံ၏ဒဏ္မခံႏိုင္သူမ်ား၊စမ္းသပ္မႈမခံႏိုင္သူမ်ားအစစ္ ေဆးမခံႏိုင္သူမ်ားသည္ရွီအာစစ္ရွီအာမွန္မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ေယဘူယ်အားျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံ၌အခ်ဳိ႕အစြန္းေရာက္မ်ားဖက္မွဒါရွီအာေတြသူတို႔ႏွင့္သားေပးသမီး ေပးမ လုပ္နဲ႔ေစ်းမ၀ယ္နဲ႔သူတို႔ဆိုင္က၀ယ္မဲ့အစားကာေဖရ္ဆိုင္ က၀ယ္ရွီအာ ဆို တာကာေဖရ္အစၥလာမ္ကိုဒုကၡေပးတာနာမည္ဖ်က္တာ၊သာ၀ကေတာ္မ်ား(ရေသြ႔) ေတြကို ဆဲတာ၊စသည္ျဖင့္ေျပာဆို ထိုးႏွက္ ေနမႈမ်ားကိုလည္းစမ္းသပ္ေနမႈတစ္ခု ဟုသတ္မွတ္ႏိုင္ေပသည္။

 

၃။ေထာင္ေပ္င္းမ်ား စြာမွ ရွီအာတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခန္႔ရွီအာ စစ္ရွီအာမွန္ ရွိဖို႔မလြယ္ဟုဟဒီးစ္ေတာ္ကဆိုထားရာအရည္အတြက္ ထက္အရည္ အ ေသြး အရည္ အခ်င္းကသာေနေၾကာင္းဦးစားေပးထားေၾကာင္းသိႏိုင္ ေပသည္။ေနရာတကာ အဖဲြ႔ အားကိုး၊လူဦးေရအားကိုးေနသည့္မိမိကိုယ္ကိုရွီအာဟု ဆိုေနသူမ်ားအထူးသတိျပဳသင့္ ေပသည္။

 

၄။ရွီအာစစ္ရွီအာမွန္ျဖစ္ရန္အေျပာႏွင့္အလုပ္လက္ေတြ႔ ညီမွ်ရန္လိုအပ္ ေၾကာင္းသိသာထင္ရွားေနေလသည္။သူတစ္ပါးအားနမာဇ္ဖတ္ဖို႔၊ဟဂ်္သြား ဖို႔ခြြမ္းစ္ထုတ္ဖို႔၊စည္းလံုးညီညြတ္ဖို႔အတင္းမတုတ္ဖို႔မာန္မာနမထားဖို႔စသည္ျဖင့္ဆိုဆံုးမေနၿပီးကိုယ္တိုင္မျပဳသူမ်ားအထူးသတိျပဳသင့္ေပသည္။

 

 

 

 

ျမတ္အလႅာဟ္၏စစ္မွန္သည့္ေက်းကၽြန္

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၃၄)

قال الامام الرضا ع : ُ شِيعَتُنَا- الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ يَحُجُّونَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ وَ يَصُومُونَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ يُوَالُونَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يَبْرَءُونَ مِنْ أَعْدَائِنَا أُولَئِكَ أَهْلُ الْإِيمَانِ وَ التُّقَى وَ أَهْلُ الْوَرَعِ وَ التَّقْوَى مَنْ رَدَّ عَلَيْهِمْ فَقَدْ رَدَّ عَلَى اللَّهِ وَ مَنْ طَعَنَ عَلَيْهِمْ فَقَدْ طَعَنَ عَلَى اللَّهِ لِأَنَّهُمْ عِبَادُ اللَّهِ حَقّاً وَ أَوْلِيَاؤُهُ‏ صِدْقا

صفات الشیعه

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္အလီေရဇာ(အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူေလ၏။

            ကၽြႏု္ပ္၏ရွီအာဆိုသူမ်ားမွာထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားပင္ျဖစ္ေပသည္။၎တို႔ သည္နမာဇ္၀တ္ျပဳေဆာက္တည္ၾကသည္။ဇကားသ္ေပးေဆာင္ၾက ေလ၏။ျမတ္အလႅာဟ္၏အိမ္ေတာ္သုိ႔ဟဂ်္ျပဳရန္ခရီးထြက္ေလ၏။ရမ္ဇန္လျမတ္ တြင္ဥပုဒ္ ေစာင့္ထိန္းေလသည္။အပ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အ.စ) အားခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးၿပီး၎တို႔၏ရန္သူမ်ားကိုမုန္းတီးရြံရွာေလ၏။ဤပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္အီမာန္ရွင္မ်ား၊သီလသမာဓိရွိသူမ်ားေလာကကိုမတပ္မက္သူမ်ားႏွင့္သူေတာ္စင္မ်ားျဖစ္ ေပသည္။

