?>

ဝီဂါ မြတ္စလင္မ္မ်ား ႏွင့္ အတူ ရွိေၾကာင္း ဆႏၵျပ ၊ ဘယ္လ္ဂ်ီ ယံ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ဘရပ္ဆဲလ္တြင္ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ ဝီဂါ မြတ္စလင္မ္မ်ား အေပၚတ႐ုတ္အစိုးရ၏ရက္စက္ယုတ္မာမႈကိုရႈတ္ခ်ရန္စု႐ုံး ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

****************************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*