?>

လျမတ္ရမ္တြာန္ ေနာက္ဆုံး ၁၀ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အဲအ္ေသကာဖ္ ျမင္ကြင္း ၊ ကူဖာ ။ ။ Photos

အဗ္နာ။ ။ အီရတ္ ႏိုင္ငံ ကူဖာ ၿမိဳ႕ ရွိ ဗလီ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္တြင္ လျမတ္ရမ္တြာန္ ေနာက္ဆုံး ၁၀ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အဲအ္ေသကာဖ္ ျမင္ကြင္းမ်ား ျဖစ္ ပါတယ္။****************************************************************
END / 251လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*