            အၾကင္မည္သူမဆို၎တုိ႔အားနိမ့္ခ်ေျပာဆိုလုပ္မည္ဆိုလွ်င္ထိုသူအေနျဖင့္ထိုပုဂၢိဳလ္အေနျဖင့္ျမတ္အလႅာဟ္ အားနိမ့္ခ်ေျပာဆို လုပ္ျခင္း မည္ သြားေလ၏။အေၾကာင္းသည္ကားဤပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ျမတ္အလႅာဟ္၏ စစ္မွန္ေသာ္ေက်းကၽြန္မ်ားႏွင့္စစ္မွန္သည့္၀လီ(အခ်စ္ေတာ္မ်ား)ျဖစ္ ေလသည္။

ညႊန္းေစဟသြရွ္ရီွအာက်မ္း

 

သင္ခန္းစာမ်ား

၁။ဟဒီးသ္ေတာ္မွတင္ျပထားသည္မွာရွင္းလင္းတိက်ေပသည္။

၂။အဟ္ေလ့ဘိက္(သ)(အ.စ) ကိုလည္းခ်စ္ပါသည္။၎တို႔၏ရန္သူမ်ား ကို လည္းဘာပါညာပါဟုလက္ခံသူမ်ားသည္ဘာမဆိုေတာ့ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။သုိ႔ ေသာ္ရွီအာစစ္ရွီအာမွန္ႏွင့္ျမတ္အလႅာဟ္၏ေက်းကၽြန္ အစစ္ေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ ေခ်။

 

၃။ရွီအာစစ္၊ရွီအာမွန္ႏွင့္ျမတ္အလႅာဟ္ေက်းကၽြန္စစ္ႏွင့္ ၀လီ အစစ္ျဖစ္ရန္ ဟဒီးစ္ေတာ္ျပအရည္အေသြးဂုဏ္ပုဒ္မ်ားကိုေဖာ္ထုတ္က်င့္ၾကံံအားထုတ္ ရေပမည္။တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ႏႈတ္ျဖင့္ရွီအာပါအလႅာဟ္ဗန္ဒါပါဟုသံုးေလး စကၠန္႔ေလးေျပာလိုက္ရေသာ္လည္းတစ္ဘ၀လံုးလက္ေတြ႔ သ႐ုပ္ျပပို႔လို အပ္ေၾကာင္းအေရးႀကီးေၾကာင္းဆိုထားသည္ကိုျမင္ရေလသည္။

 

ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းသည့္ရွီအာႏွလံုးသား

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၃၅)

قال الصّادق ع : َ إِنَّمَا شِيعَتُنَا أَصْحَابُ‏ الْأَرْبَعَةِ الْأَعْيُنِ عَيْنَانِ فِي الرَّأْسِ وَ عَيْنَانِ فِي الْقَلْبِ أَلَا وَ الْخَلَائِقُ كُلُّهُمْ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَتَحَ أَبْصَارَكُمْ‏ وَ أَعْمى‏ أَبْصارَهُمْ‏.

میزان الحکمه ج 6

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္ဆြာဒစ္ (အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ရွီအာမ်ား၏မ်က္လံုးေလးလံုးရွိေလ၏။ႏွစ္လံုးမွာမ်က္ႏွာ ေပၚ၌ရွိၿပီးေခါင္းေပၚ၌ရွိၿပီး၊က်န္ႏွစ္လံုးမွာႏွလံုးသား၌ျဖစ္ေပသည္။အသိ ၊သတိရွိပါေလ။ရွိသမွ်အဖန္ဆင္းခံမ်ားသည္ဤအတိုင္းပင္ျဖစ္ေပ သည္။သုိ႔ေသာ္ျမတ္အလႅာဟ္အေနျဖင့္အသင္တိို႔(ရွီအာေအမာမ္မီယာမ်ား) ၏ႏွလံုး သား မ်က္လံုးမ်ား ကိုဖြင့္ေပးထားေတာ္မူၿပီး၎တို႔၏ႏွလံုးသားရွိ မ်က္လံုး မ်ားကိုပိတ္ထားေတာ္မူေလ၏။

