?>

သက္ေတာ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ ေနၿပီး ျဖစ္သည့္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆြာဖီ ဂိုလ္ဗိုင္ဂန္နီ မွ အီရန္ သမၼတ သစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ မဲ ေပး

သက္ေတာ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ ေနၿပီး ျဖစ္သည့္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆြာဖီ ဂိုလ္ဗိုင္ဂန္နီ မွ အီရန္ သမၼတ သစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ မဲ ေပး

သက္ေတာ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ ေနၿပီး ျဖစ္သည့္အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆြာဖီ ဂိုလ္ဗိုင္ဂန္နီ အေနျဖင့္ (၁၃) ႀကိမ္ ေျမာက္ အီရန္ ႏိုင္ငံ သမၼတ သစ္ ေရြးေကာက္္ ပြဲ အား ကြမ္း ၿမိဳ႕ မဲ႐ုံ ၏ မဲ ပုံး အမွတ္ ၁၆၃ တြင္ မဲ ေပးခဲ့ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

 

ေဟာင္ေဇနယူးစ္သတင္းဌာန ၏ သတင္း အေထာက္အထားမ်ား အရ သက္ေတာ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ ေနၿပီး ျဖစ္သည့္အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆြာဖီ ဂိုလ္ဗိုင္ဂန္နီ အေနျဖင့္ (၁၃) ႀကိမ္ ေျမာက္ သမၼတ မဲ အျပင္ (၆) ႀကိမ္ ေျမာက္ ၿမိဳ႕ ႏွင့္ ေက်း ရြာ မ်ား ဆိုင္ရာ အစၥလာမ္မီ ေကာင္စီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးပြဲ ၊ (၅) ႀကိမ္ ေျမာက္ မဂ်္လစ္ေစ ခိုဗ္ရဂန္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးပြဲ အတြက္ လည္း ကြမ္းၿမိဳ႕ ရွိ မဲရုံး ၏ မဲ ပုံး အမွတ္ ၁၆၃ တြင္ မဲ ေပးခဲ့ပါတယ္။

*****************************************************************

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*