?>

ဝီဂါတို႔ အေပၚ တ႐ုတ္အစိုးရ ၏ ဆက္ဆံမႈ မ်ားကို ၿဗိတိန္က အေျပာႏွင့္ အညီ အေရးယူရန္ ပါလီမန္ အမတ္မ်ား ေတာင္းဆို

ဝီဂါတို႔ အေပၚ တ႐ုတ္အစိုးရ ၏ ဆက္ဆံမႈ မ်ားကို ၿဗိတိန္က အေျပာႏွင့္ အညီ အေရးယူရန္ ပါလီမန္ အမတ္မ်ား ေတာင္းဆို

ဝီဂါမြတ္စလင္တို႔ကို တ႐ုတ္အစိုးရက ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ား ရပ္တန႔္ေစရန္ ၿဗိတိန္အစိုးရက အေရးယူေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ တ႐ုတ္ ခ်ည္မွ်င္မ်ားႏွင့္ ရွင္က်န္းျပည္နယ္မွ ေနေရာင္သုံးလွ်ပ္စစ္ထုတ္ျပားမ်ား တင္သြင္းမႈကို ရပ္ဆိုင္းသလို မိမိတို႔အစိုးရအရာရွိမ်ား ေပက်င္းအိုလံပစ္သို႔ မတက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ပါလီမန္အမတ္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာဝီဂါမြတ္စလင္တို႔ကို တ႐ုတ္အစိုးရက ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ား ရပ္တန႔္ေစရန္ ၿဗိတိန္အစိုးရက အေရးယူေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ တ႐ုတ္ ခ်ည္မွ်င္မ်ားႏွင့္ ရွင္က်န္းျပည္နယ္မွ ေနေရာင္သုံးလွ်ပ္စစ္ထုတ္ျပားမ်ား တင္သြင္းမႈကို ရပ္ဆိုင္းသလို မိမိတို႔အစိုးရအရာရွိမ်ား ေပက်င္းအိုလံပစ္သို႔ မတက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ပါလီမန္အမတ္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ပါလီမန္၏ ျပည္ပေရးရာ ေကာ္မတီဥကၠဌ တြမ္တူဂ်င္ဒက္က အေရးယူမ်ား မလုပ္ေဆာင္ပါက တ႐ုတ္တို႔သည္ ၿဗိတိန္တို႔၏ လူေနမႈဘဝအတြင္းသို႔ ပိုမိုဝင္ေရာက္ ထိုးေဖာက္ျခင္းအား ခြင့္ျပဳသလို ျဖစ္မည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

ရွင္က်န္းေဒသတြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၌ အတင္းအဓမၼခိုင္ေစမႈအေပၚ အစိုးရက ျပင္းထန္သည့္ ေျပာဆိုမႈမ်ား မၾကာခဏ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း ထိေရာက္သည့္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား မပါဝင္ေၾကာင္း ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ၿဗိတိန္အစိုးရ ဝန္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္လည္း ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ ေလ်ာ့ရဲသည့္ အေရးယူမ်ားသာ လုပ္ေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ ရွင္က်န္းေဒသ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အတင္းအဓမၼခိုင္းေစမႈကို မဖယ္ရွားႏိုင္သလို ဆိုး႐ြားသည့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားတြင္ တာဝန္ရွိသူ တ႐ုတ္အရာရွိမ်ားကို ပိတ္ဆို႔အေရးယူရန္ ပ်က္ကြက္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ရွင္က်န္းေဒသမွ ၿဗိတိန္သို႔ ကုန္သြယ္ေရးထိန္းခ်ဳပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေရးေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္အား ၆ လၾကာသည့္တိုင္ မထုတ္ျပန္ေၾကာင္း ပါလီမန္အမတ္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ရွင္က်န္းတြင္ လူမ်ိဳးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈ မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ပြားသည့္ကို ေဖာ္ျပရန္ ဝန္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လာေရာက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ဝီဂါတို႔အေပၚ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား အမည္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ရွက္႐ြံ႕ေစျခင္းတို႔ ျဖစ္ေစရန္ ဗ်ဴဟာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တံခါးပိတ္ သံခင္းတမန္ခင္း နည္းလမ္းအား အသုံးျပဳျခင္းထက္ ပိုမိုထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟုလည္း ပါလီမန္အမတ္မ်ားက တိုက္တြန္းထားသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ထြက္ရွိသည့္ ခ်ည္မွ်င္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ရွင္က်န္းေဒသမွ ထြက္ရွိျခင္း ျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႔ခ်ည္ထည္ထုတ္ကုန္ ၄ ပုံ ၁ ပုံသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ထြက္ရွိသည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ ေနေရာင္မွ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ျပား ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ရွင္က်န္းေဒသမွ ထြက္သည့္ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားသည္။


****************************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*