ညႊန္းမီးဇာန္ႏိုလ္ေဟက္မဟ္က်မ္းအတဲြ()

သင္ခန္းစာမ်ား

၁။ႏွလံုးသားရွိမ်က္လံုး ႏွစ္လံုးဖြင့္ သည္မွာႏွလံုးသားျဖဴစင္ သန္႔ရွင္းၿပီးနက္ နက္ ႐ႈိင္း႐ႈိင္း အေသးစိတ္ျမင့္ျမတ္မႈကိုလည္းဆိုလိုထားေၾကာင္းမေမ့ သင့္ ေခ်။

 

(၂)ျမတ္အလႅာဟ္အေနျဖင့္ႏွလံုးသားရွိမ်က္လံုးႏွစ္လံုးအားဖြင့္ေပးေစ လိုသည့္ဆႏၵရွိလွ်င္မိမိကိုယ္ကိုရွီအာစစ္ရွီအာမွန္ျဖစ္လာေအာင္ျမတ္ အလႅာဟ္ ရစူလ္(ဆြ) ႏွင့္အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အ.စ) တို႔၏အျမင္၌ ရွီအာ ျဖစ္လာဖို႔အထူးၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ရေပမည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဤကဲ့သုိ႔ေသာ္ေက်းကၽြန္မ်ားအေပၚျမတ္အလႅာဟ္ထံမွရဟ္မသ္ေတာ္ျဖစ္ေပသည္။

 

ဟဒီးစ္ေတ္(၃၆)

قال الصّادق ع : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع يَا عَبْدَ الْأَعْلَى ... فَأَقْرِئْهُمُ السَّلَامَ وَ رَحْمَةَ اللَّهِ .. يَعْنِي الشِّيعَةَ .. وَ قُلْ قَالَ لَكُمْ رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً اسْتَجَرَّ مَوَدَّةَ النَّاسِ إِلَى نَفْسِهِ وَ إِلَيْنَا بِأَنْ يُظْهِرَ لَهُمْ مَا يَعْرِفُونَ وَ يَكُفَّ عَنْهُمْ‏ مَا يُنْكِرُونَ‏.

بحارالانوار جلد 2

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္(အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

အိုအဗ္ဒိုလ္အအ္လာကၽြႏု္ပ္ဘက္မွ၎တို႔ိုဆိုလိုသည္မွာရွီအာမ်ားအေပၚ စလာမ္ႏွင့္ျမတ္အလႅာဟ္ ၏ ရဟ္မသ္ေတာ္ပို႔သပါေလ။ၿပီးေနာက္ ေျပာၾကားပါေလ။ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္(အ.စ) မွအသင္တို႔အားမိန္႔ၾကား လိုက္ပါသည္။ျမတ္အလႅာဟ္၏ရဟ္မသ္ေတာ္ က်ေရာက္ ပါေစ။မည္သုိ႔ေသာ္ပုဂၢိဳလ္အေပၚက်ေရာက္မည္ဆိုလွ်င္ထိုေက်းကၽြန္သည္လူထု နားလည္သည့္စကားကိုေျပာဆိုၿပီးနားမလည္သည့္စကားမ်ားမွေရွာင္ၾကဥ္သူျဖစ္ေလသည္။လူထုအားမိမိဖက္(ရွီအာစစ္၊ရွီအာမွန္) ျဖစ္ဖို႔ႏွင့္ကၽြႏု္ပ္တို႔ အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ဖက္သုိ႔ဖိတ္ေခၚေလသည္။

ညႊန္း-ေဘဟာရြလ္အန္န၀ါရ္က်မ္းအတဲြ()

သင္ခန္းစာမ်ား

၁။ျမတ္ေအမာမ္ (အ.စ) အေနျဖင့္ရဟ္မသ္ေတာ္ရရွိရန္နည္းလမ္းကိုညႊန္ျပ ေတာ္မူ ထားေလသည္။

 

