?>

သခင္မႀကီး ဖြာေတြမာ မအ္စူမာ (سلام الله علیها ) ၏ ဝါဖါးသ္ ႏွစ္ပတ္လည္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ က်င္းပ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ သခင္မႀကီး ဖြာေတြမာ မအ္စူမာ (سلام الله علیها ) ၏ ဝါဖါးသ္ ႏွစ္ပတ္လည္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ ေၾကကြဲဖြယ္ အခမ္းအနား အား သခင္မႀကီး၏ ေရာင္ဇာေတာ္ အတြင္း ဒီဇင္ဘာ လ ၇ ရက္ေန႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တြင္ စည္းကား စြာ က်င္းပခဲ့ ပါတယ္။

=================================================================
END / 251

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*