?>

ဝီကီ ရွီအာဆိုက္ဒ္တာဝန္ရွိသူမ်ား ႏွင့္ အာယာသြလႅာဟ္ ရမ္တြာန္နီ ႏွင့္ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြး ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ မဂ်္မေယဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (علیهم السّلام ) ပိုင္ ဝီကီ ရွီအာဆိုက္ဒ္တာဝန္ရွိသူမ်ား ႏွင့္ မဂ်္မေယဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (علیهم السّلام ) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး အာယာသြလႅာဟ္ ရမ္တြာန္နီ ႏွင့္ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

######################################

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*