၂။ရွီအာစစ္၊ရွီအာမွန္ျဖစ္ဖို႔သာတိုက္တြန္းၿပီးအဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ဖက္သာလာဖို႔တိုက္တြန္းဖို႔သာညႊန္းျပထားရာမိမိကိုယ္ကိုရွီအာဟုဆိုၿပီးသူလူကိုယ္လူသူဗလီငါ့ဗလီသူေအမာမ္ဘာရာငါ့ေအမာမ္ ဘာရာ လုပ္ေနသူမ်ားအထူးအရွက္ ရွိ ၿပီးေနာင္တႀကီးစြာျဖင့္ေသာင္ဗာျပဳသင့္ ေပသည္။

 

၃။ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္(အ.စ)၏ စလာမ္ႏွင့္ရဟ္မသ္ေတာ္ျမတ္အလႅာဟ္ဖက္ေတာ္ဖက္မွ ဆြတ္ခူးရယူလိုလွ်င္ရွီအာစစ္ရွီအာမွန္ျဖစ္ေအာင္အားထုတ္ရေပမည္။

 

 

ရွီအာမ်ားအတြက္သတင္းေကာင္း

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၃၇)

قال الامام الرضا ع : شِيعَتُنَا يَنْظُرُونَ‏ بِنُورِ اللَّهِ‏ وَ يَتَقَلَّبُونَ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ وَ يَفُوزُونَ بِكَرَامَةِ اللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ شِيعَتِنَا يَمْرَضُ إِلَّا مَرِضْنَا لِمَرَضِهِ وَ لَا اغْتَمَّ إِلَّا اغْتَمَمْنَا لِغَمِّهِ وَ لَا يَفْرَحُ إِلَّا فَرِحْنَا لِفَرَحِهِ وَ لَا يَغِيبُ عَنَّا أَحَدٌ مِنْ شِيعَتِنَا أَيْنَ كَانَ فِي شَرْقِ الْأَرْضِ أَوْ غَرْبِهَا وَ مَنْ تَرَكَ مِنْ شِيعَتِنَا دَيْناً فَهُوَ عَلَيْنَا وَ مَنْ تَرَكَ مِنْهُمْ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِه‏

بحارالانوار جلد 65

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္အလီေရဇာ(အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူေလ၏။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရွီအာသည္ျမတ္အလႅာဟ္၏ႏူးရ္ေတာ္ျဖင့္ၾကည့္ ေတာ္မူ ေလ သည္။ျမတ္အလႅာဟ္၏ရဟ္မသ္ေတာ္တြင္နစ္ျမႇဳပ္ ေနေလသည္။ျမတ္အလႅာဟ္၏ေက်းဇူးေတာ္ျဖင့္ေအာင္ျမင္မႈကိုဆြတ္ခူး ေလ သည္။မည္သည့္ရွီအာမဆုိဖ်ားနာလွ်င္၎၏ဖ်ားနာမႈေၾကာင့္ကၽြႏု္ပ္တို႔ သည္လည္းဖ်ားနာေလ၏။ၿပီးေနာက္၀မ္းနည္းပူေဆြးလွ်င္ကၽြႏု္ပ္တို႔ သည္လည္းပူေဆြး၀မ္းနည္းမႈေၾကာင့္ပူေဆြး၀မ္းနည္းေလ ၏။

မည္သည့္ရွီအာမဆို၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာပီတိျဖစ္လွ်င္၎တို႔၏၀မ္းေျမာက္ ၀မ္းသာပီတိေၾကာင့္ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္လည္း၀မ္းေျမာက္ ၀မ္းသာ ပီတိျဖစ္ ေလသည္။

            ကၽြႏု္ပ္တို႔ရွီအာသည္မည္သည့္ေနရာ၌ပင္ေနေန၊ေျမပထ၀ီ၏အေရွ႕အရပ္တြင္ေနေန၊အေနာက္အရပ္တြင္ေနေန၎တို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အတြက္အကြယ္၌မရွိေခ်။အကယ္၍ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရွီအာ ဤေလာက ၌အေႂကြး တင္ၿပီးကြယ္လြန္သြားလွ်င္သူ၏အေၾကြးသည္ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေပၚျဖစ္ သြားေလ၏။အကယ္၍မိမိ၏ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းမ်ားထားသြားလွ်င္၎၏အေမြစားအေမြခံမ်ား အတြက္ ျဖစ္ေပ သည္။

ညႊန္းေဘဟာရြလ္အန္န၀ါရ္က်မ္းအတဲြ(၆၅)

သင္ခန္းစာမ်ား

၁။မာရွာအလႅာဟ္ ၊သင္ခန္းစာမ်ားျမင္လွ်င္ျမင္တတ္သလိုျပည့္ေနေပသည္။

 

