?>

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) ၏ ဦးေဆာင္မႈ ျဖင့္ ဟဂ်္ အီဗရာဟီမီ ေခါင္းေဆာင္ျဖင့္ Webinar က်င္းပမည္ + ပိုစတာ

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) ၏ ဦးေဆာင္မႈ ျဖင့္ ဟဂ်္ အီဗရာဟီမီ ေခါင္းေဆာင္ျဖင့္ Webinar က်င္းပမည္ + ပိုစတာ

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) ၏ ဦးေဆာင္မႈ ျဖင့္ ဟဂ်္ အီဗရာဟီမီ ေခါင္းေဆာင္ျဖင့္ Webinar (အြန္းလိုင္း ေဟာေျပာပြဲ) တစ္ခုအား ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္ေန႔ အဂၤါေန႔ တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

 

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္းဟစ္စလာမ္ အဗ္နာ) သတင္းဌာန

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) ၏ ဦးေဆာင္မႈ ျဖင့္ ဟဂ်္ အီဗရာဟီမီ ေခါင္းေဆာင္ျဖင့္ Webinar (အြန္းလိုင္း ေဟာေျပာပြဲ) တစ္ခုအား ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္ေန႔ အဂၤါေန႔ တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဤ Webinar (အြန္းလိုင္း ေဟာေျပာပြဲ) ၏ အဓိက ေခါင္းစဥ္မ်ား မွာ ဟဂ်္အီဗရာဟီးမီ ၏ သုေတသန ျပဳခ်က္ ၊ အစၥလာမ့္ ကမၻာ ႏွင့္ လူသားပီသမႈ ဆိုင္ရာ ျပႆနာ အတြက္ အေျဖ ၊ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ) ( علیهم السّلام)၏ သြန္သင္ ဆုံးမ ခ်က္မ်ား ကို ျပန္႔ပြား ေအာင္ျပဳႏိုင္ေရး အတြက္ ဟဂ်္ ၏ ႀကီးမားသည့္ အခ်ိန္အခါ ကို အသုံးျပဳ ရမည့္ နည္းလမ္း ၊ဟဂ်္ရာသီ ၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ဆိုင္ရာ မဇ္ဟဗ္ ေဗ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ) ( علیهم السّلام) (ရွီအာ မြတ္စလင္မ္မ်ား ) ၏အခန္းက႑ မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

ဤ Webinar (အြန္းလိုင္း ေဟာေျပာပြဲ) ၏ အစီအစဥ္ တြင္ အာယာသြလႅာဟ္ ေရဇာ ရမ္တြာန္ နီ (မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ) ဟြဂ်္ဂ်သြလ္ ဝလ္မြတ္စေလမီးန္ ဆရက္ဒ္ အဗ္ဒိုလ္ဖသာဟ္ နဝါဗ္ ( ဟဂ်္ ႏွင့္ ေဇယာရသသ္ ကိစၥ ဆိုင္ရာ ဝလီေယ ဖကီးဟ္ ၏ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ ) ၊ ဟြဂ်္ဂ်သြလ္ ဝလ္မြတ္စေလမီးန္ ေဒါက္တာ နဘီးလ္ အလ္ဟလ္ဗါဝီ ( ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံ ဟဇရသ္ ရိုကိုင္ယာ (စ.အ) ေရာင္ဇာေတာ္ ၏ ေရွ႕ေဆာင္နမာဇ္ ) ၊ ဟြဂ်္ဂ်သြလ္ ဝလ္မြတ္စေလမီးန္ ေဒါက္တာ ဆရက္ဒ္ ရွဖ္ကသ္ ဟိုစိန္ ရွီးရာဇီး ( မဂ်္လစ္ေစ ဝဲဟ္ဒသ္ေသ မြတ္စ္ေလမီးန္ ပါကစၥတန္ ၏ ျပန္ၾကားေရး ဆက္သြယ္ေရး တာဝန္ခံ ) ၊ ဟြဂ်္ဂ်သြလ္ ဝလ္မြတ္စေလမီးန္ ရွိက္ၡ ဇကရီယာ ကိုနာေသဟ္ ( စာေဟေလ အာဂ်္ ရွီအာမ်ား၏ အဆင့္ျမင့္ ေကာင္စီ ၏ ဥကၠ႒ ) ၊ ဟြဂ်္ဂ်သြလ္ ဝလ္မြတ္စေလမီးန္ ေဒါက္တာ ဆရက္ဒ္ အိုမရ္ရွဟာဗ္ ( အင္ဒိုနီးရွား အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) အဖြဲ႔ ၏ ဥကၠ႒ ) ၊ ဟြဂ်္ဂ်သြလ္ ဝလ္မြတ္စေလမီးန္ ရွိက္ၡ ဗဲဟ္မန္ ပူရ္ ဖင္လန္ ႏိုင္ငံ ၏ (အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) ေရစာလသ္ အစၥလာမ္မီ ဗဟို စင္တာ ၏ ေရွ႕ေဆာင္ နမာဇ္ ) ၊ ဟြဂ်္ဂ်သြလ္ ဝလ္ မြတ္စေလမီးန္ ဂ်မားလ္ သြာေဟရီ (သာသနာ့ျပဳဆရာ ၊ျပင္သစ္ ) ၊ ဟြဂ်္ဂ်သြလ္ ဝလ္မြတ္စေလမီးန္ ေဒါက္တာ စိုဟိုင္လ္အဆ္အဒ္ (အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သာသနာ့ျပဳ ဆရာ ၊ အာဂ်င္တီးနား ) ၊ ဟြဂ်္ဂ်သြလ္ ဝလ္မြတ္စေလမီးန္ ရွိက္ၡ ဟိုစိန္ မကၠီ ( အေမရိကန္ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) အဖြဲ႔ ၏ ဥကၠ႒ ) ၊ခါႏြန္ အြန္မ္ေမ အဘာစ္ အလ္ေနေမရ္ ၊ (ေဆာ္ဒီ ေဟာင္ေဇလ္ေအလ္မီးေယ ဆရာ) ၊ ေဒါက္တာ ဟာနီေယ သူရကီယန္ ၊ ဥေရာပ တိုက္ဆိုင္ရာ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) ေနာက္လိုက္အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဖြဲ႔ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ၊ အီတလီ ) တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဟဂ်္ အီဗရာဟီမီ ေခါင္းေဆာင္ျဖင့္ Webinar (အြန္းလိုင္း ေဟာေျပာပြဲ) အား မနက္ဖန္ ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္ေန႔ အီရန္ စံေတာ္ခ်ိန္ ၂နာရီ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂ နာရီ တြင္ က်င္းပ မည္ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ဝင္စားသူမ်ား အေနျဖင့္ ပိုစတာ ပါ ဝက္ဗ္ဆိုက္ လိပ္စာ ႏွင့္ Instagram လိပ္စာတြင္ သြားေရာက္ ၾကည့္ႈ ႏိုင္ပါတယ္။

***************************************************

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*