၂။ရွီအာကိုကာေဖရ္မိုရွ္ေရက္စသည္ျဖင့္စြပ္စဲြပုတ္ခတ္ ေနသည့္ အစြန္းေရာက္မ်ားဟိုမေရာက္ဒီမေရာက္မ်ားအထူးသတိျပဳသင့္ ေပသည္။

၃။ဤေလာက၌ရွီအာေလာက္အဆင့္အတန္းျမင့္မားသူမည္သူမွ်မရွိေခ်။သုိ႔ေသာ္ရွီအာျဖစ္ေၾကာင္းျမတ္အလႅာဟ္လက္ခံေတာ္မူၿပီးရစူလ္(ဆြ) ႏွင့္အာေလရစူလ္(အ.စ) ေထာက္ခံဖို႔သာလို အပ္ေပသည္။

၄။အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အ.စ) ၏ေမတၱာ၊ေစတနာ၊သဒၶါကိုအထင္ အရွားသိႏိုင္ေပသည္။ေနရာတကာအဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အ.စ) အစားသာ၀ကသာ၀က၊ဆြာဟာဗာဆြဟာဗာျပဳေနသူမ်ား ဤကဲ့သုိ႔ဆြာဟာဗာတစ္ပါးပါးမွေဟာထား မိန္႔ထားသည့္ဟဒီးစ္ေတာ္အစစ္အမွန္ကိုျပႏိုင္ပါသလား၊သက္ေသထူႏိုင္ပါသလား၊အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အ.စ) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးဟဒီးစ္စစ္ဟဒီးစ္မွန္မ်ားထုႏွင္ထည္ျပႏိုင္ေပသည္။ဤေနရာ ၌ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္သာ၀ကေတာ္မ်ားဆြာဟဗာေတာ္မ်ားကိုမေလးစား၊မ႐ိုေသ၊မခ်စ္၍မဟုတ္ေခ်။သူေနရာႏွင့္သူထားဖို႔ဆိုလိုျခင္းေစတနာမွန္သာျဖစ္ေပသည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေကယာမသ္ေန႔၌ရွီအာမ်ား၏ေနရာ

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၃၈)

قال رسول الله ص : َ يَا عَلِيُّ ... هَذَا حَبِيبِي‏ جَبْرَئِيلُ يُخْبِرُنِي عَنِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ أَنَّهُ قَدْ أَعْطَى مُحِبِّيكَ وَ شِيعَتَكَ سَبْعَ خِصَالٍ الرِّفْقَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ الْأُنْسَ عِنْدَ الْوَحْشَةِ وَ النُّورَ عِنْدَ الظُّلْمَةِ وَ الْأَمْنَ عِنْدَ الْفَزَعِ وَ الْقِسْطَ عِنْدَ الْمِيزَانِ وَ الْجَوَازَ عَلَى الصِّرَاطِ وَ دُخُولَ الْجَنَّةِ قَبْلَ سَائِرِ النَّاسِ مِنَ الْأُمَمِ بِثَمَانِينَ عَاماً.

بحارالانوار جلد 68

စကားေျပအဓိပၸာယ္

မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူေလ၏။

            အိုအလီ(အ.စ) .... သူဟာကၽြႏု္ပ္သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြ ဂ်ီဗရာအီးလ္(အ.စ) ျဖစ္ပါ သည္။၎အေနျဖင့္အလႅာဟ္ဖက္ေတာ္မွဤ သတင္း ကိုယူေဆာင္ လာေခ်သည္။ထိုသတင္းသည္ကားျမတ္ အလႅာဟ္ အေနျဖင့္အသင္အားအခ်စ္ေမတၱာထားသူမ်ားႏွင့္အသင္ ၏ ရွီအာမ်ား ကိုဂုဏ္ ၀ိေသသန(၇)မ်ဳိးခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူေလသည္။ (ဂုဏ္၀ိေသသန(၇)မ်ဳိး မွာ)

            (၁)ကြယ္လြန္ခ်ိန္၌လြယ္ကူျခင္း

            (၂)ေၾကာက္မက္ဖြယ္အခ်ိန္တြင္ျငိမ္းေအးမႈ

            (၃)အမႈိက္အေမွာင္တြင္အလင္းေရာင္

            (၄)ေၾကာက္လန္႔ခ်ိန္တြင္လံုျခံဳမႈ

            (၅)အာမလ္ခ်ိန္ခြင္တြင္မွ်တမႈ

            (၆)ဗူးလ္ဇာရသြ္တံတားေပၚမွျဖတ္ကူးႏိုင္ျခင္း

            (၇)အျခားသူမ်ားထက္အႏွစ္(၈၀)အရင္ဂ်ႏၷတ္အမတသုခဘံုတြင္စံျမန္းရျခင္းတို႔ျဖစ္ေပသည္။

ညႊန္း - ေဘဟာ(ရ) ရြလ္အန္န၀ါရ္က်မ္းအတဲြ၆၈

သင္ခန္းစာမ်ား

၁။ရွီအာျဖစ္ျခင္းႏွင့္အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အ.စ)ကိုအခ်စ္ေမတၱာထားျခင္း၏အာနိသင္မ်ားကိုကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းျမင္ေနရေပသည္။

 

၂။ရွီအာျဖစ္ေၾကာင္းခ်စ္သူျမတ္ႏိုးသူျဖစ္ေၾကာင္းလက္ေတြ႔ သက္ေသျပဖို႔ သာလိုအပ္ေပသည္။

 

၃။ ဂုဏ္၀ိေသသန(၇)ပါးမွမည္မွ်အေရးပါအရာေရာက္ေၾကာင္းအနည္း ငယ္အသဥာဏ္ႏွင့္ ဘာသာေရး အသိရွိသူ ပင္သိႏိုင္ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

 

ေကာင္ကင္းတမန္မ်ားႏွင့္လက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္ျခင္း

 

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၃၉)

قال الصّادق ع : ٍ لَوْ أَنَ‏ شِيعَتَنَا اسْتَقَامُوا لَصَافَحَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَ لَأَظَلَّهُمُ الْغَمَامُ وَ لَأَشْرَقُوا نَهَاراً وَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ‏ وَ لَمَا سَأَلُوا اللَّهَ شَيْئاً إِلَّا أَعْطَاهُم‏

تحف العقول

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္ဆြာဒစ္(အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

အကယ္၍ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရွီအာဇြဲလံုလျဖင့္မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ၿပီးအလုပ္လုပ္မည္ဆိုလွ်င္ေကာင္ကင္းတမန္မ်ား၎တို႔အားလက္ဆဲြ ႏႈတ္ ဆက္ ေပမည္။တိမ္တိုက္မ်ားသည္၎တို႔၏ဦးေခါင္းေပၚမွအရိပ္ျပဳ ေပးေလမည္။ထို ရွီအာမ်ားသည္ေန႔၌ပင္ထြန္းလက္ေတာက္ေျပာင္ ေနေလ၏။မိုးေကာင္ ကင္း ႏွင့္ေျမပထ၀ီမွရုိဇီစားနပ္ရိကၡာရေလသည္။ျမတ္ အလႅာဟ္ ထံေတာင္း သမွ်၎တို႔အားခ်ီးျမႇင့္ေပးသနား ေတာ္မူ ေလ သည္။

ညႊန္းသုိလ္ဖိုလ္အိုစူလ္က်မ္း

သင္ခန္းစာမ်ား

၁။ဇြဲလံု႔လ၊မားမားမတ္မတ္ျဖင့္ရပ္တည္ျခင္းအားရွီအာအတြက္ညႊန္ၾကား ထားရာလက္ေတြ႕က်င့္သံုးရေပမည္။ဤအတြက္ရွရီအီမည္သည့္အရာ အတြက္ မဆိုမိမိကိုယ္ကိုရွီအာဟုခံယူထားလွ်င္ဇဲြလံု႕လႏွင့္မားမား မတ္မတ္ရွိဖို႔အေရးႀကီးေပသည္။

၂။ရွီအာစစ္ရွီအာမွန္၏အဆင့္အတန္းရာထူးကိုအေသအခ်ာသိႏိုင္ေပသည္။

 

၃။ရွီအာျဖစ္ေအာင္သာၾကိဳးစားလွ်င္ဟလာဟ္႐ိုဇီမွာမရွားေတာ့ေခ်။ ျမတ္ အလႅာဟ္ အေနျဖင့္ေျမပထ၀ီႏွင့္မိုးေကာင္ကင္းမွစားနပ္ရိကၡာ ေပးသနား ေတာ္မူျဖစ္ေပသည္။အျခားအဖန္ဆင္းခံမ်ားကိုလည္းေပးသနားေန သည္ ျဖစ္ ရာ အဘယ္ေၾကာင့္ရွီအာကိုမေပးရမည္နည္း?

 

၄။         ရွီအာမွန္လွ်င္ေတာင္းဆုအနည္းႏွင့္အျမန္ျမတ္အလႅာဟ္ ၏ဆႏၵအရျပည့္ကိုျပည့္ရေပမည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

ရွီအာ၏ရာထူးေနရာ

 

ဟဒီးစ္ေတာ္(၄၀)

قال الامام علی ع : شَكَوْتُ‏ إِلَى‏ رَسُولِ‏ اللَّهِ‏ ص حَسَدَ النَّاسِ إِيَّايَ فَقَالَ يَا عَلِيُّ إِنَّ أَوَّلَ أَرْبَعَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ أَنَا وَ أَنْتَ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ ذُرِّيَّتُنَا خَلْفَ ظُهُورِنَا وَ أَحِبَّاؤُنَا خَلْفَ ذُرِّيَّتِنَا وَ أَشْيَاعُنَا عَنْ أَيْمَانِنَا وَ شَمَائِلِنَا.

الارشاد جلد 1

စကားေျပအဓိပၸာယ္

ေအမာမ္အလီ(အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

            ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္လူေတြဟာအလြန္ပင္ကၽြန္ေတာ္အားမနာလို၀န္တိုၾကပါသည္ဟုတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးထံတိုင္ေလ၏။ျမတ္တမန္ေတာ္မိန္႔ေတာ္မူေလ၏။အိုအလီ (အ.စ) ဂ်ႏၷတ္အမတသုခဘံု၌အရင္ ဆံုးစ့ျမန္းရ မည့္ပုဂၢိဳလ္ေလးဦးျဖစ္ေပသည္။ထိုေလးဦးမွာအသင္၊ကၽြႏု္ပ္၊ဟစန္ (အ.စ) ႏွင့္ဟိုစိုင္းန္(အ.စ)ျဖစ္ေလ၏။ၿပီးေနာက္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေနာက္၀ယ္ကၽြႏု္ပ္၏အႏြယ္ေတာ္မြန္မ်ား(အ.စ) ေဆြမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ မည္။၎တို႔၏ေနာက္၀ယ္ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကိုအခ်စ္ေမတၱာထား သူမ်ားျဖစ္မည္။ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရွီအာမ်ားသည္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ဘယ္ညာ၌ရွိေပမည္။

ညႊန္းအလ္ေအရ္ရွာသ္က်မ္းအတဲြ()

သင္ခန္းစာမ်ား

၁။မိမိေကာင္းမႈကုသုိလ္လုပ္လွ်င္အမ်ားအက်ဳိးေဆာင္လွ်င္မနာလို ၀န္တိုျခင္းခံရလွ်င္၀မ္းမနည္းေလႏွင့္ျပစ္မဲ့ေအမာမ္ေအမာမ္အလီေတာ့ဤေဘးဆိုးမွမလြတ္ခဲ့ေခ်။

၂။သူတစ္ပါးအေပၚမနာလို၊၀န္တိုစိတ္။အူပုပ္စိတ္ရွိသူမ်ားသည္ေအမာမ္အလီ၏ေနာက္လိုက္အစစ္မ်ားျဖစ္ႏိုင္ပါသေလာ။

 

၃။ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ႏွင့္အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ)(အ.စ) အေပၚ အခ်စ္ ေမတၱာထားသည့္မိုဂစ္ဗ္မ်ားႏွင့္ရွီအာတို႔၏အဆင့္အတန္း၊ေနရာကိုသိသာ စြာထင္ရွားစြာျမင္ႏိုင္သိႏိုင္ေပ သည္။ ထာ၀ရအႏႈိင္းမဲ့အတုမရွိတစ္ဆူ တည္းေသာျမတ္အလႅာဟ္ဤဘာသာျပန္ အားကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲ ႏွလံုး သားထဲရွိအရာမ်ား အားလံုး အတြက္ ႏွစ္ျမိဳ႕ သေဘာ တူ လက္ခံေတာ္မူ ပါ ေစ။ မနာလိုသူ၊ မေကာင္းႀကံေနသူအားလုံး၏ အႏၱရာယ္ အသြယ္သြယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေတာ္မူပါ။

******************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*